Bu bölümde, makine kılavuzları açıklanmaktadır.

Makine Kılavuzu

Bu makinenin kullanım talimatları şu formatlarda sağlanmaktadır:

Biçim Kılavuzlar

Basılı kılavuzlar • Önce Bunu Oku

• Başlangıç Rehberi

CD-ROM • Driver Installation Guide

Kontrol panelinde görüntülenen kılavuzlar • Operating Instructions (HTML kılavuzları)

Web sayfası • Önce Bunu Oku

• Kullanıcı Rehberi

• Başlangıç Rehberi

• Operating Instructions (HTML kılavuzları)

• Quick Reference Guide

• Driver Installation Guide

Önce Bunu Oku

Makineyi kullanmadan önce, bu kılavuzdaki Güvenlik Bilgilerini mutlaka okuyun. Ayrıca her düzenlemeyi ve çevreye uyumluluğu da açıklar.

Başlangıç Rehberi

Kontrol panelindeki kılavuzların nasıl okunacağı anlatılmaktadır. Ayrıca makinede nasıl oturum açılacağı da anlatılmaktadır.

Kullanıcı Rehberi

Bu makinenin temel kullanımı, sık kullanılan işlevleri, bir hata mesajı göründüğünde sorun giderme, vs. gibi konularla ilgili her kullanıcı kılavuzu için özetler verilmiştir.

Operating Instructions (HTML kılavuzları)

Makinenin kullanımı için kurulumu, kopyalama, faks, yazdırma ve tarama işlevlerinin nasıl kullanılacağını, bakım ve teknik özellikleri, sorun gidermeyi, sistem ayarlarını ve güvenlik işlevlerini

Kullanıcı Rehberi ve Güvenlik Rehberi, yukarıdaki yedi dilde ve başka dillerde de mevcuttur.

HTML kılavuzlarının kullanımıyla ilgili ayrıntılar için, bkz. S.8 "Kullanım Talimatları Nasıl Kullanılır".

Quick Reference Guide

Temel kopyalama, faks ve tarama işlevlerini sayfa başına tanımlar.

• Quick Reference Copy Guide

• Quick Reference Fax Guide

• Quick Reference Scanner Guide Driver Installation Guide

Her bir sürücünün nasıl kurulup yapılandırılacağını tanımlar. Bu kılavuz sürücülerin CD'lerinde mevcuttur.

• Gelişmiş güvenliği ve kimlik doğrulama ayarlarını yapılandırmadan önce, Güvenlik Rehberi içinde bulunan "Bu Makineyi Kullanmadan Önce" bölümüne bakınız.

• Tip 1 ve 2 kullanıcıları için bilgi:

• Bir IT güvenliği sertifikasyon sistemini (bundan sonra CC Sertifikasyonu olarak anılacaktır) baz alan makinenin sertifikasyonu hakkında bilgileri https://support.ricoh.com/services/device/

ccmanual/mp_c3004_c3504/en/download_admin.html ve https://support.ricoh.com/

services/device/ccmanual/mp_c3004_c3504/en/download_user.html adreslerinden indirebilirsiniz. Bu bilgiler makinenin nasıl kurulacağı hakkındadır. CC Sertifikalı bir makine satın aldıysanız, kullanmadan önce doğru ayarları yapabilmeniz için makineyi kullanmadan önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

• Tip 3, 4 ve 5 kullanıcıları için bilgi:

• Bir IT güvenliği sertifikasyon sistemini (bundan sonra CC Sertifikasyonu olarak anılacaktır) baz alan makinenin sertifikasyonu hakkında bilgileri https://support.ricoh.com/services/device/

ccmanual/mp_cc4504_c5504_c6004/en/download_admin.html ve https://

support.ricoh.com/services/device/ccmanual/mp_c4504_c5504_c6004/en/

download_user.html adreslerinden indirebilirsiniz. Bu bilgiler makinenin nasıl kurulacağı hakkındadır. CC Sertifikalı bir makine satın aldıysanız, kullanmadan önce doğru ayarları yapabilmeniz için makineyi kullanmadan önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

• Tip 6 ve 7 kullanıcıları için bilgi:

• Bir IT güvenliği sertifikasyon sistemini (bundan sonra CC Sertifikasyonu olarak anılacaktır) baz alan makinenin sertifikasyonu hakkında bilgileri https://support.ricoh.com/services/device/

ccmanual/mp_c2004_c2504/en/download_admin.html ve https://support.ricoh.com/

services/device/ccmanual/mp_c2004_c2504/en/download_user.html adreslerinden indirebilirsiniz. Bu bilgiler makinenin nasıl kurulacağı hakkındadır. CC Sertifikalı bir makine satın aldıysanız, kullanmadan önce doğru ayarları yapabilmeniz için makineyi kullanmadan önce bu bilgileri okuduğunuzdan emin olun.

1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar

• Web sayfasında görebileceğiniz kılavuzlar aşağıda verilmiştir.

• Ek

• DHCP Option 204

Makine Kılavuzu

Kullanım Talimatları Nasıl Kullanılır

Bu bölüm, bu makinenin kullanım talimatlarını anlatmaktadır.

HTML Kılavuzlarını Okuma

HTML kılavuzlarını okumak için aşağıdaki tarayıcılar tavsiye edilmektedir.

• Internet Explorer 8/9/10/11

• Firefox 29

• Safari 5.1.7

• Chrome 35

• JavaScript devre dışı bırakılmışsa veya tarayıcınız için kullanılabilir değilse, HTML dokümantasyonunun belirli düğmelerini kullanamayacak ve arama yapamayacaksınız.

• Gerekli ekran çözünürlüğü 1024 × 768 piksel veya daha fazladır.

• HTML kılavuzlarının nasıl kullanılacağını üst sayfanın sağ üst kısmındaki yardım bölümünden kontrol edebilirsiniz. Yardım konuları, HTML kılavuzlarında gösterilen simgeleri ve düğmeleri açıklar.

Ne yapmak istediğiniz veya ne yapabileceğiniz hakkında arama yapma

Kolay Aramayı kullanarak bu makineyle ne yapmak istediğiniz veya ne yapabileceğiniz hakkında arama yapabilirsiniz.

1. Üst sayfanın sağ üst tarafındaki Kolay Arama'ya tıklayın.

2. Okumak istediğiniz öğeyi göstermek için bir başlığa tıklayın.

Bir anahtar kelime girerek arama yapma HTML kılavuzları içerisinde arama yapabilirsiniz.

Bu bölüm, "dubleks" için nasıl arama yapılacağını açıklar.

1. Üst sayfanın sol üst tarafında, arama kutusuna "dubleks" kelimesini girin.

2. simgesine tıklayın.

"Dubleks" kelimesini içeren başlık ve tanımlamalara ait bir liste belirir.

Arama sonuç penceresinde bir arama sonucu belirir. Ayrıca bir kılavuz seçmek için aşağı açılır menüyü kullanabilirsiniz.

1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar

3. Okumak istediğiniz öğeyi göstermek için bir başlığa tıklayın.

• Sorgulamak istediğiniz öğeleri aramak için anahtar kelimeler kullanın. Girilen anahtar kelimeye bağlı olarak aynı zamanda ilgili anahtar kelimeler de belirebilir.

• Kullanılan anahtar kelime de dahil öğeler, arama sonuç penceresinde belirir.

• Eğer anahtar kelimeler arasına boşluk koyarsanız, her iki anahtar kelimeyi de içeren sayfalar gösterilir. Örneğin, "dubleks" kelimesini ve boşluk bırakıp "kopya" kelimesini girerseniz, her iki kelimeyi de içeren öğeler arama sonuç penceresinde belirir.

HTML kılavuzlarını kontrol panelinde okuma

HTML kılavuzlarını aynı zamanda kontrol panelinde de okuyabilirsiniz. HTML kılavuzlarının kontrol panelinde nasıl okunacağı ile ilgili ayrıntılar için, bkz. Başlangıç Rehberi .

Kullanım Talimatları Nasıl Kullanılır

1. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar

Belgede Önce Bunu Oku. Bu Makineyle Verilen Kılavuzlar. Makinenin Güvenlik Bilgileri. Makinenin Başka Bilgileri (sayfa 7-13)