• Sonuç bulunamadı

Türk Medya Yayın Grubu

Belgede of DSpace - Akdeniz Üniversitesi (sayfa 197-200)

3.2. Medya Sektöründe 2002-2020 Yılları Arasındaki Yapılanma Süreci ve Dönemin

3.2.2. Türkiye’de 2020 Yılında Medya Mülkiyeti

3.2.2.5. Türk Medya Yayın Grubu

ortamında mümkün değildir. Medya dışında faaliyet gösteren şirketlerin bu faaliyet alanları çeşitlendikçe devletle dolayısıyla hükümetle daha fazla irtibatlı olmak durumunda kalmaktadır. Bu durum “medya dışında kalan iş alanlarındaki yatırımlarda kuvvetli olmak, rekabet avantajını diğerlerine göre büyük oranda ele geçirmek” amacının medyaya yansıması olarak değerlendirilebilir.

AK Parti açısından değerlendirildiğinde 2007 sonrası değişen paradigma ile birlikte Ciner Yayın Grubu partinin arzulanan konsepte uymadığı söylenebilir. Doğan Medya Grubu’nda olduğu gibi Ciner Grubu da iktidar olmanın verdiği güç ile baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Gerek 2007 yılında ATV-Sabah Grubu’nda yaşananlar gerekse Show TV’nin alınma sürecinde yaşananalar iktidarın Ciner Grubunun medyadaki varlığına bakışını göstermektedir. AK Parti kendi medyasını oluşturduktan sonra diğer medya gruplarından da bu medya kuruluşlarının yayın anlayışını benimsemesini beklemektedir.

sancak ve dönemin TFF Başkanı Hasan Doğan’ı ortak almıştır. 2008 yılında ise Star Medya Yayıncılık şirketinin tüm hisselerini Ethem Sancak devralmıştır. Grubun tüm hisselerini devraldıktan sonra kendisine yönelik “yandaş medya” suçlamalarına Sancak, “ yandaş medya sözü çok yanıltıcı, yandaş olmayan medya mı var?” cevabını vermiştir (Kuyucu, 2012: 531). Ethem Sancak Star gazetesinden sonra medyaya yatırımlarına devam edeceğini söylemiş ve bunu şu sözlerle ifade etmiştir. "Demokrasiyi savunmak hangi partiye, hangi vakfa ya da derneğe tekabül ediyorsa onları destekleriz. Kazancımız sonuna kadar helaldir ve son kuruşuna kadar da bu yolda harcamaya hazırız. Kazandıkça fikrimizin zekatı olarak basına yatıracağız.” Ethem Sancak söylediği gibi kısa süre içerisinde medya yatırımlarını çeşitlendirmiş ve bunları kendisinin kurduğu daha sonra Türk Medya adını alacak olan ES Medya çatısı altında toplamıştır.

Gazeteler:

Tablo 3.26 Türk Medya Yayın Grubuna ait gazeteler134.

Adı: Kuruluş Biçimi: Mevcut Durumu:

Star Gazetesi 199 yılında Uzan Medya Grubu bünyesinde kurulmuştur.

2006 yılında Ali Özmen Safa TMSF’den satın almış, 2008 yılında ise Ethem Sancak’a satmıştır. Ethem Sancak ise 2017 yılında Es Medya’yı Hasan Yeşildağ’a satmıştır.

Akşam Gazetesi 1918 yılında kurulan gazete birçok kez el değiştirmiştir. Son olarak Çukurova Medya Grubu bünyesine geçmiş ve 2013 yılında Türk Medya Grubuna satılmıştır.

2013 yılında Türk Medya tarafından TMSF gözetiminde Çukurova Medya grubundan satın alınmıştır.

Güneş Gazetesi 1982 yılında Ömer Çavuşoğlu tarafından kurulan gazete birkaç defa el değiştirmiş ve 1997 yılında Çukurova grubu tarafından satın alınmıştır.

2013 yılında Türk Medya tarafından TMSF gözetiminde Çukurova Medya grubundan satın alınmıştır.

Televizyon Kanalları

Tablo 3.27 Türk Medya Yayın Grubuna ait televizyon kanalları

Adı: Kuruluş Biçimi: Mevcut Durumu:

360 (Televizyon Kanalı) 2002 yılında Sky Türk adıyla Çukurova Medya Grubu çatısı altında kurulmuştur.

2013 yılında Türk Medya tarafından TMSF gözetiminde Çukurova Medya grubundan satın alınmıştır.

134 Bu tablonun oluşturulmasında Kullanılan Kaynaklar:

https://www.turkmedya.com.tr/ (erişim tarihi: 27. 08. 2021).

(Ceylan, 2015:77. )

24 TV (Televizyon Kanalı) Star Medya Grubu ile birlikte isim hakkıyla birlikte Ali Özmen Safa’ya satılmıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlamıştır.

2008 yılında Türk Medya’ya satılmıştır.

TV 4 2013 yılında Türk Medya

bünyesinde kurulmuştur. “Çocuk, kadın ve aile temaları ile yayın yapmaktadır.”

Halen Türk Medya Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Radyolar:

Tablo 3.28 Türk Medya Yayın Grubuna dergiler135

Adı: Kuruluş Biçimi: Mevcut Durumu:

Alem FM 1994 yılında Mehmet Ali Ilıcak tarafından kurulmuş, 1997 yılında Çukurova Grubu’na satılmıştır.

2013 yılında TMSF tarafından el konulmuş ve TMSF denetiminde aynı yıl Türk Medya’ya satılmıştır. Halen grubun bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Lig Radyo 2005 yılında Çukurova Grubu bünyesinde kurulmuştur.

2013 yılında TMSF tarafından el konulmuş ve TMSF denetiminde aynı yıl Türk Medya’ya satılmıştır. Halen grubun bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Medya sektöründeki diğer yatırımlar:

Türkmedya bünyesinde yer alan her medya platformunun dijital versiyonları ve sosyal medya hesapları bulunmaktadır. Ayrıca grubun bünyesinde magazin içerikli yayın yapan Alem Dergisi ve iş dünyasına yönelik Platin dergisi yer almaktadır. Türk Medya Yayın Grubu medyanın her alanında faaliyetler yürütmektedir.

3.2.2.5.1. Türk Medya Yayın Grubu ve AK Parti İlişkileri

Türk Medya Yayın Grubunun ortaya çıkmasına önemli bir figür olan Ethem Sancak aslen Siirtli olup köklü bir aileden gelmektedir. Üniversite eğitimi sonrasında bir süre gazetecilik yapmış ve üniversite yıllarında katıldığı “Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin güneydoğu ve doğu sorumluluğu ile Diyarbakır İl Başkanlığını yaptı.” İlerleyen yıllarda ticarete atılan Sancak’ın yükselişi oldukça hızlı olmuştur. Yükselişini AK Parti iktidarı döneminde de sürdüren Sancak, 2014 yılında TMSF tarafından el konulan Çukurova Holding’e ait BMC adlı şirketin satış ihalesine tek başına girerek BMC’yi satın almıştır.

Daha sonra BMC adlı şirket üzerinden, işletme hakkı ihaleye çıkarılan Sakarya Tank-Palet fabrikasını yirmi beş yıllığına kiraladı. BMC’nin ihalesini 725 milyon liraya alan Sancak,

135 https://www.turkmedya.com.tr/ (erişim tarihi: 27. 08. 2021)

BMC üzerinden girdiği Tank Palet Fabrikası ihalesini 3.5 milyar avroya satın almıştır. Her iki ihalede kamuoyunda çokça tartışmalı bir konu haline gelmiş olsa da devirler ihaleden sonra kısa zaman içerisinde gerçekleşmiştir.

Ethem Sancak medyaya girişini tamamen kendi iradesiyle olduğunu beyan etmiş ve bu alandaki yatırımlarına devam edeceğini söylemiştir. Sancak, ilk olarak 2013 yılında ortaklık anlaşmaları ile bir süre medyadan çekilmiş sonra tekrar ortaklık yoluyla elindeki medya kuruluşlarını geri almıştır. 2017 yılında ise kendisine ait tüm medya şirketlerinin Hasan Yeşildağ’a satarak medyadan tamamen çekilmiştir. Hasan Yeşildağ, Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen hatta iş dünyasında yer edinmesinde direkt olarak bu yakınlığın etkisi olduğu bilinen iş insanlarındandır. Bu satışın ardından Sancak’a ait Es Medya olarak bilinen medya grubu Türk Medya adını almıştır. Netice itibari ile değişen sadece medya grubunun adı ve sahibi olmuş, yayın anlayışı bir değişim yaşanmamıştır136. Bunun yanı sıra Hasan Yeşildağ, Recep Tayyip Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden biri olarak bilinmektedir.

Türk Medya Grubunda yaşanan sahiplik dönüşüm “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla medya kuruluşlarının sahiplik yapılarındaki dönüşüm” başlığı altında değerlendirilebilir. AK Parti kendine yakın sermaye grupları aracılığıyla medyada etkili hale gelebilmiştir. Bu sermaye grupları büyük ölçüde 1980 sonrası değişen ekonomi politikaları neticesinde ortaya çıkan “yeşil sermaye” olarak adlandırılan gruplarıdır. Medya üzerinden yapılan analizde dahi AK Parti’nin devleti yönetmekten aldığı gücü nasıl hegemonya aracına dönüştürdüğü anlaşılmaktadır.

Belgede of DSpace - Akdeniz Üniversitesi (sayfa 197-200)