KUR AN NEDİR? Kur an öğüttür.

Download (1)

Full text

(1)

KUR’AN NEDİR?

Kur’an öğüttür.

Biz onların dediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Onun için benim tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver. (50/Kâf, 45)

KUR'AN'IN ANLAMIYLA BULUŞUYORUZ

ANNE VE BABANA GÜZEL DAVRAN Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

 Biz insana, anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu (karnında) zahmetle taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Onun (ana karnında) taşınması ile sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet o (bedenî) yiğitlik yaşına gelip (bir) de (aklî ve rûhî kemal çağı olan) kırk yaşına eriştiği zaman: “Yâ Rabbi! Gerek bana, gerek anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi, razı olacağın iyi işler yapmamı bana ilham et (ve beni muvaffak kıl). Neslimi de benim için ıslah et (onları iyi insanlar yap). Şüphesiz ben, tevbe edip sana yöneldim ve hakikat ben, (sana) teslim olanlardanım.” der. (Ahkaf: 15)

 Biz insana, anne ve babasını(n hakkını gözetmeyi) tavsiye ettik. Annesi onu, kat kat güçlük (ve zahmetler)le (karnında) taşıdı. Onun (sütten) ayrılması da iki yıl içinde (olmuş)tur. (İşte bunun için:) “Bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır.” (dedik). (Lokman:14)

 Biz insana anne ve babasına güzel davranmasını (ve iyilik yapmasını) tavsiye ettik. Bununla beraber eğer onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara (bu hususta) itaat etme!

(krş. 31/15) Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yaptıklarınızı (ve karşılığını) haber vereceğim. (Ankebut:8)

KUR’AN’A ÇEKEN YOLLAR

Andolsun Biz Kur’ân’ı düşünüp öğüt alınması için kolaylaştırdık.

Düşünüp öğüt alan yok mudur? (Kamer Suresi Ayet: 17,22,32,40) O halde düşünüp öğüt almak için neler yapmalıyız?

Ümit ve dua: Tevessül ve tevekkül. Hayat bu iki kelimenin içinde. Bu güzel yolda elimizden geleni yaparken ve yaptıktan sonra tesirini halk etmesi için Kalpleri Çeviren’e, emrettiği gibi ısrarla dua ederiz. İnsanın başkaları için ısrar ile dua etmesi ne kadar güzel! Kur’ân’ın insana kazandırdığı yüce hasletlerden sadece biri. Allah o “Şifa Kaynağı”ndan her yönüyle en güzel şekilde istifadeyi nasip eylesin bize ve bütün insanlığa…

İnsanları Kur’ân’a davet eden bu ve benzeri gayretler, inşaallah, kalplerin O’na çevrilmesine ve Kur’ân’ın yetiştirmek istediği, insanlığın gönlünü ve yüzünü güldürecek, o hasret kalınan, “insan” kelimesinin içini hakkıyla dolduran insan tipinin yetişmesine ve dünyayı hayal bile edilemeyecek kadar güzel bir bahçeye çevirmesine bir vesile olur.

(www.kuranimiz.net)

(2)

HADİS-İ ŞERİFLERLE HAFTANIN DUASI

(3)

"KELÂM KELÂMULLAH, MÜBELLİĞ RESÛLULLAH."

(SÖZ ALLAH'IN SÖZÜ, TEBLİĞ EDEN ALLAH'IN ELÇİSİDİR)

Abdullâh b. Amr (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın rızası, (anne) ve babanın rızasındadır. Allah’ın gazabı da (anne ve) babanın gazabındandır.”

(Tirmizî)

Abdullâh b. Mes’ud (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

Allah katında en iyi amel nedir? diye sordum. Resûlullah (s.a.s.): Vaktinde kılınan namaz, buyurdu.

Sonra hangisi? dedim. Resûlullah (s.a.s.): Anneye, babaya iyilik ve itâat etmektir, buyurdu. Sonra hangisi? dedim. Resûlullah (s.a.s.): Allah yolunda savaştır, buyurdu. (Buhârî)

İbn-i Ömer (r.anhümâ)’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Anne, babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki, çocuklarınız da size itaat etsin ve saygı göstersinler.

İffetli ve namuslu olun ki, kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsunlar.” (Taberânî)

(4)

GÜLLERİN EFENDİSİ GÜNLERİN EFENDİSİ HAKKINDA ŞÖYLE BUYURDULAR:

“KİMİN BURNU YERDE SÜRÜNSÜN EY ALLAH’IN ELÇİSİ ?

İslam kaynaklarında geçen anne-baba ile ilgili bazı Hadis-i Şerifleri sizlerle paylaşalım;

Annesi 6 yaşında iken vefat eden Hz. Peygamber (sas) annesine göstereceği saygıyı sütannesine gösteriyor hep vefalı davranıyordu. Sütannesi yıllar sonra yanına geldiğinde ayağa kalkıyor, üzerindeki hırkasını oturması için onun altına seriyordu. O’na iltifatlarda bulunuyor gönlünü alıyordu.

Hac sırasında bir sahabe hasta annesini omzuna alarak Kabe’yi tavaf ettirmişti. Sonra Rasulullah’ın (sas) yanına gelerek: “Ya Rasulullah, annemi sırtımda taşıyıp tavaf ettirerek hakkını ödedim mi?” diye sormuş. Rasulullah (sas) cevap vermiş:

-Hayır, sana hamile iken alıp verdiği bir nefesin hakkı bile değildir.

Bir adam Rasulullah’a (sas) gelerek: “Ben büyük bir günah işledim, buna tevbe imkanım var mı?” dedi. Hz. Peygamber (sas) “Annen var mı?” diye sordu. Adam “Hayır, yok!” dedi. “Peki teyzen de mi yok?” dedi. Adam “Hayır, var.” dedi.

Rasulullah (sas) “Öyle ise ona iyilik yap, teyzen annen sayılır.” dedi.

Bir gün yoksul bir kadın, iki kızıyla beraber Hz. Aişe’nin (ra) yanına geldi. Aişe validemiz kadına yiyecek bir şeyler verdi. Kızları, kendi paylarını yiyip annelerine kalanı da yemek istediler. Anneleri kendi payını da onlara verdi. Kadın gittikten sonra Hz. Aişe (ra) durumu kendisine anlatınca Allah Resulü (sas) dedi ki:

“Kadın, o davranışıyla cennete gitmeye hak kazandı.”

Efendimiz (sas) buyururlar ki: “Üç grup kimse vardır ki bunlar cennete giremeyecektir.

Bunlardan ilki, anne-babasının hukukuna riayet etmeyen kimselerden oluşur.”

Hz. Peygambere (sas) bir adam gelerek: “Ey Allah’ın Rasulü iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyade kim layıktır?” diye sordu. Hz. Peygamber (sas): “Annen!” diye cevap verdi. Adam: “Sonra kim?” dedi, Rasulullah (sas)

“Annen!” diye cevap verdi. Adam tekrar: “Sonra kim?” dedi Rasulullah (sas) yine: “Annen!” diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: “Sonra kim?” Rasulullah (sas) bu dördüncüyü: “Baban!” diye cevapladı.”

Hz. Peygamber (sas) der ki:

-“Allah, anneye babaya asi olmanın dışındaki günahlardan dilediğinin Cezasını kıyamet gününe kadar erteler. Fakat anneye babaya asi olmanın cezasını ölmeden önce verir.”

(5)

Yine bir başka hadisine Allah Resulü (sas) anne baba hukukunun ne derece önemli olduğunu şu sözlerle anlatır:

“Ramazan ayı gelip geçtiği halde günahları affedilmemiş olan insana yazıklar olsun. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimseye de yazıklar olsun.”

Allah Resulü (sas) bir köye gider. Herkes bir şeyle meşguldü. Bir kadın tandırına yakacak odun atıyordu. Tandırın alevi yükselince kadın yanında duran çocuğunu uzaklaştırdı. Allah Rasulünün (sas) geldiğini görünce yanına gitti. “Sen Allah Rasulüsün, öyle mi?” dedi. Efendimiz (sas): “Evet!” deyince, “Allah, merhametli olanların en merhametlisi değil mi?”

dedi. Cevap “Evet”ti, kadın bu sefer: “Allah’ın kullarına olan rahmeti, annenin yavrusuna olan merhametinden daha fazla, değil mi?” diye sordu. Allah Resulü (sas) yine: “Elbette!” buyurdu. Kadın: “Anne, çocuğunu ateşe atmaz, daha merhametli olan Allah kullarını nasıl cehenneme atar?” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamberin (sas) gözleri yaşardı, başını önüne eğdi. Sonra başını kadına doğru kaldırarak: “Şüphesiz Allah, doğru yoldan sapıp o’nun sözünü dinlemeye tenezzül etmeyen ve kendisine inanmaktan imtina eden azgın kullarından başkasına azap etmeyecektir.” buyurdu.

Rasulullah (sas) anne hakkının ne derece önemli olduğunu bir hadisinde de şöyle vurgular: “Kişiye annesinin hakkına riayeti tavsiye ederim. Kişiye annesinin hakkına riayeti tavsiye ederim. Kişiye annesinin hakkına riayeti tavsiye ederim”. Sonra şöyle devam eder : “Kişiye babasının hakkına riayeti tavsiye ederim, kişiye kendi yerine işini takip eden velisinin hakkına riayeti tavsiye ederim, hatta velisi kendisine eza vermiş bile olsa.”

Rasulullah (sas) Allahın rahmeti ile anne şefkati arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlatır: Allah arz ve semayı yarattığı gün yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirmiştir.

İşte anne yavrusuna bununla şefkat eder. Diğer canlılar birbirlerine bununla merhamet ederler. Kıyamet günü geldiği vakit Allah, rahmetine bunu da ilave ederek tekrar yüze tamamlayacaktır.

Efendimize (sas) bir kadın sahabe gelerek sorar ;

- Ya Rasulullah, Müslüman olmayan annem yanıma geldi, benimle görüşmek arzu ediyor, anneme nasıl davranayım?

Rasulullah (sas) cevap verdi;

- Annen ile görüş ve ona gereken hürmeti göster!

Efendimiz (sas) anne-babasının yaşlılığına yetişip de cennete gidilmesi gerektiğini şöyle vurgulamaktadır.

“Burnu yere sürünsün! Sonra burnu yere sürünsün! Sonra burnu yere sürünsün” demiş; Sahabe,

“Kimin (burnu yerde sürünsün ey Allah’ın Elçisi!)” diye sorunca,

“İhtiyarlığı anında annesi ile babasından birine yahut her ikisine yetişip de, onlar sebebiyle cennete giremeyenin”

(Müslim, Birr, 9)

(Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak (KAB) Platformu)

(6)

1- Bir erkeğin kendi karısını dönüşü olan/kesinlik ifade etmeyen lafızlarla bir veya iki defa boşamasına ric’î

……… denir.

2- Arefe günü sabah namazında başlayıp Kurban Bayramının dördüncü günü ikinde vaktine kadar devam eden tekbirlere ……… tekbirleri denir.

3-“Boşanmış kadınlar için örfe uygun (meşru) şekilde bir metâ (geçimini sağlayacak ………) vardır.”

2/Bakara,241 4- İddet,

5- İsrailoğlullarını yurtlarından çıkaran, Sina yarımadasında yaşayan Amalikalılar’ın hükümdarı, 6- 247. ayette İsrailoğullarına hükümdar olarak gönderildiği bildirilen kişi,

7- 249. ayette Tâlût’un askerlerinin imtihan edildiği bildirilen şey,

8- Bilerek dinden çıkacak söz ve harekette bulunup da teklif edildiği halde tevbe etmeyip, imana döndüğünü açıklamayan kimse,

9- Hz. Musa’nın savaşlarda ordunun önünde bulundurduğu sandık,

10- 238. ayette “es-Salâtü’l-vustâ” şeklinde ifade edilen orta namaz, ……… namazıdır.

11- 214. ayet, ……… Gazvesinde ashâbın karşılaştıkları çetin sıkıntılar üzerine nazil olmuştur.

12- Kullarının rızkını günahı sebebiyle kesmeyen ve cezada acele etmeyen manasındaki Allahu Teâlânın ismi,

* Bu bulmacanın hazırlanmasında Hasan Tahsin Feyizli'nin Hazırladığı Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali esas alınmıştır.

BULMACALARLA KUR’AN (BAKARA SÛRESİ, 200-250. AYETLER) )

(7)

Bu köşenin içeriği KUR’AN’IN ANLAMIYLA BULUŞMAK PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır. Ayet mealleri Hasan Tahsin Feyizli'nin Hazırladığı Feyzü'l Furkan Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali’nden

alınmıştır. Ayet meallerinin tamamına www.kuranimiz.net, ses dosyalarına www.akradyo.net adreslerinden

ulaşabilirsiniz.

Figure

Updating...

References

Related subjects :