• Sonuç bulunamadı

[Abdülmecit Efendi]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Abdülmecit Efendi]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

_

t. ■

Atatürk 1920 de

takat Abdülmecid

Cumhuriyet okuyucuları bugün­ den itibaren üç gün ikinci sahne­ mizde bir yazı serisi bulacaklardır. Bu seri Millî Mücadele bidayetle­

rine kadar Veliahd Abdülmecid

Efendinin yaverliğini yapmış, bilâ­ hare Anadoluya geçmiş bulunan Emekli Korgeneral Yümnü Üre­ sin tarafından yazılmış hatıralar­ dır. Muharrir bu yazılarile İstiklâl Harbimizin tarihe geçmemiş Hâdi­ selerinden birini aydınlatmakta, Atatürkün 1920 yılında Osmanlı Veliahdı Abdülmecid Efendiyi A- nadoluya davet ettiğini, fakat V e­ liahdın bu daveti kabul (eylemedi­ ğini bildirmektedir. Yakın tarihin mühim bir safhasını aydınlatan bu meraklı yazıyı bugün ikinci sahi- femizde bulacaksınız.

Veliahdı Anadoluy

bu davete ic

Emekli Korgeneral

Yümnü Üresin

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu arada sormadı­ ğınız önemli bir soruna de­ ğinmek istiyorum: Yurdu­ muzdaki telif hakları soru­ nu bu. Yürürlükteki 30 yıl­ lık telif hakları kanunu

ren bir anket formu gönderilmiş ve hastaların ver- diği cevaplar, bu hastalara ameliyat sonrası 3-6 ay- da uygulanan nazal endoskopik muayene bulgu- ları

metrial local injury improves the pregnancy rate among recur- rent implantation failure patients undergoing in vitro fertilisa- tion/intra cytoplasmic sperm injection: a

膽囊切除手術後護理指導 [ 發表醫師 ] :護理指導 醫師(一般外科) [ 發布日期 ] :2011/3/17 

Samimî olarak itiraf edelim ki İs­ tanbul âsarı atika müzesinin tesis şerefi yalnız ve yalnız Hamdi Etem - H alil E- tem kardeşlere aiddir ve bu müze,

nişan merasimi , 12 Mayıs 1933 Cuma günü saat 16 da, Beyoğlunda Tokatlıyan salonlarında icra edileceğinden, lütfen teşrifleri, tezyidi meserretimizi mucip

zım Hikmet Vakfı” na i nandıkları için destek veren, “ ha gayret, yanınızdayız” diyenler var. Nazım sergisini bütün bu

Etkileşimli Olmayan Ortam Dalında: Tek Yumurta İkizlerinin Epigenetiği Utah Üniversitesi’nden eğitimci Molly Malone ve sanat yönetmeni Harmony Starr tarafından hazırlanan