• Sonuç bulunamadı

3.Sınıf Matematik Üç Basamaklı Sayı Oluşturma Etkinlik-5 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "3.Sınıf Matematik Üç Basamaklı Sayı Oluşturma Etkinlik-5 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
167
3
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

Aşağıda verilen rakamları birer kez kullanarak oluşabilecek üç basamaklı sayıları yanındaki boşluklara yazınız. . . 3.SINIF MATEMATİK ÜÇ BASAMAKLI SAYI OLUŞTURMA. Adı:…………………...…..…. Soyadı:…………….....……... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-5. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… :…...…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. http://www.leventyagmuroglu.com/. Aşağıda verilen rakamları birer kez kullanarak oluşabilecek üç basamaklı sayıları yanındaki boşluklara yazınız.. 3.SINIF MATEMATİK ÜÇ BASAMAKLI SAYI OLUŞTURMA. Adı:…………………...…..…. Soyadı:…………….....……... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-5. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… . . . Üç basamaklı;. En büyük sayı :………....…… . En küçük sayı :………..….… . En büyük çift sayı :…...……. En büyük tek sayı :…....…… . En küçük çift sayı :…....……. En küçük tek sayı :…....…… :…...…… . . . w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. w w. w .l e v. e n. ty a. g m. u ro. g lu. .c o. m. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

 KYK’de ilkbahar, GYK’de sonbahar mevsimi başlar.  Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer... TROPİKAL KUŞAK ORTA KUŞAK KUTUP KUŞAĞI 1. Coğrafya Öğretmeni

Sonuç olarak Kolej’e yüksek ö¤retim kurumu niteli¤i kazand›- ran Mühendislik Okulu’nda verilen e¤itimin, Kolej’in di¤er k›s›m- lar›nda oldu¤u gibi ö¤retim

A) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ. 2- Proteinlerin yapıtaşlarına………adı verilir. 5- Yağ monomerleri arasında.. ……….bağları kurulur.

Then this property is used to prove the existence of the best proximity point for mapping satisfying some contractive conditions introduced by Wong [3]. In this section, we use

The research question that th is study focuses on is: ‘Did interactive contents contribute to users’ immersion in the interaction between users and

44) Aşağıda verilen cümlelerde boşlukları uygun olanı kelimelerle doldurunuz.  Doğal sayılarda her üç basamaktan oluşan her bir gruba ...denir.  Belirli bir kurala

Aşağıda tablo içerisinde bulunan çarpma ve toplama işlemlerini yapalım... Aşağıdaki çarpma

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz.. 2.SINIF MATEMATİK TOPLAMA

Grupları yuvarlak içine alalım ve her grubu farklı renge boyayalım... 10 tavşanı ikişerli

Aşağıdaki ürünleri alacağım.. Kaç

A Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi “>” veya “”

Aşağıdaki eksileni ve çıkanı verilen çıkarma işlemlerini yapınız ve farkı bulunuz... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz... 3.SINIF MATEMATİK TOPLAMA

Aşağıdaki çizimlerde kaç tane açı olduğunu altlarına yazalım... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıda verilen sayıların çözümlemesini örnekteki gibi yapınız... 3.SINIF MATEMATİK DOĞAL

Aşağıda verilen eldeli çarpma işlemlerini yapınız... 3.SINIF MATEMATİK ELDELİ

Aşağıda verilen bölme işlemlerini örnekteki gibi yapınız... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıdaki eşitlikleri uygun biçimde tamamlayınız.. Aşağıdaki eşitlikleri uygun

Aşağıdaki geometrik şekilleri inceleyerek yanda verilen kelimelerle boşlukları doldurunuz.. www.leventyagmuroglu.com

(…….) Dinimize göre doğru ve güzel olan davranışları yaparsak kazanırız.. (…….) Müslüman olmak için ilk şart yerine

Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 4705, çıkan 1289 olduğuna göre fark

4.Etkinlik:Verilen rakamları birer defa kullanarak en büyük ve en küçük üç basamaklı

D48.7 Tanımlanmış diğer yerlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D48.9 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm, tanımlanmamış.. D50 Demir