SPOR TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ VE SAHA MALZEME BİLGİSİ B

Belgede Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-28)

2008 Pekin Olimpiyatlarının açılış törenine ev sahipliği yapmış Beijing Olimpiyat Stadının takma adı nedir?

1.

Alienz Arena A)

Kartal Yuvası B)

Sapporo Dome C)

Kuş Kafesi D)

Anfield Road E)

Aşağıdakilerden hangisi kullanım sıklığına göre plan türlerinden biridir?

2.

Kısa süreli D)

Stratejik E)

Devlete ait spor tesislerinin temel kuruluş amacı nedir?

3.

Kurumsal miras yaratmak A)

Kâr elde etmek B)

Beslenme alışkanlığı kazandırmak C)

Sosyal fayda sağlamak D)

Yöneticilerinin ismini duyurmak E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumu açıklamak amacıyla varlık, özsermaye ve borçlarını tasnifli bir şekilde gösteren tablodur?

4.

Tesis bilgi dosyası A)

Gelir tablosu B)

Bilânço C)

Yerleşim planı D)

Tüketici görüşü E)

Aşağıdakilerden hangisi üretim ve satış seviyesine bağlı olarak değişmeyen gideri tanımlamaktadır?

5.

Değişken gider A)

Yarı değişken gider B)

Değişken ihtiyari gider C)

Yarı değişken faaliyet gideri D)

Sabit gider E)

Aşağıdaki finansman kaynaklarından hangisinde yeni ortakların yönetime girerek kontrol gücünün zayıflatma riski vardır?

6.

Kısa vadeli yabancı kaynak A)

Banka kredisi B)

Uzun vadeli yabancı kaynak C)

Orta vadeli yabancı kaynak D)

Özkaynak E)

Aşağıdakilerden hangisi vergi destekli tahvillerde kullanılabilecek özel gelir kaynaklarından biri değildir?

7.

Araba kiralama vergileri A)

Otofinansman gelirleri B)

Loto ve oyun vergileri C)

Bilet ek ücretleri D)

Gayrimenkul vergileri E)

Etkinliğin sahnelenmesi aşamasında;

katılımcıların araçlarını park etmesinden etkinliğin sonrası dışarı alınmasına kadar geçen sürecin yönetilmesi sorumluluğu kime aittir?

8.

Tesis yönetimi A)

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik katılımcılarından olan protokol ile ilgili söylenemez?

9.

Sadece siyasi kişilerden oluşması A)

Etkinliğe katılacak çok önemli kişiler olması B)

Çoğunlukla ücret ödememeleri C)

Medyanın ve seyircilerin ilgisini artırmaları D)

Etkinliğin görünürlüğünün artırılmasına katkı sağlamaları

E)

Aşağıdakilerden hangisi bir etkinlik tamamlandıktan sonra gerçekleştirilen etkinlik sonrası değerlendirmelerden biri değildir?

10.

İç süreç yaklaşımı A)

Hedefe ulaşma yaklaşımı B)

Sistem kaynak yaklaşımı C)

Determinist seçim D)

Rakip değerler E)

Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerde risk unsuru taşıyan alanlardan biri değildir?

11.

Finansal A)

Yönetsel B)

Güvenlik C)

Psikolojik D)

Çevresel E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3383-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Aşağıdakilerden hangisi spor işletmelerinin gider kalemleri arasında yer almaktadır?

12.

Reklam gelirleri A)

Lisanslı ürün gelirleri B)

Sigorta primleri C)

Standart biletler D)

Medya gelirleri E)

Aşağıdakilerden hangisi potansiyel risklerin belirlendiği faaliyetlerden biri değildir?

13.

Anketler A)

Beyin fırtınası B)

Risk algısı teorileri C)

Görüşmeler D)

Risk listeleri E)

Badminton branşında, her set kaç sayı üzerinden oynanır?

14.

Aşağıdakilerden hangisinde riskin paylaşılması ve riskin üçüncü şahıslara aktarılması söz konusudur?

15.

Riskten kaçınma A)

Risk transfer etme B)

Risk azaltma C)

Risk alıkoyma D)

Risk belirleme E)

Aşağıdakilerden hangisi spor işletmelerindeki dört ana risk kaynağından biri değildir?

16.

Kişiler A)

Araç gereç ve malzemeler B)

Resmi Basketbol müsabakalarında (FİBA) oyun alanı ölçüsü kaç olmalıdır?

17. zıplar ve ters bir titreşim oluşturmaz?

18.

Aşağıdakilerden hangisi birbirleriyle ilişkili karşılıklı bilgileri ya da görüşleri değiştirmeyi ya da birleştirmeyi amaçlamaktadır?

19.

Risk azaltma A)

Risk transfer etme B)

Risk belirleme C)

Riskten kaçınma D)

Risk iletişimi E)

Voleybol filesinin üst kenarının yerden yüksekliği, kadınlarda kaç metre olmalıdır?

20. 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3383-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

SPOR PAZARLAMASI B

Aşağıdakilerden hangisi spor endüstrisinin bölümlendirilmesine ilişkin Meek Modeli'ndeki spor eğlencesi ve rekreasyon sektörü içerisinde yer almaz?

1.

Spor olayları A)

Profesyonel spor takımları B)

Amatör spor takımları C)

Spor medyası D)

Lojistik analiz E)

Aşağıdakilerden hangisi spor tüketicisi ile bağlantı noktaları arasındaki iletişim bağlantıları arasında yer alır?

2.

Ütopyaya dayalı bağlantı D)

Yıldız öğesi E)

Bir spor salonunda koltuklar taraftarların gelir durumlarına göre ayrılıyorsa böyle bir durumda kullanılan pazar bölümlendirme değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

3. aşağıdakilerden hangisidir?

4. 10 ise ürünün satış fiyatı kaç Türk Lirası’dır?

5.

Fiyatlandırma kararı verilmesindeki son adım aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Fiyatlandırma politikalarının geliştirilmesi A)

Hedef pazar amaçlarının oluşturulması B)

Pazarlama karması stratejilerinin oluşturulması

C)

Fiyatlandırma stratejilerinin seçilmesi D)

Fiyatlandırma taktiklerinin oluşturulması E)

Bir ürünün kıymetinin niceliksel ölçümüne ne ad verilir?

7.

Pazarlama A)

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararını etkileyen içsel faktörler arasında yer alır?

Yasal konular C)

Maliyet D)

Tüketici talebi E)

Uygun ürünlerin, uygun zamanlarda, uygun yer ya da yerlerde alıcılara ulaştırılması ve teslimiyle ilgili işletme içi ve dışı kişi, kurum, kuruluş, yer, araç ve faaliyetleri kapsayan sürece ne ad verilir?

9.

Halkla ilişkiler E)

En hızlı taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Hava yolu A)

Kara yolu B)

Boru hattı C)

Tren yolu D)

Deniz yolu E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3383-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Dağıtım kanalı seçim süreci aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

11.

Seçeneklerin denetimiyle A)

Müşteri ihtiyaçlarının analiziyle B)

Kanal hedeflerinin belirlenmesiyle C)

Seçeneklerin geliştirilmesiyle D)

Seçeneklerin değerlendirilmesiyle E)

Sıfır aşamalı dağıtım aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

12.

Dolaylı dağıtımla A)

Doğrudan dağıtımla B)

Seçimli dağıtımla C)

Özellikli dağıtımla D)

Toptancılı dağıtımla E)

Halkla ilişkiler sürecinin son adımı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Aşağıdakilerden hangisi AIDA Modeli'nin aşamalarından biri değildir?

15.

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karması içinde yer almaz?

16.

Halkla ilişkiler A)

Satış tutundurma B)

Kişisel satış C)

Fiyat D)

Reklam E)

Spor işletmelerinin ürünlerini dağıtanlara ne ad verilir?

17.

Rakip A)

Tüketici birliği B)

Sivil toplum örgütü C)

Aracı D)

Kullanıcı E)

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümleme değişkenlerinden biri olan coğrafi kriterler içerisinde yer alır?

18.

Gelir A)

Nüfus yoğunluğu B)

Eğitim C)

Muhafazakârlık D)

Aile büyüklüğü E)

Stratejik pazarlama yönetiminin son adımı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Pazar bölümlemesini yapma A)

Hedef pazarı saptama B)

Spor tüketicisini analiz etme C)

Durum analizi yapma D)

Pazarlama stratejilerinde düzeltme ve ayarlamalar yapma

E)

Pazarlama kontrolünde aşağıdaki analizlerin hangisi sonucunda organizasyonun kârlılık durumu ortaya çıkar?

20.

Halkla ilişkiler analizleri A)

Pazar yapısı analizleri B)

Maliyet analizleri C)

Hedef kitle analizleri D)

Davranış analizleri E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3383-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

TÜRK DİLİ-I B

Kazakça, Karakalpakça ve Nogaycanın bağlı bulunduğu Türk yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Kıpçak Türkçesi A)

Sibirya Türkçesi B)

Bulgar Türkçesi C)

Uygur Türkçesi D)

Oğuz Türkçesi E)

Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dile ne ad verilir?

2.

Bölge dili A)

Yardımcı resmî dil B)

Ana dili C)

Çalışma dili D)

Lingua franca E)

muşamma > muşamba örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Aykırılaşma E)

“Gözlükçülük” sözcüğünün tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlama öbeği vardır?

5.

Çalışkan fakat hırslı bir kişiliği vardı.

A)

Keskin sirke küpüne zarar sözünü o kavgada anlamıştım.

B)

Yazar kısa öykülerle başlamış işe, romana sonradan geçmiş.

C)

Kardeşim bilgisayar almak için bir yıldır para biriktiriyor.

D)

Sınıfta tek başına oturan bir öğrenci olduğunu söylediler.

E)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrar öbeği, ismi nitelemiştir?

6.

Dersten çıkıp gülerek kantine gitmişlerdi.

A)

Ne zaman doğru dürüst konuşacaksın bizimle?

B)

Gelecekte neler yapacağını uzun uzun anlattı.

C)

Yeşil gözlerinden iplik iplik yaşlar iniyordu.

D)

Tek düşündüğüm oradan sağ salim çıkıp eve varmaktı.

E)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir söz öbeğinden oluşmamıştır?

7.

İki tiyatrocu sahnede yıllarca beğenilerek izlenen oyunlarını son kez sergilediler.

A)

Beğenilen sanatçı ayakta alkışlanınca gözyaşlarını tutamadı.

B)

Portakal çiçeklerinin mis gibi kokusu sarmıştı koca şehri.

C)

Yargıç bütün anlatılanları dinledikten sonra son kararını verdi.

D)

Dün birkaç kişi mahallenin sorunlarını çözmek için valiyle görüştü.

E) 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3383-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur?

8.

Anadolu türkülerini bu güzel kasabada duydum.

A)

Gecenin bir yarısı yokuştan aşağı inerken şehrin sustuğunu hissetim.

B)

Yazdıklarına bakılırsa, Ayşe ile Sema önceden tanışıyorlardı.

C)

Atatürk Meydanı’nın bir arka sokağındaki küçük bir evde büyüdüm.

D)

Şehrin en kalabalık semtlerinde yaşayan bu insanlar hep bir telaş içindeydi.

E)

Türk dünyasında atasözü yerine kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

9.

Makal, nakıl A)

Makal, mecaz B)

Nakıl, mecaz C)

Tabir, mecaz D)

Tabir, ıstılah E)

Türk argosunda kullanılan alıntı sözcüklerin çok büyük bir kısmının alındığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Yüzde iki yabancı sözcük oranıyla Türkçenin en sade metinlerinden biri kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Dîvânu Lugâti’t-Türk A)

Kutadgu Bilig B)

Dede Korkut Oğuznameleri C)

Orhun Yazıtları D)

Atabetü’l-Hakâyık E)

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir?

12.

Birleşik söz A)

Türkçenin içinde bulunduğu coğrafyadaki farklı kültürlerle yaşadığı ilişkiler sonucunda söz varlığındaki etkileşim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13.

Gelişme A)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye marka adı olarak gelen, zamanla Türkçenin söz

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcüklerden biri değildir?

15. 2016 GÜZ DÖNEM SONU 3383-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Türkçedeki akrabalık adları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Kimi akrabalık adları, bu adla bir yakınını tanımlayan kişinin medeni durumunu da belirtir.

A)

Türkçede en uzak akrabaya kadar ayrı ayrı akrabalık adları vardır.

B)

Cinsiyet bildirmez.

C)

Akrabalık düzeylerini bildirir.

D)

Aile bireylerinin belirlenmesinde ayırt edicidir.

E)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe konuşurlarının sorunlarından biri değildir?

17.

Türkçenin yazım kurallarını kavrayamaması A)

Diller arası etkileşim sonucu bir dilden başka dile sözcüklerin geçmesi

B)

Türkçenin anlatım gücü ile donanmamış olması

C)

Türkçenin dil bilgisi kurallarını kavrayamaması

D)

Yabancı kökenli sözcükler kullanma eğilimi göstermesi

E)

Aşağıdakilerden hangisi dilin kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

18.

Sözcüklerin yanlış söylenmesi A)

Dilin sözcük sayısının az olması B)

Sözcüklerin yanlış yazılması C)

Sözcüklere yanlış anlam yüklenmesi D)

Cümlenin ögeleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan anlatım bozukluğu

E)

Günümüzde dünya dilleri arasında etkileşimde en çok rol oynayan dil aşağıdakilerden hangisidir?

19.

İngilizce A)

Rusça B)

Fransızca C)

İspanyolca D)

Almanca E)

Aşağıdakilerden hangisi radyo ve televizyonlarda Türkçenin bozuk biçimde kullanılmasını önlemek için alınacak önlemlerden biri değildir?

20.

Çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi A)

Sunucu ve muhabir seçiminde titizlik gösterilmesi

B)

Dil konusunda duyarlı davranılması C)

Yayımcı kuruluşun öz denetimini yapması D)

Günlük izleme oranının artırılması E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 3383-B

11 TEST BİTTİ.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

Belgede Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-28)