• Sonuç bulunamadı

Türk Tabipleri Birli

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Türk Tabipleri Birli"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Türk Tabipleri Birliği (TTB), veto edilmesinin ardından Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edildikten sonra AKP Hükümeti tarafından önümüzdeki günlerde tekrar Meclis gündemine getirilmesi beklenen Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliğin, hiçbir yenilik getirmediğini belirtti.

Yasada yapılan değişikliklerin Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçelerini karşılamadığını ifade eden TTB yönetimi, halkın sağlık hakkını elinden alacak olan yasaya karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ilan etti.

‘140 lira komedidir’

TTB Merkez Konseyi, AKP Hükümeti’nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yaptığı değişikliklerin, halkın sağlık hakkını önceki halinden daha çok tehdit ettiğini açıkladı. TTB’nin hazırladığı rapor, düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy, hekim olarak başından beri koydukları teşhisin değişmediğini söyledi. GSS’nin özelleştirme ve piyasalaştırma kanunu olduğunun altını çizen Gürsoy, yasanın sağlık harcamalarını kontrolsüz bir şekilde artıracağını, kolay sürdürülebilir ve eşitlikçi olmadığını ifade etti. GSS’ de her şeyin pirim esasına dayandığına dikkat çeken Gürsoy, hükümetin fakirlik sınırı olarak belirlediği 140 lira uygulamasının tam bir komedi olduğunu söyledi.

“Hükümet, aylık 140 lira geliri olan vatandaşı fakir kabul etmiyor. Eğer 140 liranız varsa, sağlığınızı koruyacak güce sahipsiniz. Ve tedavi olabilmek için her ay bu paranın 73 lirasını verebileceğinizi kabul ediyor” diyen Gürsoy, kanuna temelinden karşı olduklarını kaydetti.

Bütün sağlık hizmetleri paralı olacak

Raporu hazırlayan kurulda bulunan Dr. Osman Öztürk ise yapılan değişikliklerin iptal kararları ile hiçbir ilgisinin olmadığına dikkat çekti. Değişikliğin, çalışanların haklarında hiçbir iyileşme getirmediğini söyleyen Öztürk, aksine, sağlık hakkı kısıtlanarak, vatandaşın cebinden artık daha fazla para çakacağını dile getirdi. Öztürk, “İptal

gerekçelerinde yatan hastalardan katılım payı alınması yoktu, artık var. Değişiklik ile birlikte özel hastanelerde de ilave ücretler getirildi. Yasanın yeni haliyle artık bütün sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak” diye konuştu. Hükümetin, sigortalı çocuğunun bir aydan fazla anne sütü emmesini bile fazla gördüğünü kaydeden Öztürk, emzirme yardımının da altı aydan bir aya indirildiğinin altını çizdi. Öztürk, yatarak tedavilerde sigortalının ödeyeceği katkı payının da kurum tarafından 5 kat kadar artırılabileceğini ifade etti.

TTB Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz da yasanın isminin başındaki ‘sosyal’ kelimesinin hiçbir şey ifade etmediğini belirterek, yasanın ‘asosyal’ bir yasa olduğuna dikkat çekti. Hükümetin yasa ile sağlık alanını tamamen piyasaya açmaya çalıştığını söyleyen Ayaz, “Biz TTB olarak bütün emek ve meslek örgütleri ile birlikte, halkın sağlık hakkını elinden alacak bu yasaya karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

03/12/2007 evrensel

Referanslar

Benzer Belgeler

Cumhuriyet’in ilk yıllarında hemşirelik eğitimi ilkokul eğitiminden sonra ortaokul düzeyindeki okullarda başlamıştır.Günümüzde üniversite mezunları hemşireler

Ek olarak yanıt verenlerin %33’ü gaza en yakın olduğu mesafede , gazla beş dakikadan daha fazla süreyle temas ettiklerini belirtmişlerdir Bu durum maruz kalmanın yoğunluğu

Bilaloğlu, başhekim imzasıyla kendilerine gelen resmi yazıda Sağlık Bakanlığı’nın konuyu incelemek için bilimsel bir kurul oluşturduğu ve yeni bir incelemeye

Bilgilendirme ve muayene amacıyla cezaevlerine gitme taleplerini defalarca Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini ifade eden Aktan, ancak şimdiye kadar bir yanıt

Mızraklı, halkta oluşan güvensizlik ortamının giderilmesi gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı yetkililerini Genel Bağışıklama Programı kapsamındaki aşıların

Hekimler, sağlığın AKP döneminde hızla piyasaya açıldığına ve özel hastanelerin arttığına dikkat çekerek, sağlık hakkına kavuşmakta vatandaşların

Türk Tabipleri Birliği (TTB), siyanür havuzunda çökme tehlikesi bulunan Kütahya’daki Gümüş AŞ’ye ait işletmenin at ıklarında bulunan siyanürden daha tehlikeli ve çok

Yukarıdaki koşullarda tedaviyi bırakacak hekim, bu durumu ve hastanın sağlığının tehlikeye düşmeyeceğini hastaya veya yakınlarına anlatır ve onları tıbbi