• Sonuç bulunamadı

Social Sciences and Humanities Research Assistant, Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Social Sciences and Humanities Research Assistant, Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics,"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Prof. AHMET YILMAZ Prof. AHMET YILMAZ Personal Information

Personal Information

Office Pho ne:

Office Pho ne: +90 216 541 4021 Extension: 1415 F ax Pho ne:

F ax Pho ne: +90 216 346 4356 Email:

Email: ahmetyilmaz@marmara.edu.tr W eb:

W eb: https://avesis.marmara.edu.tr/ahmetyilmaz

Education Information Education Information

Doctorate, Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey 1992 - 1999 Postgraduate, Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Economics, Turkey 1989 - 1992

Undergraduate, Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey 1985 - 1989

Foreign Languages Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations Dissertations

Doctorate, Kapitalist Devleti Anlamak Marxist Yaklaşımlar, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 1999

Postgraduate, Ücretlerin belirlenmesinde teknolojik gelişmenin rolü: Türkiye tekstil ve konfeksiyon sanayi örneği, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 1992

Research Areas Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks Academic Titles / Tasks

Professor, Marmara University, Faculty Of Economics, Economics, 2013 - Continues Associate Professor, Marmara University, Faculty Of Economics, Economics, 2008 - 2013

Research Assistant, Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, 1999 - 2002 Research Assistant, Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, 1990 - 1999

Academic and Administrative Experience Academic and Administrative Experience

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara University, Faculty of Economics, Economics, 2017 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi, Marmara University, Faculty of Economics, 2017 - Continues

Rectorate Commissioner, Marmara University, Rectorate, 2017 - 2018

Marmara University, Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2017 - 2018 Director of Continuing Education Center, Marmara University, 2017 - 2018

(2)

Director of Continuing Education Center, Marmara University, 2014 - 2018 Rectorate Commissioner, Marmara University, Rectorate, 2014 - 2018

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara University, Faculty of Economics, Economics, 2014 - 2017

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara University, Institute of Banking and Insurance, 2014 - 2017 Marmara University, Faculty of Economics, 2012 - 2014

diğer idari görev, Marmara University, Faculty of Economics, 2012 - 2014 Rectorate Commissioner, Marmara University, Rectorate, 2010 - 2014

Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Public Administration, 2012 - 2012 Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 2009 - 2012

Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 2007 - 2012

Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Economics, 2003 - 2010

Fakülte Kurulu Üyesi, Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 2002 - 2007

Araştırma Görevlisi Fakülte Temsilcisi, Marmara University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, 1997 - 1999

Courses Courses

para politikaları ve TCMB bilanço analizi, Postgraduate, 2019 - 2020 devlet ve ekonomi, Doctorate, 2019 - 2020

para politikaları ve TCMB bilanço analizi, Postgraduate, 2019 - 2020 ÇAĞDAŞ İKTİSAT OKULLARI, Doctorate, 2019 - 2020

DÜNYA EKONOMİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI, Postgraduate, 2019 - 2020 MAKRO İKTİSAT, Undergraduate, 2019 - 2020

makro iktisat, Undergraduate, 2018 - 2019 makro iktisat, Undergraduate, 2008 - 2009 MAKRO İKTİSAT, Undergraduate, 2008 - 2009

Advising Theses Advising Theses

Yılmaz A., Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Kırmızı Et Sektörünün Gelişimi, Postgraduate, B.Şahin(Student), 2021 YILMAZ A., Politik konjonktür teorileri çerçevesinde Türkiye’de genel seçim dönemlerinde gelirler politikası uygulamaları (1987-2018), Postgraduate, N.Bingöl(Student), 2019

Yılmaz A., TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PETROLÜN EKONOMİ POLİTİĞİ, Postgraduate, N.TÜTÜNCÜ(Student), 2019 Yılmaz A., KOBİLERİN FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM SORUNU VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (KOBİ BORSASI), Postgraduate, S.DÜLGER(Student), 2019

Yılmaz A., Sermaye akımlarının kredi kanalı yoluyla büyümeye etkisi: Türkiye örneği, Doctorate, L.ÖZKAN(Student), 2017 YILMAZ A., Türkiye ve Avrupa’da okul öncesi eğitim ekonomisinin karşılaştırmalı analizi, Postgraduate,

Z.Bildirici(Student), 2017

Yılmaz A., Türkiye ekonomisinde finansallaşma ve büyümenin istikrarı, Doctorate, T.KARATAŞ(Student), 2017

Yılmaz A., Yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında bankacılık sektörünün rolü ve Türkiye uygulamaları, Doctorate, İ.GÜNÜŞEN(Student), 2015

YILMAZ A., Türkiye’deki ticari bankaların analitik ağ süreci yaklaşımı ile finansal performans analizi, Doctorate, S.Karataş(Student), 2014

Yılmaz A., İpoteğe dayalı konut finansman sistemi ve Türkiye uygulaması, Postgraduate, H.YILDIRIM(Student), 2013 YILMAZ A., Fiyat istikrarının sağlanmasında merkez bankasının rolü, 2001 krizi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tecrübesi, Postgraduate, B.Kolliyev(Student), 2013

YILMAZ A., Bankacılıkta riskler ve Türk Bankacılık Sektörü’nün Basel Kriterleri’ne uyum süreci, Postgraduate, E.Aslan(Student), 2013

(3)

Yılmaz A., Türkiye'de 1980 sonrası süreçte sosyal devlet ve yoksullukla mücadele, Postgraduate, H.ŞİMŞEK(Student), 2012

Yılmaz A., Türkiye'de finansal istikrarın sağlanmasında bankacılık sektörüne yönelik düzenlemelerin rolü, Doctorate, G.TİRYAKİ(Student), 2012

Yılmaz A., Fiyat istikrarının sağlanmasında enflasyon hedeflemesi stratejisi ve Türkiye örneği, Postgraduate, F.ZENGİN(Student), 2012

YILMAZ A., Küreselleşme sürecinde finans kapitalin yükselişi ve 2007-2009 dünya krizi, Postgraduate, T.Karataş(Student), 2011

Yılmaz A., Küresel finansal istikrarın sağlanmasında IMF'nin rolü, Postgraduate, A.ALIYEV(Student), 2011 Yılmaz A., Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'de işsizlik, Postgraduate, B.İNCEKARA(Student), 2010

Yılmaz A., Küreselleşme sürecinde bankacılık sektöründe yapısal dönüşüm, Postgraduate, T.TUNÇER(Student), 2010 YILMAZ A., Küreselleşme sürecinde dünya’da ve Türkiye’de gelir bölüşümü, Postgraduate, H.Serttaş(Student), 2010 Yılmaz A., Küreselleşme ve yeni-sağ politikalar ekseninde Türkiye'de tarım sektörünün dönüşümü, Postgraduate, Ö.KANBİR(Student), 2010

Yılmaz A., Küreselleşme sürecinde Merkez Bankalarının değişen rolü, Postgraduate, Ö.KURTULAN(Student), 2010 Yılmaz A., Mevduat sigorta sistemleri ve Azerbaycan uygulaması, Postgraduate, T.AHMADOV(Student), 2009 Yılmaz A., Teknolojik gelişme istihdam bölüşüm ilişkileri,Türkiye demir çelik sektörü örneği, Postgraduate, S.TEKİN(Student), 2007

Jury Memberships Jury Memberships

Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, September, 2020 Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Dokuz Eylül Üniversitesi, July, 2020

Committee Of Expert, Committee Of Expert, Marmara Üniversitesi, July, 2019

Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, July, 2019 Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Marmara Üniversitesi, July, 2019 Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Marmara Üniversitesi, May, 2019 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, June, 2018 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, July, 2017 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, June, 2017 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, July, 2016 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, June, 2016 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, May, 2016 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, July, 2015 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, June, 2015 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, August, 2014 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, July, 2014 Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Marmara Üniversitesi, June, 2014

Designed Programs Designed Programs

Yılmaz A., Undergraduate Minor, Finansal İktisat, 2006 - Continues

Articles Published in Other Journals Articles Published in Other Journals

I. Türkiye Eko no misinde Yenilenebilir Enerji Pro jelerinin Gerçekleştirilmesinde So runlar ve Çö zümTürkiye Eko no misinde Yenilenebilir Enerji Pro jelerinin Gerçekleştirilmesinde So runlar ve Çö züm Önerileri

Önerileri

Güneşen Varlık İ., Yılmaz A.

(4)

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol.54, pp.51-62, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) II. Investigating the D eterminants o f Inflatio n Investigating the D eterminants o f Inflatio n A Panel D ata AnalysisA Panel D ata Analysis

Deniz P., Tekçe İ. M. , Yılmaz A.

Journal of Financial Research, vol.7, no.2, pp.233-246, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

III. Gevşek Parasal Gö stergeler ve Enflasyo n Hedeflemesi Stratejisi Altında Enflasyo nla Mücadele Gevşek Parasal Gö stergeler ve Enflasyo n Hedeflemesi Stratejisi Altında Enflasyo nla Mücadele 20012001 2011 Türkiye D eneyimi

2011 Türkiye D eneyimi Yılmaz A., Arı A.

Marmara Üniversitesiİ.İ.B. Dergisi, vol.34, pp.11-31, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) IV. The Inflatio n D ynamics o f the Turkish Eco no my in 1990 2011The Inflatio n D ynamics o f the Turkish Eco no my in 1990 2011

Arı A., Yılmaz A., Cergibozan R., Özcan Y.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.5, pp.1-16, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) V. Türkiye de Basel I II III Kurallarına Uyum SüreciTürkiye de Basel I II III Kurallarına Uyum Süreci

Külahi E. A. , Tiryaki G., Yılmaz A.

Marmara Üni. S.B.E. Öneri Dergisi, vol.10, pp.185-200, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

VI. Türkiye Eko no misinde F inansal Serbestleşme D ö neminde Uluslararası Sermaye Girişi Türkiye Eko no misinde F inansal Serbestleşme D ö neminde Uluslararası Sermaye Girişi Büyüme İlişkisiBüyüme İlişkisi Söylemez A. O. , Yılmaz A.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B Dergisi, vol.33, pp.47-66, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) VII. D ünya Eko no misinde F inansallaşma Sürecinin Eleştirel Bir D eğerlendirmesiD ünya Eko no misinde F inansallaşma Sürecinin Eleştirel Bir D eğerlendirmesi

Yılmaz A., Uçak A.

Marmara Üni. İ.İ.B. Dergisi, vol.33, pp.67-84, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) VIII. Bankacılık D üzenlemeleri ile F inansal İstikrar İlişkisi Bankacılık D üzenlemeleri ile F inansal İstikrar İlişkisi 1990 2010 Türkiye D eneyimi1990 2010 Türkiye D eneyimi

Tiryaki G., Yılmaz A.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.32, pp.69-94, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) IX. D o ğuya Genişleme So nrasında Avrupa Birliği nde D o ğuya Genişleme So nrasında Avrupa Birliği nde EU 15 ve EU 12 Ülkelerinin İktisadi ve So syalEU 15 ve EU 12 Ülkelerinin İktisadi ve So syal

Gö stergeler Açısından Karşılaştırmalı Analizi Gö stergeler Açısından Karşılaştırmalı Analizi Yılmaz A.

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.30, pp.21-44, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) X. Türkiye Eko no misinde 2001 Krizi So nrası Süreçte Cari Islemler Açıgının Nedenleri Üzerine BirTürkiye Eko no misinde 2001 Krizi So nrası Süreçte Cari Islemler Açıgının Nedenleri Üzerine Bir

Inceleme Inceleme

YILMAZ A., KARATAŞ T.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.69-96, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

XI. Türkiye Eko no misinde 2001 Krizi So nrası Süreçte Cari İşlemler Açığının Nedenleri Üzerine BirTürkiye Eko no misinde 2001 Krizi So nrası Süreçte Cari İşlemler Açığının Nedenleri Üzerine Bir İnceleme

İnceleme

Yılmaz A., Karataş T.

Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.27, no.2, pp.69-96, 2009 (International Refereed University Journal) XII. Türkiye İmalat Sanayisinde Verimlilik ve Bö lüşümTürkiye İmalat Sanayisinde Verimlilik ve Bö lüşüm

Yılmaz A.

Marmara Üni. S.B.E. Öneri Dergisi, vol.7, pp.235-248, 2007 (Other Refereed National Journals)

XIII. Neo L iberalizm Altında Türkiye de D evletin D ö nüşümü ve Hegemo nya Girişiminin NitelikleriNeo L iberalizm Altında Türkiye de D evletin D ö nüşümü ve Hegemo nya Girişiminin Nitelikleri Yılmaz A.

İktisat Dergisi, no.478, pp.3-14, 2006 (Other Refereed National Journals) XIV. Türkiye Eko no misinde Ücretler Karlar ve KrizTürkiye Eko no misinde Ücretler Karlar ve Kriz

Yılmaz A.

Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.21, pp.35-52, 2006 (Other Refereed National Journals)

XV. Neo L iberal D ö nüşüm Sürecinde Türkiye de D evlet To plum İlişkileri Neo L iberal D ö nüşüm Sürecinde Türkiye de D evlet To plum İlişkileri To plumsal Sınıf Merkezli BirTo plumsal Sınıf Merkezli Bir Yaklaşım

Yaklaşım Yılmaz A.

Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.20, pp.107-140, 2005 (Other Refereed National Journals) XVI. Po püler İktisat Tartışmalarında Kullanılan Bazı Kavram ve Yaklaşımlar Üzerine No tlarPo püler İktisat Tartışmalarında Kullanılan Bazı Kavram ve Yaklaşımlar Üzerine No tlar

YILMAZ A.

(5)

İktisat Dergisi, pp.70-73, 2001 (Other Refereed National Journals)

XVII. Kalkınmada Öncelikli Yö relerin Gelişmesi Kalkınmada Öncelikli Yö relerin Gelişmesi Kastamo nu Kastamo nu Taşkö prü ÖrneğiTaşkö prü Örneği YILMAZ A.

Marmara Üni. İ.İ.B.F. Dergisi, vol.12, pp.245-261, 1996 (Other Refereed National Journals) XVIII. Ücretler Ücretler Eşitsizlik ve Uluslararası Entegrasyo nEşitsizlik ve Uluslararası Entegrasyo n

YILMAZ A.

İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.57-62, 1996 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters Books & Book Chapters

I. Türkiye Eko no misinde Enerjide D ışa Bağımlılık: Uluslararası Karşılaştırmalı Bir İncelemeTürkiye Eko no misinde Enerjide D ışa Bağımlılık: Uluslararası Karşılaştırmalı Bir İnceleme Yılmaz A., Tütüncü N.

in: Güncel Maliye Tartışmaları 3, Dr.. A. Bumin Doğrusöz,Prof. Dr. Ayşe Güner,Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.557-599, 2021

II. Türkiye Eko no misinde Neo liberal D ö nemde Cari İşlemler Açığının Oluşumu ve F inansmanındaTürkiye Eko no misinde Neo liberal D ö nemde Cari İşlemler Açığının Oluşumu ve F inansmanında D eğişen D inamikler: 1980–2019

D eğişen D inamikler: 1980–2019 Yılmaz A., Karataş T.

in: Güncel Maliye Tartışmaları – 2, Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz,Dr. Bumin Doğrusöz,Prof. Dr. Ayşe Güner, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.341-359, 2020

III. Türkiye Eko no misisnde Cari İşlemler Açığının Oluşumunda Çin ile Ticaretin Ro lüTürkiye Eko no misisnde Cari İşlemler Açığının Oluşumunda Çin ile Ticaretin Ro lü Yılmaz A.

in: Güncel maliye tartışmaları 1, Prof. Dr. Ayşe Güner,Prof. Dr. Gülay AKGÜL YILMAZ,Dr. Öğr. Üye. A. Bumin DOĞRUSÖZ, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.501-517, 2019

IV. Türkiye de Bo rç Sarmalı ve Makro Eko no mik İstikrarTürkiye de Bo rç Sarmalı ve Makro Eko no mik İstikrar Yılmaz A., Yılmaz G.

Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2007 V. Kapitalist D evleti AnlamakKapitalist D evleti Anlamak

Yılmaz A.

Aykırı Yayınları, İstanbul, 2002

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

I. D eterminants o f Inflatio n D eterminants o f Inflatio n Panel D ate Analysis 35th Annual Meeting o f the Mıddle East Eco no micPanel D ate Analysis 35th Annual Meeting o f the Mıddle East Eco no mic Asso ciatio n

Asso ciatio n

DENİZ P., YILMAZ A., TEKÇE İ. M.

Allied Social Science Associations, BOSTON, United States Of America, 3 - 05 January 2015

II. Türkiye de Krizin Eko no miye Etkileri ve Krize Karşı Alınan Vergisel Tedbirlerin D eğerlendirilmesiTürkiye de Krizin Eko no miye Etkileri ve Krize Karşı Alınan Vergisel Tedbirlerin D eğerlendirilmesi YILMAZ G., YILMAZ A.

10. Türkiye Vergi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 April 2010 III. Kapitalizm ve D evlet Türk Tabipler BirliğiKapitalizm ve D evlet Türk Tabipler Birliği

YILMAZ A.

Halk Sağlığı Kolu Çalışması, Ankara, Turkey, 1 - 30 May 2008 IV. Türkiye Eko no misi nde Büyüme Türkiye Eko no misi nde Büyüme İstikrar ve Krizlerİstikrar ve Krizler

YILMAZ A.

Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği - Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Krizler Paneli, Muğla, Turkey, 01 January 2008

Activities in Scientific Journals

Activities in Scientific Journals

(6)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, First Editor, 1997 - 2021

Scientific Refereeing Scientific Refereeing

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, Other Indexed Journal, March 2019

Awards Awards

Yılmaz A., Yüksek Ticaret Başarı Ödülü, İstanbul Yüksek Ticaret Ve M.Ü. İibf. Mezunları Derneği, January 2013

Referanslar

Benzer Belgeler

Dersin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için diğer açıklamalar Dersin Kaynakları.

Dersin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için diğer açıklamalar Yüzyüze veya Senkron veya Ansekron ders izlenmesinde % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır***.

Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, February, 2020 Appointment Academic Staff, Appointment Academic Staff, Çanakkale

How the final exam will be done and the contribution rate to the success grade of the midterm exam (written exam, homework, quiz, report, presentation etc.) must be

Deputy Head of Department, Ege University, Faculty Of Engineering, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2019 - 2020 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi, Mühendislik

Detailed information related to teaching methods and techniques is stated in the weekly course contents. Review for the exam/

International Journal of Social Science & Humanities Sciences Research.. Kahramanmaraş: Sütçü

F lekso Baskıda F lekso Baskıda Mürekkep Visko zitesinin ve Anilo ks Sıklığının Renk D eğerlerine Etkisinin İncelenmesi Mürekkep Visko zitesinin ve Anilo ks