[Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Aydın Gün tarafından Taha Toros'a gönderilen yazı]

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

B E Y O Ğ L U

GÜZELLEŞTİRME ve KORUMA DERNEĞİ

İstanbul, 20.10.1989

Sayın Taha Toros,

Y ıllar süren çabalarımız sonucu tekrar yaşamaya yavaş yavaş da olsa başlamış bulunan Beyoğlu'nda yeni dinamik ve modern bir hayatın yoğunlaşarak artması için çalışmalarımıza hız vermek dileğimizdir. Tarih Araştırma Komitesi'nde bulunan zâtıâlinizin,

bu çabamız için Komite toplantılarına gelip geiemiyeceğinizi bildirmenizi rica eder,

Saygılar Sunarız.

Aydın G ikı

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı

Beyoğlu Sahne Sok. Ali Han. Kat 3, No 309, Telefon: 149 50 33

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :