• Sonuç bulunamadı

Turkish Journal of Geriatrics

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Turkish Journal of Geriatrics"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Günümüzde her sorunun ve uygulamanın yaşlı ile ilgili önemli ayrıcalıkları vardır. Dergimiz bu özel konu ile ilgili kişilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir tartışma ortamının yaratılmasını ve güncel bilgi aktarımını hedeflemektedir.

Yine aynı amaçla düzenlenen "En iyi araştırma ödülü" yarışmasının ve GERİATRİ 2002 Sempozyumunun duyuruları da bu sayımızda yer almaktadır.

Bütün bu bilimsel etkinliklerle "sağlıklı ve başarılı yaşlanma" konusundaki çalışmalara ışık tutulacağını umar, başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Referanslar

Benzer Belgeler

Materials and Methods: A total of 15851 victims who were admitted to Bursa Branch of the Council of Forensic Medicine of the Ministry of Justice between 01/01/2011 and

Cinsel istismar olgularında çocuk ile görüşme; diğer istismar türlerine göre çok daha fazla önem taşır (10).. Ço- cuk ve ergenlerin maruz kaldığı cinsel istismar

From the Table 1.2 it was revealed that 8.1% of the respondents said that strategies for improving teacher’s motivation to enhance pupils’ academic performance in public

Cilt 2· Sayı 2· Mayıs 2018 Journal of Early Childhood Studies Volume 2· Issue 2· May. Hattie,

Internal examination at the autospy revealed multiple injuries caused by the cardiac massage: rib and sternum fractures, massive intraperitoneal bleeding, liver laceration

Araştırmada çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin çocuk hakları bağlamında katılım hakkı ile ilgili görüşlerini belirlemek

Bizim olgumuzda da çok nadir görülen perimembranöz ve musküler VSD birlikteliği bulunmaktaydı ve musküler VSD’nin cerrahi olarak kapatılmasındaki güçlükler nede-

Yine Gong ve ark.’nın yayınladıkları 5048 hastayı kapsayan meta-analizde stapler ile ileostomi kapatılan hastalarda ince bağırsak tıkanıklığı elle anastomoz