2019-06-18 Interpellation Sverigedemokraterna Norrbotten

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

IM201708a_rev01

2019-06-18

Interpellation Sverigedemokraterna Norrbotten

Angående tvångsvård utan lagstadgat stöd

Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande Sjukvårdspartiet

Det har i media framkommit att en kvinnlig patient tvångsvårdats inom psykiatrin i Norrbotten under 18 dagar innan en ansökan om tvångsvård gjordes. När ett beslut om tvångsvård fattats måste en ansökan göras till förvaltningsrätten inom fyra dagar för ett medgivande om fortsatt tvångsvård.

Under tvångsvården ska kvinnan erhållit sex el-behandlingar och nekats permission vid tre tillfällen.

Hon tog en kort tid efter tvångsvården livet av sig.

Utredningen mot överläkaren om tjänstefel är nedlagd och istället har åklagaren riktat kritik mot region Norrbotten på grund av ”oklar delegationsordning”, ”kaotiska förhållanden” och att läkaren var

”ny på arbetsplatsen” och IVO har öppnat ett granskningsärende mot region Norrbotten.

Frågor till Kenneth Backgård:

-Vilka åtgärder har region Norrbotten vidtagit för att detta inte ska upprepas.

-Hur säkerställer regionen att personalen inom psykiatrin håller sig uppdaterade kring lagstiftningen för psykiatrisk tvångsvård.

Marianne Sandström Sverigedemokraterna Norrbotten

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :