7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı (1)

26  Download (1)

Tam metin

(1)

DOĞRU (D) ve YANLIŞ (Y) olarak doldurunuz.(HER BİRİ 2 PUAN)

1.( ) Uzay teknolojisi,uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırmaları ve uzaydan elde

edilen örnekleri dünyaya ulaştıran teknolojidir.

2.( ) Yıldızlar,Isı ve ışık kaynağı değildir.

3.( ) Gökadalar,biçimlerine göre ; Eliptik,sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir. 4.( ) Yıldızlarda enerji,çekirdek tepkimesi adı verilen olaylar sonucu açığa çıkar. 5.( ) Gözle görülemeyecek kadar küçük yapıları Mikroskop ile görebiliriz.

6.( ) Kloroplast organelinin görevi; hücrede besin ve oksijen üretmektir. 7.( ) Stoplazma,hücredeki bütün hayatsal faaliyetleri yürüten yapıdır.

8.( ) Çok hücreli canlılarda farklı görevleri yerine getiren farklı özellikte hücreler bulunur. 9.( ) Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülmez.

10.( ) Mitoz,insanlarda büyüme ve yaraların onarılmasını sağlar.

BOŞLUKLARA GELEN KELİMELERİN YUVARLAKLARINA İŞARETLEYİNİZ.(HER BİRİ 2 PUAN)

1. BÖLÜM Ali

Kuşçu Galileo rasathane

uzay kirliliği

gök

bilimci teleskop Yuri Gagarin Gök cisimlerinin

hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim insanlarına ………. denir.

O O O O O O O

İlk ………… Hollandalı bir gözlükçü Hans Lippershey tarafından icat edildi.

O O O O O O O

Astronomide kullanılabilecek ilk teleskop ise ………. tarafından icat edildi.

O O O O O O O Takiyüddin 1570 yılında İstanbul Tophane’de ……… kurdu. O O O O O O O 1961 yılında ………. uzaya

çıkan ilk insan oldu. O O O O O O O

Ay’ın ilk haritası ………

tarafından çıkarıldı. O O O O O O O

Dünya çevresinde, değişik yörüngelerde dönen ve artık herhangi bir işlevi olmayan, insan yapımı cisimlerin tümü ……… olarak adlandırılır.

O O O O O O O

2. BÖLÜM

Çoban ışıkyılı yıldız Uzay Kuyruklu yıldızlar ısı ve ışık Samanyol u Gökadası ………, dünyanın atmosferi

dışında evrenin geri kalanına verilen isimdir.

O O O O O O O Dünya’mızın içinde bulunduğu gökada, “………….. ”dır. O O O O O O O Kendiliğinden ısı ve ışık saçan çok büyük gök cisimlerine “ ………. ” denir.

(2)

2-)Aşağıda numaralandırılmış bilgilerin hangisine ait olduğunu (x) işareti koyarak

işaretleyiniz (HER BİRİ 2 PUAN)

N

o

Özellikler Ribozo

m

Sitoplazma Lizozom Mitokondri Hücre Zarı 1 Hücrede besinleri parçalayarak enerji üretmede

görevli olan organeldir.

2 Protein üretiminde görevli organeldir.

3 Hücre zarı ile çekirdeğin arasını dolduran, yumurta akına benzeyen ve organellerin bulunduğu sıvıdır. 4 Hücre içi sindiriminde görevlidir.

5 Hücrenin etrafını çevreleyerek hücreye şekil verir ve hücreyi dış etkilerden korur.

Aşağıda Türkiye'nin sahip olduğu uydular verilmiştir. Bu uydulardan hangisi gözlem amaçlı değildir?(1 PUAN) A) Türksat 4A B) Rasat

C) Göktürk 1 D) Göktürk 2

. Dünyamız güneş sisteminde yer alan bir gezegendir. Güneş sistemi ise ...I...yapıda olan ...II...galaksisinde bulunur.

Buna göre verilen bilgide boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru bilgi verilmiş olur?(2 PUAN) I II A) Sarmal Andromeda B) Düzensiz Samanyolu C) Eliptik Andromeda D) Sarmal Samanyolu

. Kara delikler üzerinde çok fazla gizem vardır. Kara deliklerin içeriği yapısı bilinmese de nasıl oluştuğu bilinmektedir. Kara deliklerin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?(2 PUAN)

A) Galaksilerin dönme hareketinin bitmesi ile oluşur. B) Büyük kütleli yıldızların süper nova patlaması yaşaması C) Küçük kütleli yıldızların sönmesi ile.

D) gezegenlerin büyük patlama yaşaması sonucu oluşur

İçinde astronot bulunmaz.

• Gök cisimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilir.

• Gönderildiği yerde dolaşarak bilimsel veriler toplar.

Yukarıda verilen bilgiler, uzay araştırmalarında kullanılan hangi araca aittir? (1 PUAN)

A) Uzay roketi B) Uzay istasyonu C) Yapay uydu D) Uzay sondası

Güneş Sistemi ile ilgili,

I. Samanyolu Galaksi’si içinde yer alır. II. İçinde büyüklük ve

özellikleri farklı sekiz gezegen bulunur. III. Yıldızı Güneş’tir.

ifadelerinden hangileri

doğrudur?(2 PUAN) A) Yalnız I. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.

(3)

Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organellerin sayısında farklılık görülebilir.

Buna göre süt bezi, gözyaşı bezi ve tükürük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca

diğerlerinden fazla olabilir?(2 PUAN)

A) Golgi cisimciği

B) Lizozom

C) Ribozom

D) Sentrozom

(4 PUAN)

Aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise(D) yanlış ise(Y) yazınız. (HER BİRİ 2 PUAN)

1. (....) Evrendeki en büyük yıldız Güneş’tir.

2. (....) Dünya, Andromeda Galaksisi’nde bulunmaktadır.

3. (....) Ömrünü tamamlamış yapay uydu ve uydu parçaları uzay

kirliliğine yol açar.

4. (....) Rasathaneler genellikle şehir merkezlerine kurulur.

5. (....) Uzay teknolojileri günlük hayatımızda da kullanım alanı

bulur.

6. (....) Türkiye’nin uzaya gönderdiği ilk uydu Göktürk-1’dir.

7. (....) Büyükayı, Küçükayı, Orion birer takımyıldızdır.

8. (...)Yıldızlar Cetveli,Uluğ Bey’e ait bir çalışmadır.

9. (.…)Yıldızların oluşum süreci bulutsu ile başlar.

10.(…)En sıcak yıldızlar kırmızı renklidir

Açıklamalar

Kavram

1

Kuyruklu yıldıza örnektir

a

Büyük patlama

2

Evrenin genişlemesini

balonun şişmesine

benzeten modeldir.

b

Gezegen

3

Isı ve ışık kaynağı

değildir.

c

Halley

4

Takım yıldızına örnektir

d

Avcı

Yukarıdaki açıklamalar ve kavramlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?(4 PUAN)

A) 1a 2b 3c 4d B) 1c 2a 3b 4d C) 1d 2a 3c 4a D) 1c 2a 3d 4b

(4)

Ali, ders kitabında bulunan yukarıdaki etkinliği yapmaktadır. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi

Ali’nin boş kutucuklara yazması gerekenlerden birisi değildir?(2 PUAN)

A) Radyo Teleskoplar B) Aynalı Teleskoplar C) Mercekli Teleskoplar D) Manyetik Teleskoplar

- En sıcak yıldızların yaydığı renk

En soğuk yıldızların yaydığı renk

Yukarıda verilen kalp ve yıldız sembolleri yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?(2 PUAN)

A) Sarı Kırmızı

B) Mavi Kırmızı

C) Sarı Mavi

D) Kırmızı Mavi

Aşağıda verilen organellerden hangisi ter, tükürük ve süt gibi salgı maddelerinin üretilmesinde ve salgılanmasında görevlidir?(2 PUAN)

A) B)

C) D)

(4 PUAN) RİBOZOM TANIMINI AŞAĞIYA YAZINIZ(2 PUAN)

ŞİŞE MANTARINI İNCELEYEREK CELULAYI BULAN KİŞİ KİMDİR(1 PUAN)

HÜCRE BÖLÜNMESİNİ KİM BULDU? (2 PUAN)

(5)

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :