ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARiBiRLiöi

Tam metin

(1)

ANKARAESNAF ve SANATKARLAR ODALARi BiRLiöi

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

"ÖNEMLI VE SÜRELI DUYURU"

Sayi: 242/ 1220

Konu: YETERLILIGE DAYAli ISTIHDAM PROJESI

Ankara :08 Temmuz 2009

ODALARIMIZA ( 54 ) SAYILI GENELGE:

ILGI: a) 09 Nisan 2009 tarih ve 242/801-33 sayili genelgemiz.

b) 14 Mayis 2009tarih ve 242/972-41 sayili genelgemiz.

8

Ilgi genelgelerimiz ile "Ankara Ilindeki genç issizleri nitelikli hale getirerek, ise yerlestirilmelerine" öncülük etmek "Genç issizlerin, Ilimiz isgücu piyasasinin ihtiyaç duydugu meslek dallarinda mesleki yeterliliklerle donatilmak suretiyle, istihdamini saglamak" amaçlari dogrultusunda, zorunlu egitimini tamamlamis 15-29 yas gurubundaki issiz gençleri hedef kitle seçerek:

1- Oto Elektrikçiligi,

2- Oto Elektro-mekanikerligi,

3- Gazalti Kaynakçiligi, 4- Argon (TIG) Kaynakçiligi,

5- MobilyaImalatçiligi,

6- Mobiiya Dösemeciligi

Meslek dallarinda düzenlenen kurslara ilave olarak;

1- Güvenlik Sistemleri Kursu, 2- Elektrikli Ev Aletleri Kursu,

3- Bilgisayarli Makine Imalati (CNC) Kursu,

8

MESLEK DALLARi' nda "YETERLILIGE DAYAli ISTIHDAM PROJESI" tertiplenmis bulunmaktadir.

20 Temmuz 2009

-

14 Agustos 2009 tarihlerinde gerçeklesecekolan basvurulariçin, gerekli sartlar ile belgeler,basvuru merkezlerive ayrica meslek kursu basvuruformu ekte gönderilen"YETERLILIGE DAYAli ISTIHDAM PROJESI" nin hedef Qenc;lere Odaniz araciliaivla duvurulmasi hususunda:

Geregini önemle rica ederiz.

Saygi/anmiz/a,

~

...

Abdurrahman VARDL

Genel Sekreter fYlJhmet YIGINER

Baskan.Y

Ekleri:

Basvuruformu (1 Sayfa) ProjeAçiklamasi(4 Sayfa)

Anafartalar Caddesi KonyaSokak No.18 Kat 3 - 06250 ULUS- ANKARATel: (0312) 310 2244 (Pbx)

.

Fax: (0312) 310 91 61

(2)

.' "Avrupa Birligi v. Türkiy. Cumhuriy.ti

tarafindan d.st.kl.nm.kt.dir." "Sözlesm. makami M.rk.zi Finans ve

Ihal. Birimi'dir."

"iSKUR tarafindan yürütülmekte ve izlenm.kt.di"'"

YETERLilidE DAYAli iSTiHDAM PROJESj (YEDip)

"AktifIstihdamTedbirleri-I/" Proje )\0: TR 0602.03-02/75

MESLEK KURSU BASVURU FORMU;

Bu formu doldurarak egitim programlanmiza basvurabilirsiniz. Form tarafimizca incelenerek, kayit altina alinacaktir.

AÇiKLAMA: EgitimlerimizAnkara ili,Çankaya ilçesi ilkel'Mahallesi DikmenTeknik Lise Endüstri Meslek Lisesi ve Mesleki Egitim Merkezinde yapilacaktir. Basvuruda bulunabilmeniz için 15-29 yas araligindaiSSiz,Endüstri Meslek Lisesi Mezunu olmak veya bu bölümlerde okurken egitimleri yarida birakmis olmak, en az ilkögretim mezunu olmak. Egitimekatilanlarin is kazalari ve meslek hastaliklari sigorta primleri proje bütçesinden karsilanacak. Yol ve yemek giderleri içinde proje bütçesinden günlük yevmiye ödenecektir.

iLETisiM BiLGiLERi:

Ev

Telefonu

[

[

[

i

is

Telefonu

]

CepTelefonu

]

Faks

e_posta

Adres ilçe

KiMliK BiLGiLERi:

TC Kimlik

No i

[

[--

c

] ] ]

---L J

Ad

Soyad Baba

Adi

Anne Adi Dog.Yeri

ilçe Dogum

Tarihi

i Dini

Medeni Hali

NUFUSA KAYiTli OLDUGU:

Mahalle Köy ...~Ver.

Yer

] ]

~

_.~

ilçe

]

AileSira i SiraNo

Cilt

Verilis Nedeni Önceki

Soyadi VerilisTarihi

]

NoKayit

AiLE BiLGiLERi:

Çocuk Sayisi

c

Oturdugunuz Ev: Kira

(Arkasini Çeviriniz)

""':o

,

..Q

,,:~

-.j

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalari Birligi (PROJE SAHiBi)

EGiTiM

2~\}23...-.-..._.-"'"""'~"'"

Egitim Dünyasi Arastirma ve Gelistirm. Dernegi (PROJE ORTAGl)

Dikm.n T.knik v. Endüstri Meslek Lis.si (PROJE ORTAGl)

]

]

]

]

]

Gelir Durumunuz

L i

EsinizinGelirDurumu

D

EvSahibi

D

Lojman

D

Ailemile Kaliyorum

D

(3)

"Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafindan desteklenmektedir." "iSKURtarafindan yürütülmekte ve izlenmektedir""

"Sözlesme makami Merkezi Finans ve Ihale Birimi'dir."

YETERli liG E DAYAli iSTiHDAM PROJESi (YEDip)

"Aktif Istihdam Tedbirleri-II" Proje 1'<0:TR 0602.03-02175

PROJEMIZIN GENEL AMACi:

Ankara ilimizdeki genç issizlerin nitelikli hale getirilerek ise yerlestirilmelerine katki saglamaktadir

PROJENIN ÖZEL AMACi

Genç issizlerin, Ankara ilimizdeki isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugu meslek dallarinda mesleki yeterliliklerle donatilarak, istihdamlarini gerçeklestirmek.

_'ROJENIN HEDEF KITLESI :

15-29 Yas Grubundaki Issiz Gençler. (Bayanlar için yas siniri 15-35 yastir.) ;

Projenin Hedef Kitle Açisindan Öncelikleri:

.

Mesleki ve Teknik egitim kurumlarinin makine teknolojisi alani bölümünden mezun olan veya egitimini yarim birakmis issiz gençler.

.

Mesleki ve Teknik egitim kurumlarinin bilisim teknolojisi alani bölümünden mezun olan veya egitimini yarim birakmis issiz gençler.

.

Mesleki ve Teknik egitim kurumlarinin elektrik ve elektronik teknolojisi alani bölümünden mezun olan veya egitimini yarim birakmis issiz gençler.

.

Mesleki ve Teknik egitim kurumlarinin metal teknolojisi alani bölümünden mezun olan veya egitimini yarim birakmis issiz gençler.

.

Mesleki ve Teknik egitim kurumlarinin motorlu araçlar teknolojisi alani bölümünden mezun olan veya egitimini yarim birakmis issiz gençler.

. Mesleki ve Teknik egitim kurumlarinin radyo ve televizyon alani bölümünden mezun olan veya egitimini yarim birakmis issiz gençler.

MESLEK DALLARi:

>- Güvenlik sistemleri.

>- Elektrikli ev aletleri teknik servisçiligi

>- Bilgisayarli makine imalatçiligi (CNC)

. 0"-,-"".>"

~.' ..

! l..:

.'" ::-..iIi

\...~./

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalari Birligi (PROJE SAHiBI)

EGITIM

2~,)23

,,"""""'-' ._..-

Egitim Dünyasi Arastirma ve Gelistirme Dernegi (PROJE ORTA(;;I)

Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (PROJE ORTAGl)

(4)

"Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafindan desteklenmektedir." "iSKUR tarafindan yürütülmekte ve izlenmektedi"'"

"Sözlesme makami Merkezi Finans ve ihale Birimi'dir."

YETERiiiiGE DAYAli iSTiHDAM PROJESi (YEDip)

"Aktif Istihdam Tedbirleri-II" Proje No: TR 0602.03-02/75

PROJE SAHIBI :

ANKARA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARi BIRLIGI (ANKESOB)

Basvuru sahibi kurulus olan ANKESOB 1950 yilinda kurulmus olup esnaf ve sanatkarimizin

teskilatlanmasinda hep örnek ve öncü kurulus olmustur. Üye sayisi, hizmet alani ve finansal gücü ile Avrupa birligi projesinde söz sahibidir. ANKESOB'a bagli 122 aktif oda, 177608 aktifüye bulunmaktadir. Egitim ve istihdamla ilgili çalismalara özel önem ve öncelik vermektedir. Bu tür çalismalarda birlige bagli odalarla birlikte her türlü destek ve katkiyi imkanlari ölçüsünde saglamaktadir.

PROJE ORTAKLARi:

DIKMEN TEKNIK LIsE, ENDÜSTRI MESLEK LIsESI VE MESLEKI EGITIM

.' iviERKEZI.(DIKMEN E.M.L) :

. Dikmen Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki ve Teknik Egitimin örgün-yaygin egitim boyutunu basari ile sürdüren is piyasasi ile iç içe olan bir meslek okuludur. AB egitim ve gençlik programlari kapsaminda örnek deneyimlerine sahiptir. AB-LDv AB-Gnmdtvingprogramlarinda 2005-2008 yillari arasinda basari ile rol almis olup, halen de projelerde ortaklarini basari ile sürdÜrmektedir.Hayat boyu egitimle ilgili çalismalari da okul açildigi günden bugüne kadar basari ile yürütmektedir.ANKESOB ve bagli odalarina mesleki egitim ile ilgili çalismalarda katki ve destek vermektedir.

EGITIM 2023 EGITIM DÜNYASI ARASTIRMA VE GELIsTIRME DERNEGI (EGITIM 2023 DERNEGI) :

Egitim 2023 dernegi üyeleri egitimcilerden olusmustur üyeleri arasinda Milli Egitim Bakanligi ile diger kurum ve kuruluslarda görev yapan is piyasasi ekibi mevcuttur. Avrupa Birligi çalismalari ile ilgili etkin rol ve deneyimi mevcuttur.

rlASVURU IçIN GEREKLI SARTLAR:

ii 15-29 yas arasi issiz olmak,

Mesleki Ve Teknik Egitim Kurumlarinin Otomotiv, Metal Egitimi, Makine Teknolojisi,Bilisim

Teknolojisi,Radyo-TV ve Elektrik-ElektronikBölümleri Mezunu olmak veya Bu Bölümlerde Okurken Egitimlerini Yarim Birakmis Olmak,

En Az Ilkögretim Okulu Mezunu ve Otomotiv, Metal Isleri, Makine ile Elektrik-Elektronik Meslek Alanlarinda Kalfalik Belgesi Sahibi Olmak.

En az Ilkögretim okulu Mezunu Issiz Olmak

Yüksek Okul Mezunu Olmamak Veya Yüksek Okul Ögrenimine Devam Etmemek.

ii

ii

ii ii

-.."0."."

E.i . :

i,~,i. §

'. ~::

0'0 00'-

EGiTIM

2{').?3'0""""''''''''''''

Ankara Esnaf ve Sanaikarlar Odalari Birligi (PROJE SAHiBi)

Egitim Dünyasi Arastirma ve Gelistirme Dernegi (PROJE ORTAGl)

Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (PROJE ORTAGl)

(5)

-

"Sözlesme makami Merkezi Finans ve ihale Birimi'dir,"

"Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafindan desteklenmektedir,"

YETERLiiiGE DAYAli iSTiHDAM PROJESi (YEDip)

"Aktif Istihdam Tedbirleri-II" Proje No: TR 0602.03-02/75

BASVURU IçIN GEREKLI BELGELER:

. ikametgah belgesi

. iSKUR kayit belgesi (AnakaraiSKUR iL Müdürlügünden alinmis kayit belgesi) . Diploma/Tasdikname Fotokopisi

. Kalfalik Beigesi Fotokopisi (Kalfalik Belgesine Sahip Olanlar için) . Nüfus Cüzdaninin Fotokopisi(TC Kimlik numarasini mutlaka içermelidir) . 2 Adet vesikalik fotograf

~ESLEK

KURSLARINA KATiLAN GENÇLERIMIzE:

1-) Katilan her kurs günü için proje bütçesinden "yevmiye" ödenecektir.

2-) Is kazalari ve meslek hastaliklari "sigorta primleri" proje bütçesinden karsilanacaktir.

3-) Kursu basari ile bitirenler katildiklari meslek dali ile ilgili "basari sertifikasi" alacaktir.

BASVURU TARIHLERI;

20 Temmuz 2009 -14 Agustos 2009

Egitiine Baslama Tarihi..

17 Agustos 2009

Her türlü bilgi ve iletisim için:

www.yedip.org

ANKESOB'un ilimizde mesleki ve teknik egitimin gelisimine ve istihdamin artirilmasina verdigi önemin bir göstergesi olarak;

15-29 yas arasindaki gençlerimizi çalisma yasaminin beklentilerine uygun mesleki egitim almaya davet

ediyoruz.

~.;'_'i'>~~

,~.

'\..~".;

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birligi (PROJE SAHiBi)

EGITIM

~~:L;~~

Egitim Dünyasi Arastirma ve Gelistirme Dernegi (PROJE ORTAGl)

Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek lisesi (PROJE ORTAGl)

(6)

"Avrupa Birligi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafindan desteklenmektedir."

YETERlilidE DAYAli iSTiHDAM PROJESi (YEDip)

"Aktif Istihdam Tedbirleri-II" Proje No: TR 0602.03-02/75

BASVURU MERKEZLERI;

"Sözlesme makami Merkezi Finans ve Ihale Birimi'dir."

ANKARA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARi BIRLI(;I:

Anafartalar Caddesi Konya Sok No: 18/4 ULUS ANKARA

Tel: 03123102244-03123102245 www.ankesob.org.tr

ANKARA ESNAF VE SANATKARLAR ODASi:

Anafartalar Cad. San Sok. No:7/23 Ulus ANKARA

~el:0312311 9494 - 0312 3242240 Fax;0312 324 2241

DIKMEN TEKNIK LIsE VE ENDÜSTRI MESLEK LIsESI:

Metin Akkus Mali. Ilker 1. Cad. No:2 Dikmen ANKARA Tel:0312 4825114 www.dikmeneml.k12.tr

LB

EGITIM

2(~?3" "..- "'0_'

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalan Birligi (PROJE SAHiBi)

Egitim Dünyasi Arastirma ve Gelistirme Dernegi (PROJE ORTAGl)

Dikmen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (PROJE ORTAGl)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :