• Sonuç bulunamadı

Atama Branşlarına Göre Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenler

4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bulgular ve Yorumlar

4.1. Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Teknolojik Koçluk

5.1.5. Atama Branşlarına Göre Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenler

erkek ve kadın BTRÖ’nin teknoloji koçluk düzeyleri orta düzeyde çıkarken, bu alt boyutta diğerlerinde olduğu gibi erkek BTRÖ’nin teknoloji koçluk düzeyleri kadın BTRÖ’nin teknoloji koçluk düzeylerinden yüksek olduğunu araştırma ortaya koymuştur.

Sonuç olarak; araştırmaya katılan BTRÖ’lerinden erkeklerin sayısı kadınların sayısının yaklaşık üç katıdır. BTRÖ olarak görevlendirilmek isteyen erkek BTRÖ’nin sayısı kadın BTRÖ sayısına göre fazla olması, erkek öğretmen adaylarının teknoloji öz-yeterliliğinin kadın adaylara göre yüksek olması göstergelerine göre erkeklerin teknoloji kullanımında ve teknoloji koçluk özelliklerinde kendilerini kadınlara göre daha yeterli gördüklerini söyleyebiliriz.

5.1.5. Atama Branşlarına Göre Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri Teknoloji Koçluk Düzeyleri

Araştırmadan elde edilen verilere göre; atama branşı bilişim teknolojileri alanı olan BTRÖ’nin teknoloji koçluk düzeylerin yüksek olduğu, atama branşı bilişim teknolojileri haricinde olan BTRÖ’nin teknoloji koçluk düzeylerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Atama branşı Bilişim Teknolojileri Alan öğretmenleri lisans öğrenimleri süresince bilgisayar eğitimi ile ilgili dersler almışlardır. Atama branşı Bilişim Teknolojileri Alanı haricinde olan BTRÖ ise lisans eğitimleri sırasında kendi alanları ile ilgili dersler almışlardır. Atama branşı Bilişim Teknolojileri olan BTRÖ’nin teknoloji koçluk düzeylerinin diğerlerinden yüksek çıkmasının nedeni lisans eğitimleri sırasında alanlarıyla ilgili eğitimler almış olmalarından kaynaklanmış olabilir.

Öğretmenler BTRÖ olarak görevlendirildikleri takdirde okullarında maaş karşılığı olan haftalık ders saati kadar sürede okullarında derse girme zorunlulukları bulunmaktadır. Atama branşı Bilişim Teknolojileri olan öğretmenler maaş karşılığı girdikleri derslerde de bilişim teknolojileri ile ilgili eğitimler verirken, atama branşı Bilişim Teknolojileri haricinde olan öğretmenler kendi branşlarında eğitim vermektedirler. Bu durum atama branşı Bilişim Teknolojileri alanı olan BTRÖ’nin teknoloji koçluk düzeylerinin yüksek çıkmasına, diğer taraftan atama branşı Bilişim

Teknolojileri haricinde olan BTRÖ’nin teknoloji koçluk düzeylerinin orta düzeyde çıkmasına neden olmuş olabilir.

Öğretmenlerin BTRÖ olarak görevlendirme şartlarından ilki öğretmenlik atama branşının bilişim teknolojileri alanı olma şartı bulunmaktadır. Eğer bu şart yerine getirilemiyorsa diğer branş öğretmenlerinden BTRÖ olarak görevlendirilmeleri yapılmaktadır. Araştırma neticesinde de görülmektedirki öğretmenlik atama branşı bilişim teknolojileri olan öğretmenlerin teknoloji koçluk düzeyleri diğer alanlardan olan öğretmenlere göre yüksek düzeyde çıkmaktadır. Bu bulguda BTRÖ görevlendirilmelerinde uygulanan görevlendirme şartlarında atama branşı Bilişim Teknolojileri olan öğretmenlere öncelik verme uygulamasını destekler niteliktedir.

5.1.5.1 Atama Branşlarına Göre Bilişim Teknolojileri Rehber

Öğretmenlerinin Vizyoner Liderlik Düzeyleri

Yapılan araştırmada; atama branşı bilişim teknolojileri olan öğretmenler ile atama branşı bilişim teknolojileri haricinde olan BTRÖ’nin vizyoner liderlik boyutunda teknoloji koçluk düzeyleri yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Atama branşı bilişim teknolojileri alanı olan BTRÖ’nin diğer branşlardan olup da BTRÖ olarak görevlendirilen öğretmenlere göre vizyoner liderlik boyutunda teknoloji koçluk düzeyleri daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Atama branşı bilişim teknolojileri olan öğretmenler lisans eğitimleri sırasında bilgisayar eğitimi konusunda eğitim almaları, bilgisayar eğitimini meslek olarak seçmeleri ve isteyerek BTRÖ olarak görev almaları vizyoner liderlik boyutunda teknoloji koçluk düzeylerinin yüksek çıkmasına neden olmuş olabilir.

Atama branşı bilişim teknolojileri haricinde görevlendirilen BTRÖ ise kendi lisans eğitimi haricinde bir alanda BTRÖ olarak görevlendirilmektedir. Bir öğretmenin BTRÖ olarak görevlendirilebilmeleri için hizmetiçi eğitim kurslarına katıldıktan sonra gerekli şartları yerine getirerek BTRÖ olarak görevlendirilmektedirler. Öğretmenler teknoloji konusunda ilgili ve bu alanda isteyerek hizmetiçi eğitim kurslarına katılmış, yine kendi istekleri doğrultusunda görevlendirmeleri yapılmıştır. Bu da öğretmenlerin atama branşı bilişim teknolojileri olmamasına rağmen bu alanda kendilerini

yetiştirmeleri, BTRÖ olarak görev yapmak istemeleri teknoloji koçluğu konusunda vizyon sahibi olduklarının bir göstergesi olabilir.

5.1.5.2. Atama Branşlarına Göre Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Düzeyleri

Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre BTRÖ’nin atama branşlarına göre mesleki gelişim alt boyutunda teknoloji koçluk düzeyleri orta düzeyde çıkmıştır. Çıkan sonuçlara göre atama branşı bilişim teknolojileri olan BTRÖ’nin mesleki gelişim boyutunda teknoloji koçluk düzeyleri yüksek düzeye yakınken, atama branşı bilişim teknolojileri olmayan BTRÖ’nin mesleki gelişim boyutunda teknoloji koçluk düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir.

Atama branşı bilişim teknolojileri alanı olmayan BTRÖ lisans eğitimleri esnasında bilişim teknolojileri ile ilgili alanlarda ve yetişkin eğitimi alanında eğitimler almadıklarından dolayı mesleki gelişim boyutunda teknoloji koçluk düzeyleri orta düzeyde çıkmış olabilir.

Atama branşı bilişim teknolojileri olan öğretmenler lisans eğitimi sırasında bilişim teknolojileri ile ilgili alanlarda eğitim almalarına rağmen teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak mesleki gelişime ihtiyaç duymalarından dolayı teknoloji koçluk düzeyleri orta düzeyde çıkmış olabilir.

Sonuç olarak, BTRÖ olarak görevlendirilen öğretmenlerin atama branşı bilişim teknolojileri ya da bilişim teknolojileri harici branştan olsun her iki grubun mesleki gelişime ihtiyaç duydukları ve ihtiyaç duydukları alanlarda mesleki gelişimlerinin desteklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.

5.1.5.3. Atama Branşlarına Göre Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Dijital Vatandaşlık Düzeyleri

Araştırmadan elde edilen verilere göre atama branşı bilişim teknolojileri ve bilişim teknolojileri haricinde ki alanlardan mezun olan BTRÖ’nin dijital vatandaşlık düzeyindeki teknoloji koçluk düzeylerinin yüksek olduğu, bununla beraber atama branşı bilişim teknolojileri olan BTRÖ’nin atama branşı bilişim teknolojileri olmayan BTRÖ’den daha da yüksek olduğu görülmektedir. Buda atama branşı bilişim

teknolojileri olan öğretmenlerin bilişim alanını meslek olarak seçmeleri ve lisans eğitimleri esnasında dijital vatandaşlık konularında eğitim almaları nedeniyle dijital vatandaşlık boyutunda yüksek düzeyde çıkmasına neden olmuş olabilir.