‘Bir Ses de Sen Ver!’ kampanyasına büyük ilgi

Tam metin

(1)

İSMMMO’nun da içinde olduğu SMMMO Odaları Platformu’nun başlattığı

“Bir Ses De Sen Ver” imza kampanyasına yoğun ilgi sürüyor. Çığ gibi büyüyen kam- panyada meslekin kronik sorunlarına çö- züm bulunması için meslek mensupları güç birliği yapıyor. Meslekte kronikleşen so- runların başında gelen beyanname süre- lerinin  son  dakika  uzatılması,  meslek mensuplarının mağdur edilen sorunlarına çözüm getirilmesi için amacıyla Maliye Ba- kanlığı’na yönelik “Bir Ses De Sen Ver” imza kampanyası mayıs ayının son günlerinde başlatıldı. İSMMMO Web sitesi üzerinden duyurulan kampanyanın imza ve çağrı met- ninde  Maliye  Bakanlığı’na  seslenilerek mesleki sorunları hiçbirine çözüm getiril- mediği vurgulandı. Türkiye çapında yoğun katılımın  olduğu  kampanyada  haziran ayı sonu itibariyle 20 bin imza aşıldı.  75

SMMM odasının başkanının imzası bulunan kampanyanın çağrı metninde şu ifadele- re yer verildi:  

“Sayın Maliye Bakanımız, Biz 90.000 kişilik mali müşavir ve 400.000 kişilik çalışma arkadaşlarımızda 500.000 kişilik bir camiayız. Aşağıdaki is- teklerimizi TÜRMOB aracılığıyla Yüksek Ma- kamınıza sunulmak üzere Müsteşarlığını- za ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na birçok kez rapor olarak sunduk. 

*Tahsil edemediğimiz gelirin KDV’si- nin ödenmemesini istedik.

* Tahsilatlarımızın banka aracılığıyla zorunlu ödenmesinin sağlanmasını istedik.

*Zamana endeksli ücret tarifesine geçilmesini istedik. 

* Meslek mensuplarımızın düzen- lediği sözleşmelerden damga vergisi alın- mamasını istedik. 

İS M M M O H A B ER

MAYIS-HAZİRAN 2015 8 l İSMMMO YAŞAM

‘Bir Ses de Sen Ver!’

kampanyasına büyük ilgi

ODA BAŞKAN

İMZALA!

smmmodalariplatformu.or g

(2)

MAYIS-HAZİRAN 2015 İSMMMO YAŞAM l 9

İS M M M O H AB ER

• Meslekle ilgili yaptığımız her türlü harcamanın gider kabul edilmesini istedik.

• Meslek Mensuplarımızın vefatı ve ağır hastalık halinin mücbir sebep sayılmasını istedik.

•Beyin amortismanının getirilmesini istedik.

• Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük ce- zasının alınmamasını istedik.

• Son dönem geçici vergi beyanının kaldırılması- nı istedik.

• Beyan sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden dü- zenlenmesini istedik.

• Geçici verginin ayın 20’sine kadar,

• Muhtasar Beyannamesi’nin ayın 29’una kadar,

• KDV beyannamesinin ay sonuna kadar,

• Ba ve Bs bildirimlerinin takip eden ayın 10’una kadar,

• Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin üçüncü ayın sonuna kadar,

• Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinin dördüncü ayın sonuna kadar

şeklinde yeniden düzenlenmesini talep ettik. 

Sayın Maliye Bakanımız, bu istekler, kayıt dışı eko- nomiyi çözmek ve vergi adaletini sağlamak üzere birlikte mücadele vereceğiniz meslek mensuplarımızın istekle- riydi! Hiçbirine çözüm getirmediniz!

Artık saat 23.58‘de veya saat 16.00’da beyan sü- relerinin uzatıldığını duymak istemiyoruz! 

Sayın Maliye Bakanımız,

Vergi beyanlarının sayısı, yoğunluğu ve uygula- mayla tutarsız olan beyan süreleri nedeniyle meslek men- supları ve mesai arkadaşları adeta bürolarına hapsolmuş durumdadırlar. Anılan sebeplerle 2015 yılı birinci dönem geçici vergi beyanının makul bir sürede uzatma talebi- miz sonrası, beyan süresinin uzatıldığı duyurusu son gün saat 16.00’da yapılmıştır. 23.48 veya 16.00 saatlerin- de beyan sürelerini uzatmak mesleğimize, meslektaş- larımızın emeğine ve mesleki itibarlarına verilen değe- rin ölçüsü müdür? Bilmek istiyoruz! Artık kronik hale ge- len bu sorunun ortadan kaldırılması için beyan sürele- rinin, taleplerimiz dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini istiyoruz! TÜRMOB’la bir araya gelerek taleplerimizin bir an evvel yerine getirilmesini istiyoruz! Artık sabrımız kal- madı! Sesimize kulak verin!”

TÜRKİYE İLLER BAZINDA KATILIM SAYISI

ODA KATILIM

SAYISI

ADANA 85

ADANA YMM 4

ADIYAMAN 37

AFYONKARAHISAR 109

AKSARAY 33

AMASYA 22

ANKARA 443

ANKARA YMM 2

ANTALYA 391

ANTALYA YMM 1

ALANYA 53

MANAVGAT 30

ARTVİN 7

AYDIN 267

BALIKESİR 119

BARTIN 12

BATMAN-SİİRT 53

BİLECİK 18

BİTLİS 18

BODRUM 98

BOLU 77

BURDUR 59

BURSA 548

BURSA YMM 1

ÇANAKKALE 128

ÇANKIRI 3

ÇORLU 128

ÇORUM 117

DENİZLİ 328

DİYARBAKIR 138

DÜZCE 97

EDİRNE 113

ELAZIĞ-BİNGÖL 50

ERZİNCAN-TUNCELİ 12

ERZURUM 51

ESKİŞEHİR 147

ESKİŞEHİR YMM

FETHİYE 99

GAZİANTEP-KİLİS 153

GAZİANTEP YMM 3

GİRESUN 32

GÜMÜŞHANE-BAYBURT 6

HATAY 644

ODA İSMİ KATILIM SAYISI

İSKENDERUN 455

ISPARTA 63

İSTANBUL 10085

İSTANBUL YMM 37

İZMİR 1163

İZMİR YMM 2

KAHRAMANMARAŞ 23

KARABÜK 18

KARAMAN 26

KARS-ARDAHAN-IĞDIR 8

KASTAMONU 8

KAYSERİ 162

KIRIKKALE 58

KIRKLARELİ 57

KIRŞEHİR 40

KOCAELİ 272

KONYA 64

KÜTAHYA 65

MALATYA 43

MANİSA 328

MARDİN-ŞIRNAK 31

MERSİN 295

MUĞLA 184

MUŞ 3

NEVŞEHİR 51

NİĞDE 13

ORDU 178

OSMANİYE 36

RİZE 99

SAKARYA 147

SAMSUN 214

SİNOP 7

SİVAS 55

ŞANLIURFA 43

TEKİRDAĞ 137

TOKAT 60

TRABZON 102

UŞAK 18

VAN-HAKKARİ-AĞRI 232

YALOVA 93

YOZGAT 10

ZONGULDAK 287

TOPLAM 20009

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :