• Sonuç bulunamadı

Törene Devlet Başkanı Hugo Chavez’le birlikte onbinlerce kişi katıldı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Törene Devlet Başkanı Hugo Chavez’le birlikte onbinlerce kişi katıldı"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Venezüella’da, dünyanın en büyük petrol alanlarından birinin kontrolü özel sektörden devlete geçti. Törene Devlet Başkanı Hugo Chavez’le birlikte onbinlerce kişi katıldı.

Rezervleri 30 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen Orinoco Deltası’nda faaliyet gösteren 6 uluslararası şirket, hükümetin talebi üzerine çoğunluk hisselerinden vazgeçti.

Devir-teslim törenine, Devlet Başkanı Hugo Chavez’in yanısıra onbinlerce kişi katıldı. Chavez, Şubat ayında yabancı firmaların petrol sektöründeki hisselerini azaltmaya karar verdiğini açıklamış, çoğunluk hisselerini devlete ait petrol şirketine devretmeyenlerin petrol sahalarından zorla çıkarılacakları uyarısında bulunmuştu.

Ülkede, petrol sahasını işleten 6 şirketten 5’i Chavez’in yeni koşullarını kabul etmiş durumda.

05/05/2007 ntvmsnbc

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir teknopark şirketinin, kurumlar vergisinden müstesna sayılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermesi, kazancını bu bölgelerde

8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan

Benzer bir durumun ülkenin en büyük çelik üreticisi “Sidor” için de geçerli oldu ğunu ifade eden Chavez, söz konusu şirketin, yerel piyasaya daha fazla

8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını

Bir yıldan kısa vadeli alınan stok ve maddi duran varlıklar, MSUGT ve BOBİ FRS’ye göre yapılan muhasebe kaydında finansman unsuru stok maliyeti veya maddi duran

8 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan

Diğer toplum sözleşmeci Hobbes, Locke ve Rousseau gibi düşünürlerin özellikle egemenlik, mülkiyet, özgürlük ve direnme hakkı konusundaki görüşleri genel

Gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilememesi nedeniyle gerçeğe uygun değerinden gösterilemeyen borsaya kayıtlı olmayan özkaynağa dayalı