Bu bölümde, makine kılavuzları açıklanmaktadır.

Makine Kılavuzu

Makinenizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun.

Bu makine ile yapmak istediğiniz konuyla ilgili kılavuzlara başvurun.

• Medya, kılavuza göre farklılık gösterebilir.

• Kılavuzları PDF dosyası olarak görüntüleyebilmek için Adobe® Reader® kurulu olmalıdır.

• html kılavuzlarını görüntülemek için bir web tarayıcısı kurulu olmalıdır.

Kullanıcı Rehberi

Bu makinenin temel kullanımı, sık kullanılan işlevleri, bir hata mesajı göründüğünde sorun giderme, vs. gibi konularla ilgili aşağıda her kullanıcı kılavuzu için özetler verilmiştir.

Önce Bunu Oku

Makineyi kullanmadan önce, bu kılavuzdaki Güvenlik Bilgilerini mutlaka okuyun. Ayrıca her düzenlemeyi ve çevreye uyumluluğu da açıklar.

Start Guide

Kontrol panelindeki kılavuzların nasıl okunacağı anlatılmaktadır. Ayrıca makinede nasıl oturum açılacağı da anlatılmaktadır.

Easy Search

Ne yapmak istediğinize göre bir açıklama arayabilirsiniz. Ayrıca, bu makinenin kendine özgü işlevleri de anlatılmaktadır.

Getting Started

Makineyi kullanmak için hazırlıklar, kullanım talimatları, ve karakter giriş yöntemleri anlatılmaktadır.

Paper Specifications and Adding Paper

Orijinallerin ve yaprakların nasıl yükleneceğini ve teknik özelliklerini tanımlar.

Convenient Functions

Sık kullanılan ayarların nasıl kaydedileceğini, Ana Ekranı'nın nasıl özelleştirileceğini ve kontrol panelinde bir Web sayfası görüntülemeyi tanımlar. Ayrıca bir işin nasıl yönetileceğini de tanımlar.

Maintenance and Specifications

Yardımcı malzemelerin nasıl değiştirileceğini ve makinenin nasıl kurulup temizleneceğini tanımlar.

Ayrıca ana ünitenin ve seçeneklerinin teknik özelliklerini de tanımlar.

Troubleshooting

Genel kullanımla ilgili sorunların çözümü için bir rehber sağlar.

Copy/ Document Server

Fotokopi ve Doküman Sunucusu işlevleri ve işlemlerini açıklar. Ayrıca, orijinaller için ayarların nasıl belirtileceği hakkında açıklamalar için de bu kılavuza başvurun.

Fax

Faks işlevlerini ve kullanımını açıklar.

Print

Yazıcı sürücüsü kullanılarak nasıl yazdırılacağını tanımlar. Ayrıca yazdırma için kullanılabilir işlevleri de tanımlar.

Scan

Bu makineyi kullanarak kağıt verilerinin nasıl taranacağını ve taranan verilerin bir bilgisayara nasıl gönderileceğini ve verilerin nasıl kaydedileceğini tanımlar.

Connecting the Machine/ System Settings

Makineyi bir ağa nasıl bağlayacağınızı ve bir ağ ortamında nasıl yapılandırıp kullanacağınızı anlatır. Ayrıca, Kullanıcı Araçları ayarlarının nasıl değiştirileceğini ve bilgilerin Adres Defteri'ne nasıl kaydedileceğini açıklamaktadır.

PostScript 3

PostScript® 3TM'ün nasıl kurulacağını ve kullanılacağını anlatır.

Extended Feature Settings

Kontrol panelini veya Web Image Monitor'ü kullanarak geliştirilmiş özellikleri nasıl yapılandıracağınızı tanımlar.

Güvenlik Rehberi

Bu kılavuz, makinenin yöneticileri içindir. Makinenin izinsiz olarak kullanılmasını, veriler üzerinde oynanmasını veya bilgi sızmasını önlemek için kullanabileceğiniz güvenlik işlevlerini açıklar. Daha yüksek güvenlik için öncelikle aşağıdaki ayarları yapmanızı tavsiye ederiz:

• Aygıt Sertifikası'nı kurun.

• SSL (Güvenli Bağlantı Katmanı) Şifrelemesini etkinleştirin.

• Yöneticinin kullanıcı adı ve parolasını değiştirin.

Ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Rehberi .

Bu kılavuzu yüksek güvenlik işlevlerini veya kullanıcı ile yönetici kimlik doğrulamasını ayarlayacağınız zaman mutlaka okuyun.

Driver Installation Guide

Her bir sürücünün nasıl kurulup yapılandırılacağını tanımlar. Bu kılavuz sürücülerin CD'lerinde mevcuttur.

Diğer Kılavuzlar

• Hızlı Referans Kopya Rehberi

• Hızlı Referans Faks Rehberi

• Hızlı Referans Tarayıcı Rehberi

• Ek

• DHCP Option 204

• Bir IT güvenliği sertifikasyon sistemini (bundan sonra CC Sertifikasyonu olarak anılacaktır) baz alan makinenin sertifikasyonu hakkında bilgileri https://support download.com/services/device/

ccmanual/mp_c306Z_c406Z/en/download_admin.html ve https://support-download.com/

services/device/ccmanual/mp_c306Z_c406Z/en/download_user.html adreslerinden indirebilirsiniz. Bu bilgiler makinenin nasıl kurulacağı hakkındadır. CC Sertifikalı bir makine satın aldıysanız, kullanmadan önce doğru ayarları yapabilmeniz için makineyi kullanmadan önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

Kılavuz Listesi

Kılavuz Adı Sağlanan Basılı Kılavuzlar

Kullanıcı Rehberi Hayır Evet *1 Evet *1 Evet

Önce Bunu Oku Evet Hayır Hayır Evet

Start Guide Evet Hayır Hayır Evet

Easy Search Hayır Evet *2 Evet *2 Hayır

Getting Started Hayır Evet *2 Evet *2 Hayır

Paper

Troubleshooting Hayır Evet *2 Evet *2 Hayır

Makine Kılavuzu

Kılavuz Adı Sağlanan Basılı

Güvenlik Rehberi Hayır Evet Evet Hayır

Driver Installation Guide

Hayır Hayır Hayır Evet *2

Hızlı Referans Kopya Rehberi

Hayır Hayır Hayır Evet

Hızlı Referans Faks Rehberi

Hayır Hayır Hayır Evet

Hızlı Referans Tarayıcı Rehberi

Hayır Hayır Hayır Evet

*1 Bu kılavuzlar Norveççe, İsveççe, Danca, Fince, Portekizce, Lehçe, Çekçe, Macarca, Katalanca, Türkçe ve Yunanca dillerinde mevcuttur.

*2 Bu kılavuzlar İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Flamanca ve Rusça dillerinde mevcuttur.

*3 Bu kılavuz İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Flamanca dillerinde mevcuttur.

Kullanım Talimatları Nasıl Kullanılır

Bu bölüm, bu makinenin kullanım talimatlarını anlatmaktadır.

Kullanım Talimatlarının Formatları

Bu makinenin kullanım talimatları şu formatlarda sağlanmaktadır:

• Basılı kılavuzlar

• HTML kılavuzları

• Kontrol panelinde görüntülenen kılavuzlar

• PDF kılavuzları

Kılavuzların içeriği konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. S.5 "Makine Kılavuzu". Çeşitli kılavuzlar muhtelif formatlarda mevcuttur. Kullanılabilirlik hakkında ayrıntılar için, bkz. S.7 "Kılavuz Listesi".

HTML Kılavuzlarını Okuyun

HTML kılavuzlarını okumak için aşağıdaki tarayıcılar tavsiye edilmektedir.

• Internet Explorer 8/9/10/11

• Firefox 29

• Safari 5.1.7

• Chrome 35

• JavaScript devre dışı bırakılmışsa veya tarayıcınız için kullanılabilir değilse, HTML dokümantasyonunun belirli düğmelerini kullanamayacak ve arama yapamayacaksınız.

• Gerekli ekran çözünürlüğü 1024 × 768 piksel veya daha fazladır.

• HTML kılavuzlarının nasıl kullanılacağını üst sayfanın sağ üst kısmındaki yardım bölümünden kontrol edebilirsiniz. Yardım konuları, HTML kılavuzlarında gösterilen simgeleri ve düğmeleri açıklar.

Ne yapmak istediğiniz veya ne yapabileceğiniz hakkında arama yapın

Kolay Aramayı kullanarak bu makineyle ne yapmak istediğiniz veya ne yapabileceğiniz hakkında arama yapabilirsiniz.

1. Üst sayfanın sağ üst tarafındaki Kolay Arama'ya tıklayın.

2. Okumak istediğiniz öğeyi göstermek için bir başlığa tıklayın.

Kullanım Talimatları Nasıl Kullanılır

Bir anahtar kelime girerek arama yapın HTML kılavuzları içerisinde arama yapabilirsiniz.

Bu bölüm, "dubleks" için nasıl arama yapılacağını açıklar.

1. Üst sayfanın sol üst tarafında, arama kutusuna "dubleks" kelimesini girin.

2. simgesine tıklayın.

"Dubleks" kelimesini içeren başlık ve tanımlamalara ait bir liste belirir.

Arama sonuç penceresinde bir arama sonucu belirir. Ayrıca bir kılavuz seçmek için aşağı açılır menüyü kullanabilirsiniz.

3. Okumak istediğiniz öğeyi göstermek için bir başlığa tıklayın.

• Sorgulamak istediğiniz öğeleri aramak için anahtar kelimeler kullanın. Girilen anahtar kelimeye bağlı olarak aynı zamanda ilgili anahtar kelimeler de belirebilir.

• Kullanılan anahtar kelime de dahil öğeler, arama sonuç penceresinde belirir.

• Eğer anahtar kelimeler arasına boşluk koyarsanız, her iki anahtar kelimeyi de içeren sayfalar gösterilir. Örneğin, "dubleks" kelimesini ve boşluk bırakıp "kopya" kelimesini girerseniz, her iki kelimeyi de içeren öğeler arama sonuç penceresinde belirir.

Kontrol panelindeki HTML kılavuzlarını okuyun

HTML kılavuzlarını aynı zamanda kontrol panelinde de okuyabilirsiniz. HTML kılavuzlarının kontrol panelinde nasıl okunacağı ile ilgili ayrıntılar için, bkz. Start Guide .

Belgede Önce Bunu Oku. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar. Makinenin Güvenlik Bilgileri. Makinenin Başka Bilgileri (sayfa 7-13)