• Sonuç bulunamadı

Necip Fazıl Kısakürek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Necip Fazıl Kısakürek"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Necip Fazıl Kısakürek

hakaretten dolayı açılmış bulunmaktadır. “ Büyük Doğu” dergisi sahibi Necip Fazıl Kısakürek

dünkü duruşması sonunda 5 yıl 2 ay Nedp Fani Kısakürek

15 gün hapis cezasıyla 13.900 lira para cezasına mahkum olmuştur.

Sahibi bulunduğu “ Büyük Doğu” dergisinde bundan bir müddet önce CHP Genel Başkanı İsmet İnönü aleyhine yazdığı altı yazıda, İnönü’ye neşren hakarette bulunduğu iddiasıyla mahkemeye verilen N. F. Kısakürek’in duruşması dün sonuçlanmış ve bu davadan 3 yıl hapis ile 5.400 lira para cezasına mahkum edilmiştir.

CHP aleyhine yazdığı “ Dua” , “ Kovadis” başlıklı yazılarından dolayı hakkında açılan iki davadan ise Kısakürek 1 yıl 2 ay hapis ile 3.500 lira para cezasına mahkum edilmiştir. Kısakürek’in, Kasım Gülek aleyhine yazmış olduğu “ H ain” başlıklı yazıdan dolayı açılan dava ise 1 yıl hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırılmasıyla neticelenmiştir.

Kısakürek hakkında açılan ve karara bağlanan son dava ise dergisine gönderilen bir tekzibi koymaması yüzünden açılmıştır. Kısakürek bu davadan 15 gün hapse ve 2 bin lira para cezasına mahkum olmuştur.

Dün toplam olarak 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ile 13.900 liraya mahkum olan Kısakürek’in halen infaz edilmek üzere bulunan 1.5 yıllık bir hapis cezası da bulunmaktadır. Bilindiği gibi Kısakürek 1.5 yıllık bu hapis cezasının infazını 45 gün mehil alara1' geciktirmiş bulunmaktaydı. 25 ŞUB 1960

Şehrimiz Toplu Basın Mahkemesinde dün 16 basın davasına bakılmış ve

11 gazeteci yargılanmıştır. Bu davaların dördü Basın Kanunu’na muhalefetten ve diğer 12’si de neşren

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Okul Sosyal Davranış Ölçeğinin alt boyutlarından öz denetim becerisinin tanımında yer alan kurallara uyabilme, kendi kendini organize edebilme becerileri satranç

Mitolojide kimera, tek bedende çok kimlikli yarat›k, a¤z›ndan alevler püskürten bir aslana benzeyen yarat›¤›n bafl› aslan, gövdesi keçi ve kuyru¤u y›lan fleklinde

Bu uydulardan üçü (Mars Odyssey, Mars Recon- naissance Orbiter ve MAVEN) NASA’ya yani ABD’ye, Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter isimli uydular Avrupa Uzay Ajansı

Şu sıralar gösterimde olan "M ektup" ve "H am am " filmlerinde izlediğimiz Necdet Mahfi Ayral, 89 yaşında ve aktörlükte 65 yılını geride bıraktı.. Yedi

A n ta ly a 'd a 25 Şubat’ta yaşamını yitiren K oç H olding’in Kurucusu ve Şeref Başkanı Vehbi Koç’un büyük kızı Semahat Arsel, ba­ basının

Osmanlı musikisinin en önemli kurumların- dan olan mehterhane, görüldüğü gibi savaş ve yürüyüş havaları çalan askeri bir bando olmak­ tan öte, ilahiler

Ekip çalışmasına eğilimli, astlarını bilgilendirmeye yönelmiş yönetici davranışlarını belirleyen bu faktörde bütünleştirme değişkenleri .64, .57, .46, .43

Dün, Fuat Köprülü’nün Akbıyık- taki evine giden gazeteciler, Köprü- liiler’i kapıdan ciharken görebilmiş­ ler ve Fuat Köprülü ile aralarında şu