ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİ MÜNFERİT SÖZLEŞME SONUÇLARININ İLANI

Belgede 13 EKİM 2021 Sayı 4462 (sayfa 51-79)

S. NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA

3. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİ MÜNFERİT SÖZLEŞME SONUÇLARININ İLANI

3. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİ MÜNFERİT SÖZLEŞME SONUÇLARININ İLANI

3.1. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ BÜLTENİ – Sonuç İlanları

Bu sayıda "Çerçeve Anlaşma İhalesi Münferit Sözleşme Sonuçlarının İlanı" bulunmamaktadır.

4. 13(b)/1 KAPSAMINDAKİ İHALE SONUÇLARININ İLANLARI 4.1. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ BÜLTENİ – Sonuç İlanları

4. 13(b)/1 KAPSAMINDAKİ İHALE SONUÇLARININ İLANLARI 4.1. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ BÜLTENİ – Sonuç İlanları

1 SONUÇ İLANI

1. 2021/371810 1971-EPV-BET-034, 1971-EPV-BET-008, 1982-ISM-BET-032 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN ÇATI BAKIM ONARIMI

1971-EPV-BET-034, 1971-EPV-BET-008, 1982-ISM-BET-032 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN ÇATI BAKIM ONARIMI

49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

İhale kayıt numarası : 2021/371810 1- İhalenin

a) Tarihi : 16.07.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 378.487,33 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : 1971-EPV-BET-034, 1971-EPV-BET-008, 1982-ISM-BET-032 Albüm Numaralı Binaların Çatı Bakım Onarımı

b) Yapılacağı yer : Albay Bahri Alpan Kışlası Muş/Merkez

c) Süresi : 45

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 17

b) Toplam Teklif Sayısı : 12 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 11 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 02.08.2021

b) Bedeli : 270.000,00 TRY

c) Süresi : 09.08.2021 - 24.09.2021 d) Yüklenicisi : Necdet Salkım

e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Kültür Mahallesi Atatürk Bulvarı 91 49100 Muş Merkez/Muş Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2 SONUÇ İLANI

2. 2021/371819 1982-DEP-BET-018, 1998-DEP-BET-013 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN ÇATI BAKIM ONARIMI

1982-DEP-BET-018, 1998-DEP-BET-013 ALBÜM NUMARALI BİNALARIN ÇATI BAKIM ONARIMI 49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB

BAĞLILARI

İhale kayıt numarası : 2021/371819 1- İhalenin

a) Tarihi : 16.07.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 454.058,05 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : 1982-DEP-BET-018, 1998-DEP-BET-013 Albüm Numaralı Binaların Çatı Bakım Onarımı

b) Yapılacağı yer : Albay Bahri Alpan Kışlası Muş/Merkez

c) Süresi : 45

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 19

b) Toplam Teklif Sayısı : 7 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 5 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

f) Yüklenicinin adresi : Kültür Mahallesi Atatürk Bulvarı 91 49100 Muş Merkez/Muş Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

3 SONUÇ İLANI

3. 2021/525793 1985-KOL-BAR-101 ALBÜM NUMARALI HÜRRİYET KIŞLASI KOLAYLIK TESİSİNDE BULUNAN KAZAN VE MÜŞTEMİLATININ DEĞİŞTİRİLMESİ 1985-KOL-BAR-101 ALBÜM NUMARALI HÜRRİYET KIŞLASI KOLAYLIK TESİSİNDE BULUNAN

KAZAN VE MÜŞTEMİLATININ DEĞİŞTİRİLMESİ

AS.VET.OK.EĞT.MRK. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

İhale kayıt numarası : 2021/525793 1- İhalenin

a) Tarihi : 16.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 304.154,10 TRY

2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : 1985-KOL-BAR-101 Albüm Numaralı Hürriyet Kışlası Kolaylık Tesisinde Bulunan Kazan ve Müştemilatının Değiştirilmesi

b) Yapılacağı yer : Bursa Merkez Komutanlığı

c) Süresi : 45

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 5

b) Toplam Teklif Sayısı : 3 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 2 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 04.10.2021

b) Bedeli : 290.000,00 TRY

c) Süresi : 05.10.2021 - 23.11.2021

d) Yüklenicisi : FRD Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Dr.Ziya Kaya Mah. Kavaklı Sk. No: 32/A Gemlik / Bursa 16000 Gemlik/Bursa

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

4 SONUÇ İLANI

4. 2021/563462 2 KISIM YAPIM İŞİ İHALESİ ( 1 KISIM GÜLDERE SAĞLIK EVİ BAKIM ONARIM İŞİ, 2 KISIM KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VE ERMENEK

DEVLET HASTANESİ MAHKUM KOĞUŞLARI BAKIM ONARIM İŞİ)

2 KISIM YAPIM İŞİ İHALESİ ( 1 KISIM GÜLDERE SAĞLIK EVİ BAKIM ONARIM İŞİ, 2 KISIM KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VE ERMENEK DEVLET HASTANESİ

MAHKUM KOĞUŞLARI BAKIM ONARIM İŞİ)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale kayıt numarası : 2021/563462 1- İhalenin

a) Tarihi : 23.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Pazarlık (MD 21 B)

d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi

: Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

e) Yaklaşık Maliyeti : 283.051,41 TRY f) Sözleşmeye Esas Kısımlarının

Yaklaşık Maliyeti

: 160.454,16 TRY

2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı :

2 Kısım Yapım İşi İhalesi (1 Kısım Güldere Sağlık Evi Bakım Onarım İşi, 2 Kısım Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ve Ermenek Devlet Hastanesi Mahkum Koğuşları Bakım Onarım İşi)

b) Yapılacağı yer : Güldere Köyü , Karaman Merkez ve Ermenek İlçesi

c) Süresi : 45

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 4

b) Toplam Teklif Sayısı : 3 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 1 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 08.10.2021

b) Bedeli : 125.000,00 TRY

c) Süresi : 08.10.2021 - 08.12.2021

d) Yüklenicisi : Aydınsan Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Kırcaali Mah. Kayalı Sok. Tuğcu Plaza 1 No:38 K:5 D:87 Osmangazi/Bursa Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

5 SONUÇ İLANI

5. 2021/563462 2 KISIM YAPIM İŞİ İHALESİ ( 1 KISIM GÜLDERE SAĞLIK EVİ BAKIM ONARIM İŞİ, 2 KISIM KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VE ERMENEK

DEVLET HASTANESİ MAHKUM KOĞUŞLARI BAKIM ONARIM İŞİ)

2 KISIM YAPIM İŞİ İHALESİ ( 1 KISIM GÜLDERE SAĞLIK EVİ BAKIM ONARIM İŞİ, 2 KISIM KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ VE ERMENEK DEVLET HASTANESİ

MAHKUM KOĞUŞLARI BAKIM ONARIM İŞİ)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale kayıt numarası : 2021/563462 1- İhalenin

a) Tarihi : 23.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Pazarlık (MD 21 B)

d) Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi

: Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

e) Yaklaşık Maliyeti : 283.051,41 TRY f) Sözleşmeye Esas Kısımlarının

Yaklaşık Maliyeti

: 122.597,25 TRY

2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı :

2 Kısım Yapım İşi İhalesi (1 Kısım Güldere Sağlık Evi Bakım Onarım İşi, 2 Kısım Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ermenek Devlet Hastanesi Mahkum Koğuşları Bakım Onarım İşi)

b) Yapılacağı yer : Güldere Köyü , Karaman Merkez ve Ermenek İlçesi

c) Süresi : 45

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 4

b) Toplam Teklif Sayısı : 3 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 2 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 08.10.2021

b) Bedeli : 105.000,00 TRY

c) Süresi : 08.10.2021 - 08.12.2021

d) Yüklenicisi : Aydınsan Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Kırcaali Mah. Kayalı Sok. Tuğcu Plaza 1 No:38 K:5 D:87 Osmangazi/Bursa Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

6 SONUÇ İLANI

6. 2021/468400 AÇÜ SEM LOJMANLARI VE ŞAVŞAT MYO DOĞALGAZ İÇ TESİSATI YAPIM İŞİ

AÇÜ SEM LOJMANLARI VE ŞAVŞAT MYO DOĞALGAZ İÇ TESİSATI YAPIM İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARTVİN

ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

İhale kayıt numarası : 2021/468400 1- İhalenin

a) Tarihi : 23.08.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 483.688,97 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : AÇÜ SEM Lojmanları ve Şavşat MYO Doğalgaz İç Tesisatı Yapım İşi b) Yapılacağı yer : AÇÜ SEM Lojmanları ve Şavşat MYO Eğitim Binası

c) Süresi : 45

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 4

b) Toplam Teklif Sayısı : 3 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 3 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

f) Yüklenicinin adresi : Çarşı Mahallesi Cumhuriyet_1 Caddesi 18/D 08000 Artvin Merkez/Artvin Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

7 SONUÇ İLANI

7. 2021/536142 ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ALADAĞ EĞİTİM MERKEZİ ŞEFLİĞİ MİSAFİRHANE BİNASI ONARIM İŞİ

ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ALADAĞ EĞİTİM MERKEZİ ŞEFLİĞİ MİSAFİRHANE BİNASI ONARIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALADAĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2021/536142 1- İhalenin

a) Tarihi : 20.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 377.611,42 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Aladağ Eğitim Merkezi Şefliği Misafirhane Binası Onarım İşi

b) Yapılacağı yer : Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Aladağ Eğitim Merkezi Şefliği

c) Süresi : 45

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 7

b) Toplam Teklif Sayısı : 6 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 6 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

f) Yüklenicinin adresi : Alpagut Mah. 290. Sk. 10B/4 14100 Bolu Merkez/Bolu Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

8 SONUÇ İLANI

8. 2021/518277 BAHADIN (YOZGAT) BELEDİYESİ GÜMÜŞKAVAK MAHALLESİ 100 M³ İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ

BAHADIN (YOZGAT) BELEDİYESİ GÜMÜŞKAVAK MAHALLESİ 100 M³ İÇME SUYU DEPOSU YAPIM İŞİ

BAHADIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

İhale kayıt numarası : 2021/518277 1- İhalenin

a) Tarihi : 13.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 211.665,73 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Bahadın (Yozgat) Belediyesi Gümüşkavak Mahallesi 100 m³ İçme Suyu Deposu Yapım İşi

b) Yapılacağı yer : Bahadın (Yozgat) Kasabası Gümüşkavak Mahallesi

c) Süresi : 60

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 3

b) Toplam Teklif Sayısı : 1 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 1 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 05.10.2021

b) Bedeli : 199.400,00 TRY

c) Süresi : 07.10.2021 - 06.12.2021

d) Yüklenicisi : Topal Hacı Oğulları İnşaat Tarım Ürünleri Hayvancılık Nakliye Taşımacılık Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Bahçelievler Mahallesi Ankara Bulvarı No:11/13 66700 Sorgun/Yozgat Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

9 SONUÇ İLANI

9. 2021/495312 BATMAN MERKEZ HAYVAN BARINAĞI YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ

BATMAN MERKEZ HAYVAN BARINAĞI YOLUNA AİT BSK ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

İhale kayıt numarası : 2021/495312 1- İhalenin

a) Tarihi : 09.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 239.350,36 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Batman Merkez Hayvan Barınağı Yoluna Ait BSK Asfalt Kaplama Yapım İşi

b) Yapılacağı yer : Batman

c) Süresi : 45

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 6

b) Toplam Teklif Sayısı : 5 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 4 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 07.10.2021

b) Bedeli : 130.072,40 TRY

c) Süresi : 12.10.2021 - 26.11.2021 d) Yüklenicisi : Kerem Bakar

e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : GAP Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Golden Plaza 46/623 72070 Batman Merkez/Batman

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

10 SONUÇ İLANI

10. 2021/573385 BİTLİS E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNUN ANA MALTA VE B BLOK ARA MALTALARININ ZEMİNİNİN MERMER DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ BİTLİS E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNUN ANA MALTA VE B BLOK ARA

MALTALARININ ZEMİNİNİN MERMER DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ BİTLİS E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN

YARDIMCILIKLARI İhale kayıt numarası : 2021/573385

1- İhalenin

a) Tarihi : 30.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 168.759,00 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun Ana Malta ve B Blok Ara Maltalarının Zemininin Mermer Döşenmesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer : Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

c) Süresi : 30

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 7

b) Toplam Teklif Sayısı : 7 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 4 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 11.10.2021

b) Bedeli : 156.000,00 TRY

c) Süresi : 14.10.2021 - 04.11.2021

d) Yüklenicisi : Kasitler Yapı İnşaat Nakliyat Petrol Anonim Şirketi e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Hüsrev Paşa Mah. 1206 Sk. B Blok 12 B 13000 Bitlis Merkez/Bitlis Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

11 SONUÇ İLANI

11. 2021/543164 BİTLİS İLİ HİZAN İLÇESİ SARITAŞ-OYMAPINAR VE EKİNTEPE KÖYLERİ KİLİTLİ PARKE YAPIM İŞİ

BİTLİS İLİ HİZAN İLÇESİ SARITAŞ-OYMAPINAR VE EKİNTEPE KÖYLERİ KİLİTLİ PARKE YAPIM İŞİ

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2021/543164 1- İhalenin

a) Tarihi : 21.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 221.156,26 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Bitlis İli Hizan İlçesi Sarıtaş-Oymapınar ve Ekintepe Köyleri Kilitli Parke Yapım İşi

b) Yapılacağı yer : Bitlis İli Hizan İlçesi Sarıtaş-Oymapınar ve Ekintepe Köyleri

c) Süresi : 40

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 7

b) Toplam Teklif Sayısı : 7 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 6 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 11.10.2021

b) Bedeli : 150.000,00 TRY

c) Süresi : 11.10.2021 - 20.11.2021 d) Yüklenicisi : İbrahim Akdeniz e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Aşıkpaşa Mahallesi 202.Sokak 4/7 06000 Çankaya/Ankara Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

12 SONUÇ İLANI

12. 2021/551189 BOYALI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 020 KOD NOLU 'NBT' TİPİ TALİ ORMAN YOLUNDA YENİ YOL İNŞAATI

BOYALI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 020 KOD NOLU 'NBT' TİPİ TALİ ORMAN YOLUNDA YENİ YOL İNŞAATI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YILANLI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2021/551189 1- İhalenin

a) Tarihi : 17.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Pazarlık (MD 21 B) d) Pazarlık Usulünün Seçilme

Gerekçesi

: Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

e) Yaklaşık Maliyeti : 235.105,39 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Boyalı Orman İşletme Şefliği 020 Kod Nolu 'NBT' Tipi Tali Orman Yolunda Yeni Yol İnşaatı

b) Yapılacağı yer : Boyalı Or.İşl.Şef. 020 Kod no.lu, ‘NBT’ Tipi Tali Orman Yolu

c) Süresi : 75

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 2

b) Toplam Teklif Sayısı : 1 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 1 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 06.10.2021

b) Bedeli : 281.552,90 TRY

c) Süresi : 08.10.2021 - 21.12.2021

d) Yüklenicisi : İltur Nakliye Petrol Turizm Ticaret İnşaat Madencilik Taahhüt ve Pazarlama Ltd.Şti.

e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Madenler Mah.Bozyaka Mevkii No:438 48500 Yatağan/Muğla Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

13 SONUÇ İLANI

13. 2021/481515 DERELİ KUZALAN TP ONARIM VE AHŞAP GKN İLE ÇAMOLUK KÖROĞLU TP ONARIM VE TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ

DERELİ KUZALAN TP ONARIM VE AHŞAP GKN İLE ÇAMOLUK KÖROĞLU TP ONARIM VE TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ

GİRESUN DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale kayıt numarası : 2021/481515 1- İhalenin

a) Tarihi : 31.08.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 183.509,41 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Dereli Kuzalan Tp Onarım ve Ahşap GKN İle Çamoluk Köroğlu Tp Onarım ve Taş Duvar Yapım İşi

b) Yapılacağı yer : Dereli Kuzalan TP ve Çamoluk Köroğlu TP

c) Süresi : 30

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 2

b) Toplam Teklif Sayısı : 2 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 2 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 23.09.2021

b) Bedeli : 172.454,96 TRY

c) Süresi : 24.09.2021 - 23.10.2021 d) Yüklenicisi : Muhammed Furkan Sağsöz e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü Lojmanları A Blok 25080 Palandöken/Erzurum

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

14 SONUÇ İLANI

14. 2021/538345 EBYÜ YALNIZBAĞ YERLEŞKESİ VE KEMAH MYO BİNALARI ÇATILARI BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ

EBYÜ YALNIZBAĞ YERLEŞKESİ VE KEMAH MYO BİNALARI ÇATILARI BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

İhale kayıt numarası : 2021/538345 1- İhalenin

a) Tarihi : 17.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 426.196,72 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi ve Kemah MYO Binaları Çatıları Büyük Onarım Yapım İşi

b) Yapılacağı yer : Yalnızbağ Yerleşkesi Merkez/Erzincan

c) Süresi : 60

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 6

b) Toplam Teklif Sayısı : 2 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 2 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 06.10.2021

b) Bedeli : 389.924,00 TRY

c) Süresi : 08.10.2021 - 06.12.2021

d) Yüklenicisi : Ahmet Yılmaz, LYK İnşaat Nakliye Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı

e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Merkez Erzincan İnönü Mah.Ordu Cad.Uzun Çarşı Kat.1 No.117 117 00240 Erzincan Merkez/Erzincan

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

15 SONUÇ İLANI

15. 2021/501064 ELAZIĞ İLİ, KARAKOÇAN İLÇESİ FATİH ORTAOKULU VE NURİ ÖZALTIN İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ

ELAZIĞ İLİ, KARAKOÇAN İLÇESİ FATİH ORTAOKULU VE NURİ ÖZALTIN İLKOKULU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

İhale kayıt numarası : 2021/501064 1- İhalenin

a) Tarihi : 02.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 346.772,80 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Elazığ İli, Karakoçan İlçesi Fatih Ortaokulu ve Nuri Özaltın İlkokulu Doğalgaz Dönüşümü

b) Yapılacağı yer : Karakoçan İlçesi Fatih Ortaokulu ve Nuri Özaltın İlkokulu

c) Süresi : 50

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 7

b) Toplam Teklif Sayısı : 6 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 3 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 06.10.2021

b) Bedeli : 289.150,00 TRY

c) Süresi : 12.10.2021 - 01.12.2021 d) Yüklenicisi : Beytullah Atilla

e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Cumhuriyet Mah. Kaşkarlı Mahmut Sk. 12 / 2 23000 Elazığ Merkez/Elazığ Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

16 SONUÇ İLANI

16. 2021/522782 ELAZIĞ MERKEZ KESRİK MAHALLESİ, ADA:847 PARSEL:4’DE YAPIMI DEVAM EDEN TRAKTÖRCÜLER SİTESİNİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAMAK

ÜZERE ADA:874, PARSEL:4 ÜZERİNDE 250 KVA TRAFO TESİSİ YAPILMASI ELAZIĞ MERKEZ KESRİK MAHALLESİ, ADA:847 PARSEL:4’DE YAPIMI DEVAM EDEN TRAKTÖRCÜLER SİTESİNİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAMAK ÜZERE ADA:874, PARSEL:4

ÜZERİNDE 250 KVA TRAFO TESİSİ YAPILMASI ELAZIĞ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2021/522782 1- İhalenin

a) Tarihi : 13.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 379.547,17 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı :

Elazığ Merkez Kesrik Mahallesi, Ada:847 Parsel:4’de Yapımı Devam Eden Traktörcüler Sitesinin Enerji İhtiyacını Karşılamak Üzere Ada:874, Parsel:4 Üzerinde 250 kVa Trafo Tesisi Yapılması

b) Yapılacağı yer : Elazığ Merkez Kesrik Mahallesi/Elazığ

c) Süresi : 45

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 5

b) Toplam Teklif Sayısı : 4 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 1 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 11.10.2021

b) Bedeli : 348.236,70 TRY

c) Süresi : 11.10.2021 - 25.11.2021

d) Yüklenicisi : Dağoğlu Enerji Elektrik Nakliye Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Kızılay Mah.Sultanpınarı Sok. No: 31 23100 Elazığ Merkez/Elazığ Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

17 SONUÇ İLANI

17. 2021/406185 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇESİ AYDINLAR ORTAOKULU VE İLKOKUL BİNASI ONARIM İŞİ

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇESİ AYDINLAR ORTAOKULU VE İLKOKUL BİNASI ONARIM İŞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale kayıt numarası : 2021/406185 1- İhalenin

a) Tarihi : 27.07.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 207.503,09 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Gaziantep Şehitkamil İlçesi Aydınlar Ortaokulu ve İlkokul Binası Onarım İşi b) Yapılacağı yer : Gaziantep Şehitkamil İlçesi Aydınlar Ortaokulu ve İlkokul Binası

c) Süresi : 30

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 12

b) Toplam Teklif Sayısı : 7 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 7 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

f) Yüklenicinin adresi : İstiklal Mahallesi 76062 Sokak 65/A 27000 Şahinbey/Gaziantep Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

18 SONUÇ İLANI

18. 2021/512282 HATAY/SAMANDAĞ İLÇE STADI SOYUNMA ODALARI TADİLAT VE ONARIM İŞİ

HATAY/SAMANDAĞ İLÇE STADI SOYUNMA ODALARI TADİLAT VE ONARIM İŞİ HATAY GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2021/512282 1- İhalenin

a) Tarihi : 16.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 348.190,43 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Hatay/Samandağ İlçe Stadı Soyunma Odaları Tadilat ve Onarım İşi b) Yapılacağı yer : Hatay/Samandağ

c) Süresi : 75

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 15

b) Toplam Teklif Sayısı : 8 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 3 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 05.10.2021

b) Bedeli : 253.600,00 TRY

c) Süresi : 08.10.2021 - 20.12.2021

d) Yüklenicisi : Asitaş Turizm Proje Restorasyon Mühendislik İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Akasya Mah. Şükrü Balcı Cad. Bayraktar Apt. No : 165/4 31030 Antakya/Hatay

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

19 SONUÇ İLANI

19. 2021/538844 ISPARTA MERKEZ ALİKÖY VE KÜÇÜK HACILAR KÖYLERİ KANALİZASYON DRENAJ POMPASI VE GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEM KURULMASI İNŞAATI

ISPARTA MERKEZ ALİKÖY VE KÜÇÜK HACILAR KÖYLERİ KANALİZASYON DRENAJ POMPASI VE GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEM KURULMASI İNŞAATI

ISPARTA ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2021/538844 1- İhalenin

a) Tarihi : 23.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 113.238,66 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Isparta Merkez Aliköy ve Küçük Hacılar Köyleri Kanalizasyon Drenaj Pompası ve Güneş Enerjili Sistem Kurulması İnşaatı

b) Yapılacağı yer : Isparta Merkez Aliköy ve Küçük Hacılar Köyleri

c) Süresi : 45

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 2

b) Toplam Teklif Sayısı : 1 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 1 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 07.10.2021

b) Bedeli : 111.000,00 TRY

c) Süresi : 11.10.2021 - 24.11.2021 d) Yüklenicisi : Kerim Tanrıkulu e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye

f) Yüklenicinin adresi : Sanayi Mahallesi 3325 Sokak No:1 Merkez /Isparta 32000 Isparta Merkez/Isparta

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

20 SONUÇ İLANI

20. 2021/516702 İSTANBUL İLİ SARIYER KİLYOS JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI BAHÇESİNE DUVAR YAPIM İŞİ

İSTANBUL İLİ SARIYER KİLYOS JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI BAHÇESİNE DUVAR YAPIM İŞİ

YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI İSTANBUL YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İhale kayıt numarası : 2021/516702 1- İhalenin

a) Tarihi : 08.09.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 324.082,22 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : İstanbul İli Sarıyer Kilyos Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası Bahçesine Duvar Yapım İşi

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Sarıyer İlçesi

c) Süresi : 40

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 10

b) Toplam Teklif Sayısı : 5 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 2 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

f) Yüklenicinin adresi : Candan Sokak 1/3 34785 Sancaktepe/İstanbul Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

21 SONUÇ İLANI

21. 2021/411123 KAHTA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İHATA DUVARI VE GARAJ YAPIM İŞİ

KAHTA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İHATA DUVARI VE GARAJ YAPIM İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ŞANLIURFA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası : 2021/411123 1- İhalenin

a) Tarihi : 27.07.2021

b) Türü : Yapım işi

c) Usulü : Açık

d) Yaklaşık Maliyeti : 102.639,06 TRY 2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Kahta Orman İşletme Şefliği İhata Duvarı ve Garaj Yapım İşi b) Yapılacağı yer : Kahta Orman İşletme Şefliği Kahta/Adıyaman

c) Süresi : 75

3- Teklifler

a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı

: 7

b) Toplam Teklif Sayısı : 7 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 4 d) Yerli istekli lehine

fiyat avantajı uygulaması

: Uygulanmamıştır

4- Sözleşmenin

a) Tarihi : 26.08.2021

b) Bedeli : 96.786,36 TRY

c) Süresi : 01.09.2021 - 15.11.2021

d) Yüklenicisi : Mirzen İnş.Tem.San.ve Tic.Ltd.Şti.

d) Yüklenicisi : Mirzen İnş.Tem.San.ve Tic.Ltd.Şti.

Belgede 13 EKİM 2021 Sayı 4462 (sayfa 51-79)