• Sonuç bulunamadı

Sayıları Yerleştir Toplama Piramidi 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sayıları Yerleştir Toplama Piramidi 1"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

37

23

39

22

42

80

12

8

6

10

71

10

18

38

19

31

4

27

32

17

20

24

11

1

4

41

19

21

32

4

61

5

19

18

2

28

46

14

20

23

1

22

5

7

22

10

38

18

23

64

34

21

61

5

24

67

27

37

49

15

18

19

29

38

14

4

2

13

24

37

14

5

3

8

10

3

46

6

11

5

12

4

47

20

25

15

7

20

11

23

17

27

21

19

13

2

Toplama piramidi üzerindeki sayılar yerlerinden çıkmış. Sayıları yerlerine yazabilir misiniz?

SAYILARI YERLEŞTİR (TOPLAMA PİRAMİDİ)

Toplama piramidi üzerindeki sayılar yerlerinden çıkmış. Sayıları yerlerine yazabilir misiniz?

SAYILARI YERLEŞTİR (TOPLAMA PİRAMİDİ)

SAYILARI YERLEŞTİR (TOPLAMA PİRAMİDİ)

Toplama piramidi üzerindeki sayılar yerlerinden çıkmış. Sayıları yerlerine yazabilir misiniz?

SAYILARI YERLEŞTİR (TOPLAMA PİRAMİDİ)

Toplama piramidi üzerindeki sayılar yerlerinden çıkmış. Sayıları yerlerine yazabilir misiniz?

Referanslar

Benzer Belgeler

bia, Toulah et al (2007) reported 41% infection with coccidiosis in affected sheep and identified 4 Eimeria species (E. crandallis reported as predominant infective species in

• Eğitim, eğitmenin "Öğretmen Kılavuzu, Bölüm 9, Kapsayıcı Eğitim Ortamının Öğrenme Bakımından Desteklenmesi" kısmındaki bilgilere dönük atıfta

In case reports of a common buzzard, a captive juve- nile Philippine Eagle (Pithecophaga jefferyi), an Ama- zon parrot and a Hyacinth macaw (Anodorhynchus hyacinthinus),

Burgu ve ark (1990) yaptıkları çalışmada çeşitli ırk koyunlardan aldıkları kan serumlarını AGID testi ile MVV yönünden ince- lenmişler ve elde ettikleri

A study undertaken by Chung et al (2009) in Korea, in 269 milk samples, using microbial screening as- says and HPLC method with the goal of determining sulfonamide and

Evcil kanatlılarda (Nickel ve ark 1977), devekuşu (Yoldaş 2007, Alsafy 2009) ve bazı tür yabani kanatlı- larda (Ateş ve ark 2010) kaydedildiği gibi, valva atri-

Randıman değeri bakımından Tuj, Morkaraman, Karagül, Karakaş, Norduz, Anado- lu Merinosu, Akkaraman, Malya, Kangal Akkaraman ırkından yüksek, Çine Çaparı, Çine

Materials and Methods: A total of 58 cases (21 atresia ani, 11 atresia recti, 5 atresia ani et recti, 11 urethral dilatation, 2 contracted tendon, 1 hypospadias, 1 supernumerary