Amplifikasyon Olan ve Olmayanlarda Polizomi 17’nin Grade Üzerine

Belgede 17'N İN ETKİSİNİN İNCELENMESİ META ANALİZİ İLE MEME KANSERLİ HASTALARDA POLİZOMİ (sayfa 78-86)

4. BULGULAR

4.4 Polizomi 17’nin Grade Üzerine Etkisinin Araştırılması

4.4.2. Amplifikasyon Olan ve Olmayanlarda Polizomi 17’nin Grade Üzerine

Polizomi 17’nin grade 3 olması grade 1 olmasına göre etkisini incelemek amacı ile polizomi 17 olup, amplifikasyon olan ve olmayanlara yönelik olarak yapılan literatür taraması sonucunda bulunan 5 çalışmaya ait kontenjans tabloları Tablo-4.41’de verilmiştir.

Yayın yanlılığını görsel olarak değerlendirmek için oluşturulan funnel grafiği Şekil-4.23’da verilmiştir. Yayın yanlılığı hakkında karar verebilmek için yapılan Egger testi Tablo-4.42’de ve Begg’s testi Tablo-4.43’da verilmiştir. Analiz sonucunda yayın yanlılığı olmadığına karar verilmiştir.

Cochran Q testi sonucunda heterojenlik olduğu görülmüştür (p= 0,005; 𝐼2 = %73,07).

Polizomi 17’nin grade üzerine etkisini araştırmak için uygulanan meta analiz sonuçları Tablo-4.44’de verilmiştir. Meta analiz sonucu oluşturulan forest grafiği Şekil-4.24’da sunulmuştur.

Tablo-4.41 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde ilgili çalışmalara ait frekanslar

Çalışma Grade 3 Grade 1

Orsaria et al- 2015 Polizomi 17 6 14

Her-2 Neg 33 33

Takehisa et al- 2007 Polizomi 17 7 7

Her-2 Neg 1 16

Watters et al- 2003 Polizomi 17 50 6

Her-2 Neg 38 24

Nakopoulou et al- 2002 Polizomi 17 5 6

Her-2 Neg 1 3

Tsukamoto et al- 2000 Polizomi 17 20 9

Her-2 Neg 17 16

70

Şekil-4.23 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde funnel grafik

Tablo-4.42 Yayın yanlılığının incelenmesi: Egger Test sonuçları

Katsayı Standart Hata t P>|t| %95 Güven Aralıkları

Eğim -0,1502 1,7826 -0,08 0,938 -5,8233 5,5229

Yanlıllık 1,4639 2,7783 0,53 0,635 -7,3779 10,3058

Tablo-4.43 Yayın yanlılığının incelenmesi: Begg’s Test sonuçları

Düzeltilmiş Kendal Skor Skorun Standart Sapması Çalışma Sayısı z p

-2 4,08 5 -0,49 0,624

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

0.1 1 10 100

Odds oranı Standar t Hata

71

Tablo-4.44 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde meta analize yönelik ilgili istatistikler

Çalışma Polizomi 17 Her 2 Neg Odds oranı %95 G.A. z p Ağırlıklar

(%)REM

Orsaria et al- 2015 6/20 33/66 0,429 0,147-1,251 24,07

Takehisa et al- 2007 7/14 1/17 16,000 1,643-155,772 14,26

Watters et al- 2003 50/56 38/62 5,263 1,957-14,151 24,79

Nakopoulou et al- 2002 5/11 1/4 2,500 0,194-32,195 12,55

Tsukamoto et al- 2000 20/29 17/33 2,092 0,738-5,927 24,33

Rastgele Etkiler 88/130 90/182 2,454 0,748-8,048 1,481 0,139 100

Q=14,855; 𝜈 = 4; p=0,005; 𝐼2 = % 73,07

Şekil-4.24 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde forest grafik

Polizomi 17’nin grade 3 olması grade 2 olmasına göre etkisini incelemek amacı ile polizomi 17 olup amplifikasyon olan ve olmayanlara yönelik olarak yapılan araştırma sonucunda bulunan 6 çalışmaya ait kontenjans tabloları Tablo-4.45’de verilmiştir.

Yayın yanlılığını görsel olarak değerlendirmek için oluşturulan funnel grafiği Şekil-4.25’de verilmiştir. Yayın yanlılığı hakkında karar verebilmek için yapılan Egger testi Tablo-4.46’de ve Begg’s testi Tablo-4.47’da verilmiştir. Yapılan testler sonucunda yayın yanlılığı

Odds Oranları ve %95 Güven Aralıkları

0.1 1 10 100 1000

Odds oranı Orsaria et al- 2015

Takehisa et al- 2007

Watters et al- 2003 Nakopoulou et al- 2002

Tsukamoto et al- 2000

Total (fixed effects)

Total (random effects)

72

olduğu görülmüştür (Begg ve Mazumdar (p=0,091) ve Egger (p=0,203)). Yayın yanlılığı olması nedeniyle Trim Fill yöntemi uygulanmış ve yenilenen funnel grafiği Şekil-4.26’da verilmiştir.

Cochran Q testi sonucunda heterojenlik olduğu görülmüştür (p<0.0001; 𝐼2 = %69,14).

Polizomi 17’nin grade üzerine etkisini araştırmak için uygulanan meta analiz sonuçları Tablo-4.48’de verilmiştir. Meta analiz sonucu oluşturulan forest grafiği Şekil-4.27’da sunulmuştur.

Tablo-4.45 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde ilgili çalışmalara ait frekanslar

Şekil-4.25 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde funnel grafik

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

0.1 1 10 100

Odds oranı Standar t Hata

Çalışma Grade 3 Grade 2

Orsaria et al- 2015 Polizomi 17 6 16

Her-2 Neg 33 82

Takehisa et al- 2007 Polizomi 17 7 3

Her-2 Neg 1 3

Watters et al- 2003 Polizomi 17 50 41

Her-2 Neg 38 33

Nakopoulou et al- 2002 Polizomi 17 5 5

Her-2 Neg 1 6

Tsukamoto et al- 2000 Polizomi 17 20 13

Her-2 Neg 17 13

Visscher et al- 2000 Polizomi 17 43 23

Her-2 Neg 4 24

73

Şekil-4.26 Trim fill uygulaması ile elde edilen funnel grafik

Tablo-4.46 Yayın yanlılığının incelenmesi: Egger Test sonuçları

Katsayı Standart Hata t P>|t| %95 Güven Aralıkları

Eğim -0,6403 0,8037 -0,80 0,470 -2,8720 1,5913

Yanlılık 2,3047 1,5169 1,52 0,203 -1,9068 6,5164

Tablo-4.47 Yayın yanlılığının incelenmesi: Begg’s Test sonuçları

Düzeltilmiş Kendal Skor Skorun Standart Sapması Çalışma Sayısı z p

9 5,32 6 1,69 0,091

Filled funnel plot with pseudo 95% confidence limits

theta, filled

s.e. of: theta, filled

0 .5 1 1.5

-2 0 2 4

74

Tablo-4.48 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde meta analize yönelik ilgili istatistikler

Çalışma Polizomi 17 Her 2 Neg Odds oranı %95 G.A. z p Ağırlıklar

(%)REM

Orsaria et al- 2015 6/22 33/115 0,932 0,335-2,588 17,23

Takehisa et al- 2007 7/10 1/4 7,000 0,501-97,756 2,59

Watters et al- 2003 50/91 38/71 1,059 0,568-1,974 46,33

Nakopoulou et al- 2002 5/10 1/7 6,000 0,516-69,757 2,99

Tsukamoto et al- 2000 20/33 17/30 1,176 0,431-3,212 17,82

Visscher et al- 2000 43/66 4/28 11,217 3,470-36,265 13,06

Rastgele Etkiler 131/232 94/255 2,214 0,913-5,369 1,759 0,079 100

Rastgele Etkiler* 131/232 94/255 1,258 -0,779-1,238 0,447 0,655 100

Rastgele Etkiler*= Trim fill uygulanmış sonuçlar

Q=35,256; 𝜈 = 7; p=0<0001; 𝐼2 = % 69,14

Şekil-4.27 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde forest grafik

Odds Oranları ve %95 Güven Aralıkları

0.1 1 10 100

Odds oranı Orsaria et al- 2015

Takehisa et al- 2007 Watters et al- 2003 Nakopoulou et al- 2002 Tsukamoto et al- 2000 Visscher et al- 2000

Total (fixed effects) Total (random effects)

75

Polizomi 17’nin grade 2 olması grade 1 olmasına göre etkisini incelemek amacı ile polizomi 17 olup amplifikasyon olan ve olmayanlara yönelik olarak yapılan araştırma sonucunda bulunan 5 çalışmaya ait kontenjans tabloları Tablo-4.49’de verilmiştir.

Yayın yanlılığını görsel olarak değerlendirmek için oluşturulan funnel grafiği Şekil-4.28’de verilmiştir. Yayın yanlılığı hakkında karar verebilmek için yapılan Egger testi Tablo-4.50’de ve Begg’s testi Tablo-4.51’de verilmiştir. Analiz sonucunda yayın yanlılığı olmadığına karar verilmiştir.

Cochran Q testi sonucunda heterojenlik olduğu görülmüştür (p=0,004; 𝐼2 = %73,61).

Polizomi 17’nin grade üzerine etkisini araştırmak için uygulanan meta analiz sonuçları Tablo-4.52’da verilmiştir. Meta analiz sonucu oluşturulan forest grafiği Şekil-4.29’de sunulmuştur.

Tablo-4.49 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde ilgili çalışmalara ait frekanslar

Çalışma Grade 2 Grade 1

Orsaria et al- 2015 Polizomi 17 16 14

Her-2 Neg 82 33

Takehisa et al- 2007 Polizomi 17 3 7

Her-2 Neg 3 16

Watters et al- 2003 Polizomi 17 41 6

Her-2 Neg 33 24

Nakopoulou et al- 2002 Polizomi 17 5 6

Her-2 Neg 6 3

Tsukamoto et al- 2000 Polizomi 17 13 9

Her-2 Neg 13 16

76

Şekil-4.28 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde funnel grafik

Tablo-4.50 Yayın yanlılığının incelenmesi: Egger Test sonuçları

Katsayı Standart Hata t P>|t| %95 Güven Aralıkları

Eğim -0,2115 1,9492 -0,11 0,920 -6,4148 5,9918

Yanlılık 0,7933 3,3563 0,24 0,828 -9,8880 11,4748

Tablo-4.51 Yayın yanlılığının incelenmesi: Begg’s Test sonuçları

Düzeltilmiş Kendal Skor Skorun Standart Sapması Çalışma Sayısı z p

0 4,08 5 0,00 1,000

Tablo-4.52 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde meta analize yönelik ilgili istatistikler

Çalışma Polizomi 17 Her 2 Neg Odds oranı %95 G.A. z p Ağırlıklar

(%)REM

Orsaria et al- 2015 16/30 82/115 0,460 0,202-1,048 24,45

Takehisa et al- 2007 3/10 3/19 2,286 0,367-14,253 15,49

Watters et al- 2003 41/47 33/57 4,970 1,819-13,580 22,81

Nakopoulou et al- 2002 5/11 6/9 0,417 0,0672-2,584 15,53

Tsukamoto et al- 2000 13/22 13/29 1,778 0,579-5,457 21,72

Rastgele Etkiler 78/120 137/229 1,340 0,463-3,879 0,540 0,589 100

Q=15,155, 𝜈 = 4, p=0,004, 𝐼2 = %73,61

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

0.1 1 10

Odds oranı Standar t Hata

77

Şekil-4.29 Amplifikasyon olan ve olmayanlarda polizomi 17’nin grade üzerine etkisinin incelenmesinde forest grafik

Belgede 17'N İN ETKİSİNİN İNCELENMESİ META ANALİZİ İLE MEME KANSERLİ HASTALARDA POLİZOMİ (sayfa 78-86)

Benzer Belgeler