• Sonuç bulunamadı

Dinç Bilgin Grubu

Belgede of DSpace - Akdeniz Üniversitesi (sayfa 165-169)

3.2. Medya Sektöründe 2002-2020 Yılları Arasındaki Yapılanma Süreci ve Dönemin

3.2.1. Türkiye’de 2002 Yılında Medya Mülkiyeti

3.2.1.4. Dinç Bilgin Grubu

deneyiminin sonunu getiren sebeplerden biri olmuştur87. Etibank’a 27 Ekim 2000 tarihinde el konulmasının ardından Gruba ait diğer şirketler (çoğunluğu medya şirketleri) zaman içerisinde el değiştirmiş fakat Bilgin Grubu’na ait medya şirketlerinin satış ve el değiştirme süreci şirketlerin ortaklık yapısından ve diğer medya gruplarının ilgisinden dolayı karmaşık bir hal almıştır. ATV-Sabah grubu olarak bilinen medya grubuna iktidarın da ilgisi eklenince el değiştirme sürecindeki karmaşıklık daha da artmıştır. Etibank’a TMSF tarafından el konulmasının ardından kredibilitesi düşen Bilgin Grubu’na ait medya şirketleri Doğan Medya Grubu tarafından alınmak istenmiş fakat bu isteğin ardında bir rakibi piyasadan silme arzusu olduğu gerekçesiyle gerçekleşmemiştir. Sabah-ATV Grubu bir süre Dinç bilgin tarafından Karamehmet Grubu’na devredilmiş fakat bu durum uzun sürmemiştir. 2003 yılında TMSF, borçlarına karşılık grubu 15 yıllığına Ciner Grubu’na kiralamıştır. 2007 yılında TMSF, Ciner Grubu ile Bilgin Grubu arasında önceden yapılan bir protokolün ortaya çıkması ile Sabah- ATV Grubuna tekrar el koymuş ve aynı yıl yapılan ihale ile Sabah-ATV Grubu hükümete yakınlığı ile bilinen Çalık Grubu’na geçmiştir (Kuyucu, 2012, 373-375).

Dinç Bilgin’in medyadan çekilmesi bu çalışma kapsamında incelenen dönemden önce gerçekleşmiş olmasına rağmen Sabah-ATV Grubunun AK Parti iktidarı dönemindeki önemine binaen çalışmaya dâhil edilmiştir. Sabah-ATV Grubunun iktidara yakın Çalık Grubuna geçişi Çalık Grubu başlığı altında değerlendirilecektir.

Gazeteler:

Tablo 3.11 Dinç Bilgin Grubuna Ait G (1975-2020)88

Adı: Kuruluş Biçimi: Mevcut Durumu:

87 "Ben Yeni Asır , Sabah ve ATV'nin kurucusu dededen babadan gazeteci Dinç Bilgin.. Size gösterdiğiniz güven ve destek nedeniyle minnet ve şükran hisleriyle veda ediyorum. Bildiğiniz gibi Etibank'ın fona devredilmesi kararından sonra ortaya çıkan tablo, beni hem bana ve aileme yakışmayacak, hem de halkın fazilet beklentilerini cevaplayacak şerefli ve örnek teşkil edecek bir çözüm bulma mecburiyeti ile karşı karşıya bırakmıştı. Bu öyle bir çözüm olmalıydı ki, hem ticari alanda uğradığım talihsizliğin bedeli devlete ve halka tek kuruş olarak bile fatura edilmesin, hem de he biri kendi alanında lider olan kurumlarımın toplum katındaki güven ve itibarına en küçük zarar getirmesin. Böyle bir borcun yerine getirilmesi, en büyük fedakârlığı bana yüklüyordu. Bu kararı hiç düşünmeden verdim. Medya alanındaki bütün şirketlerimin, Sabah dahil bütün gazetelerimi, ATV dahil bütün televizyonlarımın ve Aktüel dahil tüm dergilerimin yönetimini Türkiye'nin en güçlü mali kuruluşlarının oluşturduğu bir konsorsiyuma bırakıyorum. Yeni Asır'ı, Sabah'ı ATV'yi ve öbür yayınları emin ellere teslim ettiğimi bilerek ceketimi alıp çıkıyorum."

(https://www.yenisafak.com/arsiv/2000/kasim/30/g3.html9)

88 Bu tablonun hazırlanmasında kullanılan Kaynaklar:

https://www.tmgrup.com.tr/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A7_Bilgin

Yeni Asır 1895 yılında Bilgin ailesi tarafından Selanik’te kurulmuş, 1975 yılında Dinç Bilgin yönetimine geçmiştir.

2000 yılında TMSF tarafından el konuldu.

Günümüzde Turkuvaz Yayın Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sabah 1985 yılında Dinç Bilgin

tarafından kurulmuştur.

2000 yılında TMSF tarafından el konuldu.

2007 yılından beri Turkuvaz Yayın Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bugün 1989 yılında Dinç Bilgin’in oğlu Önay Bilgin tarafından kuruldu.

2001 yılında yayımları sonlandırıldı.

Takvim 1994 yılında Dinç Bilgin

tarafından kurulmuştur.

2000 yılında TMSF tarafından el konuldu.

2007 yılından beri Turkuvaz Yayın Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fotomaç 1991 yılında Dinç Bilgin

tarafından kurulmuştur.

2000 yılında TMSF tarafından el konuldu.

2007 yılından beri Turkuvaz Yayın Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dinç Bilgin Grubu çatısı altında Ateş, Taraftar, Yeni Binyıl, Gün, Ekip gazeteleri de yayımlanmıştır. Bu gazetelerden Taraftar, Fotomaç gazetesi ile birleşmiş, diğerleri ise muhtelif zamanlarda kapanmıştır.

Televizyon Kanalları:

Tablo 3.12 Dinç Bilgin Grubuna Ait Televizyon Kanalları (1991-2020) 89

Adı: Kuruluş Biçimi: Mevcut Durumu:

Show TV 1991 yılında Erol Aksoy, Dinç Bilgin, Haldun ve Erol

Simavi tarafından kurulmuştur.

Medya patronlarının ortak girişimi sonucunda kurulan kanal zaman zaman sahipler arasında el değiştirmiş 1999 yılında Çukurova Grubu’na satılmıştır. 2013 yılında TMSF tarafından el konulan kanal kardeş kanalları olan Show Türk ve Show Max ile birlikte TMSF tarafından Ciner Grubu’na satılmıştır. Günümüzde Ciner Grubu bünyesine faaliyetlerini sürdürmektedir.

ATV 1993 yılında Dinç Bilgin

tarafından kurulmuştur.

ATV, 2007 yılında Çalık Grubu’na satılana kadar Çukurova Grubu, Dinç Bilgin Grubu, Ciner Grubunun kontrolüne geçmiştir. 2007 yılında TMSF tarafından el konuldu ve aynı yıl Çalık Grubu’na satıldı.. Günümüzde

89 Bu tablonun hazırlanmasında kullanılan kaynaklar:

https://tr.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A7_Bilgin

Turkuvaz Grubu bünyesine faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dinç Bilgin televizyonculuk alanında Satel TV (1192-1996), Kiss TV, ATV Avrupa gibi kanalları kurmuş bu kanallar zamanla el değiştirmiş ve kapanmıştır. Bilgin, bir dönem Kanal 6’ya da ortak olmuş ve daha sonra hisselerini devretmiştir. Dinç Bilgin’e ait medya organları incelendiğinde ortaklık yapısı, el değiştirme süreçlerinde karmaşık durumlar bulunmaktadır. Bunda 1990’lı yıllardaki ekonomik ve siyasi istikrarsızların önemli ölçüde etkili olduğu düşünülmektedir.

Radyolar:

Tablo 3.13: Dinç Bilgin Medya Grubuna Ait Radyo Kanalları90

Adı: Kuruluş Biçimi: Mevcut Durumu:

Kiss Fm, Şık Fm, Radyo Sport, Romantik Radyo, Yeni Radyo,

1994'te Ömer Karacan, Ali Karacan ve Dinç Bilgin tarafından kurulmuştur.

2000 yılında Turgay Ciner, Mehmet Emin Karamehmet ve Murat Vargı’nın kurduğu MTM’ye satıldı.

Dergiler:

Dinç Bilgin’in sahibi olduğu ve Bir Numara Yayıncılık çatısı altında yayınlanan dergilerden bazıları: Aktüel, Cosmopolitan, Esquire, Fastbreak, Gezi, Gurme, Otohaber, Outdoor, Para, PC Magazin, Power, Sinema, Topsante dergileridir. Bu dergiler de 2000 yılında Ciner Karamehmet, ve Vargı ortaklığında kurulan MTM’ye devredilmiştir. Grubun MTM’ye devri Sabah-ATV Grubu’nu kurtarma operasyonu gibi düşünülebilir. Bunun nedenini Dinç bilgin de daha sonra açıklamıştır.

3.2.1.4.1. Dinç Bilgin Grubu ve Ak Parti İlişkileri

Dinç Bilgin, Türkiye medya tarihinde Sabah-ATV grubu olarak bilinen medya grubunun kurucusu ve gazetecilik kökenli bir aileden geliyor olması bakımından Türkiye basın/medya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Medyadan çekildiğinde 105 yıllık gazetecilik deneyiminin de sonu gelmiştir. Dinç Bilgin’in bankacılık sektörüne girişi her ne kadar sonun başlangıcı olarak görülse de Türkiye’de o dönem özel bankacılığın yasal altyapısının yetersiz olmasından dolayı kolay yoldan zenginleşmenin bir yolu olması da bir etkendir. Dinç Bilgin de bu noktada hatasını kabul etmektedir. 2013 yılında T24 gazetesinden Fatih Vural’a verdiği röportajda Bilgin’in kullandığı ifadeler de bunu doğrulamaktadır.

“Etibank'ı almak ve gazete patronluğundaki özensizliğim. Kontrolü kaybetmemeliydim. Sonra tembelleştim, zenginleştim. İtiraf edeyim, çok çalışkan birisi de değildim. Dalgacılığı severdim. Sonra fazla dalgacılık yapmaya başladım. Yazı işleri toplantılarına daha az gider oldum. Yanlış ve ayıp yaptığımız zaman gazetede, fena halde müdahale edip hatayı bastırırdım en başta. Sonra bastırmamaya başladım. Özensiz davrandık, insanların hayatlarını zorlaştırdık, haksız yere haber yaptık91.”

Etibank’a el konulmasının ardından Dinç Bilgin tarafından Sabah-ATV Grubunun MTM’ye devrinin anlaşmalı bir devir olduğu 2007 yılında ortaya çıkmış ve TMSF gruba el koymuştur. 2000 yılındaki devirden sonra 2002 yılında Dinç Bilgin’in tekrar grubun başına geçmesi anlaşmalı bir devir olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Aralarında nasıl bir uyuşmazlık yaşandığı sorusunun cevabı muğlak olmakla birlikte durumu ortaya çıkaran ve TMSF’nin gruba el koymasına zemin hazırlayan da Dinç Bilgin olmuştur (Şeker ve Uzun, 2018:119) . Sabah-ATV Grubunun 2007 yılında yapılan ihale sonucunda hükümete yakınlığı ile bilinen Çalık Grubu’na geçmesi bu anlamda düşündürücüdür. Bilindiği üzere 2007 yılı AK Parti iktidarı için kırılma noktalarından biridir. E-muhtıra ve kapatma davası gibi konular AK Parti’nin hareket alanının darlığını (Gramsciyen tabirle hegemonya mücadelesinde manevra savaşı) göstermiştir. Medyanın AK Parti’ye mevcut desteği parti tarafından yetersiz görülmüş ve medya alanında doğrudan destek verecek arayışlara girilmiştir. Dinç Bilgin’in Ciner ile yaptığı gizli anlaşmanın böyle bir dönemde ortaya çıkması bu nedenle tesadüfi değildir.

Üstelik bu gizli anlaşmanın ortaya çıkmasını taraflardan birinin (Dinç Bilgin) sağlamış olması ayrıca düşündürücüdür92. AK Parti iktidarı döneminde medyanın dönüşümünde kullandığı müdahale yöntemlerinden, “TMSF yoluyla medyanın farklı şirketlere satılması” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Belgede of DSpace - Akdeniz Üniversitesi (sayfa 165-169)