STRIP SEAL EXPANSION JOINTS

Tam metin

(1)

STRIP SEAL EXPANSION JOINTS

Document No

Belge |No IA1501

Page No

Sayfa No 6

Rev. Date

Rev Tarihi 29.05.2015

Rev. No

Rev No 1

BE 80-2 STRIP SEAL EXPANSION JOINTS BE 80-2 STRIP SEAL GENLEŞME DERZLERİ

Arfen Bridge’s Research and Development (R&D) department has developed the system of BE 80-2 Expansion Joints after long studies and researches conducted on various production and design methods of Multi-Span and Single Span Expansion Joints. It is aimed to produce more standardized products that their production and installation process is cost and time effective. Arfen Bridge’s BE 80-2 expansion joints are almost maintenance free. The rubber gland may need to be replaced after 15 years. The joint system is designed to last for life cycle of bridge decks. The system is designed to allow movements up to 127 mm.

Arfen Köprü’nün Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) departmanı tarafından, Çok-Açıklı ve Tek-Açıklı genleşme derzlerinin çeşitli üretim ve dizayn yöntemleri üzerine yaptıkları çalışma ve araştırmalar neticesinde BE 80-2 Strip Seal Genleşme Derzleri sistemi geliştirilmiştir. Zaman ve maliyet acısından daha etkili olacak, üretim ve montajı hızlandıracak daha standart ürün üretimi amaç edinilmiştir. Arfen Köprü’nün BE 80-2 genleşme derzleri nerdeyse hiç bakım gerektirmez. Sadece kauçuğun 15 yıldan sonra değiştirilmesine ihtiyaç duyulabilir. Genleşme derzi köprü döşemesinin ömrüyle eş değerde kullanımına göre dizayn edilmiştir. Sistem 127mm kadar bir hareket toleransına göre dizayn edilmiştir.

EXPANSION JOINTS PROFILES SYSTEM DETAILS DERZ PROFİL SİSTEM DETAYLARI

Allowable Movement /

Hareket Toleransı 0-127 mm (maximum)

Steel Profile / Çelik Profil ST37, S235JR Steel rail profiles

Steel Profile Life Expectancy /Çelik Profil Kullanım Süresi As bridge life cycle/ köprü ömrü kadar

Sealing Element / Kapama Materyali EPDM Sealing Element/EPDM Conta

Sealing Element Life Expectancy / Conta Kullanım Suresi 15 years /15 yıl

(2)

SYSTEM DETAILS SİSTEM DETAYLARI

Poly -Tron Elastomeric Concrete: Fast setting, waterproof, moisture- intensive polyurethane elastomeric concrete material. Many joint seals are incompatible with asphalt, Poly-Tron is an ideal application for overlayed bridges. Some of its features listed below

Poly -Tron Elastomeric beton: Çabuk kuruyan, suya dayanıklı/ su geçirmez, yoğun neme dayanıklı poliüretan elastomeric betondur. Birçok derz materyali asfalt ile uyum sorunları yaşarken, Poly-Tron ideal bir uygulamadır. Bazı özellikleri aşağıda belirtilmiştir

 It has superior adhesion to various substrates Birçok malzeme ile iyi yapışma

 Excellent resistance to chemicals, impacts, U.V, freeze-thaw, thermal variation, moisture Kimyasallara, darbeye, U.V’e, donma ve genleşmeye, ısı değişikliklerine, neme karşı mükemmel dayanıklılık

 Flexible and robust Esnek ve dayanıklı

 Easy to mix, place and fast curing (Min temperature during installation is 7°) Karışımı, yerleştirmesi ve uygulaması kolay (Montaj sıcaklığı min 7° C’dir)

 The Poly-Tron curing time depends on temperature and its volume. Warmer the concrete, shorter the curing time

Poly-Tron’un kuruması hava sıcaklığına ve hacmine bağlıdır. Hava ne kadar sıcaksa, o kadar kısa surede hazır hale gelir.

Traffic Ready Time Trafiğe Hazır Olma Suresi

25°C- 35°C 1- 2,5 hours / 1- 2,5 saat 18°C- 25°C 2- 3,5 hours / 2- 3,5 saat 7°C- 18°C 3 -5,5 hours / 3 -5,5 saat

(3)

Physical Data Table Fiziki Bilgi Tablosu

Property Özellik

Test Method Test Yöntemi

Value Değer Percent Elongation

Uzama Miktarı (Yüzde) ASTM D638 175% min.

Tensile Strength

Çekme Mukavemeti ASTM D638 8.5 MPA min.

Tear Strength

Yırtılma Mukavemeti ASTM D624 19 N/mm min.

Shore A Hardness

Shore A Sertliği ASTM D2240 60 +/- 5

Binder + Aggregate Birleştirici + Agrega Compressive Strength

Basınç Mukavemeti ASTM C579 (Test Method B) 24 MPA

Brittleness / Impact Resistance Kırılganlık/ Darbe Direnci

Ball Drop

Serbest Düşme 9.5 N/m min.

Standard Colour Standart Renk

Visual Görsel

Black Siyah

PRODUCTION PROCESS ÜRETİM SÜRECİ

BE 80-2 Expansion Joint profiles are fabricated by Metal Active Gas (MAG) welding method.

Materials used for the joints are ST37, S235JR steel grade. Painting of the completed products begins once the product is cleaned off the dust and debris by sand blasting process which comprise of SA 212 quality. BE 80-2 Joints are initially painted with Zinc-based primer, 80 micron, and then 120 micron final paint is applied.

Once the painting process is completed, the painted BE 80-2 Joints profiles are cured in an oven

BE 80-2 Derz genleşme profilleri gazaltı kaynak yapma yöntemiyle yapılır. Genleşme derzi için kullanılan malzeme ST37, S235JR çelik sınıfındadır. SA 21

2 kalitesinde kumlama yöntemiyle toz ve parçacıkların temizlenme işlemi bittikten sonra tamamlanmış ürünlerin boyanmasına geçilir. BE 80-2

(4)

profilleri 80 mikron çinko ile ilk boya sonrası, 120 mikron son boya yapılır. Boyama işleminden sonra, BE 80-2 derz profilleri kurumaları için fırınlamaya verilir.

ASSEMBLY PROCESS MONTAJ SÜRECİ

1. Ensure that there is enough space allocated for placement of the BE Expansion joints BE 80-2 Genleşme profillerinin montajı için gerekli miktarda alan ayrılmalıdır.

2. Locate and drill holes for dowel bars and expansion bolts. Dowel bars and expansion bolts prevent lateral movement (during placement of the concrete) of joint rails as well as ensuring rigid bonding between existing and fresh concrete

Etriye ve tevzi donatıları için montaj bölgeleri belirlenip yerleştirilir. Etriye ve tevzi donatıları yanal ötelenmeleri (beton

yerleştirme aşamasında) önleme ve hazırdaki betonla yeni beton arasında rijit bir bağlantı oluşmasını sağlar.

3. Place joint rails in place, secure them by bolts and rebar.

Profiller yerine yerleştirilir, dübel ve donatı ile bağlantı sabitlenir.

4. The bolts may serves as levelling device for strip assembly. Place and level the rails Dübeller profil montajı için tesviye görevi görür. Raylar yerleştirip, kotuna getirilir.

(5)

5. Sandblast, air sweep and apply primer to increase adhesion

Kumlama, basınçlı hava ile süpürme ve yapışkanlığı artırıcı ile boyama işlemi yapılır.

6. Block out centre of joints by some polystyrene

Derz aralıkları strafor ile kapatılır.

7. Lay the strip seal alongside the joint, TOP facing up

EPDM conta; profil rayları boyunca, ÜST yüzü yukarıya bakacak şekilde yerleştirilir.

8. Place strip seal in the joint

EPDM conta profillerin arasına yerleştirilir.

9. Begin seal installation by hand, then use the strip-sealer tool to install the seal into the deck Elle yerleşiminden sonra, EPDM conta levye yardımıyla yerine takılır.

10. Apply Poly-Tron concrete Poly-Tron betonu uygulanır.

 All materials must be kept dry and

away from freezing, any bags become wet should not be used

Bütün malzemeler kuru olmalı ve donma durumundan uzak tutulmalı ve ıslanmış hiçbir torba kullanılmamalıdır.

 Ensure that substrate is clean, dry, free from incompatible substrate i.e. delaminated concrete, corroded steel, asphalt, bitumen, oil, chemicals etc.

Zeminin temiz, kuru ve uyumsuz zemin olmaması gereklidir. Örneğin;

katmanlı (farklı aralıklarla dökülmüş) beton, paslanmış donatı, asfalt, zift, yağ, kimyasallardan arındırılmış olmalıdır.

 Bottom line of the Poly-Tron must be placed on a structural member Poly-Tron’un alt kısmı bir ana yapı taşıyıcı elemanın üzerine yerleştirilmelidir.

 Sandblast the area where the Poly-Tron is laid. Steel metals may only need brush blast to clean the external surface

(6)

Poly-Tron’un temas ettiği yüzey kumlama yöntemiyle temizlenmelidir. Metal elemanların yüzeyi sadece fırça yöntemi ile temizlenebilir.

 The area must be cleaned off with oil-free compressed air Zemin yağ içermeyen basınçlı hava ile temizlenmelidir.

 Provide necessary precautions (formwork, polystyrene etc.) to prevent concrete seeping into the joint opening

Betonun profil aralarına geçmesini önlemek amacıyla gerekli önlemleri alınmalıdır. (kalıp, polyesterine köpük vb)

 Prepare the Poly-Tron primer by mixing resin and hardener Reçine ve sertleştirici ile Poly-Tron astarı/ primeri hazırlanır.

 Place Poly-Tron straight away after the priming. Ensure that the Poly-Tron is mixed with the appropriate ratio (2:1, Resin:Hardner )

Astar uygulamasından hemen sonra Poly-Tron dökümü yapılır. Poly-Tron’un uygun oranda karışımının yapıldığından emin olun (2:1, Reçine: Sertleştirici).

 Ensure all aggregates is saturated with the resin mixture Bütün agreganın reçine karışımına doyması sağlanır.

 Place the Poly-Tron concrete into ready area as specified Poly-Tron, belirtildiği gibi hazır hale getirilen yere dökülür.

 Ensure through compaction around the anchors and within the block out

Ankraj etrafında ve ray kenarlarında kompakt sıkıştırma olduğundan emin olmak için kontrol edilir.

 After cure remove all temporary formworks and coverings Kuruduktan sonra geçici kalıp ve kapamalar çıkarılır.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :