• Sonuç bulunamadı

PPT Şehi̇t Poli̇s Sabri̇ Kün İlköğreti̇m Okulu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "PPT Şehi̇t Poli̇s Sabri̇ Kün İlköğreti̇m Okulu"

Copied!
54
0
0

Tam metin

(1)

FATİH ORTAOKULU SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASINA

HOŞGELDİNİZ 

(2)

YARIŞMADAKİ SORULARIMIZIN DAĞILIMI

TÜRKÇE 3 SORU MATEMATİK 3 SORU FEN VE TEKNOLOJİ 3 SORU İNGİLİZCE 3 SORU SOSYAL BİLGİLER 3 SORU DİN KÜLTÜRÜ A.B. 3 SORU GENEL KÜLTÜR 2 SORU

(3)

YARIŞMAMIZ

BAŞLIYOR HEPİNİZE BAŞARILAR 

(4)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 1 TÜRKÇE

“Okumak, uyumak, uzamak” fiilleri anlam özelliklerine göre hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir?

A) Oluş- İş- Durum B) İş- Durum- Oluş C) İş- Oluş- Durum D) Durum- İş- Oluş

(5)

DOĞRU CEVAP B İş- Durum- Oluş

(6)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 2 SOSYAL BİLGİLER

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kitle iletişime yaptığı katkılardan değildir?

A) Tercüman Gazetesi B) Anadolu Ajansı

C)İrade-i Milliye Gazetesi

D)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

(7)

DOĞRU CEVAP A Tercüman Gazetesi

(8)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 3 FEN VE TEKNOLOJİ0

Nötr bir X atomu 1 verdiğine göre ; I. Katyona dönüşür

II. Elektron sayısı azalır III. Proton sayısı değişmez

verilen olaylardan hangileri gerçekleşir?

A) I, II, III B) II ve III C) I ve II D) I ve III

(9)

DOĞRU CEVAP A (I, II, III)

(10)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 4 İNGİLİZCE 0

A: Mum, there is a problem. Look at my birthday cake.

I’m 9, but there is 8 …………. on it!

A) Hats

B) Invitation cards C) Candles

D) Beverages

(11)

DOĞRU CEVAP C Candles

(12)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 5 DİN KÜLTÜRÜ A.B.

İnsanların iyilik ve kötülüklerini yazan meleklere ne ad verilir?

A) Hafaza melekleri B) Münker ve Nekir C) Kiramen Katibin D) Cebrail

(13)

DOĞRU CEVAP C Kiramen Katibin

(14)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 6 MATEMATİK 0

Öğretmen matematik dersinde en iyi iki öğrencisi olan Salih ve Ayşe’yi tahtaya kaldırıyor. Salih, öğretmeninin vereceği sayıyı -4 e bölecek, Ayşe ise Salih’in bulduğu sonucu -2 ye bölecektir.

Öğretmeni Salih’e –72 sayısını verdiğine göre, Ayşe’nin bulacağı sonuç kaçtır?

A) 8 B) -8 C) 9 D) -9

(15)

DOĞRU CEVAP D -9

(16)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 7 TÜRKÇE

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekimli fiil değildir?

A) Okumuşuz B) Yaptılar C) Gidiyoruz D) Söylemek

(17)

DOĞRU CEVAP D Söylemek

(18)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 8 SOSYAL BİLGİLER

Osmanlı Devleti’nde eğitim ve adalet alanındaki işleri yürüten ve bu alandaki atamaları yapan kişiye ne

denirdi?

A) Kazasker B) Sadrazam

C) Kaptan-ı Derya D) Şeyhülislam

(19)

DOĞRU CEVAP A Kazasker

(20)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 9 FEN VE TEKNOLOJİ

Aşağıdaki araçlardan hangisinin yapımında kullanılan ayna daha geniş görüş alanı sağlamak için yapılmıştır?

A) Güneş fırınları

B) Otomobil dikiz aynası C) Araba farı

D) Mikroskop

(21)

DOĞRU CEVAP B Otomobil dikiz aynası

(22)

CEVABINI YAZMANIZ GEREKEN BİR SORU

LÜTFEN KAĞITLARINIZI HAZIRLAYINIZ.

(23)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 10 GENEL KÜLTÜR

Türkiye üzerinde farklı emelleri olan güçlerin oyunlarını bozmak ve ülkemize yönelik sınırlarımızda oluşan tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye kentine başlatılan ve halen devam eden operasyona ne ad verildi?

(24)

DOĞRU CEVAP

AFRİN OPERASYONU YA DA

ZEYTİN DALI OPERASYONU

(25)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 11 İNGİLİZCE 0

A: Will you attend New year party?

B: ……… I will be with my family.

A) I’m sorry.

B) That’s a good idea.

C) Of course, I will come.

D) Yes, I’d love to.

(26)

DOĞRU CEVAP A I’m sorry

(27)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 12 DİN KÜLTÜRÜ A.B.

Ramazan ayında birden fazla kişinin bir araya gelerek karşılıklı Kur’an-ı Kerim’ i okumasına ne denir?

A) İlâhi B) Zikr

C) Kamet getirmek D) Mukabele

(28)

DOĞRU CEVAP D Mukabele

(29)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 13 MATEMATİK

Bir sayının 2 katının 7 eksiği ile aynı sayının 3 eksiğinin 3 katı eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır?

A) -4 B) 2

C) -2 D) 4

(30)

DOĞRU CEVAP B 2

(31)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 14 TÜRKÇE 0

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum bakımından etkileyen bir zarf kullanılmıştır?

A) Çocuklar içeri girdi.

B) Kâğıdını bana az önce verdi.

C) Sınıfa koşarak girdi.

D) Geçen hafta doktora gitmiş.

(32)

DOĞRU CEVAP C Sınıfa koşarak girdi

(33)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 15 SOSYAL BİLGİLER0

Osmanlı Devlet’inde düşman ülkelerine saldırı

düzenlemek, orduya keşif hizmetlerinde bulunmak ve ordunun güvenle ilerlemesini sağlamak gibi görevlerde bulunan atlı askeri birliklere ne denirdi?

A) Kapı kulu süvarileri B) Tımarlı sipahiler C) Akıncılar

D) Yaya ve müsellemler

(34)

DOĞRU CEVAP C Akıncılar

(35)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 16 FEN VE TEKNOLOJİ0

Atomun temel parçacıklarıyla ilgili ; I. Atomda en son nötron keşfedilmiştir.

II. Protonun kütlesi elektronun kütlesinden büyüktür.

III. Nötronun kütlesi yaklaşık olarak elektronun kütlesine eşittir.

Verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II ve III

(36)

DOĞRU CEVAP A (I ve II )

(37)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 17 MATEMATİK0

Bir elektronik mağazada etiket fiyatı 100 TL olan bir ürüne

%10 zam yapılmıştır. Satıştan memnun olmayan mağaza müdürü yeni oluşan etiket fiyatı üzerinden %10 indirim

yapmaya karar vermiştir.

Mağazanın bu satış sonucundaki kar-zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ne kâr ne zarar B) % 3 kâr

C) % 2 kâr D) % 1 zarar

(38)

DOĞRU CEVAP D % 1 zarar

(39)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 18 DİN KÜLTÜRÜ A.B.

Aşağıdakilerden hangisi Fıkhi(ameli) yorumlardan biridir?

A) Yesevilik B) Hanbelilik C) Mevlevilik D) Maturidilik

(40)

DOĞRU CEVAP B Hanbelilik

(41)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 19 İNGİLİZCE 0

Give me your hand. I will see your future.

I can do ………..

A) Turkish coffee reading B) Tarots

C) Palm reading D) Evil eyed bead

(42)

DOĞRU CEVAP C Palm reading

(43)

SIRADAKİ SORU SESLİ BİR SORUDUR LÜTFEN

DİNLEYİNİZ.

(44)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 20 GENEL KÜLTÜR0

Dinlediğiz Türküyü aşağıdaki sanatçılarımızdan kim seslendirmektedir?

A) Mahsuni Şerif B) Aşık Veysel

C) Orhan Gencebay D) Neşet Ertaş

(45)

DOĞRU CEVAP D (Neşet Ertaş)

(46)

YEDEK SORULAR

(47)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 1 FEN VE TEKNOLOJİ

Aşağıdakilerden hangisinin denetimi beyincik tarafından yapılır?

A) Problem çözmek

B) Yazı yazmayı öğrenmek C) Bıçakla meyve soymak D) Denge sağlamak

(48)

DOĞRU CEVAP D Denge sağlamak

(49)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0

SORU 2 MATEMATİK0

Özdeş 7 musluk bir havuzu 15 saatte

boşaltmaktadır.Havuzdaki suyu 5 saatte boşaltabilmek için kaç musluğa daha ihtiyaç vardır?

A) 21 B) 18 C) 14 D) 9

(50)

DOĞRU CEVAP C 14

(51)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 3 İNGİLİZCE

A: ……… organizing a birthday party for Sally?

B: That sounds great!

A) Let’s

B) Why don’t C) Should D) How about

(52)

DOĞRU CEVAP D How about

(53)

1:0 0

0:5 9

0:5 8

0:5 7

0:5 6

0:5 5

0:5 4

0:5 3

0:5 2

0:5 1

0:5 0

0:4 9

0:4 8

0:4 7

0:4 6

0:4 5

0:4 4

0:4 3

0:4 2

0:4 1

0:4 0

0:3 9

0:3 8

0:3 7

0:3 6

0:3 5

0:3 4

0:3 3

0:3 2

0:3 1

0:3 0

0:2 9

0:2 8

0:2 7

0:2 6

0:2 5

0:2 4

0:2 3

0:2 2

0:2 1

0:2 0

0:1 9

0:1 8

0:1 7

0:1 6

0:1 5

0:1 4

0:1 3

0:1 2

0:1 1

0:1 0

0:0 9

0:0 8

0:0 7

0:0 6

0:0 5

0:0 4

0:0 3

0:0 2

0:0 1

0:0 0

SORU 4 TÜRKÇE

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) sürpriz B) birşey C) kiprik D) klavuz

(54)

DOĞRU CEVAP A sürpriz

Referanslar

Benzer Belgeler

daha nice yazar, ozan da anım­ sanmalıdır Hemen her ülkenin ilerici aydınları her zaman baskı re|!mlerine karşı çıkmışlar, bu rejimlerle işbirliği

Sülfürik asitte sızma olup olmadığı öğrenilemezken, nehir polisi 100 metre kadar uzunluğundaki geminin tamamen alabora olduğunu bildirdi.. Bu sabah saat 05.00

Yenikapı'da deniz doldurularak 1 milyon kişilik meydan yapılmasıyla ilgili plana 3 oda birden dava açtı.Yenikapı’da deniz doldurularak in şa edilecek 1 milyon kişilik dev

[r]

[r]

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken

Sanayi Üretim Endeksi, Ekim 2018 Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azaldı.. Mali Aracı Kuruluş

Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30/6/2011 tarihli ve 2011/11 nolu toplantısında alınan 12 sıra sayılı karar ile 1 Şubat 2012 – 1 Ağustos

A Olay : Sivas Kongresi Sonuç : Manda ve himaye fikrinin ilk kez reddedilmesi B Olay : Birinci İnönü Zaferi Sonuç : 1921 Anayasasının kabul edilmesi C Olay : TBMM’nin açılması