• Sonuç bulunamadı

KONU : Standart Servis Malzeme Ekipmanlari SAYI: TK-2 TARiH :

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KONU : Standart Servis Malzeme Ekipmanlari SAYI: TK-2 TARiH :"

Copied!
6
0
0

Tam metin

(1)

Çap:Φ1/4" Et kalınlığı:0.80t

Çap:Φ3/8" Et kalınlığı:0.80t

Çap:Φ1/2" Et kalınlığı:0.80t

Çap:Φ5/8" Et kalınlığı:0.80t

Çap:Φ3/4" Et kalınlığı:0.80t

Çap:Φ7/8" Et kalınlığı:1.00t

Çap:Φ9/8" Et kalınlığı:1.00t

Çap:Φ11/8" Et kalınlığı:1.20t

Çap:Φ13/8" Et kalınlığı:1.45t

Çap:Φ3/4" Et kalınlığı:0.80t

Çap:Φ7/8" Et kalınlığı:1.00t

Çap:Φ9/8" Et kalınlığı:1.00t

Çap:Φ11/8" Et kalınlığı:1.20t

Çap:Φ13/8" Et kalınlığı:1.45t

Çap:Φ3/4" Et kalınlığı:0.80t

Çap:Φ7/8" Et kalınlığı:1.00t

Çap:Φ9/8" Et kalınlığı:1.00t

Çap:Φ11/8" Et kalınlığı:1.20t

Çap:Φ13/8" Et kalınlığı:1.45t

Çap:Φ3/4" Et kalınlığı:0.80t

Çap:Φ7/8" Et kalınlığı:1.00t

Çap:Φ9/8" Et kalınlığı:1.00t

Çap:Φ11/8" Et kalınlığı:1.20t

Çap:Φ13/8" Et kalınlığı:1.45t

Çap:Φ3/4" Et kalınlığı:0.80t

Çap:Φ7/8" Et kalınlığı:1.00t

Çap:Φ9/8" Et kalınlığı:1.00t

Çap:Φ11/8" Et kalınlığı:1.20t

Çap:Φ13/8" Et kalınlığı:1.45t

Đç çap: Ø16 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø25 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø32 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø40 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø50 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø16 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø25 Et kalınlığı: 4t

Oksijen miktarı: 200 ppm (azami) Üretim Tipi: Dikişsiz Bileşim: Bakır (Cu) % 99.9 , Fosfor (P) % 0.015 ~ % 0.04 Oksijen miktarı: 200 ppm (azami) Üretim Tipi: Dikişsiz Bileşim: Bakır (Cu) % 99.9 , Fosfor (P) % 0.015 ~ % 0.04 Oksijen miktarı: 200 ppm (azami) Üretim Tipi: Dikişsiz Bileşim: Bakır (Cu) % 99.9 , Fosfor (P) % 0.015 ~ % 0.04

Oksijen miktarı: 200 ppm (azami) Üretim Tipi: Dikişsiz Bileşim: Bakır (Cu) % 99.9 , Fosfor (P) % 0.015 ~ % 0.04 Oksijen miktarı: 200 ppm (azami) Üretim Tipi: Dikişsiz Bileşim: Bakır (Cu) % 99.9 , Fosfor (P) % 0.015 ~ % 0.04

Oksijen miktarı: 200 ppm (azami) Üretim Tipi: Dikişsiz Bileşim: Bakır (Cu) % 99.9 , Fosfor (P) % 0.015 ~ % 0.04 RESĐM

MALZEME DETAYLARI

DĐĞER

KANGAL TĐP BAKIR BORU

DÜZ TĐP BAKIR BORU

ARÇELĐK VRS MONTAJ MALZEMELERĐ & EKĐPMANLARI

SPESĐFĐKASYON

ÜRÜN GRUBU ÜRÜN ADI

45° DĐRSEK 90° DĐRSEK MANŞON

PVC BORU Soğutucu

bakır boru ve yan malzemeleri

TE

Đç çap: Ø25 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø32 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø40 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø50 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø16 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø25 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø32 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø40 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø50 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø16 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø25 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø32 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø40 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø50 Et kalınlığı: 4t

Φ32*Φ16

Φ32*Φ25

Φ40*Φ25

Φ40*Φ32

Φ40*Φ16

Φ50*Φ25

Đç çap: Ø16 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø25 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø32 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø40 Et kalınlığı: 4t

Đç çap: Ø50 Et kalınlığı: 4t

PVC 45° DĐRSEK Đç çap: Ø50 Et kalınlığı: 4t

PVC HAVALIK Φ25

PVC DĐRSEK

gider borusu

PVC TE

PVC KAPAK

Malzeme: PVC veya PPRC tesisat borusu Çap: Ürün çıkışına uygun (16mm, 25mm , 32 mm veya 40mm iç çap) Et Kalınlığı: 4 mm

PVC MANŞON

PVC REDÜKSĐYON

SAYI: TK-2 TARiH : 08.12.2010

(2)

DĐĞER

Đç çap: Ø16 Et kalınlığı: 10t

Đç çap: Ø25 Et kalınlığı: 10t

Đç çap: Ø32 Et kalınlığı: 10t

Đç çap: Ø40 Et kalınlığı: 10t

Đç çap: Ø50 Et kalınlığı: 10t Đç çap: Ø6 Et kalınlığı: 9t 6 Et kalınlığı: 9t 6 Et kalınlığı: 9t 6 Et kalınlığı: 9t Đç çap: Ø10 Et kalınlığı: 9t Et kalınlığı: 9t Et kalınlığı: 9t Et kalınlığı: 9t Đç çap: Ø12 Et kalınlığı: 13t 13t 13t 13t Đç çap: Ø15 Et kalınlığı: 13t 13t 13t 13t Đç çap: Ø18 Et kalınlığı: 19t 19t 19t 19t Đç çap: Ø22 Et kalınlığı: 19t 19t 19t 19t Đç çap: Ø25 Et kalınlığı: 19t 19t 19t 19t Đç çap: Ø28 Et kalınlığı: 25t 25t 25t 25t Đç çap: Ø35 Et kalınlığı: 25t 25t 25t 25t Đç çap: Ø42 Et kalınlığı: 25t 25t 25t 25t

soğutma ısıtma izolasyon malzemesi yedek

ĐZOLASYON YAPIŞTIRICISI 1kutu/1kg

1.5mm²*3C (Đç ünite)

2.5mm²*5C (5-8 HP)

4.0mm²*5C (10-12 HP)

6.0mm²*5C (14-16 HP)

10.0mm²*5C (18-20 HP)

16.0mm²*5C (22-24-26 HP)

25.0mm²*5C (28-30-32-34-36-38 HP)

35.0mm²*5C (40-42-44-46 HP)

50.0mm²*5C (48 HP)

BLENDAJLI HABERLEŞME KABLOSU

KUMANDA KABLOSU 22AWG*10m

10 mm PE izolasyon

3mmx50mmx15000mm

Tip: Đzocam Armacell Class 0, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli Isı iletkenlik: λ (0°C) < 0.038 W/m.K Buhar difüzyon direnç faktörüµ :

> 3000 Malzeme: Kauçuk izolasyon

kablo

CV GÜÇ KABLOSU drenaja özel

izolasyon malzemesi

PE ĐZOLASYON

soğutma ısıtma izolasyon malzemesi

ĐZOLASYON YALITIM BANDI KAUÇUK ĐZOLASYON

ĐÇ ÜNĐTE Tip: H05RV-F, HAR veya SAR onaylı Damar sayısı: 3

Kesit alanı: 1.5 mm2 DIŞ ÜNĐTE

Tip: H07RNF Damar sayısı: 5 Kesit alanı: Spesifikasyon sütununa bakınız

Tip: VDE veya TSE onaylı blendajlı Damar sayısı: 3

SENTETĐK KAUÇUK BAZLI,SENTETĐK REÇĐNE VE

DOLGU MADDESĐ ĐÇEREN SIVI

Tip: VDE veya TSE onaylı blendajlı Damar sayısı: 3 Kesit alanı: 1.5 mm2

KUMANDA KABLOSU 22AWG*10m

Φ16

Φ22

Φ28

R-410A 11.34KG

Y BRANŞMAN ARÇELĐK TEMĐNLĐ

ÇOKLU DAĞITICI ARÇELĐK TEMĐNLĐ

KASET TĐPĐ ÜNĐTE

DEKORATĐF YAN KAPAK ARÇELĐK TEMĐNLĐ

DIŞ ÜNĐTE HAVA

YÖNLENDĐRĐCĐSĐ ARÇELĐK TEMĐNLĐ

YENĐ TĐP SU TAHLĐYE

HORTUMU Đç çap: Ø25 Uzunluk: 700mm ARÇELĐK TEMĐNLĐ

BASĐT MERKEZĐ KUMANDA ARÇELĐK TEMĐNLĐ

FONKSĐYON KUMANDASI ARÇELĐK TEMĐNLĐ

AC MANAGER kablo borusu YANMAZ KABLO BORUSU

mekanizma

Damar sayısı: 3 Kesit alanı: 0.33 mm2

(AWG22)

ARÇELĐK TEMĐNLĐ otomasyon

(3)

RESĐM

DĐĞER SPESĐFĐKASYON

ÜRÜN GRUBU ÜRÜN ADI

AC SMART ARÇELĐK TEMĐNLĐ

PDI ARÇELĐK TEMĐNLĐ

PI 485 dış bağlantı kontrolü için PI 485 ARÇELĐK TEMĐNLĐ

BACNET G/W ARÇELĐK TEMĐNLĐ

LONWORKS G/W ARÇELĐK TEMĐNLĐ

USB tip kablo ARÇELĐK TEMĐNLĐ

LGMV Software ARÇELĐK TEMĐNLĐ

DRY KONTACT ARÇELĐK TEMĐNLĐ

ŞARJ MEMESĐ Φ6.35

havşa somunu Φ6.35

OKSĐJEN KAYNAK TELĐ

PVC Yapıştırıcısı 1kg

2" Somunlu kelepçe 21/2" Somunlu kelepçe 3" Somunlu kelepçe 4" Somunlu kelepçe 5" Somunlu kelepçe 6" Somunlu kelepçe Ø8mm Ø10mm boru

yan malzeme

LGMV

Doğalgaz kelepçesi

Çekmeli çelik dübel

ARÇELĐK TEMĐNLĐ

ARÇELĐK TEMĐNLĐ standartfonksiyon

standartfonksiyon + I/O fonksiyonu

ÇĐNKO KAPLI M8 SOMUN, ĐZOLELĐ ACP

otomasyon

Ø10mm Ø8mm Ø10mm

Alçıpan dübeli Ø10mm

M8 X 1000mm M10 X 1000mm M10 X 500mm

Somun M10

Vida

Yaylı pul

elektrik bantı

Dekorasyon bandı Bej rengi

silikon kılıç kelepçe kurulum

yan malzeme

Dişli askı tiji

Düz pul

bitiş yan malzeme

Çakmalı çelik dübel

(4)

DĐĞER

taşınabilir LPG taşınabilir

eldiven çift

kışlık mont (ölçü XS,S,M,L,XL,XXL)

yelek (ölçü XS,S,M,L,XL,XXL) gömlek (ölçü XS,S,M,L,XL,XXL)

Basınç göstergesi - Manifolt 50bar (R-410A)

2nci kaçak testi için basınç göstergesi

+ hortum Set

R410A için

Vakum pompası 1/2 HP, 6.0 - 8.0CFM

vakum pompası yağı 1L

Kaynak takımı

hortum uzunluğu 5m oksijen kapasitesi :5L ters yöne yanma önleyici, taşıyıcı dahil

Hilti Φ100, 4.2kg

Güvenlik bareti

Güvenlik ayakkabısı

üst gövde

salıncak tipi

Merdiven 3mt & 5mt

güvenlik kemeri Taş motoru

Servis ekipmanları

işçi üniforması

Merdiven 3mt & 5mt

Bakır boru bükücü Set

(3/8",1/2",5/8",3/4",7/8")

Φ6 x 250(+)

Φ6 x 250(-)

Çekiç 200 gr

Pabuç sıkma pensesi

Şarjlı tornavida

Đngiliz anahtar takımı 8~23mm(6pcs)

10"

16"

Tork anahtarı Kurbağacık

Tornavida

Kontrol kalemi

120 Nmt

(5)

RESĐM

DĐĞER SPESĐFĐKASYON

ÜRÜN GRUBU ÜRÜN ADI

Şerit metre 5m

su terazisi 50 cm

Boru çap genişletici 3/8"~1-1/8"

(7 kafalı)

Havşa takımı 1/4"~3/4"

Rayba

Bakır boru kesici 32mm&67mm

Alyan seti 4&6&10 mm

Yan keski

Azot regülatörü Lokma seti

PVC kesici Pense

Kargaburun pense

230 - 10 bar

Servis ekipmanları

3/8"

20mm~50mm

Alyan seti 4&6&10 mm

Şaloma 1/4"~2"

Dijital vakum göstergesi 0 - 1200 Pa

lazer uzaklık ölçüm cihazı ölçüm mesafesi 0.05 ~ 50 m

Pens ampermetre

Dijital termometre -200 ~ 1375 ℃℃℃℃ Dual

rüzgar hızı ölçüm

cihazı(Anemometre) rüzgar hızı,sıcaklık

Metal dedektörü

ses ölçüm cihazı 35~130 dB

Elektronik terazi 0 - 30 kg

(6)

DĐĞER

0.01mA~60A

0~150A 0~300A

Maket bıçağı

Multimetre

Soğutucu gaz kaçak

dedektörü R410A 1.7gr/yr

Faz sırası indikatörü

3 faz(R,S,T) 110V~480V (40Hz~70Hz)

R-410A Manifolt (3 Yollu vanalı)

R-410A

(alçak basınç:38bar, yüksek basınç:53bar)

R-410A Manifolt hortumu

yüksek basınç(kırmızı)*alçak basınç(mavi)*hava basma(sarı)*vakum(sarı) - 150cm * 800psi * 4adet

Seyyar kablo 30 mt

Laptop bilgisayar

basma yüksekliği 8m , kılıf dahil kaçak akım ölçer

Servis ekipmanları

basma yüksekliği 8m , kılıf dahil (50mm*135mm*628mm)

kaldıraç yüksekliği 8m , kılıf dahil değil (pompa - 77mm*62mm*35mm) (sensör - 73mm*39mm*40mm)

gider hortumu lacivert 12*8*100m

Harici su tahliye pompası

Referanslar

Benzer Belgeler

Bunu bir örnekle açıklayalım: Kaçırılan, araba kazası geçiren ya· da cinsel saldırıya uğrayan bir çocuk, çeşitli korkular ve bunalımlar geliştirir.

nülen termik santain çrreyjre ıuıızıne yapacab oluınsuz etki- lcri içcren dilekç Bodıum Bele. diyc Başkanvekili AdDır

İki ayrı dönemde inşa edilen Galata Ticaret Han, hem Ceneviz Kolonisi sınırları içindeki oluşumu hem de 19. yüzyılın ikinci yarısında Galata‟daki mimari

Pek çok kuramcıya göre atar- caların hem böylesine büyük kütleye sahip olmaları, hem de böylesine ufak olmaları, ancak nötron yıldızı ol- malarıyla mümkün..

Further elucida tion of VA induced apoptosis through both mitochondrial and death receptor pathway.VA ind uced cyclin D1, p21 and p27 expression, cycle D1 and p21 might relate

örnek olarak incelediğimiz isim ve fiillerin son hecelerindeki ünlüler, kaynak olarak başvurduğumuz sözlüklerdeki şekilleriyle uzun ünlülerden oluşmadığı.

Güçlendirilen Kiriş-2, Kiriş-3 ve Kiriş-4 deney elemanları referans elemanı gibi eğilme bölgesinde beton basınç dayanımı aşılıp kiriş betonu ezilerek

Bağlantı Erk.Diş Fiyat Euro.- Bağl.Q Hort.G... Bağlantı Erk.Diş Fiyat Euro.-

Saddam gaddar bir diktatördü, ama Irak halk ının yüzde 90'ı, Saddam'ın infazından bir gün önce yayımlanan bir Irak Stratejik Araştırmalar Merkezi araştırmasına göre,

İstanbul Modern'de Ali Ağaoğlu'nun reklam filmine gönderme yapan bir grup, eşek üzerinde &#34;Tarih hayal edenleri de ğil yıkanları yazar&#34; diye seslendi.. &#34;Tarih

&#34;Gökçek istifa&#34; yazılı tişörtlerle Kızılay Metrosu'ndaki turnikelere kendilerini zincirleyen öğrenciler, &#34;Gökçek istifa et&#34; diye slogan attı..

İnsanın vejetaryen olduğuna dair görüş ve kanıt bildirilirken en büyük yanılma biyolojik sınıflandırma bilimi (taxonomy) ile beslenme tipine göre yapılan

Göllerin, istek üzerine süresi uzatılacak şekilde, 15 yıllığına özel şirketlere kiralanacağı belirtiliyor.Burada &#34;göl geliştirme&#34; adı verilen faaliyet,

l~yların sakinleşmesine ramen yine de evden pek fazla çıkmak 1emiyorduk. 1974'de Rumlar tarafından esir alındık. Bütün köyde aşayanları camiye topladılar. Daha sonra

,ldy&#34;ryon ordı, ırnığ rd.n ölcüm cihazlan uy.nş ü.rinc. saİıtrd fıatiycılcri

Erzincan'ın İliç ilçesinin çöpler köyünde altın çıkarmaya hazırlanan çokuluslu şirketin, dönemin AKP'li milletvekillerini, yerel yöneticileri ve köylüleri gruplar

Öte yandan, hemen her konuda &#34;bize benzeyeceksiniz&#34; diyen AB'nin, kendi kentlerinde yüz vermedikleri imar yolsuzluklar ını bizle müzakere bile etmemesi; hemen tüm

İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek adına Kadir Topbaş'ın büyük proje olarak sunduğu metrobüs, şubat ayı sonunda Anadolu yakas ına erişecek.. Bir &#34;tercihli

Aynı biçimde basın toplantıları da, toplantının başındaki açıklama kısmından gazetecilerin sorularına verilen yanıtlara kadar bir şeffaflık ve bilgilendirme

1- YAPILAN TESİSAT; ELEKTRİK İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİNE VE YÜRÜRLÜKTEKİ İLGİLİ STANDARTLARA KULLANILAN TÜM MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMEYE VE TSE' YE UYGUN OLACAKTIR..

Fotoğrafik süperimpozisyon tekniği, hem araştırmalarda elde edilen kafatası veya tanımlanamayacak derecede zarar görmüş olan kafanın tanımlanması için, hem de

görülebileceği gibi, bu sorunların etik bakışla ele alınıp aydınlatılması yalnız insan türü için değil, gezegenimizin tüm canlılarının geleceği

[r]