• Sonuç bulunamadı

Araştırmanın bu bölümü Hanifi BAYRAM ile ilgili bilgileri içermektedir.

10.1. Hanifi BAYRAM’ın Yaşamöyküsüyle İlgili Bilgiler

Hanifi BAYRAM’ın yaşamöyküsüyle ilgili bilgiler; gençlik yılları, meslek yaşamı ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan aldığı ödüller biçiminde sınıflandırılarak incelenmiştir.

10.1.1. Gençlik Yılları

Hanifi BAYRAM 1950 yılında Doğanşehir ilçesi Günedoğru Köyü’nde doğmuştur. Doğanşehir Atatürk İlkokulu’nu 1962 yılında, Doğanşehir Polat Ortaokulu’nu 1967 yılında, Darende Lisesi’ni 1974’te tamamlar. Bu süreçte kısa aralıklarla Malatya merkez okullarında da eğitim görmüştür. 1976 yılında Anadolu İktisadi Ticari İlimler Fakültesi İşletme bölümüne kaydolmuş ve son sınıfta (1979 yılı) askere gitmiştir. Kütahya, İzmir ve İstanbul’da askerliğini tamamlamıştır.

1982 yılında ev hanımı olan Kezban Hanım’la evlenmiş, 2 kız olmak üzere 4 çocukları dünyaya gelmiştir.

Hanifi BAYRAM askerliğini tamamladıktan sonra baba mesleği olan çiftçilikle uğraşmak üzere Doğanşehir’e dönmüştür. 1994 yılında ise ticaretle (akaryakıt) uğraşmaya başlar.

10.1.3. Ödüller

Bu başlık Hanifi BAYRAM’ın resmi ve özel kurum kuruluşlardan aldığı ödüllerin bilgilerini içermektedir.

10.1.3.1. Resmi Kuruş ya da Kuruluşlardan Alınan Ödüller

Doğanşehir İlçe Eğitim Müdürlüğü’nden 2004 yılında alınan plaket.

Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu’ndan 2004 yılında alınan plaket.

10.1.3.2. Özel Kişi, Kurum ya da Kuruluşlardan Alınan Ödüller

Yuvalı Gençlik Şenliği Tertip Komitesinden 2005 yılında alınan plaket.

10.2. Hanifi BAYRAM’ın Siyasal Parti veya Partilerle İlişkisi İle İlgili Bilgiler

Ortaokulda öğrenci başkanlığı yapan Hanifi BAYRAM liseden itibaren Doğanşehir İlçesi’nde ülkü ocaklarında aktif olarak görev alır. 1980 darbesine muhalif olur. 1985 yılında ANAP’ta ilçe başkan yardımcılığı görevini üstlenir ve Özal’ın ölümüne kadar ANAP’ta üyedir. 1995 yılında DYP İlçe Başkanlığı görevini üstlenir ve 2002’ye kadar bu görevini sürdürür. 2002 yılı genel seçimlerinde DYP’den Malatya 3. sıra milletvekili olur. Seçimden aktif olarak siyaseti bırakır, işleriyle meşgul olur. 2004 seçimlerinde ise AKP’den belediye başkanı adayı olarak gösterilir ve seçimi kazanır.

partinin işlerine taraf olmayı doğru bulmadığından tüm partilere ve partililere eşit mesafede olduğunu, hepsinin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğundan iyi ilişkiler kurduğunu dile getirmiştir.

10.3. Hanifi BAYRAM’ın Belediye Başkanlığına Hazır Oluş Durumu ve Aday oluş Biçimi

Gençlik yıllarından beri siyasetle ilgilenen çok kitap okuduğunu dile getiren Hanifi BAYRAM belediye başkanlığını aldığı teklif üzerine düşünmeye başlar. Hakkıyla bu görevi yerine getireceğine inandığından ve geçmiş yıllarda Doğanşehir’de kötü bir yönetim olduğunu düşündüğünden hizmet etmek ister ilçesine. Belediye başkanı olmasında halkın isteği, aile bağlarının, ideolojik düşüncesinin ve hemşerilik bağlarının etkili olduğuna inanmaktadır. Halkla iç içe olduğunu, herkesi yakından tanıdığını ve dostluk ilişkilerinin bu göreve gelmesinde ilk etken olduğunu dile getirmiştir.

Siyasete dair gençlik yıllarında çok kitap okuduğunu belirten Hanifi BAYRAM yine de siyasetin yaşanarak öğrenildiğini düşünmektedir. Dedesinin kendisi küçükken “Sen bu kitaplar yerine Kur’an okusaydın, çoktan hafız olurdun.” dediğini gülümseyerek anlatmıştır.

Maddi kaynakları az olduğundan belediye olarak herhangi bir dergi takip etmediklerini ifade eden Hanifi BAYRAM yine de okuma alışkanlığını kaybetmemeye çalıştığını belirtmiştir.

10.4. Hanifi BAYRAM’ın Belediyecilik Anlayışıyla İlgili Bilgiler

Hanifi BAYRAM belediyecilik anlayışı, katılım konusundaki tutum ve davranışları ile katılım konusunda kullandığı araçlar ve kadınların belediye meclisindeki yeri ve oranı konusundaki tutum ve davranışları olarak iki başlık halinde incelenmiştir.

10.4.1. Hanifi BAYRAM’ın Katılım Konusunda Tutum ve Davranışları İle Kullandığı Araçlar

Daha çok birebir görüşme ile ilçe halkını dinlediğini dile getiren Hanifi BAYRAM halkın yönetime katılmada istekli olmadığını düşünmektedir. Bunu iki nedene bağlamaktadır. Bunlardan ilki halkta yönetime karşı güven olmadığı, ikincisi ise halkın yeterince bilinçli olmamasıdır.

İnternet aracılığıyla da halkın soru, öneri ve eleştirileri alınmaktadır.

10.4.2. Hanifi BAYRAM’ın Kadınların Belediye Meclislerindeki Yeri ve Oranı Konusunda Tutum ve Davranışları

Doğanşehir Belediye Meclisinde kadın üye bulunmamaktadır. Kadınların yönetimde bulunması gerektiğine inandığını dile getiren Hanifi BAYRAM kadının bir görsel malzeme, bir meta olmasından dolayı çok rahatsız olduğunu dile getirmiştir. “Kadın neden yönetimde olmalı?” sorusuna, islam dininin kadını önemli bir yere koyduğunu, toplumda bulunan kadının yönetimde de bulunması gerektiği cevabını vermiştir. Ancak bu konuda ne kendisine kadınlardan bir talep gelmiştir ne de kendisi teklif etmiştir.

Bir siyasetçinin hayatında eşinin yerinin önemli olduğunu dile getiren Hanifi BAYRAM “Kadının yeri, duruşu erkeği de etkiler. Erkeği vezir de rezil de eden kadındır.” diye düşünmektedir.

10.5. Hanifi BAYRAM’ın Öteki Kamu, Özel ve Bağımsız Kurum, Kuruluş veya Örgütlerle İlişkileri İle İlgili Bilgiler

Hanifi BAYRAM öteki kamu, özel ve bağımsız kurum, kuruluş veya örgütlerle ilişkileri; komşu ve diğer belediyelerle ilişkileri, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri, merkezi yönetimle ilişkileri, meslek kuruluşlarıyla ilişkileri, basınla ilişkiler ve kendi örgüt personeli ile ilişkiler olmak üzere altı başlık halinde incelenmiştir..

10.5.1. Komşu ve Diğer Belediyelerle İlişkileri

Özellikle belde belediyelerinden Polat Belediyesi, Sürgü Belediyesi ve Söğüt Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyelerle teknik personel, araç-gereç alış verişi

içinde bulunulmaktadır.

10.5.2. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkileri

Sivil toplum kuruluşlarıyla sorun yaşamadıklarını dile getiren Hanifi BAYRAM zaman zaman fikir alış verişinde bulundukları sivil toplum kuruluşlarının gerekli ancak günümüz için yeterli olmadıklarını dile getirmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının küçük düşündüğünü, yoksa bu kadar üyesi olan sivil toplum kuruluşlarının toplumu sollayacağını dile getirmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının yenilenmediğini düşünmektedir.

Herhangi bir sivil toplum kuruluşlarının üyesi değildir.

10.5.3. Merkezi Yönetimle İlişkileri

Göreve başladığı günden beri tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilçe halkına hizmet için iyi ilişkiler kurduğunu ifade eden Hanifi BAYRAM hizmetlerin işbirliği ile sunulduğunu dile getirmiştir.

10.5.4. Meslek Kuruluşlarıyla İlişkileri

Hanifi BAYRAM meslek kuruluşlarının günümüzde asli görevlerini yerine getirmediklerini ancak görev alanlarının önemli olduğunu dile getirmiştir.

10.5.5. Basınla İlişkileri

Basınla ilişkilerinin iyi olduğunu dile getiren Hanifi BAYRAM ilçede bulunan bir yerel gazetenin devamı için maddi destek sağladıklarını dile getirmiştir.

10.5.6. Kendi Örgüt Personeli İle İlişkileri

Örgüt personeline her konuda yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Hanifi BAYRAM ekip çalışmasını önemsemektedir.

10.6. Hanifi BAYRAM’ın Görevi Süresince Uygulayabildiği ve Uygulayamadığı İşler veya Projeler ve Bunların Nedenleri İle İlgili Bilgiler

Araştırmanın bu bölümünde Hanifi BAYRAM’ın görev süresince uygulayabildiği projeler, görev süresince uygulayamadığı projeler ve bunları uygulayamama nedenleri ile projeler uygulanırken halkın görüşünü alma ve teknik kadro ihtiyacını giderme yolları incelenmiştir.

10.6.1. Hanifi BAYRAM’ın Görevi Süresince Uygulayabildiği Projeler

1. Doğanşehir giriş-çıkış yolları köy yolu görüntüsünde olduğundan bu yolların yapım çalışmaları vardır. Sürgü tarafı yol çalışmaları tamamlanmıştır.

2. Halk otobüsleri uygun fiyatla çalışmaktadır.

3. Kanalizasyon çalışmaları devam etmektedir. Altyapı oldukça gerilerde kalmıştır, altyapı konusunda yapılacak çok iş bulunmaktadır.

4. Futbol sahası çimlendirilmiştir.

5. Okulların çevre düzenlemesi yapılmaktadır.

6. Doğanşehirlilerden destek alınarak 3 yıl Elma ve Kültür Şenliği düzenlenmiştir. 7. İstanbul Eminönü Belediyesi’nden küçük de olsa destek sağlanmıştır.

8. 150 personeli bulunan ve 7 senedir maaş alamayan maaşları ödenmiştir. Çöp araçları dahi bağlı olan belediyenin en azından en azından belli başlı asgari borçları ödenmiştir.

10.6.2. Hanifi BAYRAM’ın Görev Süresince Uygulayamadığı Projeler ve Nedenleri

uygulayamadığı projeler şunlardır: Sebze meyve hali, hayvan pazarı, Kapıdere-Elbistan karayolu yapımı.

10.6.3. Hanifi BAYRAM’ın Projeleri Uygularken Halkın Görüşünü Alma ve Teknik Kadro İhtiyacını Giderme Yolları

Projeler hayata geçirilmeden önce halkın görüşü ve desteğini aldığını dile getiren Hanifi BAYRAM eleştirilere açık olduğunu, halkla sohbet ederek projeleri nasıl bulduklarını öğrenmeye çalıştığını dile getirmiştir.

Projelerin hayata geçirilmesinde teknik personel ihtiyacı Malatya Belediyesi’nden ve özel firmalardan yararlanılmaktadır.

10.7. Hanifi BAYRAM’ın “Belediye Başkanlığı” Görevine İlişkin Var Olan Sorunları ve Önerileri İle İlgili Bilgiler

Araştırmanın bu başlığında Hanifi BAYRAM’ın “belediye başkanlığı görev alanı”na ilişkin var olan sorunları ve bunlara çözüm önerilerine ilişkin bilgiler incelenmiştir.

10.7.1. Sorunları

1. “Türkiye demokrat değil, bürokrat bir ülke.” diyen Hanifi BAYRAM bürokrasinin ciddi bir sorun olduğunu ifade etmiştir.

2. Yeni yasa belediyelerin yetki ve sorumluluklarının artırımı konusunda yererli olmamıştır. Bununla birlikte büyük belediyeler açısından yararlı olmuştur, küçük belediyeler için çok büyük bir değişiklik olmamıştır.

3. Maddi kaynak yetersizdir.

10.7.2. Önerileri

1. Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmalıdır.

düzenlemeler getirilmelidir.

3. Belediyelerin merkezi yönetimden aldıkları pay artırılmalıdır.

11. HÜSEYİN CEMAL AKIN (MALATYA MERKEZ İLÇE BELEDİYE

Benzer Belgeler