Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Çalışma Kağıdı-4

Tam metin

(1)PEKİŞTİRİYORUM. 8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.. OrtaokulMatematik.Org. Alıştırma 1) (a+2)2 =. (x-1)2=. (x+2y)2 =. (a-2b)2=. (3+x)2 =. (2-y)2=. (2a+b)2 =. (2x-y)2=. (b+7)2 =. (e-3)2=. (k+2n)2 =. (4-3a)2=. (5+e)2 =. (6-p)2=. (5x+y)2 =. (n-5m)2=. (k+1)2 =. (z-4)2=. (4x+a)2 =. (5b-y)2=. (m+4)2 =. (v-5)2=. (e+2c)2 =. (3f-d)2=. (9+n)2 =. (8-r)2=. (2x+3y)2 =. (3a-2b)2=. (2x+1)2 =. (5a-1)2=. (4a+2b)2 =. (5x-2y)2=. (3+4y)2 =. (4-2b)2=. (9x+4y)2 =. (8e-2f)2=. (5z+2)2 =. (3x-2)2=. (7+2x)2 =. (6y-3)2=. (8a+3)2 =. (10-2x)2=. (8+e)2 =. (5b-5)2=. (7a+1)2 =. (d-7)2=. (2+3a)2 =. (2a-2)2=. (x+y)2 =. (x-y)2=. (m+n)2 =. (a-b)2=. (e+f)2 =. (c-b)2=. (x+y)2 =. (x-y)2=. (m+n)2 =. (a-b)2=. (e+f)2 =. (c-b)2=. Alıştırma 2) Aşağıdaki tam kare özdeşliklerin verilmeyen terimlerini bulalım.. 1. (a-5)2 = a2 .............. + 25. (t+6)2 = t2 .............. + 36. (z-2)2 = z2 .............. + 4. (4+x)2 = 16 .............. + x2. (2x+1)2 = .............. 4x + 1. (e+2)2 = .......... + 4e + 4. (y+4)2 = y2 + 8y............... (n-3)2 = n2 - 6n ............... (2a-3)2 = 4a2.............. + 9. (5c+1)2 = ........ +10c + 1. (2z-5)2 = 4z2 - 20z ............... (x+y)2 = x2 .............. + y2. 3a+2b)2 = ............+ 12ab + 4b2. (3e-y)2 = 9e2 .......... + y2. (y+3x)2 = y2 + 6xy ............... (2n-a)2 = ...........- 4an +a2.

(2) 8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.. PEKİŞTİRİYORUM. Alıştırma 3) a2. x2. xy. xy. y2. (........+........)2 = .......................................... x2. x. x. 1. 1. x. 1. 1. x2. x. x. x. x. 1. 1. 1. (........+........)2 = .......................................... 1. 1. x. 1. 1. 1. x2. x2. x2. x2. x. x. x. 1. x. x2. x. x2. x2. x. x2. x. 1. x. 4x2. 1. -x. -x. x2. (............-............)2 = .......................................... y2. y2. y2. y2. -y. -y. -y. 1. -y. (........+........)2 = .......................................... (........+........)2 = .......................................... Mustafa AK | AKMatematik.com. 1. (............-............)2 = .......................................... b2. -ab. x. x. -ab. b2. 16. (............-............)2 = .......................................... -4b. (............-............)2 = .......................................... -4b. (........+........)2 = ......................................... x -x x -x x -x. x2. 2x. -x. 1. 1. 1. -x. 1. 1. 1. -x. 1. 1. 1. (............-............)2 = .......................................... (........+........)2 = ......................................... 2x. 5x. 4. x2 5x. 25x2. -x. (........+........)2 = .......................................... x2. 25. 2. x -x. x2. 1. -x. x -x. x2. (............-............)2 = ..........................................

(3) PEKİŞTİRİYORUM. 8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.. Alıştırma 4). OrtaokulMatematik.Org. Alıştırma 5). a2 - b2 =. 22 - a2 =. 32 - x2 =. c2 - 52 =. x Büyük karenin alanı = ........... Kesilen karenin alanı = ............ 2. x. Kalan parçanın alanı = ............ 2 y2 - 72 =. 82 - e2 =. 9 - n2 =. 16-y2 =. x2. z2. 2b. Büyük karenin alanı = ............ a -4 =. - 25 =. a2 - 100 =. v2 - 1=. 36-a2 =. 20002 - 19992 =. 1 - a2 =. Kesilen karenin alanı = ............ 2b. Kalan parçanın alanı = ........... a. z. Büyük karenin alanı = ........... z. y. Kesilen karenin alanı = ....... Kalan parçanın alanı = ........... Özdeşlik = ..... - ..... = (.....-....).(....+....). 642 - 362 =. r2 - 492 =. y x. (5m)2 - n2 =. 9x2 - y2 =. x2 - (3y)2 =. 4a2 - b2 =. a2 - (2b)2 =. a2 - 16y2 =. a. (5+x).(5-x) =. (6-p)(6+p)=. x. (y+3) .(y-3)=. (e-7)(e+7)=. a x. a. a. a. Kesilen karelerin toplam alanı = ........ a. a. Kalan parçanın alanı = ............ 3a. (f-1) . (x+1)=. (2-a).(2+a) =. (2a-7).(2a+7)=. 2a. (3d+1)(3d-1)=. 3b. (x-6)(x+6) =. Özdeşlik = ..... - ..... = (.....-....).(....+....). a. (a+4)(a-4) =. (e-7) .(e+7)=. Büyük karenin alanı = ............ x Özdeşlik =..... - ..... = (.....-....).(....+....). 3a. 2a. 3b. Özdeşlik =..... - ..... = (.....-....).(....+....). (2a-2)(2+2a)=. (x+4).(4-x) =. (x+3a).(x-3a) =. (2x-y) .(2x+y)=. (5n-5) .(5n+5)=. (5a-1)(5a+1) =. (7m+3)(7m-3) =. x x x. 3. x x x. x x x a. x x x x x x. x x x. a. Özdeşlik =..... - ..... = (.....-....).(....+....).

(4) PEKİŞTİRİYORUM. 8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.. Alıştırma 6) x2 + y2 = 8 (x +. y)2. x + y = 12 ve. 2xy = 10 olduğuna göre. a+b=9. (a -. b)2. ve. ve. x2 + y2 = 100 olduğuna göre. x.y = .............................. = .............................. a2 + b2 = 8. Mustafa AK | AKMatematik.com. 2ab = 4 olduğuna göre. ve. a2 + b2 = 21 olduğuna göre. a.b = .............................. = ............................ a+b=7 x+y=5. ve. ve. a - b = 4 olduğuna göre. a2 - b2 = ............................ x.y = 5 olduğuna göre. x2 + y2 = .............................. a+b=6. ve. a.b = 2 olduğuna göre. a2 + b2 = ............................ x-y=7. ve. x.y = 17 olduğuna göre. x2 + y2 = .............................. Mustafa AK | AKMatematik.com. x - y = 10. ve a.b = 20 olduğuna göre. x + y = 5 olduğuna göre. x2 - y2 = ............................ x2 - y2 = 30 ve. x + y = 10 olduğuna göre. x - y = .............................. a2 - b2 = 27 a - b = 10. ve. ve a-b = 3 olduğuna göre. a + b = .............................. x2 + y2 = .............................. 802 - 302 = 110 . A olduğuna göre x2 + y2 = 5. ve. x.y = 10 olduğuna göre. A = .............................. x + y = .............................. a2 + b2 = 8. ve. 602 - 402 = 50 . B olduğuna göre. a.b = 14 olduğuna göre. B = .............................. a + b = .............................. 4. OrtaokulMatematik.Org.

(5)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :