Bu bölümde projektörün kullanımıyla ilgili önlemler ve bakım işlemleriyle ilgili açıklamalar yapılmaktadır.

Kullanımla İlgili Önlemler

• Makinenin ışığı için açıldığında yüksek basınçlı hale gelen cıva buharlı bir lamba

kullanılmaktadır. Özellikleri aşağıda belirtilen lambanın içeriğini anladıktan sonra lambayı dikkatli kullanın. Lambanın patlamasıyla kırılan cam parçaları yüzünden yaralanmanız veya cam parçacıklarının veya cıva buharının gözlerinize girmesi veya cıva buharını ya da cam parçacıklarını solumanız durumunda hemen bir doktora danışın.

• Bozulma veya darbeler lambanın kullanım süresinin sona ermesine veya lambanın patlamasına neden olabilir. Lamba patlarsa çok fazla ses çıkarabilir.

• Lambanın kullanım süresinin sonuna gelmesi veya patlaması her lambanın kendisine ve kullanım koşullarına bağlıdır. İlk kullanıldığı sırada patlayabilir.

• Lamba değiştirme süresi sona erdikten sonra kullanıldığında lambanın patlama olasılığı artar.

• Lamba patlarsa, kırık cam parçaları makinenin içine dağılabilir ve delikten veya başka bir açıklıktan dışarı çıkabilir.

• Lamba patlarsa lamba tüpü içinde çok az miktarda bulunan cıva buharı ve kırık cam parçaları deliklerden veya diğer açıklıklardan dışarı çıkabilir.

Projektörü kullanırken şu konulara dikkat edilmelidir:

• Lamba patladığında yapılması gerekenler

• Lamba patlarsa güç kablosunu projektörden çıkarın, odadan çıkın ve odanın iyice havalanmasını sağlayın.

• Lambanın patlamasıyla cam parçacıklarının veya cıva buharının gözlerinize girmesi veya buharı solumanız durumunda hemen bir doktora danışın.

• Projektörün çevresindeki alanı tam olarak temizleyin ve temizlik sırasında kırık cam parçaları nedeniyle yaralanmamaya dikkat edin.

• Projektörün yakınında bulunan her türlü yiyeceği atın.

• Servis yetkilinizden lambayı değiştirmesini ve projektörü kontrol etmesini isteyin.

• Pilde sızdırma olduğunda yapılacaklar

• Pil sızıntısı cildinize yapışırsa, derhal su ile durulayın ve ardından bir doktora danışın.

• Dokunmamaya dikkat ederek kağıt mendille sızıntıyı silin.

• Kullandığınız mendili suya daldırarak ıslatın ve ardından yanıcı çöp olarak atın.

• Projektörü elinizde taşırken iki elinizle ve yatay bir konumda tutun. Projektörü tek elle tutarsanız kapakları düşebilir ya da siz projektörü düşürebilirsiniz.

• Projektörü titreşime ve darbelere maruz kalabileceği koşullarda taşırken hem ambalajını hem de birlikte verilen taşıma çantasını kullanın. Projektörü yalnızca taşıma çantası içinde taşımak darbeye veya titreşime maruz kalması nedeniyle projektörün hasar görmesine neden olabilir. Ayrıca, projektörün hasar görmüş bir ambalaj içinde taşınması projektöre zarar verebileceğinden, projektörü darbelerden veya titreşimden koruyabilecek kadar sağlam bir ambalaj kullanın.

• Projektöre böcek ilacı gibi uçucu maddeler sıkmayın. Ayrıca, projektörün kauçuk veya vinil ürünlerle uzun süreli olarak temas etmesine izin vermeyin. Bunun yapılması renkte bozulmaya veya boyanın soyulmasına neden olabilir.

• Projektör uzun süreli ve kesintisiz şekilde çalışmaya uygun değildir. Ayrıca, ambalajından tamamen ayırmadan önce projektörü kullanmayın. Projektörü bu koşullar altında kullanırken bir arıza oluşması durumunda garanti süresi devam etse de onarım için ücret alınır.

• Projektörü, ısıtıcının yakınında bir yer gibi sıcak olabilecek yerlerde kullanmayın. Bunun yapılması projektörün arızalanmasına veya kullanım süresinin kısalmasına neden olabilir.

• Dumanlı olabilecek ortamlarda kullanmaktan kaçının. Tanecikler optik parçalara yapışarak kullanım süresinin azalmasına ve görüntünün koyu renkli olmasına neden olabilir.

• Projektörün televizyonun veya radyonun yanında kullanılması, görüntü ve sesi olumsuz yönde etkileyebilir.

• Projektörü tuz taşıyan havaya veya aşındırıcı gazlara maruz bırakmayın. Ayrıca, projektörü bir laboratuvara veya kimyasal reaksiyonların meydana gelebileceği diğer bir yere koymayın. Bunları yapmak projektörün bozulmasına yol açabilir.

• Projektörün sıcaklığın düşük olduğu bir yerden sıcaklığın yüksek olduğu bir yere taşınması, projektör lensinde ve parçalar üzerinde yoğuşma nedeniyle su taneciklerinin oluşmasına neden olabilir. Bu tür koşullar altında kesintisiz kullanım arızaya neden olabileceğinden projektörü su tanecikleri kaybolana kadar kullanmayın.

• Hava yoğunluğunun irtifanın yüksek olduğu yerlerde daha az olması nedeniyle projektörün soğuma verimliliği azalır. Kullanmadan önce [Yüksek İrtifa Modu]'nu [Açık] olarak seçin.

• Projektörü aşırı derecede eğik bir pozisyonda (±20° veya daha fazla) kullanmayın. Bu şekilde kullanılması arızaya veya kullanım süresinin kısalmasına neden olabilir.

• Hava filtresini ve alt hava alım alanını belirli aralıklarla temizleyin. Filtre tıkandığı takdirde, projektörün içinin fazla ısınmasına yol açabilir ve optik parçaların kullanım süresini azaltabilir.

• Hava filtresi hasar gördüğü takdirde, yenisi ile değiştirin. Hasar görmüş bir hava filtresini kullanmak, projektörün içine toz veya pislik girmesine yol açabilir ve projektörün çalışmamasına veya bozulmasına sebep olabilir.

6. Bakım

Projektörü Temizleme

• Bu kılavuzda belirtilmediği sürece kapak veya vidaları çıkarmayın. Bu makinenin içinde elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek voltajlı parçalar bulunmaktadır. Makinenin içindeki parçalardan herhangi birinin bakım, ayarlama veya onarım işlemi gerektirmesi halinde servis temsilcinize danışın.

• Makinenin parçalarını sökmeyin veya bu parçalarda değişiklik yapmayın. Bunların yapılması yaralanmaya veya arızaya neden olabilir.

• Duvarda yüksek bir yere veya tavana monte edilmiş olan bir makineyi temizlemeye veya böyle bir makinenin parçalarını değiştirmeye çalışmayın. Bu tür işlemler projektörün düşmesine neden olarak yaralanmayla sonuçlanabilir.

• Duvara veya tavana monte edilmiş olan bir makinenin lamba kapağını açmayın. Bunun yapılması lamba kapağının düşmesine neden olabilir. Lamba kırılırsa cam parçaları düşerek yaralanmaya neden olabilir.

• Bir duvara veya tavana monte edilmiş olan bir makineyi temizlemek veya parçalarını değiştirmek için satış veya servis temsilcinize danışın.

• Makinede bakım uygularken, güç kablosunu daima fişten çekin.

Hava Filtresini Temizleme

• Hava filtresi ile alt hava alım alanı tıkanırsa ve yetersiz hava dolaşımından dolayı projektörün iç kısmı aşırı ısınırsa, lambanın kendini kapatmasına neden olan bir hata ortaya çıkabilir. "Sıcaklık Hatası" görüntülendiğinde hava filtresini ve alt hava alım alanını temizleyin.

• Hava filtresi hasar gördüğü takdirde, yenisi ile değiştirin. Hasar görmüş bir hava filtresini kullanmak projektörün çalışmamasına veya bozulmasına sebep olabilir. Ayrıntılar için satış veya servis temsilcinizle irtibat kurun.

Hava filtresi projektörün içine toz veya pislik girmesini önler. Projektörü kullanacaksanız hava filtresini takın.

"Hava filtresini kire karşı kontrol edin. " mesajı ekranda gösterildiği takdirde, hava filtresini kire ve toza karşı kontrol edin ve herhangi bir toz veya kir varsa temizlemek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1. Güç fişi bağlantısını kesin.

Projektörü Temizleme

2. Hava filtresinin sağ tarafındaki kolu itip filtreyi çekerek açın.

CZE033

3. Hava filtresini çıkartın.

4. Filtredeki toz ve kiri temizlemek için elektrik süpürgesi kullanın.

5. Hava filtresini projektöre takın.

CZE034

Hava filtresinin sol tarafını önce sokun ve filtrenin sağ tarafını içeri iterken kola bastırın.

Hava filtresinin düzgün bir şekilde takılmış olduğundan emin olun. Aksi takdirde, boşluklardan projektöre kir ve toz girip çalışmamasına veya bozulmasına sebep olabilir.

Alt Hava Alım Alanını Temizleme

1. Projektörü sabit ve düz bir alana yerleştirerek alt yüzeyin görünür olduğundan emin olun.

6. Bakım

2. Alt hava alım borusunu çıkarmak için yavaşça çekin ve çıkarın, ardından hava alım borusundaki tozları veya zerrecikleri temizlemek için elektrik süpürgesi kullanın.

TR DHY852

Hava alım borusu

Alt hava alım borusu kapağı

3. Alt hava alım borusunu yavaşça içeri iterek geri takın.

Alt hava alım borusunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.

• Bu mesaj aşağıdaki durumlarda görüntülenir:

• Her 500 saatte

• Çalışırken lambanın kendi kendini kapatmasına neden olan bir hata oluştuktan sonra makine yeniden başladığında

• Makine açıldıktan 30 saniye sonra bu mesaj görüntülenir. Herhangi bir işlem yaptığınızda mesaj yok olur.

• Projektörün bulunduğu ortama bağlı olarak filtrenin beklenenden daha önce tıkanması söz konusu olabilir. Hava filtresinde görünür şekilde toz veya zerrecik varsa, uyarı mesajının görüntülenip görüntülenmemesinden bağımsız olarak filtreyi temizleyin. Hava filtresinde toz birikmesi yetersiz havalandırmaya yol açabilir ve bu da projektörün içinin fazla ısınıp projektörün çalışmamasına veya bozulmasına sebep olabilir.

• Hava filtresini elektrikli süpürgeyle temizleme toz veya zerrecikleri almazsa, filtreyi suyla yıkayın.

Filtreyi suyla yıkadıktan sonra, projektöre tekrar takmadan önce filtrenin tamamen kuruduğundan emin olun.

Projeksiyon camını temizleme

Projeksiyon camını temizlerken şunlara dikkat edilmelidir:

• Piyasada satılan bir hava üfleyici veya temizleme bezi, temizleme kağıdı, lens temizleyici vb.

kullanın.

Projektörü Temizleme

• Projeksiyon camının yüzeyi kolaylıkla çizildiğinden yüzeyine herhangi bir şeyin sürtünmesine izin vermeyin veya sert bir nesneyle vurmayın.

Projektörü Temizleme

Projektörü temizlerken şunlara dikkat edilmelidir:

• Projektör üzerindeki tozu yumuşak bir bezle silin. Nemli bez kullanılması, projektörün içine su girmesine ve elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.

• Benzen veya tiner kullanmayın. Bunların kullanılması projektörde yamulmaya, renk bozulmasına veya boyanın soyulmasına neden olabilir. Ayrıca, kimyasal madde içeren temizlik bezleri kullanılmamalıdır.

6. Bakım

Lambayı Değiştirme

• Lambayı değiştirmeden önce gücü kapatın ve makinenin tam olarak soğuması için en az bir saat bekleyin. Tamamen soğumadıysa makinenin iç kısmının ve lambanın sıcak olması nedeniyle kendinizi yakabilir veya yaralanabilirsiniz. Lambayı güç kablosunu prizden çekmeden değiştirirseniz elektrik çarpabilir veya patlama meydana gelebilir.

• Kullanılmış lambayı tutarken kırılmamasına dikkat edilmelidir. Lambanın kırılması halinde yaralanabilirsiniz.

• Duvarda yüksek bir yere veya tavana monte edilmiş olan bir makineyi temizlemeye veya böyle bir makinenin parçalarını değiştirmeye çalışmayın. Bu tür işlemler projektörün düşmesine neden olarak yaralanmayla sonuçlanabilir.

• Duvara veya tavana monte edilmiş olan bir makinenin lamba kapağını açmayın. Bunun yapılması lamba kapağının düşmesine neden olabilir. Lamba kırılırsa cam parçaları düşerek yaralanmaya neden olabilir.

• Bir duvara veya tavana monte edilmiş olan bir makineyi temizlemek veya parçalarını değiştirmek için satış veya servis temsilcinize danışın.

• Lamba değiştirilirken her zaman yedek olarak saklanacak özel lambayı kullanın. Uygun lambanın kullanılmaması patlamaya veya yaralanmaya neden olabilir.

• Makinenin ışığı için açıldığında yüksek basınçlı hale gelen cıva buharlı bir lamba

kullanılmaktadır. Özellikleri aşağıda belirtilen lambanın içeriğini anladıktan sonra lambayı dikkatli kullanın. Lambanın patlamasıyla kırılan cam parçaları yüzünden yaralanmanız veya cam parçacıklarının veya cıva buharının gözlerinize girmesi veya cıva buharını ya da cam parçacıklarını solumanız durumunda hemen bir doktora danışın.

• Bozulma veya darbeler lambanın kullanım süresinin sona ermesine veya lambanın patlamasına neden olabilir. Lamba patlarsa çok fazla ses çıkarabilir.

• Lambanın kullanım süresinin sonuna gelmesi veya patlaması her lambanın kendisine ve kullanım koşullarına bağlıdır. İlk kullanıldığı sırada patlayabilir.

• Lamba değiştirme süresi sona erdikten sonra kullanıldığında lambanın patlama olasılığı artar.

• Lamba patlarsa, kırık cam parçaları makinenin içine dağılabilir ve delikten veya başka bir açıklıktan dışarı çıkabilir.

• Lamba patlarsa lamba tüpü içinde çok az miktarda bulunan cıva buharı ve kırık cam parçaları deliklerden veya diğer açıklıklardan dışarı çıkabilir.

Lambayı Değiştirme

• Lamba cam bir üründür. Cam yüzeye çıplak elle dokunmayın, güçlü bir şekilde vurmayın veya zarar vermeyin. Lamba patladığında yapılması gerekenlerle ilgili ayrıntılar için, bkz. S.75

"Kullanımla İlgili Önlemler".

• Projektörün lambasında eser miktarda çevreye zarar veren anorganik cıva bulunmaktadır.

Kullanılmış lambaları kırmamaya dikkat edin ve lambaları yerel yasal gereksinimlere uygun şekilde atın.

Lambanın değiştirilmesi gerektiğinde ekranda "Lamba ömrünün sonuna geliyor. Lütfen değiştirin. " mesajı çıkar. Lambayı belirtilen şekilde değiştirin.

[Enerji Tasarrufu Ayarları]'ndaki [Lamba Gücü] [Stnd.] olarak ayarlı olduğunda lambayı yaklaşık 3.500 saat sonra değiştirin. Ayar [Doğa] olduğunda yaklaşık 5.000 saat sonra değiştirin. Ancak, lambanın özelliklerine ve lambanın nasıl kullanıldığına bağlı olarak görüntü soluk olabilir veya lamba mesaj görüntülenmeden sönebilir. Her ihtimale karşı yedek bir lamba bulundurmanızı öneririz.

Projektörü lambayı yaktıktan hemen sonra tekrar tekrar kapatıp açmayın. Bunun yapılması lambaya zarar verebilir veya lambanın kullanım süresini kısaltabilir.

Ayrıca lambanın uzun süre kullanılması durumunda görüntü kararabilir veya lamba yanabilir. Bu durumda lambayı yenisiyle değiştirin.

1. Projektörü çevirip altını görebileceğiniz şekilde düz bir yüzey üzerine yerleştirin.

2. Düğmeyi saat yönünün tersine çevirip lamba kapağını açın.

CZE150

6. Bakım

3. Metal kulbu yukarı kaldırın.

CZE151

4. Kulbu tutun ve daha sonra lamba ünitesini projektörden çıkarın.

CZE152

5. Yeni lamba ünitesini takın.

CZE153

Projektörün içindeki küçük çıkıntıların lamba ünitesi içindeki deliklere düzgün şekilde oturduğundan emin olun.

6. Lamba kapağını kapatın.

Lambanın dış kapağını doğru şekilde takın. Yanlış şekilde takılması lambanın yanmamasına veya projektörün açılmamasına neden olabilir.

7. Lambanın süresini sıfırlayın.

Sıfırlama metodu için lambayla birlikte verilen kılavuza bakın.

Lambayı Değiştirme

• Lambanın kullanım süresi [Durumu Göster]'deki [Lamba Süresi]'nden kontrol edilebilir.

6. Bakım

Sarf Malzemeleri

• Lamba ünitesi

RICOH PJ Replacement Lamp Type11

• Hava filtresi

RICOH PJ Replacement Air Filter Type4

• Sarf malzemeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için satış veya servis temsilcinize danışın.

Sarf Malzemeleri

6. Bakım

Belgede İÇİNDEKİLER. 1. Projektörü Kullanma Hazırlıkları. 2. Bir Görüntüyü Yansıtma (sayfa 77-89)