Tam metin

(1)

T.C.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİNEMA-TV ANASANAT DALI SİNEMA-TV SANAT DALI

14.15 (Kısa Film)

(Yüksek Lisans Tez Raporu)

Tezi Hazırlayan:

Kenan SUBAŞI

İstanbul, 2016

(2)

T.C.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİNEMA-TV ANASANAT DALI SİNEMA-TV SANAT DALI

14.15 (Kısa Film)

(Yüksek Lisans Tez Raporu)

Tezi Hazırlayan:

Kenan SUBAŞI

Öğrenci No:

130770011

Danışman:

Prof. Burak BUYAN

İstanbul, 2016

(3)
(4)
(5)

ii Adı ve Soyadı : Kenan Subaşı

Danışmanı : Prof. Burak Buyan Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans, 2016

Alanı : Sinema-Tv

Anahtar Kelimeler : İletişimsizlik, Farkındalık, Bireysellik

ÖZ

14.15 (Kısa Film)

Bu tez çalışmasında, insanların çevrelerinde gelişen durumlara kendilerini kapatmaları, modern dünyanın içerisinde sadece kendilerine odaklanmaları ve duyguların nasıl köreldiğini, vapurda akordeon çalarak insanlardan para toplayan bir kız üzerinden işlenmiştir. Vapurdaki tüm insanlar kızı görmezden gelir. Ancak finalde kıza işitme ve konuşma engeli olan iki kişi para verir. Bu kişiler çalınan müziği duymamalarına rağmen bahşiş vermişlerdir. Ancak normal diye nitelendirdiğimiz insanlar duydukları halde kızı görmemişlerdir. Bu tezatlığı kullanarak insanların nasıl duygularını kaybettikleri işlenmiştir.

(6)

Name and Surname : Kenan Subaşı

Supervisor : Prof. Burak Buyan

Degree and Date : Master, 2016

Major : Cinema-Tv

Key Words : Miscommunication, Awareness, Individuality

ABSTRACT

14.15 (Short Film)

This thesis work processed people whose turn themselves off in situations that happen in their surroundings, whose focus on only themselves in the modern world and how their sensations are broken, through a girl who collects money from people by playing accordion on a ferry. All the people on the boat ignore her. But at the final, a couple who has hearing and speech disabilities give money to her. Although these people did not hear the music she played, they tipped her. But people we call normal ignored her while hearing her. By using this oppositeness, how people lose their feelings is processed.

(7)

iv

İÇİNDEKİLER

Sayfa No.

ÖZ

ABSTRACT

1. GİRİŞ ... 1

1.1. Konu: ... 2

1.2. Kapsam ... 3

1.3. Amaç ... 4

1.4. Yöntem ... 5

2. TEZ FİLMİ ... 6

3. SİNOPSİS ... 7

4. TREATMENT ... 8

5. SENARYO ... 9

6. ÇEKİM SENERYOSU ... 11

6.1. Mekânlara Göre Çekim Planları: ... 26

7. EKİPMAN... 29

8. SET FOTOĞRAFLARI ... 30

9. BÜTÇE ... 32

10. DEĞERLENDİRME ... 33 ÖZGEÇMİŞ

(8)

1. GİRİŞ

Bu proje öncelikli olarak, insanların hızla modernleştigi ancak aynı hızla yalnızlaştığı ve duygularının kaybolduğu gerçeği üzerine bir farkındalık oluşturma amacı taşımaktadır.

(9)

2 1.1 Konu:

Film; insanların modernleşen dünyada yalnızlaşıp, duygularını kaybedip kendilerini dış dünyaya kapatmalarını konu edinmektedir. Vapurda günlük telaşları içerisinde yolculuk eden insanlar ile aynı vapurda akordeonuyla müzük yapan 12 yaşlarında bir kız çocuğunu insaların farketmemeleri üzerinden anlatılmaktadır. Ana karakterimiz olan akordeon çalan kız çocuğu, insanların diplerine kadar yanaşarak onlardan bahşiş ister. Kız yanlarında belli süre beklemelerine rağmen insanlar bahşiş vermezler. Daha da önemlisi kıza tepki bile vermezler. Kızı görmemezlikten gelirler.

Kız filmin finalinde vapurun başka bir salonuna girer ve kızı gören iki genç kıza para vermek için yanlarına çağırır. Kız paraya alır ve yanlarında bir süre çaldıktan sonra ayrılır. Parayı veren bu iki genç duyma ve konuşma engellidir. Duymadıkları bir müziğe bahşiş vermişlerdir. Filmin sonunda kızı yönetmen, kurgucu ve görüntü yönetmeninin de yanında görürüz ancak kız onlardan da para alamaz.

(10)

1.2 Kapsam:

Senaryo içerisinde kızın bahşiş istediği insanların karakterlerine, sosyal, kültürel ve ekonomik konulara değinilmemiştir. İnsanların hepsinin metropolde yaşayan kişiler olarak görmekteyiz. Sadece verilecek mesaja katkı sağlamak amacıyla kızı gördüklerini ve duyduklarını hissederiz. Filmde zıtlıkları kullanarak sonuca varılmak istenmiştir.

(11)

4 1.3 Amaç:

Film; modernleşen insanın her ne kadar geliştiğini, ileri gittiğini düşünsede aslında duygu olarak bir o kadar gerilediği, bireyselleştiği hususunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

(12)

1.4 Yöntem:

Film çekilmeden evvel senaryo aşamasında, insanların toplu taşıma araçlarında yolculuk ederken ki durumları gözlenmiştir. İnsanları büyük bir bölümü kalabalık içerisinde olmalarına rağmen ellerindeki cep telefonları ile sosyalleşmeyi tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Bu sebeple vapurda kızın bahşiş istemeye gittigi kişilerin çocunluğu telefonları ile meşgul olmalarını tercih ettik.

Akordeon çalan kızı ilk önce normal yolcuların yanına götürüp bir tepki alamadıktan sonar işitme ve konuşma engelli kişilerin yanına götürerek onlardan tepki almayı böylece zıtlıkları kullanarak farklı bir bakış açısı ile verilmek istenen mesajı en güzel şekli ile vermek hedeflenmiştir.

İletişimsizlik, farkındalık, bireysellik gibi konularda literatür taraması yapılarak ve bu konularda çekilmiş uzun ve kısa metrajlı filmleri inceleyerek tekrara düşmeden farklı bir bakış açısı ile konuyu ele almak hedeflenmiştir.

(13)

6 2. TEZ FİLMİ

FİLMİN ADI : 14.15

SÜRE : 00:09:59

YAPIM : 2016

YÖNETMEN : KENAN SUBAŞI

SENARİST : NİLÜFER UZUNHAN

OYUNCULAR : SERAY CANAY

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ : AYŞE NUR GENÇALP

IŞIK : BÜNYAMİN ÖZADALI

SES : KUBİLAY ULUKAVAK

KURGU : KUBİLAY ULUKAVAK

YARDIMCI YÖNETMEN : DİDAR KOÇ

COLORİST : ENGİN CEBİROĞLU

(14)

3. SİNOPSİS

Vapurunu uzak planda görürüz. İskeleye yanaşır insanlar hızlıca vapura binerler.

Hafiften bir akordiyon sesi gelmeye başlar. Gittikçe ses artar bir kız çocuğu akordiyonun sağ tarafına yerleştirdiği kupa bardak ile insanlardan bahşiş ister. Kıza pek kimse para vermez.

Çalan müziği duymuyorlarmış gibi aldırış etmezler. Kız insanların diplerine kadar yanaşır, ancak insanlar dönüp bakmazlar bile ne kıza nede çalan müziği duymuyorlarmış gibi aralarında konuşmaya devam ederler. İkinci katta arka taraflara doğru 35 yaşlarında olan kız ve erkek oturmaktadır. Kızı fark ederler ve bahşiş verirler. Bahşiş veren kişiler işitme ve konuşma engelli kişilerdir.

(15)

4. TREATMENT

Uzak planda tek başına bize doğru gelen vapuru görünür. Akordeo sesi iyice yükselir ve sonunda kızı kamaranın içerisinde en başta durarak akordiyon çalan kızı bulur.

Kız bir müddet akordiyon çaldıktan sonra insanların yanına giderek bahşiş istemeye başlar. Akordiyon sesi ile beraber insanların sesi de duyulur. İnsanların yanında bir müddet bekler bahşiş alamayınca başkasının yanına gider.

Kız vapurun başka bir bölümünde insanlardan bahşiş istemeye devam etmektedir. İnsanlar dibine kadar girse de kızı duymazlıktan gelerek bahşiş vermezler. Kız oturan dört kişinin yanına gider ama bahşiş alamaz. Kız artık bıkmıştır, kimseye görünememekten sinirlenir. Kendini kaybetme durumundadır.

Kızı kısa kısa farklı insanların yanında, farklı açılarla ve vapurun farklı yerlerinde görürüz. Akordiyonun tuşlarına kırarcasına basmaya başlar. Akordiyonun

dinlendirici sesi boğuklaşarak dayanılmaz bir ses haline gelir. Vapurun ön kısmındaki dalgaların vapura çarpmasını görürüz.

Kız vapurun dışında oturmuş simit yemektedir akordiyon yanındadır. Simidin artan kısmını çantasına koyar yerinden kalkar. Kamera kayıttan çıkmaz vapurun camından içerideki kızı görmeye devam eder. İnsanlardan bahşiş istemeye devam etmektedir.

Kamarada ki otuz beş yaşlarında olan kız ve erkeği görürüz. Erkek cebinden çıkardığı bozuk parayı kıza gösterir. Kız çocuğa yavaşça yaklaşır ve reverans yapar gibi eğilir. Çocuk bir lirayı kupaya atar. Kız teşekkür ederek uzaklaşır.

Kamera vapurun içerisinde akordiyon çalan kızı arar, sese doğru gider ses iyice yükselir ve sonunda kızı kamaranın içerisinde birilerinin yanında görür. Kız insanlardan para istemeye devam eder insanlar para vermez. Bu sefer ki kişiler ekiptir.

(16)

5. SENARYO

JENERİK

Açık denizdeki vapuru ön kısmından görürüz. Vapur kameraya doğru olabildiğince yaklaşır.

SAHNE 1. İSKELE BEKLEME SALONU.İÇ.GÜN.KIZ.BEKLEYENLER Beşiktaş’ta ki Kadıköy iskelesinin bekleme salonunda kalabalığın içerisinde bekleyen küçük kızı görürüz. Sırtında akordeonu asılıdır. Bir süre sonra kapı açılır.

Kalabalıkla beraber iskelede bekleyen vapura girer.

SAHNE 2. KAMARA 1.İÇ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kız kamaranın içerisinde en başta durarak akordeon çalmaktadır. Bir müddet çaldıktan sonra şarkı biter. Kimse alkışlamaz kız duruma şaşırıp, bozulur. Başka bir parçaya başlayıp, insanların yanına giderek bahşiş istemeye başlar. Akordeon sesi ile beraber insanların sesi de duyulur. İnsanların yanında bir müddet bekler bahşiş alamayınca başkasının yanına gider. Beş kişinin yanına gittikten sonra kamarandan çıkar.

SAHNE 3. KAMARA 2.DIŞ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kız vapurun 2. Katındaki büyük dış salonunda insanlardan bahşiş istemeye devam etmektedir. İnsanlar dibine kadar girse de kızı duymazlıktan gelerek bahşiş vermezler. Kız oturan üç kişinin yanına gider ama bahşiş alamaz. Kamaradan çıkar.

SAHNE 4. VAPUR.DIŞ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kız vapurun dışında alt tarafında inşaların oturduğu yerde insanlarda para istemektedir. Yanlarında bir süre çalar bahşişi alamayınca önlerinden geçip gider.

SAHNE 5.VAPUR.İÇ.GÜN.KIZ.VAPURDAKİLER

İkinci kat koridorun ortasında siluet olarak görürüz. Sağlı sollu insanlardan para ister ve ekranın solundan çıkar.

SAHNE 6.VAPUR.İÇ.GÜN.KIZ.VAPURDAKİLER

Kız ikinci katta koridorun sol tarafında insanlardan bahşiş istemektedir.

(17)

Karşılıklı birbirine bakan insanların arasındadır. İlk önce sağdakilerden sonra soldakilerden ister sonra ekranın solundan çıkar.

SAHNE 7. KAMARA 4.İÇ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kız ikinci katta tek planda 3 kişinin yanına gider. 3. Kişinin yanında bir şeylerin ters gittiğini, sinirlenmeye başladığını anlarız.

SAHNE 8. KAMARA 4.İÇ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kız artık kimseye görünememekten bıkmıştır, kızı kısa planlarda farklı insanların yanında, farklı açılarla ve vapurun farklı yerlerinde görürüz. Akordeonun tuşlarına kırarcasına basmaya başlar. Akordeonun dinlendirici sesi boğuklaşarak dayanılmaz bir ses haline gelir. Vapurun ön kısmındaki dalgaların vapura çarpmasını görürüz.

SAHNE 9. VAPUR.İÇ-DIŞ.GÜN.KIZ.VAPURDAKİLER

Kızı vapurun içerisinde tek başına umutsuzca dinlenirken görürüz.

SAHNE 10.VAPUR.İÇ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kızı Yakın planda vapurun alt kısmında dışarıda otururken görürüz.

Akordeonu yanındadır. Simit yer. Kamera sabit plandadır. Kız kalkar kamaranın içerisini netleriz. Kız akordeon çalar (3’ler kuralı yıkılmış şekilde). Birilerinin yanına gittiğini görebiliriz. Bir süre sonra kadrajdan çıkar.

SAHNE 11. VAPUR.DIŞ.GÜN.KIZ.ERKEK.KADIN.VAPURDAKİLER Kamarada ki otuz beş yaşlarında olan iki kişiyi görürüz. Erkek olan cebinden çıkardığı bozuk parayı kıza verir. Kız reverans yapar gibi eğilir. Adam bir lirayı kupaya atar. Kız yanlarında biraz çalar ve teşekkür ederek uzaklaşır. Kamaradan çıkar. Aileye tekrar döneriz. Erkek ve Kadın işaret diliyle birbirlerine bir şeyler anlatmaya başlar.

SAHNE 12. VAPUR.DIŞ.GÜN.KIZ. VAPURDAKİLER

Vapurun içerisinde kızı ararız. Sonunda kızı yönetmenin ardından görüntü yönetmeni ve kurgucunun yanında görürüz. Kamera kızı koridorda yürürken görür ve peşinden gider ama kıza yetişemez. Kız karşıdaki kamaraya girer ve kapıyı kapatır.

Kamera kapalı olan kamaradan giremez ve camdan kamaranın içerisine bakar.

(18)

6. ÇEKİM SENARYOSU

SAHNE 1. İSKELE BEKLEME SALONU.İÇ.GÜN.KIZ.BEKLEYENLER Kadıköy, Beşiktaş veya Beşiktaş’ta ki Üsküdar iskelesinin bekleme salonunda kalabalığın içerisinde bekleyen küçük kızı görürüz. Sırtında akordeonu asılıdır. Bir süre sonra kapı açılır. Kalabalıkla beraber iskelede bekleyen vapura girer.

Planlar:

 Kadıköy’deki Beşiktaş veya Beşiktaş’taki Üsküdar iskelesinin içerisini genel planda görürüz insanlar siluet olarak gözükür dışarıda vapur gözükür.

 Kızı yakın planda sırtından görürüz. Kapı açılır. Kız kalabalıkla beraber kapıya doğru ilerler.

 İskelenin ikinci katından kuş bakışı olarak kapıdan çıkanları görürüz. Kızda kapıdan çıkar. Vapurun en üst katından insanların girişi görürüz.

 Geminin ikinci katından sahneyi genel planda görürüz.

 Kızın arkasından kamera vapura girer. Kızla beraber ilk kameraya girer.

 Vapuru iskeleye bağlayan halatları görürüz

 Yakın planda vapurun demirlerine keçeli kalemle yazılmış olan filmin adını görürüz.

 Yakın plan da iskeledeki saati görürüz. Saat 14.14 ten 14.15 e geçer.

 İskeleden ayrılan vapuru görürüz.

Mekânlar

Siluet için Beşiktaş’taki Üsküdar iskelesi, Beşiktaş iskelesi, Kadıköy Kabataş iskelesi.

(19)

SAHNE 2. KAMARA 1.İÇ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kız kamaranın içerisinde en başta durarak akordeon çalmaktadır. Bir müddet çaldıktan sonra şarkı biter. Kimse alkışlamaz kız duruma şaşırıp, bozulur. Başka bir parçaya başlayıp, insanların yanına giderek bahşiş istemeye başlar. Akordeon sesi ile beraber insanların sesi de duyulur. İnsanların yanında bir müddet bekler bahşiş alamayınca başkasının yanına gider. Beş kişinin yanına gittikten sonra kamarandan çıkar.

Kroki:

Planlar

 Kamarayı kapalı olan kamara kapısının camından genel planda görürüz. Kız bir süre akordeon çalar.

 Kamaranın dışından kamera sliderla kayarak içeriyi görür.

Akordeon yakın plan

Kız yüz çok yakın plan

Tuşlara basışını görürüz.

 Akordeondaki bardağa yakın plan

 Kızı bel planda görürüz. Biraz daha çalar, parça biter insanlardan alkış bekler ama gelmez.

Kızın gözünden kamaradakiler.

İnsanların amorsundan kızı görürüz.

(20)

Kız bel plan (başka parçaya girer.)

 Tek planda kız 5 kişiyi dolaşır ve kadrajdan çıkar.

 Kızı her birini yanında tekli görürüz.

 Kız çalarken insanların gözünden de kızı tekli görürüz.

Mekân:

Caddebostan vapurunun alt büyük kamarasıdır. Arka kapının dışından genel planda kamaranın içerisini görürüz. Kızın ekranın sağından çıkar aralıklı iki kişiye gider Kızın sırtını görürüz. 3. kişi en arka ortadaki oturma yeridir. Kamera kızın önüne geçer. Kız sağ tarafta bulunan 2 kişiye gittikten sonra hızlanıp kadrajdan çıkar.

(21)

SAHNE 3. KAMARA 2.DIŞ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kız vapurun 2. Katındaki büyük dış salonunda insanlardan bahşiş istemeye devam etmektedir. İnsanlar dibine kadar girse de kızı duymazlıktan gelerek bahşiş vermezler. Kız oturan altı kişinin yanına gider ama bahşiş alamaz. Kamaradan çıkar.

Kroki

Planlar

 Kamera kapalı salonun içerisinden açık salonun en ucunda duran kızı görür, Kamera ileri doğru yavaşça kayar.

 Kızı bel planda görürüz, bir süre sonra kız ekranın solundan kadrajdan çıkar.

 Kızı bel planda görürüz, kız yürümeye başlar kamera kızla beraber ilk kişiye gider.

 Kamaranın hemen girişindeki ilk ikili koltukta biri oturmaktadır onun yanında görürüz. Kişiyi göğüs kızı bel plan görürüz. Kız bir süre sonra sağına doğru ilerler.

 Kızı sırtından görürüz. Karşılıklı oturan iki orta yaşta kızın ortasında görürüz.

Kızlar sohbet eder. Akordeoncu kız ise bir süre sonra yanlarında ayrılır. (iki kızın ortasında)

(22)

 Kamera sağa doru pan yapar. İki kişinin ortasından uzaktaki kızı görürüz. Kız üç arkadaki kişinin yanındadır.

 Kızın yüzünü yakın planda görürüz.( kız yakın) Kız bir süre sonra kadrajın ağına doğru hareket eder.

 Kameranın dışından, pencerenin arkasından kamaranın sağındaki ilk koltukta oturan kişinin yanına gelir. Bir süre sonra arkasındaki merdivenlerden aşağıya iner.

 Kızın merdivenlerden inişini görürüz.

 Kızın arkasından insanları görürüz.

 Birkaç kişiyi yakın olanda görürüz.

(23)

SAHNE 4.VAPUR.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kız vapurun dışında alt tarafında inşaların oturduğu yerde insanlarda para istemektedir. Yanlarında bir süre çalar bahşişi alamayınca önlerinden geçip gider.

Plan

 Kamera vapurun en üst katından aşağıya doğrudur. Kız insanların dışarıda oturduğu yerdedir.

 Vapurun dışarısında ki demirlerden koridoru görürüz.

 Kamaranın içerisinde dışarıda ki kızı görürüz. Kamara çerçeveleri siyahtır.

 Kızı yakın plan görürüz.

Mekânlar:

Vapurun ikinci katındaki büyük açık salonundan alt tarafı görürüz. Birinci katta aksın olduğu taraftan görürüz. Birinci kat büyük bekleme salonunda dışarıdaki kızı görürüz.

(24)

SAHNE 5.VAPUR.İÇ.GÜN.KIZ.VAPURDAKİLER

Kız vapurun her yerinde geziyor duygusu vermek için kızı vapurun iç ve dış salonlarında 3 kişinin yanında görürüz. 3 tane kısa plan. Hepsinde kız sabittir. İkinci kat koridorun ortasında siluet olarak görürüz. Sağlı sollu insanlardan para ister ve ekranın solundan çıkar.

Planlar

 Kızı kutu gibi olan vapurda ikinci katta kapının arkasından görürüz. Kişinin amorsundan tekli kız. Kişiden bir parça görerek tekli kız. Sadece kız göğüs plan.

 Eski Karaköy vapurunda ikinci kat ön salonda görürüz. Kişinin amorsundan tekli kız. Kişiden bir parça görerek tekli kız. Sadece kız göğüs plan.

 Birinci katta küçük bekleme salonunda görürüz. Kişinin amorsundan tekli kız.

Kişiden bir parça görerek tekli kız. Sadece kız göğüs plan.

(25)

SAHNE 6.VAPUR.İÇ.GÜN.KIZ.VAPURDAKİLER

Kız ikinci katta koridorun sol tarafında insanlardan bahşiş istemektedir.

Karşılıklı birbirine bakan insanların arasındadır. İlk önce sağdakilerden sonra soldakilerden ister sonra ekranın solundan çıkar.

Kroki

Sahneyi siluet olarak görürüz. İçerisi ve içeridekiler siyahtır. Dışarıda deniz ve gökyüzü gözükür.

Plan

 Kamera genel plandadır, yavaşça sahneye doğru yaklaşır.

 Kızı bel plan görürüz.

 Boy planda kız ekrandan çıkar.

(26)

SAHNE 7. KAMARA 4.İÇ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kız ikinci katta tek planda 3 kişinin yanına gider. 3. Kişinin yanında bir şeylerin ters gittiğini, sinirlenmeye başladığını anlarız.

Kroki

Plan

 1-Kızla beraber bel planda kamera salonda yürür. İki kişiye gider sonra üçüncü kişiye yürür. Kamera arkasına geçmiştir.

 2- Kamera pan yaparak veya direkt adamı ve kızı genel planda görür.

 Kızı adamın basında çalarken görürüz (adam+ kız boy veya bel plan)

 Tekli planda adamı görürüz. Yürüme çektiğimizde kamera kızı geçerek öznel açı olur.

 Tekrar kızı bel plan görürüz. Kamera alt açıdadır. Kız ve akordeon tam görünür.

Kamera yavaşça kızın yüzüne doğru ilerler Kadrajda sadece kızın yüzü kalır. Kız kameranın hemen soluna ifadesizce bakmaktadır. Akordeon çalmaz. Ama seste akordeon sesi vardır.

 Kızı ve adamı ilk planda tekrar görürüz. Kız adamdan bahşiş alamaz ve yürümeye başlar kamerada bel planda onunla yürür.

 Kamera arkasından yürür. Genel plan. Yakın yüz plan. Omuzundan. Öznel planda yürüme planlarını görürüz. (3 ler kuralı yıkılır.)

(27)

SAHNE 8. KAMARA 4.İÇ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kız artık kimseye görünememekten bıkmıştır, kızı kısa planlarda farklı insanların yanında, farklı açılarla ve vapurun farklı yerlerinde görürüz. Akordeonun tuşlarına kırarcasına basmaya başlar. Akordeonun dinlendirici sesi boğuklaşarak dayanılmaz bir ses haline gelir. Vapurun ön kısmındaki dalgaların vapura çarpmasını görürüz.Vapur çalışırken ya da dururken oluşan parçaların titremesini yakın planda görürüz.

Plan

 1. Katta koridorda genel, bel, omuz, profil, amors ve öznel planlarda görürüz.

 Koridordaki merdivenlerden, İkinci kattaki merdivenlerden yürüme alanını görürüz.

 Birinci kattaki kamaralara giriş çıkışlarını görürüz. Kız girerken kamera salondan çıkar. Kız çıkarken kamera salona doğru gider.

 İkinci katta iç koridorda kızın ayaklarını görürüz.

 Kamera öznel açıda iç merdivenlerden çıkar.

 Birinci kattaki büyük kamaradaki arka çıkışta kız soldan sağa doğru geçer.

Kamera salonun içerisine doğru çekilir.

 Makine odasının karşısından geçer.

 Birinci kattaki kamara kapılarının hızlıca kapandığını yakın planda görürüz. Kapı hızlıca açılır, kapanır rüzgârdan.

 Kamera kızın gözünden insanlara hızlıca pan yapar.

 Kamera hızlıca kızın yüzüne yaklaşır, uzaklaşır.

 Kız içeride ki koridorun ortasındadır.

 Kamera kızın boy planında alt açıdan etrafında döner.

 Kamera kızın bel planında etrafında döner.

 Kamera kızın yüz planında döner. (dönerken iki yönlüde dön)

 Yakın plan akordeonu açarken görürüz.

 Dalgaları çekilirken görürüz.

 Vapur titrediği zaman sallanıyor parçaları onları yakın plan görürüz.

 Akordeonun kapanışını görürüz.

 Dalgaların geri gelmesini görürüz.

(28)

 Çok yakın planda akordeonun tuşlarına sertçe basmasını görürüz.

SAHNE 9. VAPUR.İÇ-DIŞ.GÜN.KIZ.VAPURDAKİLER

Kızı vapurun içerisinde tek başına umutsuzca dinlenirken görürüz.

Plan

 Kızı insanların vapura bindiği aralıkta görürüz (aralık)

 Demirlere yaslanmıştır. (demirler, demirler 2) boy plan + yakın plan (final plan)

 Kızı vapurun koridorunun ucunda görürüz. Kamera koridordan içeriye doğru kayar. (koridor)

 Merdivenlere oturmuştur. Kamera üzerine doğru kayar (merdivenler)

 Kızın gölgesini görürüz.

 Kızı diğer koridorda görürüz. (koridor 2)

 Küçük kamarada tek başına otururken demirlerin arasından görürüz. (kamara demirler)

 Vapurun aralığında yakın plan sırtından görürüz. (aralık yakkın plan)

 Makine odasının karşısında görürüz.

 İlk kattan ikinci kata çıkarken ki merdivenlerde kız oturmaktadır yanında da akordeonu vardır. Siluet (aralık yakın plan)

(29)

SAHNE 10.VAPUR.İÇ.GÜN.KIZ.KAMARADAKİLER

Kızı Yakın planda vapurun alt kısmında dışarıda otururken görürüz.

Akordeonu yanındadır. Simit yer. Kamera sabit plandadır. Kız kalkar kamaranın içerisini netleriz. Kız akordeon çalar (3’ler kuralı yıkılmış şekilde). Birilerinin yanına gittiğini görebiliriz. Bir süre sonra kadrajdan çıkar.

Plan: Tek planda

 1- Kızı göğüs planda görürüz. Ekranın sağ köşesinde simidi yer. Kalkar kadrajdan çıkar. Flu olan iç salonu netleriz. Kız içeride birkaç kişinin yanına gider ve kadrajdan çıkar.

(30)

SAHNE 11. VAPUR.DIŞ.GÜN.KIZ.ERKEK.KADIN.VAPURDAKİLER Kamarada ki otuz beş yaşlarında olan iki kişiyi görürüz. Erkek olan cebinden çıkardığı bozuk parayı kıza verir. Kız reverans yapar gibi eğilir. Adam bir lirayı kupaya atar. Kız yanlarında biraz çalar ve teşekkür ederek uzaklaşır. Kamaradan çıkar. Aileye tekrar döneriz. Erkek ve Kadın işaret diliyle birbirlerine bir şeyler anlatmaya başlar.

Kroki

Kadın ve erkek ikinci katta, büyük kamarada, en önde orta tarafta iki kişilik yerde oturmaktadır. Erkek sağda, Kadın soldadır.

Plan

 Kız ikinci katta büyük kamaraya girer. Kamera bel planda onu karşılar,

önündedir. Kız bir süre akordeon çalar. Kamera bu sırada göğüs plana ilerler. Kız soluna bakarak gülümser ve adım atarak kadrajdan çıkar.

 Boy planda erkek, kadın ve akordeoncu kızı görürüz.

 Kız çocuktan parayı almak için eğilir yakın planda kızı, erkeği ve parayı atışını görürüz. Kız yanlarında biraz çalar.

 Kamera erkeğe tekli planda yaklaşır, akordeondan bir parça görürüz. Ses bozulur.

 Annenin amorsundan kızın teklisini görürüz, ses bozulur.

(31)

 Kızın gözünden aileyi görürüz ses normaldir.

 Erkeğin gözünden kızı görürüz. Ses bozulur.

 Kadının amorsundan erkeği ve erkeğin amorsundan da kadını görürüz.

 Yakın genel planda kız yanlarında ayrılır. Kamera aileye doğru kayar. İşaret dili ile konuşurlar.

 Babanın amorsundan anneyi görürüz. El işareti ile konuşur.

 Annenin amorsundan görürüz babayı görürüz.

(32)

SAHNE 12. VAPUR.DIŞ.GÜN.KIZ.VAPURDAKİLER

Vapurun içerisinde kızı ararız. Sonunda kızı iki kişinin yanında buluruz.

Plan

 Kamera kızı arıyormuşçasına vapurun içerisinde dolaşır. Uzun uzun yürüme planları.

 Vapurun ikinci katında yönetmenin başında bulur kız çalar yönetmen elindeki kâğıtlarla oyalanır. Kamera uzaktan yaklaşırken kız uzaklaşır. (yönetmen) (ikinci katın acık salonundan kapalı salonunu görür.)

 Vapurun ikinci katında senaristin yanında görürüz. Sabit plan (senarist) ikinci katta tekli olan kısımda gözükür.

 Vapurun ikinci katında görüntü yönetmeninin yanında görürüz. Sabit plan.

 Vapurun alt kısmında büyük kamarada kurgucunun yanında görürüz. Sabit plan başlar bir süre sonra kız hareketlenir. Kamera kızdan daha sonra hareketlenir. Kız karşıdaki kamaraya girer kamera peşinden gider kamaranın camından içerideki kızı görür. İçeriye girmeden.

 Vapurun alt kısmında büyük kamarada kurgucunun yanında görürüz. Kurgucu oturmaktadır kız yanı başında çalar ve arkasındaki uzun koridorun sonundaki kamara gözükür. Kız bir süre sonra kamaradan çıkıp diğer kamaraya girer. Kız yürümeye başladığında kamera kayarak kurgucuyu geçip genel plan olur.

 Kamaranın camından içerideki kızı görürüz.

(33)

6.1. Mekâlara göre çekip planları;

ÜST KAT AÇIK BÜYÜK SALON

 Sahne 11 tamamı

 Sahne 1 vapurdan iskele

 Sahne 5 tekli plan

 Sahne 8 merdivenler planı

 Sahne 9 kız vapurdan dışarı bakar

 Sahne 9 kız yakın plan vapur dışına bakar

 Sahne 12 görüntü yönetmeni

 Sahne 12 yönetmen

 Martılar, dalgalar, vapur çalışırken metallerin sallanması, kapıların sertçe kapanması

ÜST KAT AÇIK KÜÇÜK SALON

 Jenerik

 Sahne 3 tamamı

 Görüntü yönetmeni

 Yönetmen

 Kız diğer salonda

 Martılar, dalgalar, vapur çalışırken metallerin sallanması, kapıların sertçe kapanması

ALT KÜÇÜK SALON

 Sahne 4 içeriden dışarıdaki kızı görmek

 Sahne 5 kız tekli insanların içerisinde

 Sahne 5 kız ikili kızın arasında

 Sahne 8 kız ikili arasında

 Sahne 8 kız kapıdan içeri girme, çıkma

 Sahne 9 kız camın içerisinde kamera kıza doğru yaklaşır

 Sahne 9 kız cama yaslanmış

(34)

 Sahne 9 kız camdan dışarıya bakıyor

 Sahne 10 kız içeride

 Senarist

 Kurgucu

ALT BÜYÜK SALON

 Sahne 2 tamamı

 Finalde camdan kızı içeride gördüğümüz plan

 Sahne 9 kameranın arka tarafta içeriye girmesi

ALT KAT İNSANLARIN DIŞARIDA OTURDUĞU YER BÜYÜK SALON

 Sahne 2 camın dışında salonu görme sahnesi

 Sahne 9 kızın demirlere yaslandığı sahne

 Sahne 9 kızın gemiden dışarıyı izlediği sahne

 Sahne 9 yakın planı

 Filmin adı

ALT KAT İNSANLARIN DIŞARIDA OTURDUĞU YER KÜÇÜK SALON

 Sahne 1 vapurun iskeleye bağlandığı demirler

 Sahne 4 dış planlar

 Sahne 9 merdivenler

 Sahne 10 tamamı

ALT KORİDOR

 Jenerik

 Vapura giriş

 Sahne 8 koridordan iç salonu görmek

 Sahne 8 plan 2 koridorda çift taraflı kızla beraber yürümek

 Sahne 8 koridordaki merdivenlerden yukarı yürüme sahnesi

 Sahne 8 makine odası

(35)

 Sahne 8 kamara kapıları

 Sahne 8 dalgalar

 Sahne 9 kız demirlere yaslanmış

 Sahne 9 kız demirler planı 2

 Sahne 9 kız iki koridorun ucunda

 Sahne 9 kızın denize baktığı sahne

 Sahne 9 kızın sırtından denize

 Sahne 9 kızın merdivenlere oturduğu sahne

 Sahne 9 kızı merdivenlerin üzerinden gördüğümüz sahne

 Sahne 9 kızı karşı demirlerde gördüğümüz sahne

 Sahne 12 kızın karşı kamaraya yürümesi

 Sahne 12 final plan

ÜST KAT KORİDOR

 Sahne 3 plan 1 koridordan açık salondaki kızı gördüğümüz plan

 Sahne 3 final planı kamera koridorun camından açık salonu görür

 Salon 6 tamamı

 Salon 7 tamamı

 Salon 8 ikili üçlü ve planlar

 Sahne 8 kız kamarada yürüme

 Sahne 8 kızın öznelinden yürüme

 Sahne 8 kamaranın ortasında kızın etrafında dönme yakın ve uzak plan

 Sahne 8 ayak planları

 Sahne 8 akordeon yakın planları

 Sahne 8 kızın yüzüne yakınlaşma planları

 Sahne 8 şaşırma sahne planları

 Sahne 9 kızı camda gördüğümüz sahne

 Yönetmen

 Görüntü yönetmeni

 Kurgucu

(36)

7. EKİPMAN

KAMERA : SONY ALPHA A7S 2

LENS : SCHNEIDER XENON FF PRIME LENS SETİ

TRİPOD : MANFROTTO MK055X

IŞIK : 850W REDHEAD *3

MİKROFON : SENNHEISER STÜDYO MİKROFONU

REFLEKTÖR : HENSEL

(37)

8. SET FOTOĞRAFLARI

(38)
(39)

9. BÜTÇE

Oyuncu

1. Çocuk : 500 TL

Ekip

1. Görüntü Yöetmeni : 1500 TL

2. Işık : 500 TL

3. Kamera Asistanı : 500 TL 4. Prodüksiyon Asistanı : 500 TL

5. Kurgu : 500 TL

6. Colorist : 500 TL

Ekipman

1. Kamera : 1250 TL

2. Tripod : 150 TL

3. Filtre vs Lens : 2000 TL

4. Işık : 1000 TL

Ulaşım ve Yemek

1. Ulaşım : 250 TL

1. Yemek : 250 TL

TOPLAM: 9.900 TL

(40)

10. DEĞERLENDİRME

Konu seçiminden sonra synopsis, tretman, senaryo ve çekim senaryosu yaklaşık yedi aylık bir çalışmanın ardından tamamlanmıştır. Filmin yapım tasarımı ise yaklaşık yaklaşık altı ay çekimleri ise iki gün sürmüştür. Çekimler çekim senaryosu ve krokilere sadık kalınarak gerçekleştirilmiştir.

İletişimsizlik, farkındalık, bireysellik temalarını film atmosferinde kuvvetlendirmek için filmed hiç diyalog kullanılmamıştır. Filmde akordeon çalan kızın insanlarla hiç iletişime geçmemesi yaratılan atmosfer ile gerçeklik hissinin kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır.

Filmde kız sadece vapurdaki yolculardan bahşiş almadan geri dönmez, yönetmenden, kurgucudan ve görüntü yönetmeninden de bahşiş alamaz. Film ekibinin gösterilmesiyle iletişimsizlik ve bireysellik kavramlarının filmi çeken ekip içinde geçerli olduğu vurgulanmıştır. Her ne kadar böyle bir film çekmiş olsalarda benzer bir durumda vapurdaki yolcuların verdikleri tepkiyi vereceklerdir.

(41)

ÖZGEÇMİŞ

1989 yılında İstanbul'da doğdum. Fatih ilköğretim okulu ve ardından Amiral Vehbi Ziya Dümer lisesini bitirdim. 2012 Yılında Erciyes Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldum. 2013 yılında yine aynı üniversitede Sinema ve Televizyon bölümünde yüksek lisansına başladım. Bir yıl aradan sonra 2014 yılında Beykent Üniversitesinde başladığım Sinema ve Televizyon Yüksek lisansın tez yazma aşamasındayım.

Aday: Kenan Subaşı

Şekil

Updating...

Benzer konular :