• Sonuç bulunamadı

TÜRKÇE TESTİ. 1. ve 2. soruları metne göre cevaplayalım. Furkan elinde ne ile balkona çıktı? A. B. C.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TÜRKÇE TESTİ. 1. ve 2. soruları metne göre cevaplayalım. Furkan elinde ne ile balkona çıktı? A. B. C."

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SONER HOCA DEĞERLENDİRME SINAVI - 2. SINIF

23 NİSAN

Furkan elinde bayrakla balkona çıktı. Bugün onun bayramıydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ydı. Atatürk armağan etmişti ona ve tüm çocuklara. Tüm yurda coşkulu bir sevinç hakimdi.

1. ve 2. soruları metne göre cevaplayalım.

1.

2.

4.

5. 1.

1.

3.

3.

2.

3.

2.

2.

4.

4.

1.

4.

3.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

C.

C.

Furkan elinde ne ile balkona çıktı?

Bayramı çocuklara kim armağan etti?

Yukarıdaki kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi kelimeler ara- sında vardır?

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğun- da sıralama nasıl olur?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etmekte- dir?

Balon

Atatürk

kuşlar Bayrak

Babası

kiler

Resim defteri

Halk

TÜRKÇE TESTİ

5

doktor steteskop

A.

A.

B.

B.

C.

futbol - basketbol öğretmen - öğrenci ressam - fırça

durmaz akacak

damarda kan

(2)

SONER HOCA DEĞERLENDİRME SINAVI - 2. SINIF

TÜRKÇE TESTİ

5

6. 9.

7.

8.

10.

A.

C.

B.

Yukarıdaki cümlede noktalı yere

hangisi gelmelidir? Yukarıdaki cümlelerin sonuna sı- rasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

Aşağıdakilerden hangsinin ilk he- cesi yukarıdaki görselin son hece- sidir?

Kerem evin bahçesinde topuyla oynadı.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki cümlede yoktur?

Yanıma gelmek ... araba

bulman gerekiyor. - Vah vah, çok üzüldüm ( )

- Ağaca mı çıktı ( ) - Çarpıştılar ( )

A. ama B. için C. neden

A. B.

C.

Kim? Nerede?

Niçin?

A.

B.

C.

( . ) ( ! ) ( . ) ( ! ) ( . ) ( . ) ( ! ) ( ? ) ( . )

Yukarıdaki kibrit çöplerini bütün olarak kullanarak aşağıdaki kelime- lerden hangisini oluşturabiliriz?

A.

B.

C.

TOP KIL SÜT

Soruya Gel😯

(3)

A.

B.

C.

Masanın altına saklandı.

Köpeği Kömür’ü seviyordu.

Ayla ip atlıyor.

SONER HOCA DEĞERLENDİRME SINAVI - 2. SINIF

TÜRKÇE TESTİ

5

11.

12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yoktur?

A.

B.

C.

‘‘Deniz’’ kelimesi hangi cümlede özel isim olarak kullanılmıştır?

Deniz bugün dalgalı.

Deniz yakın arkadaşımdır.

Denizde balıklar yüzüyor.

A.

B.

C.

Nerede?

deniz karpuz havuç fare

Kim?

Neden?

13. Serhan salonda kızıyla oyun oynadı.

Yukarıdaki cümlede hangi so- runun cevabı yoktur?

A.

B.

C.

14. çalar parayı veren düdüğü

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluştur- duğumuzda ilk ve son kelime hangileri olur?

İlk kelime Son kelime

15.

Yukarıdaki kelimeleri, harfleri kul- lanarak alfabetik olarak sıraladı- ğımızda hangi kelimeye ulaşırız?

A.

B.

TAKI ATKI

K 1.

A 3.

T 2.

I 4.

(4)

SONER HOCA DEĞERLENDİRME SINAVI - 2. SINIF

MATEMATİK TESTİ

5

1, 2 ve 3. soruları takvime göre cevaplayalım.

1.

2.

A.

A.

B.

B.

C.

C.

Ayın altıncı günü hangi gün- dür?

‘‘23 Nisan Ulusal Egemen- lik ve Çocuk Bayramı’’ hangi güne denk gelir?

Pazartesi

Cuma Salı

Salı

Çarşamba

Perşembe

PZT SA ÇA PE

NİSAN 2020

CT

CU PZ

136 2027

147 2128

81 2215

29 30 31 29

1623 103 2417

114 1825

125 1926

3. Takvim yaprağı hangi ayı göstermektedir?

A.

B.

C.

Çarşamba Nisan

2020 4.

Yukarıdaki tabloda ‘‘?’’ ile gös- terilen yere hangisi yazılmalı- dır?

A.

B.

C.

Salı

Çarşamba Perşembe

DÜN BUGÜN YARIN Cuma

5.

Çocukların sordukları sorula- rın cevapları sırasıyla hangi- sinde verilmiştir?

A.

B.

C.

7 - 21 12 - 30 52 - 4

1. Bir yılda kaç hafta var?

2. Bir ayda kaç hafta var?

(5)

Kardan adam saat dokuzda ya- pılıyor. Güneş iki saat sonra sıcaklığını kardan adama ulaştı- rıyor. Güneşin etkisiyle kardan adam dört saatte tam olarak eriyor.

Kardan adam saat kaçta tam olarak erimiş olur?

SONER HOCA DEĞERLENDİRME SINAVI - 2. SINIF

MATEMATİK TESTİ

5

6.

Soruya Gel😯

7.

Yukarıdaki saat kaçı göster- mektedir?

A.

B.

C.

Saat: beşe çeyrek var.

Saat: dördü çeyrek geçiyor.

Saat: beşi çeyrek geçiyor.

A.

B.

C.

09:00 11:00 15:00

8. Yandaki saat kaçı göstermektedir?

A.

B.

C.

Saat: altı Saat: on iki

Saat: on iki buçuk

9. Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsimi ayı değildir?

A.

B.

C.

Nisan Mayıs Haziran

10. Akrep beş ile altı arasında, yelkovan ise altıdadır. Buna göre saat kaçtır ?

A.

B.

05:30 05:15

(6)

SONER HOCA DEĞERLENDİRME SINAVI - 2. SINIF

MATEMATİK TESTİ

5

Saat:12:00

Ahmet Ela

Saat:08:30

11.

Öğrencilerden hangisinin ver- diği cevap doğrudur?

Alper’in babasının yurt dışın- dan dönüş tarihi nedir?

A.

B.

C.

Ahmet Ela

İkisinin de cevabı yanlıştır.

12. Ali saat sekizde kalktı. Bir buçuk saat sonra kahvaltıya oturdu.

Ali saat kaçta kahvaltıya otur- muştur?

A.

B.

C.

Saat dokuz buçukta Saat sekizde

Saat on buçukta

13.Mehmet günde 3 kitap okumak- tadır.

Bir haftada kaç kitap okur?

A. 12 B. 18 C. 21

14. Alper, Mart ayının 11. günün- de doğmuştur. Alper’in doğum gününden 10 gün sonra babası yurt dışından dönmüştür.

A.

B.

C.

11 Mart 21 Mart 1 Mart

15. Üç yılda kaç ay vardır?

A. 36 B. 24 C. 12

(7)

SONER HOCA DEĞERLENDİRME SINAVI - 2. SINIF

HAYAT BİLGİSİ TESTİ

5Yukarıdaki olaylardan hangisi Milli Mücadele’nin başlangıcı- dır?

Yukarıdakilerden hangileri milli bayramlarda karşılaşılan durumlardandır?

2.

5.

1. Atatürk’ün Samsun’a çıkması 2. Türkiye Büyük Millet Mecli- si’nin açılması

3. Atatürk’ün Ankara’ya gelmesi 1. Her yıl Cımhuriyet Bayramı 4.

hangi tarihte kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızla ilgili bir resim- A. dir?

B. A.

C.

C. B.

19 Mayıs 23 Nisan 29 Ekim

A. 1 B. 2 C. 3

3. Hangisi 23 Nisan Ulusal Ege- menlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılanlardan biri değildir?

A.

B.

Sınıfların süslenmesi

Eş, dost ziyaret edilir.

Okullar süslenir.

El öpülür.

Şiirler okunur.

Büyüklerden para alınması

A.

B.

(8)

SONER HOCA DEĞERLENDİRME SINAVI - 2. SINIF

HAYAT BİLGİSİ TESTİ

5

6.

7.

8.

Aşağıdaki bayramlardan hangisi Atatürk’ün armağanıdır?

Bayramlarda aşağıdakilerden hangisinin olması hiç doğru değildir?

Aşağıdaki tarihlerin hangisinde milli bayram kutlaması yapıl- maz?

A.

A.

A.

A.

A.

C.

B.

B.

B.

B.

B.

C.

C.

C.

C.

23 Nisan

a doğru, b yanlıştır.

Cumhuriyet Bayramı Ramazan Bayramı

Zafer Bayramı Kurban Bayramı Birlik

18 Aralık

Ramazan Bayramı

a yanlış, b doğrudur.

Küslük

29 Ekim

Kurban Bayramı

Her ikisi de yanlıştır.

Yardımlaşma

23 Nisan

Yukarıdaki ifadeler için hangisi doğrudur?

Tablodaki milli bayramlar boyanacaktır. Yukarıdaki tab- lonun boyalı hali hangisidir?

9.

10.

a. Milli Marşı’mızın adı İstiklal Marşı’dır.

b. Milli Marşı’mızın yazarı Ata- türk’tür

(9)

CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI

1) 1) C C 2) 2) A A 3) 3) B B 4) 4) B B 5) 5) C C 6) 6) A A 7) 7) B B 8) 8) A A 9) 9) A A 10) 10) C C

2. Sınıf Deneme Sınavı (5) 2. Sınıf Deneme Sınavı (5)

1) 1) B B 2) 2) A A 3) 3) A A 4) 4) C C 5) 5) B B 6) 6) B B 7) 7) A A 8) 8) C C 9) 9) C C 10) 10) B B

11) 11) A A 12) 12) B B 13) 13) C C 14) 14) B B 15) 15) C C

11) 11) C C 12) 12) A A 13) 13) C C 14) 14) B B 15) 15) A A 1)

1) A A 2) 2) C C 3) 3) B B 4) 4) B B 5) 5) C C 6) 6) C C 7) 7) A A 8) 8) B B 9) 9) C C 10) 10) A A

MATEMATİK MATEMATİK

HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ

TÜRKÇE

TÜRKÇE

Referanslar

Benzer Belgeler

( … ) Varlıkları hareket ettirmek için sadece çekme kuvveti uygularım. ❖ Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. ➢ Cisimleri hareket ettirmek için ……….

Hakan çok sevimli bir çocukmuş. Ancak bir kötü huyu varmış. O da çok meraklı olmasıymış. O kadar meraklıymış ki mahallesindeki herkes nerede, ne yapıyor

Yukarıdaki toplama işlemlerine göre + ifadesi hangi sayıya eşittir.. Yukarıdaki çivili tahtaya gergin bir şekilde lastik takılarak dikdörtgen

gerekiyordu. Seyit, bunu başarmaya kararlıydı. Düştüğü yerden bir hışımla kalktı ve yakınındaki Arkadaşına:. Bu bizim vatanımıza borcumuzdur dedi.

 Aşağıdaki bölme işlemlerini örnekteki gibi kısa yoldan yapalım..  Aşağıdaki bölme işlemlerini örnekteki gibi kısa

 Aşağıdaki bölme işlemlerini örnekteki gibi kısa yoldan yapalım..  Aşağıdaki bölme işlemlerini örnekteki gibi kısa

Aşağıdaki maddelerden hangisi bir ışık kaynağı değildir.. Yukarıdaki tablodaki yanlışlığı düzeltmek için hangi ikisi

3.Yukarıdaki görselde Aslan davulun sesinin kendisine çok az geldiğini söylüyor.. Bunun sebebi aşağıdakilerden