Sözleşmeli Özlük İşlemleri

Belgede PERFORMANS PROGRAMI (sayfa 142-200)

Hizmet anlayışımızı çeşitlendiren ve her halanda öncü olan yerel yönetimler stratejileri geliştirmek

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

8.2.1.3 Sözleşmeli Özlük İşlemleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Kaynak İhtiyacı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Faaliyet Adı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 130.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 11.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

191.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 191.000,00

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 8.2.1.4 Personel Eğitim İşlemleri

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 100.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.055.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

15.165.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 15.165.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Faaliyet Adı 8.2.1.5 Yardımcı Personel İhtiyaçlarını Giderme

Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 56.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 14.800,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

70.800,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 70.800,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 8.2.1.6 Teknik ve donanımlı personel eksiğini tamamlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 140.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

310.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 310.000,00

Ekonomik Kod 2020

Faaliyet Adı 8.3.1.1 Meclis Kararları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 165.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 38.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

223.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 223.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Faaliyet Adı 8.3.1.2 Encümen Kararları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 215.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 34.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 47.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

296.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 296.000,00

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 8.3.1.3 Evrak ve Dilekçe İşlemi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 115.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 14.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

129.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 129.000,00

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 8.3.1.4 Kurumlar Arası ve Kurum İçi Yazışmalar

Yazı İşleri Müdürlüğü Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 355.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 58.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 43.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

456.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 456.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 8.3.1.5 Evlendirme Faaliyetleri

Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 354.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 56.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

430.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 430.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

Faaliyet Adı 8.3.1.6 Kurum ve Birim Arşivi ilgili Çalışmalar

Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 70.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

90.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 90.000,00 Bütçe Dışı Kaynak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 8.3.1.7 Kurum Arşivinin Dijital Hale Getirilmesi

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 30.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

33.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 33.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 8.4.1.1 Sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kurmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 20.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

22.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 22.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 8.4.1.2 Yurtiçi ve Yurdışı ilişkiler kurmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 85.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 15.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

108.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 108.000,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Faaliyet Adı 9.1.1.1 Belediye taşınmazlarının kayıt altına alınması

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 40.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

53.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 53.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 9.1.1.2 Ecrimisil çalışmaları

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 30.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 5.500,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 78.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

113.500,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 113.500,00 Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 9.1.1.3 Kiraya verilebilecek alanların kiralanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 120.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 21.500,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 550.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri 1.434.000,00

07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

2.125.500,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 2.125.500,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 9.2.1.1 Belediyemize ait gayrimenkullerin en iyi bir şekilde değerlendirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Emlak İstimlak Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 180.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 33.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 556.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

769.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 769.000,00 Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 10.1.1.1 Sosyal Tesislerimizde Vatandaşlarımızın Faydalanabileceği Rahat ve Konforlu Hizmet Sağlamak Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 140.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 35.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 650.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

825.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 825.000,00

Faaliyet Adı 10.1.1.2 Ürünlerin Kalite ve Hijyen Standartlarını Artırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 260.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 45.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 900.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

1.205.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 1.205.000,00

Faaliyet Adı 10.1.1.3 Tesislerde Hizmet Kalitesının Artırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 194.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 23.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 450.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

667.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 667.000,00

Faaliyet Adı 10.2.1.1 Halkımıza Yeni Sosyal Tesisler Kazandırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 200.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 47.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

357.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 357.000,00

Faaliyet Adı 11.1.1.1 Stratejik Planın,Performans Programı ve Bütçenin Hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 120.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 26.500,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 95.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

241.500,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 241.500,00

Faaliyet Adı 11.1.1.2 Gelir Tarifesinin Hazırlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 160.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 25.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

240.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 240.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 11.1.1.3 Ön Mali Kontrol Yapmak

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 210.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 41.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri 6.000.000,00

05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

6.251.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 6.251.000,00

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 11.1.1.4 Kamu Yapılandırma Faalityetlerini Sürdürmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 389.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 60.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 850.000,00

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri 560.000,00

09 Yedek ödenekler

1.859.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 1.859.000,00

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 11.1.1.5 Kamu Kurum ve Kuruluşları Paylarının Takibi ve ödemesini yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 300.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 47.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 120.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

467.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 467.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 11.1.1.6 Gelir Gider evraklarını denetimlere sunmak üzere arşivlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 400.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 63.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri

09 Yedek ödenekler 8.500.000,00

8.963.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 8.963.000,00 Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 11.1.1.7 Muhasebe İşlemlerini Muhasebe Temel Niteliklerine uygun şekilde yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 450.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 71.500,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

671.500,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 671.500,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 11.1.1.8 Belediye gelirlerini tahakkuk ve tahsiline yönelik çalışma yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 85.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.500,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 270.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

368.500,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 368.500,00 Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 11.2.1.1 Mükellef vergi tahsilat oranını artırmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 110.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 17.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 330.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

457.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 457.000,00

Faaliyet Adı 11.2.1.2 Kusursuz tazminatlar

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 155.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 24.500,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 370.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

549.500,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 549.500,00

Faaliyet Adı 11.2.1.3 Para cezalarının takibi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 130.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 21.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 221.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

372.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 372.000,00

Faaliyet Adı 11.2.1.4 Mahkemelerin takibi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hukuk İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 450.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 60.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 630.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

1.140.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 1.140.000,00

Faaliyet Adı 12.1.1.1 Protokol ve vatandaşların en iyi şekilde ağırlanması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 300.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 40.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 420.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

760.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 760.000,00

Faaliyet Adı 12.1.1.2 Resmi ve dini günlerde yapılan organizasyonlar

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 350.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 47.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 470.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

867.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 867.000,00 Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 12.1.1.3 Ramazan ayında verilen toplu iftar yemekleri

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 75.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 9.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 48.000,00

06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

172.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 172.000,00

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 12.2.1.1 Randevuların sağlıklı yürütülmesini sağlamak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 60.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 7.500,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

127.500,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 127.500,00

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 12.2.1.2 Dilek istek ve şikayetleri gerekli birimlere iletilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 200.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 25.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

375.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 375.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 12.2.1.3 Kurumun yaptığı çalışmaların vatandaşlara basın ve broşür yöntemiyle duyurumunu yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 150.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

270.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Yurt Dışı

-0,00 270.000,00 Bütçe Dışı Kaynak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyet Adı 12.2.1.4 Sosyal medya etkin olarak kullanılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod 2020

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Açıklamalar

Kanuni bildirimlerin zamanında yapılması, Ücretlerin zamanında ve doğru olarak ödenmesi,

01 Personel Giderleri 120.000,00

02 SGK Devlet Primi Giderleri 25.000,00

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00

04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 09 Yedek ödenekler

295.000,00

Döner Sermaye

-Diğer Yurt İçi

-Diğer Yurt İçi

Belgede PERFORMANS PROGRAMI (sayfa 142-200)