MADDE SAYFA ÜCRET NO HİZMETİN ADI NO TL. Dingil-Km Ücreti ,35

Tam metin

(1)

- 1 -

NO HİZMETİN ADI NO TL

1.12.4/B Özel Vagon Özel Tren Boş Taşımalarda

Dingil-Km Ücreti ... 18 ... 0,35 1.12.7/a Özel Vagon Kira Ücreti

Dingil-Km Başına ... 19 ... 0,35 En Az Ücreti ... 19 ... 755,00 1.12.7/c Özel Vagon Sipariş Ücreti

Dingil-Km Ücreti ... 19 ... 0,35 1.12.8/a Emniyet ve Servis Vagonu Ücret

Dingil-Km Ücreti ... 19 ... 0,35 1.14/c Tonkm Ücreti ... 22 ... 0,139 1.14.3/b 1-150 km. Taşıma Ücreti ... 23 ... 16,50 1.17. En Az Taşıma Ücreti

a) Perakende İPTAL

b) Tam Vagon ... 26 ... 316,00 1.22.2/g Gümrük Beyanname Ücreti ... 36 ... 132,00 2.2.2/c Mola Ücreti ... 39 ... 87,00 2.5.4. Hat İşgal Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 43 ... 0,19 2.6.3/b Boş Taşıma Ücreti (Sayfa: 44)

Sahibine ait vagonlar ile protokole 2 Ding. Vg.dan 4 ve Daha Faz. Ding. Vg.dan

dayalı kiralık vagonlardan Vagon Başına Vagon Başına

(TL) (TL)

1-150 Km. arasında ... 215,00 ... 309,00 151-500 Km. arasında ... 226,00 ... 370,00 501-1000 Km. arasında ... 295,00 ... 449,00 1001 Km. ve yukarısı ... 370,00 ... 531,00 2.6.4/a Sahibine Ait Vg. Hat İşgal Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 44 ... 0,19 2.6.4/b Gare Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 45 ... 0,042 2.6.4/c Gare Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 45 ... 0,042 2.6.4/d Bakım, onarım ve hasar nedeniyle hatlarda bekleyen

Sahibine Ait Vg. Hat İşgal Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 45 ... 0,19 2.7.3. Sirkeci Feribot Ücreti

a) Perakende İPTAL

b) Tam Vagon ... 47 ... 31,50 c) Kendi Tekerlekleri Üzerinde Taşınan Demiryolu Araçları . 47 ... 31,50 2.7.4/d Özel Feribot Ücreti (Sirkeci) ... 48 ... 12.000,00 2.8.2./b Vangölü Feribot Ücreti

a) Perakende İPTAL

b) Tam Vagon... 49 ... 48,50 c) Kendi Tekerlekleri Üzerinde Taşınan Demiryolu Araçları . 49 ... 48,50 2.8.4/d Vangölü Özel Feribot Ücreti ... 50 ... 21.800,00 2.10.3 Dolu Taşıma Ücreti

a) - Brüt ağırlığı 36 tona kadar olan konteyner

taşımalarında kullanılacak tonkm ücreti ... 54 ... 0,139 - Brüt ağırlığı 36 tondan fazla olan konteyner

taşımalarında kullanılacak tonkm ücreti ... 54 ... 0,096

(2)

- 2 -

d) TCDD’ye ya da sahibine ait vagonlarla en az taşıma mesafesi (1-150 km.) kapsamında ve 60 ayak’ a kadar yapılacak dolu konteyner taşımalarında eşya cinsi ve

ağırlığına bakılmaksızın vagon başına fiks olarak;

d.1) 1-10 km. de vagon başına fiks olarak (gidiş+dönüş) ... 54 ... 242,00 d.2) 11-60 km. de vagon başına fiks olarak ... 54 ... 208,00 d.3) 61-75 km. de vagon başına fiks olarak ... 54 ... 242,00 d.4) 76-150 km. de vagon başına fiks olarak ... 54 ... 292,00 2.10.5 Boş Taşıma Ücreti

a) - Dolu taşıması yapılmamış boş konteyner

taşımalarında kullanılacak tonkm ücreti ... 56 ... 0,139 - Dolu taşıması yapılmış boş konteyner

taşımalarında kullanılacak tonkm ücreti ... 56 ... 0,139 e) TCDD’ye ya da sahibine ait vagonlarla yapılan

en az taşıma mesafesi (1-150 km.) kapsamında ve 60 ayak’ a kadar yapılan boş konteyner taşımasında vagon başına fiks olarak;

e.1) 1-10 km. de vagon başına fiks olarak ... 57 ... 90,00 e.2) 11-60 km. de vagon başına fiks olarak... 57 ... 90,00 e.3) 61-75 km. de vagon başına fiks olarak... 57 ... 129,00 e.4) 76-150 km. de vagon başına fiks olarak... 57 ... 229,00 2.11.2 Manevra Sayılmayan Taşıma Ücreti ... 59 ... 87,00 2.11.4 Manevra Ücreti Vagon Başına

 Uzunluğu 1-250 m. (dahil) arasında olan mesafelerde ... 60 ... 13,00

 Uzunluğu 251-1000 m. (dahil) arasında olan mesafelerde ... 60 ... 35,00

 Uzunluğu 1001-2000 m. (dahil) arasında olan mesafelerde . 60 ... 45,00

 Uzunluğu 2001-4000 m. (dahil) arasında olan mesafelerde . 60 ... 52,00

 Uzunluğu 4001 m. ve üzeri mesafelerde ... 60 ... 61,00

 İstasyon dahilinde yapılan manevralarda ... 60 ... 29,00 2.12.5 Ücret: (Sayfa:61-62)

A- Çekilen Araçlardan:

a) Çekilen aracın kira ücreti olarak, kiralayanın emrine verildiği andan İşletme emrine iade edilinceye kadar geçen sürenin beher 24 saat ve kesri için;

- Yük Vagonlarından ... 61 ... 188,00 b) Çekilen araçların hareket ettirilerek belirli yerler

arasında taşınması halinde beher dingil ve Km.si için ... 62 ... 0,35 d) Sınıfına bakılmaksızın dingil ve Km. başına ... 62 ... 1,39 B- Lokomotiflerden: (Sayfa:62)

Gerek iltisak hatlarında ve gerekse anahatta kullanılmak üzere kiraya verilen lokomotiflerden, kiralayanın emrine verildiği andan İşletme emrine iade edilinceye kadar geçen sürenin beher saat ve kesri için;

(3)

- 3 -

NO HİZMETİN ADI NO TL

... Yakıt ve Yağ Yakıt ve Yağ ... Müşteriye Ait . TCDD’ye Ait ... (TL) (TL) a)Anahat Lokomotiflerinden

1) Diesel ... ..458,00 ... 1.373,00 2) Buharlı ... 534,00 ... 1.678,00 b) Manevra Lokomotifleri ve Poz Otoları ... 458,00 ... 1.220,00 2.12.6 Özel Anlaşma (Sayfa:63)

1- Çekilen Araçlardan

a) Çekilen aracın kira ücreti olarak, kiralayanın emrine verildiği andan İşletme emrine iade edilinceye kadar geçen sürenin beher 24 saat ve kesri için;

- Yük Vagonlarından……….63………95,00 b) Çekilen araçların hareket ettirilerek belirli yerler

arasında taşınması halinde beher dingil ve Km.si için…………..63………..0,35 2- Çeken Araçlardan (Sayfa:64)

Çeken aracın kiralayanın emrine verildiği andan İşletme emrine iade edilinceye kadar geçen sürenin beher saat ve kesri için;

Yakıt ve Yağ Yakıt ve Yağ Müşteriye Ait TCDD’ye Ait

(TL) (TL)

a) Anahat Lokomotiflerinden ... 534,00 ... 1.373,00 b) Manevra lokomotifi ... 458,00 ... 1.678,00

2.12.6/C/2 Hat İşgal Ücreti:

a) Hat İşgal Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 65 ... 0,19 b) Gare Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 65 ... 0,042 2.12.6/C/2 Diğer Uygulama Koşulları:

a) Hat İşgal Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 66 ... 0,19 2.12.9/a DTİ’lere Verilecek Ranfor Hizmeti (TL/Saat)

Dizel Lokomotif ... 67 ... 1.296,00 Elektrikli Lokomotif... 67 ... 846,00 2.12.10/b DTİ’lere Verilecek Manevra Hizmeti (Sayfa: 68)

Manevra Lokomotifi Anahat Lokomotifi

(TL/Saat) (TL/Saat)

Dizel Lokomotif ... 430,00 ... 943,00 Elektrikli Lokomotif... 388,00 ... 790,00 2.13.10 Vinç Forklift Ücreti(Sayfa: 73)

Forkliftden ... 69 ... 42,00 5 Tonluk Vinç ... 69 ... 49,00 10 Tonluk Vinç ... 69 ... 76,00 25 Tonluk Vinç ... 69 ... 90,00 50 Tonluk Vinç ... 69 ... 253,00

(4)

- 4 -

2.14.3. Tekirdağ-Derince-Tekirdağ Feribot Ücreti (Sayfa: 72) a) 2 dingilli vagonlarda 20 ton,

4 dingilli vagonlarda 40 tondan

az olmamak üzere ton başına ... 72 ... 87,00 b) Kendi Tekerlekleri Üzerinde Taşınan Demiryolu Araçları 72 ... 52,00 2.14.4. c) Özel feribot ücreti (Tekirdağ-Derince-Tekirdağ) ... 73 ... 70.200,00 2.15.3/b Boş Taşıma Ücreti (Sayfa: 74)

Sahibine ait vagonlarla 2 Ding. Vg.dan 4 ve Daha Faz. Ding. Vg.dan

yapılacak taşımalar Vagon Başına Vagon Başına

(TL) (TL)

1-150 Km. arasında ... 229,00 ... 320,00 151-500 Km. arasında ... 237,00 ... 396,00 501-1000 Km. arasında ... 318,00 ... 481,00 1001 Km. ve yukarısı ... 396,00 ... 563,00 2.15.5/a Hat İşgal Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 75 ... 0,19 2.15.5/b Kullanılmaksızın boş olarak bekleyen vagonlardan

Gare Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 75 ... 0,042 Çeşitli nedenlerle boş olarak bekleyen vagonlardan

Gare Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 75 ... 0,042 2.15.5/c Hat İşgal Ücreti Vagon Başına (TL/m) ... 75 ... 0,19 3.2 Vagon Cihazları Tarifesi

3.2.4 Depozito ... 79 ... 73,00 3.2.5 Ücret

a) Vagona Örtülen Muşamba ... 79 ... 208,00 b) Yerdeki Eşya İçin Muşamba ... 79 ... 76,00 c) Takoz (çivi dahil) – Zincir (vagon başına ve ayrı ayrı) ... 79 ... 99,00 d) Halat veya İp-Tel (Vagon başına ve ayrı ayrı) ... 79 ... 84,00 3.3 Açık Alan Tarifesi Ücretleri

3.3.8/f Yükleme boşaltma sahalarında mesai saatleri dışında

3.şahıslara ait bekleyen araçlardan ... 86 ... 1,39 3.3.11 Ücretler

a) Açık Alanda (Her Çeşit Eşya) ... 86 ... 0,95 b) Kapalı Hangarda ... 86 ... 3,12 c) Genel Hangarda... 86 ... 0,95 d) Rampalarda ... 86 ... 1,28 e) Rampada Araç Yükleme/Boşaltma ... 86 ... 84,00 3.4 Sipariş Depozito Tarifesi

3.4.9 Depozito Ücreti

1. Sarnıçlı ve Ui tipi vagonlar ile 6 ve

daha fazla dingilli yük vagonlarından ... 94 ... .133,00 2. Canlı Hayvan ve Biçer Döğer taşımaları için ... 94 ... 96,00 3. Diğer Yük(her türlü) vagon için ... 94 ... 74,00

(5)

- 5 -

NO HİZMETİN ADI NO TL

3.5.2/e Kıymet Priminde Değer Beyanı ... 96 ... 2.170,00 3.5.3/a Kıymet Priminde En Az Ücret

-Perakende İPTAL

-Tam vagon işlemli taşımalarda

 1-150 km. de ... 97 ... 3,55

 151-400 km. de ... 97 ... 6,95

 401 km. ve yukarısı ... 97 ... 12,80 3.6.15 Tatili Edevat Ücreti

a) İlk 24 saat için ... 113 ... 1,25 b) 25 Saat ve fazlası için ... 113 ... 1,53 3.6.18/a Ham/Ton Km. Ücreti ... 114 ... 0,27 3.7.9 Ardiye Ücreti

I/a Ağırlığı 1000 Kg.a kadar ... 117 ... 15,50 I/b Ağırlığı 1001 Kg. ve fazlası ... 117 ... 18,00 II Canlı Hayvanlar ... 117 ... 11,60 III Elektronik Cihazlar ... 117 ... 11,60 IV Diğer Eşya ... 117 ... 11,60 3.8.8 Tartı Ücreti

1. Perakende İPTAL

2. Tam Vagon İşlemli Taşımalarda (boş vagon dahil) tartı ve vagon başına .... 122 ... 29,00 3. Demiryolu Taşıması ile İlgili Olmayan Tartılardan tartı başına 122 ... 61,00 3.9.6 Hamaliye Ücreti

1. Perakende İPTAL

2. Tam Vagon İşlemli Taşımalarda ton başına ... 124 ... 11,00 3. 150 Kg.ı geçen eşya ... 124 ... 14,00 3.10.6 Temizleme Ücreti

1. Temizleme Dezenfeksiyon ... 127 ... 160,00 2. Temizleme ... 127 ... 81,00 3.11. 4 /A Konteyner Elleçleme

-Dolu ... 129 ... 71,50 -Boş ... 129 ... 27,50 3.11. 4 /B Konteyner Sağlamlaştırma ... 129 ... 41,00 3.11. 4 /C Konteyner Bekleme ... 129 ... 21,00

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :