• Sonuç bulunamadı

Doğuş Medya Grubu

Belgede of DSpace - Akdeniz Üniversitesi (sayfa 153-157)

3.2. Medya Sektöründe 2002-2020 Yılları Arasındaki Yapılanma Süreci ve Dönemin

3.2.1. Türkiye’de 2002 Yılında Medya Mülkiyeti

3.2.1.2. Doğuş Medya Grubu

Doğuş Holding; “Otomotiv inşaat, medya, yeme-içme, turizm & perakende, gayrimenkul ve enerji olmak üzere altı ana sektörde faaliyet göstermektedir. Ayrıca, bu sektörlerin yanı sıra teknoloji, spor ve eğlence alanındaki yeni yatırımlarıyla da büyümesini sürdürmektedir79.” Doğuş Grubu, 1950’li yıllarda devlet ihaleleri ile gelişen inşaat sektöründe yüklenicilik yaparak girmiştir. Daha sonra faaliyet alanlarının genişlemesi neticesinde 1970’li yıllarda holdingleşme sürecine gitmiştir. Medya sektörüne ise özel televizyonculuğun

79 “https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/hakkimizda”.

yaygınlaşmaya başladığı 1993 yılında Kanal D’nin iştirakçisi olarak girmiş daha sonra hisselerini Doğan Medya Grubu’na devretmiştir. Grubun medya sektörüne esas girişi 1999 yılında Nergis Holding’den NTV’nin satın alınması yoluyla olmuştur. Doğuş Grubu ilerleyene yıllarda diğer yatırım alanlarında olduğu gibi medya alanında da büyümeye gitmiştir. Günümüzde en büyük medya gruplarından biri olarak bilinen Doğuş Grubu ayrıca medyanın birçok alanında faaliyet göstermektedir.

Gazeteler:

Doğuş Medya Grubu, medyanın birçok sektöründe yatırım yapmasına rağmen bu alanda esas olarak faaliyet gösterdiği 1999 yılından beri gazetecilik alanında bir girişimde bulunmamıştır.

Televizyon Kanalları:

Tablo 3.5 Doğuş Medya Grubuna Ait Televizyon Kanalları 80

Adı: Kuruluş Biçimi: Mevcut Durumu:

NTV 1999 yılında Nergis Holding’den

satın alınmıştır.

Halen Doğuş Medya Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Star TV 2011 yılında Doğan Grubu’ndan satın alınmıştır.

Halen Doğuş Medya Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kral TV 15 Haziran 2008'de TMSF’den

satın alınmıştır.

Halen Doğuş Medya Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kral TV çatısı altında birkaç TV kanalı kurulmuş zaman içerisinde tek kanala düşürülmüş ve nihayetinde TV yayınına son vermiştir.

Günümüzde sadece dijital platform üzerinden Kral adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

CNBC – e Doğuş Yayın Grubu ve NBC

Universal ortaklığı altında 16 Ekim 2000'de kurulmuştur.

2015'te Discovery Communications'a satıldı.

Günümüzde aynı frekans üzerinden TLC olarak yayınını sürdürmektedir.

NTV Spor Doğuş Medya Grubu bünyesinde 2008 yılında kurulmuştur.

2018'de Discovery Communications'a satılmış, bu satış işleminden sonra NTV Spor kanalı kapanmıştır.

E2 Doğuş Medya Grubu bünyesinde

2007 yılında kurulmuştur.

31 Ocak 2016 tarihinde yayın hayatına son verilmiştir.

80“CNBC-e Resmen Discovery Medyaya satıldı” Hürriyet Gazetesi, 10. 09. 2015 https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/hakkimizda.

“NTV Spor satıldı, çalışanlar ne olacak?” Patronlar Dünyası, 26. 01. 2018,

Doğuş Medya Grubu’na ait televizyon kanalları tematik olarak değerlendirilebilir.

Haber, ekonomi, spor, eğlence gibi farklı alanlarda yayın yapma amacı ile kurulan kanallar zamanla medyada yaşanan yapısal dönüşümler nedeniyle kapanmış ya da devredilmiştir. Bu dönüşümün en temel nedeninin medyada dijitalleşme sonucu ortaya çıkan yeni yapısal değişim olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin bir zamanlar eğlence temalı televizyon kanalları içinde önemli bir yer tutan ve Kral TV bu dönüşümden dolayı izlenme oranı düşmüş ve dijital yayına geçmiştir.

Radyolar:

Tablo 3.6 Doğuş Medya Grubuna Ait Radyo Kanalları81

Adı: Kuruluş Biçimi: Mevcut Durumu:

Capital Radyo 2007 yılında Kalafatoğlu Grubu’ndan satın alınmıştır.

2008 yılında Doğuş Grubu tarafından Virgin Group'tan Virgin Radio isim hakkının satın alınmasıyla lisansı Virgin radyoya devredilmiştir.

Virgin Radio Türkiye, 2008 yılında Doğuş Medya Grubu, birçok farklı ülkede yayın yapan Virgin Grubu’na ait Virgin radyonun isim hakkını kiralayarak yayına başlamıştır.

2013 yılında Karnaval Medya Grup’a devredilmiştir.

Kral Fm 18 Haziran 2008'de TMSF’den

satın alınmıştır. 21 Ekim 2008 Tüm hakları ile birlikte Doğuş Medya Grubu’na devredilmiştir.

Halen Doğuş Medya Grubu çatısı altında yayınlarını sürdürmektedir.

Kral Pop 18 Haziran 2008'de TMSF’den satın alınmıştır. 21 Ekim 2008 Tüm hakları ile birlikte Doğuş Medya Grubu’na devredilmiştir.

Halen Doğuş Medya Grubu çatısı altında yayınlarını sürdürmektedir.

NTV Radyo 13 Kasım 2000 tarihinde Doğuş Medya Grubu çatısı altında yayına başlamıştır.

Halen Doğuş Medya Grubu çatısı altında yayınlarını sürdürmektedir.

Radyo Eksen 2000 yılında Doğuş Medya Grubu çatısı altında yayına başlamıştır.

2016 yılında Pozitif Grup’a satılmıştır.

81 Kuyucu, 2012: 474-475

https://tr.wikipedia.org/wiki/Capital_Radio_T%C3%BCrkiye.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Virgin_Radio_(T%C3%BCrkiye).

https://www.dogusyayingrubu.com.tr/hakkimizda/markalarimiz/Radyo/ntv-radyo.

Dijital Platformlar:

Tablo 3.7 Doğuş Medya Grubu'na Ait Dijital Platformlar.

Adı: Kuruluş Biçimi: Mevcut Durumu:

Puhu TV 2016 yılında Doğuş Dijital

Hizmetler A.Ş. bünyesinde kurulmuştur.

Halen Doğuş Medya Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

NTV, NTv Spor, Kral Doğuş Medya Grubu bünyesinde kurulmuştur.

Halen Doğuş Medya Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Doğuş Medya Grubu medyada dijitalleşmenin ortaya çıkardığı yeni düzene uyum sağlamak adına bünyesinde yer alan medya platformlarının dijital versiyonlarını kurmuştur.

Bunlardan en dikkat çekici olan Puhu TV tamamen dijital dünyada yayın yapan bir platformdur.

Dergiler:

Gazete yayımcılığını tercih etmeyen Doğuş Yayın Grubu dergi yayımcılığında yer almaktadır. Dergi yayıncılığında Doğan Medya Grubu gibi uluslararası ölçekte yayın yapan dergilerle ortaklık kurarak Türkiye’deki yayımlanan dergilerin temsilciliğini yürütmektedir.

Bunlar arasında halen yayına devam eden “National Geographic, National Geographic Kids, Robb Report, Conde Nast Traveller, Glamour” dergileri yer almaktadır. Vogue ve GQ dergilerinin de yayımcılığını bir süre sürdürdükten sonra Turkuvaz Yayın Grubu’na devretmiştir. Bunun yanı sıra “F1 Racing, CNBC-e Dergi, Slam Dergi, Billboard, CNBC-e Business, NTV Tarih, Motor Boat&Yachting, Kral Magazin” dergilerini de bir süre yayıncılığını üstlenmiş daha sonra bu dergiler kapatılmıştır.

3.2.1.2.1. Doğuş Medya Grubu ve AK Parti İlişkileri

Doğuş Medya Grubu, 2002’den günümüze medyada yaşanan mülkiyet değişimlerine bakıldığında hala medya alanında faaliyet gösteren büyük ölçekli tek medya grubu olarak varlığını sürdürmektedir. Hatta bu süreç içerisinde medya alanında büyümeye gitmiş ve bünyesine farklı medya platformları eklenmiştir. Doğuş Holding, medyanın yanı sıra bankacılık ve finans, inşaat, otomotiv, gayrimenkul, turizm, yeme-içme ve yeni yatımlar alanında faaliyet gösteren birçok şirketi bünyesinde barındırmaktadır82. Ayrıca medya dışındaki yatırımların birçoğu büyük ölçekli yatırımlardır. Grubun AK Parti ile ilişkileri göz önüne alındığında grubun ticari faaliyetlerinden bağımsız bir değerlendirme yapmak bu nedenle mümkün değildir. Doğuş Medya Grubu, Ak Parti iktidarının ilk yıllarında dengeli bir yayın politikası sürdürmeye çalışmıştır. Star Grubunu satın alana kadar gazete yayımcılığı da

82 https://www.dogusgrubu.com.tr/tr/sektorler.

tercih edilmediği için medyada anaakım düzeyinde değerlendirilebilecek bir kuruluşa sahip değildir. Bu nedenle dengeli bir politika sürdürdüğü söylenebilir. 2011 yılında Türkiye’nin anaakım televizyonlarından olan Star TV’yi satın aldıktan sonra iktidar ile olan ilişkiler belirgin bir biçimde görünürlük kazanmıştır. Doğuş Grubu ve AK Parti iktidarı arasındaki ilişki büyük ölçüde “kazan kazan” ilkesi çerçevesinde olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Medya dışında birçok sektörde yatırımı olan grubun hükümetle doğrudan muhatap olmak durumundadır. Bunun yanı sıra AK Parti’nin medya konusundaki tutumu da ortadadır.

Özellikle 2007 seçimlerindeki başarı ve sonrasında inşa edilmeye çalışılan hegemonik yapıda medyaya biçilen role uyum sağlamamak risk almak anlamına gelmekteydi. Bu doğrultuda Doğuş Medya Grubu medyada holdingleşmenin gazetecilik mesleğine olumsuz etkilerine verilebilecek bir örnektir. Chomsky’nin “iktidarla kapışmaya girmek pahalıya mal olan bir iştir, buna karşılık resmi söyleme katılmanın bir bedeli yoktur” olarak ifade ettiği medya düzeninin özeti niteliğindir. Doğuş Grubu 2019 yılında şirket borçlarının yüksek olmasından dolayı bankalarla anlaşarak borç yapılandırması yapmış fakat 2020 yılında patlak veren Covid-19 pandemisinin de etkisiyle ödeme planına sadık kalamamıştır. Bu sebeple tekrar yapılandırmaya giden Doğuş Grubu günümüzde mali anlamda sıkıntılı bir sürecin içinden geçmektedir83. Doğuş Grubunun bu mali tablo içerisinde medya aracılığıyla hükümete muhalif bir politika izlemesi mümkün değildir.

Belgede of DSpace - Akdeniz Üniversitesi (sayfa 153-157)