• Sonuç bulunamadı

[Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat hizmetlerinden 135.sergi M.Ökkeş İlhan'ın Kuklalar Dünyası sergisine ait Broşür]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat hizmetlerinden 135.sergi M.Ökkeş İlhan'ın Kuklalar Dünyası sergisine ait Broşür]"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

YAPI ve KREDİ

B A N K A S I

Kültür ve Sanat

Hizmetlerinden :

S e rg i

fDkkeş ^Dûhan ın

^K^ukâaû.ai

unifası

19 Mayıs

1976 — Çarşamba

30 Haziran 1976 — Çarşamba

GALATASARAY SANAT GALERİSİ

(2)

\ VDlcIeeş (Dû-hatı ın

¿K^uklabat

^ f e ü n i f a s L

Prof. Sadi ÖZİŞ 1945 Gaziantep doğumlu M. Ökkeş İlhan, lise öğreniminden sonra 1966 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisine girdi. 5 yıllık Akademi öğrenciliği süre­ sinde, Sahne ve Görüntü Sanat­ ları Kürsüsü çalışmalarında, ti­ yatro dekoru, kostümü, opera, bale dekorları ve kukla - çizgi

film üzerine kendini eğitti.

Bunların içinde kendi mizacı­ na en yakın gelen kuklayı be­ nimsedi. Kukla öncesi, kendi­ ni küçük heykelcikler ve mask­ ta denedi. Çamurdan kâğıt plas­ tiğine, alçıdan tahtaya kadar çe­ şitli malzeme kullandı. 1969 da

yaptığı ilk kukla filmi olan

Nasrettin Hoca, tutkusunu büs­ bütün arttırdı. Giderek bu kuk­ la çalışmalarına Karacaoğlan filmini ekledi (1971).

Ökkeş, kuklanın öncelikle bizde olan geçmişini araştırdık­ tan sonra, günümüzdeki eksik yönlerini görerek, çağımıza uy­ gulamayı amaç edindi. Bilhas­ sa çocuk eğitimine büyük kat­ kıları olan kukla tiyatrosunun,

memleketimizdeki eksikliğini

görüp, her ne şekilde olursa ol­ sun, bunu uygulayabilmek için, her türlü zorluğu göze aldı.

Konularım genellikle kendi

kültür ve geleneklerimizden,

tiplerini halktan alan Ökkeş, kuklanın kütle eğitiminin en önde gelen bir yöntemi olduğu­ na inanmaktadır. Ne yazık ki o, kendi görevini yüklendiği bu çabasında, birlikte çalışma or­ tamını bir türlü bulamamıştır. Başka ülkelerde rastladığımız, çağdaş tiyatro eserlerinin, kuk­

la temsillerinin, ülkemizdeki

eksikliğinin sancısını duymak­ tadır.

Bütün bu imkânsızlıklar

içinde ökkeş'in bu tutkusunu yitirmeyeceğine ve başarıyla so­ nuna kadar devam edeceğine

inanmaktayız. Bugüne kadar

(3)

136. Sergi

Orta Okullar Arası Resim Yarışması

3 Haziran 1976

3 Temmuz 1976

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

İhraç edilecek borçlanma araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’ye tabi bir ürün olmayıp TMSF’nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur. finansman sağlamak

Varlıkların nakit akışlarının yalnızca anapara ve faiz ödemelerini temsil ettiği ve gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık

Dost Gölge Yüzümüz solgun Güneşi selamlarken Karanlık bir iz Çıt çıkarmadan Sürünüp geliyordu Ardımız sıra Seviniyorduk Sadık köpekler gibi Dost olduğuna

mühürlü yaklaşık 10 büyük çuval ve bir bavul içinde bu­ lunduğu kaydedildi, önceki gün yaşamını yitiren Ve- ra'dan, 1963'te bir tutanakla alınan eşyaların

Eğer romanda bir dâva varsa o da şudur : İnsan, tahteşşuurundaki bir tipe âşık olur, bu gayri mevcu­ da şiddetle sadık kalır ve bir gün onunla

Tabloları kendisi için aldığını belirten Akpınar, ayrıca şamdan tespih hat levhayı da bir milyar liranın üzerinde para ödeyerek satın aldı. Conrad Otel’de, 315 parça

Bronchial epitelial cells are the most important cells that take part in inflammation, these cells act as antigen presenting cells (APC), and they contribute to the airway