DOĞUM YAPAN KADININ EMZİRME İZİN TALEP DİLEKÇESİ

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

DOĞUM YAPAN KADININ EMZİRME İZİN TALEP DİLEKÇESİ

… / ... / 20..

Sayın ………..

Konu: Emzirme İzin Talebi Hk.

……… unvanlı işyerinizde ... / ... / ...

tarihinden itibaren çalışmaktayım.

... / ... / … Tarihinde doğum yaptım. … /... / ... - ... / ... / ... tarihleri arasında doğum izni kullandım.

4857 sayılı İş Kanununun 74. Maddesi gereğince 1 yıllık süre için, 1,5 saat emzirme izni kullanmak istiyorum. Emzirme iznimi tamamını iş bitiminden önce … : ... - … : … , … : … -

… : … saatleri arasında kullanmayı talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı İmza Adres:

………..

………..

……….

………..

EK:

Doğum Rapor Örneği

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :