MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN SONUÇLARI

Download (0)

Full text

(1)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT YAPTIRAN ADAYLARIN SONUÇLARI

ÖN KAYIT SIRALAMASINDA DİKKATE ALINAN KRİTERLER VE GEREKLİ AÇIKLAMALAR

1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına ilişkin 25/11/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar doğrultusunda üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır. Bunun için 05-09 Haziran 2017 tarihleri arasında ön kayıt alınmıştır.

2. Ön kayıt başvurularında bazı bölümlerde başvuru sayısının az olması sebebiyle burada boş kalan kontenjanlar başvuru sayısının yüksek olduğu ve MEB’nın atamaya öncelikli alanları değerlendirilerek Yönetim Kurulu kararıyla diğer alanlara aktarılmıştır.

- Boş kalan kontenjanlar, konaklama ve seyahat hizmetleri, görsel sanatlar, felsefe, biyoloji, fizik, kimya, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, türk dili ve edebiyatı, psikoloji, müzik, İngilizce, harita-tapu kadastro.

- Aktarılan kontenjanlar, Muhasebe ve Finansman, sağlık, coğrafya, tarih, beden eğitimi.

3. 18.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu ve 28.11.2016 tarihli Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda adayların sıralamasında ilk kriter olarak not ortalaması tercih edilmiş olup, en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmıştır. Adayların not ortalamalarının eşit olması durumunda ÖSYM’nin de pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına yerleştirme yaparken kriter olarak kullandığı doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olan adaya öncelik verilmiştir. İlgili web adresi aşağıdadır.

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/PEDAGOJI/2013_PedagojikFormasyonTercihKilavuzu 23012014.pdf

4. Not ortalamasında 100’lük sistem kullanılmış olup, farklı not sistemi ile mezun veya mezun olacak olan adayların not ortalamasının dönüştürülmesinde Yüksek Öğretim Kurulunun karşılıkları kullanılmıştır.

5. 100’lük veya 4’lük sistemde notu olmayan (örneğin Azerbaycan’da öğrenimini tamamlamış öğrencilerin diplomasında not ortalamaları bulunmamaktadır) adayların diploma notu ÖSYM’nin de pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına yerleştirme yaparken kullandığı gibi 2 olarak hesaplanmıştır.

İlgili web adresi aşağıdadır.

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/PEDAGOJI/2013_PedagojikFormasyonTercihKilavuzu 23012014.pdf

6. Diğer üniversitelerden mezun ya da mezuniyet aşamasında olan adaylara toplam kontenjanın en az

%25 alınması kriteri uygulanmıştır.

7. Tablo 3. Yedek Listelerin İlan ve Kayıt Tarihleri

S. No Etkinlik Tarih

1 1. Yedek Liste ilanı 6 Temmuz 2017

2 1. Yedek liste kesin kayıt 06-07 Temmuz 2017 3 2. Yedek Liste ilanı (Gerekirse) 10 Temmuz 2017 4 2. Yedek liste kesin kayıt 10-11 Temmuz 2017

5 Derslerin başlaması 17 Temmuz 2017

8. Programa kaydolan öğrencilerin dersleri 17 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak ve ders programı web sitesinden ilan edilecektir. Dersler, Birinci dönem dersleri Pazartesi, Salı, Çarşmaba ve Perşembe günlerinden haftada haftada iki gün olacaktır. İkinci dönem dersleri ise haftada bir veya iki gün olacaktır.

Web adresi http://www.mku.edu.tr/index.php?page=archive_duyuru&location=159

(2)

9. Programın akademik takvimi Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Programın Akademik Takvimi

I. Dönem Başlangıcı 17/07/2017

I. Dönem Ara Sınavları 14-20/08/2017

I. Dönem Bitişi 17/09/2017

I. Dönem Final Sınavları 18-24/09/2017

I. Dönem Bütünleme Sınavları 25-30/09/2017 II. Dönem Kayıtlarının Yapılması 02-03/09/2017

II. Dönem Başlangıcı 09/10/2017

II. Dönem Ara Sınavları 27/11/2017-03/12/2017

II. Dönem Bitişi 21/01/2018

II. Dönem Final Sınavları 22-28 Ocak 2018

II. Dönem Bütünleme Sınavları 29 Ocak 2018-04 Şubat 2018

10. Ön kayıtta getirilen belgeler eksiksiz ise kesin kayıtta belge getirmenize gerek yoktur. Dilekçeniz ile birlikte gelmeniz yeterli olacaktır. Dilekçe örneği 4. sayfadadır.

11. Ön kayıttaki bilgilerinde hata olduğu tespit edilen ve sıralamayı etkileyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

12. Öğretmenlik Uygulaması ve diğer derslerden muaf olma durumu olan öğrencilerin muafiyet belgelerini kayıt esnasında getirmeleri gerekmektedir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Dilekçe (Sayfa 4’te yer almaktadır)

- Ders Muafiyet Belgesi (Derslerden muaf olmak isteyen öğrenciler içindir. Muafiyet koşulları ve dilekçe örneği sayfa 5-6’da yer almaktadır.)

Not: Öğrencilerimiz öğrenci işleri şubesinden öğrenci numarasını aldıktan sonra öğrenci numarası ile birlikte Halk Bankası şubelerinden birine I. Dönemin ücreti olan 1.027TL ücret yatıracaklardır.

NOT:

1. Yönetim Kurulu kararıyla programın işleyişiyle ilgili bilgilerde (ders saatleri, akademik takvim vb…) değişiklikler yapılabilir. Değişiklik olduğunda web adresimizden adaylarımıza duyuru yapılacaktır.

2. Güncel duyuruları (ders programı, danışman öğretim üyeleri, akademik takvim

vb...) http://www.mku.edu.tr/main.php?location=egitimbilimleri adresinden

takip edebilirsiniz.

(3)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ BAŞKANLIĞINA

2017-2018 Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt yaptırdım. Ön kayıtta verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan eder bir adayın bilgilerinde sehven hata yapılmışsa sıralamada oluşabilecek değişiklikleri kabul ederim. Şu an pedagojik formasyon eğitimi kapsamında başka bir üniversitede kayıtlı değilim. Bu bağlamda fakültenizde açılacak olan 2017-2018 öğretim yılı pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına kesin kayıt yaptırmak istiyorum. Program da dersler başladıktan sonra öğrenimimi bırakmak zorunda olduğumda para iadesi yapılmayacağını biliyorum. Ön kayıtta verdiğim belgelerden doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu ve kesin kaydımın silineceğini kabul ederim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…./…./2017 Adı Soyadı

İmza

Adres:

Telefon:

(4)

MUAFİYET

1. Öğretmenlik uygulaması ve diğer derslerden muaf olmak isteyen öğrenciler kesin kayıt sırasında muafiyet belgelerini de getirmelidir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.

2. Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı bir yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını SGK veya MEB’den stajyerliğin kaldırıldığına dair vb… belgeler ile ibraz edenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur.

NOT: Öğrencilerimizin öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olması için SGK belgesinin yanında çalıştığı kurumdan da belge getirmeleri veya SGK belgesinde yer alan kurum kodunun bir eğitim kurumuna ait olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

Yalnızca SGK belgesi getirenlerin muafiyet başvuruları dikkate alınmayacaktır.

(5)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ BAŞKANLIĞINA

2017-2018 Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kesin kayıt yaptırdım. Aşağıda belirttiğim derslerden muaf olmak istiyorum. Muafiyet için gerekli belgelerim ektedir. Ekteki belgelerin doğruluğunu beyan eder, aksi takdirde doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ederim.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…./…./2017 Adı Soyadı

İmza Adı Soyadı:

Öğrenci No:

Atamaya Esas Alanı:

Muaf olmak istediği ders(ler):

1. ……….

2. ……….

3. ……….

4. ……….

Adres:

Telefon:

I. DÖNEM DERSLERİ ve KODLARI

Kod. Ders Adı T U AKTS

101 Eğitim Psikolojisi 2 0 2

103 Öğretim İlke ve Yönt. 2 0 2

105 Eğitim Bilimine Giriş 2 0 2

107 Özel Öğretim Yönt. 2 2 3

109 Seçmeli I. 2 0 2

Ekler:

1.

2.

(6)

1. YEDEK LİSTE

1. ATAMAYA ESAS ALAN ADALET

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI ve MEZUNİYET AŞAMASINDA OLAN 1. YEDEK LİSTEDEN YERLEŞEN ADAYLAR

S.

No. Adı-soyadı Baba adı Üniversite Lisans Not Ortalaması

Doğum Tarihi

1 Sümeyye SELÇUK Mucahittin MKU 68.73 06.04.1977

2. ATAMAYA ESAS ALAN MUHASEBE VE FİNANSMAN

DİĞER ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI ve MEZUNİYET AŞAMASINDA OLAN 1. YEDEK LİSTEDEN YERLEŞEN ADAYLAR

S.

No. Adı-soyadı Baba adı Üniversite Lisans Not Ortalaması

Doğum Tarihi

1 Mehmet Ali TATAR Ahmet DİĞER 57.25 24.06.1982

2 Emin URHAN Ali DİĞER 56.60 10.02.1986

3 Kamil ALBAYRAK Ali DİĞER 55.66 15.03.1992

4 Asiye ASİ Cuma DİĞER 55.43 10.08.1981

5 Begüm AYTAŞ Yaşar DİĞER 55.43 05.02.1989

6 İnci DOĞRUÖZ Mustafa DİĞER 54.91 21.07.1977

7 Yunus Emre YAMAN Ali Rıza DİĞER 53.33 01.12.1988

8 Aydın ELİNÇ Hacı Abdullah DİĞER 52.86 17.01.1992

9 Mustafa Kemal KALAY Hasan Ali DİĞER 50.30 28.01.1989

10 Umut YAŞAR Necip DİĞER 48.43 26.10.1989

11 Tuğba ESER Mustafa DİĞER 33.73 13.09.1995

12 Halime ATLAÇ İsmail DİĞER 30.00 04.10.1993

13 Gurbet YERAL Nadir DİĞER 30.00 16.01.1986

3. ATAMAYA ESAS ALAN SAĞLIK

DİĞER ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI ve MEZUNİYET AŞAMASINDA OLAN 1. YEDEK LİSTEDEN YERLEŞEN ADAYLAR

S.

No. Adı-soyadı Baba adı Üniversite Lisans Not Ortalaması

Doğum Tarihi

1 Nadire ERGÜN Recep DİĞER 66.40 08.02.1995

2 Emrullah OKYAY Nedim DİĞER 66.40 23.11.1991

3 Selden GÜNGÖR Aziz DİĞER 65.23 27.06.1980

4 Hacer ÇEVİK Mehmet DİĞER 62.43 18.05.1987

5 İlknur GÖKÇE Mehmet Necip DİĞER 62.43 22.05.1980

6 Meryem BAŞBUĞA Süleyman DİĞER 62.22 01.12.1979

7 Bulut ÖZGÜL Ali DİĞER 61.96 03.08.1987

(7)

8 Tuğba DEMİRCİ Sıtkı DİĞER 61.26 17.11.1985

9 Hasret NUR Nasraddin DİĞER 60.80 13.04.1993

10 Fatma ALAGÖZ ARIK Mehmet Necip DİĞER 60.80 24.02.1976

11 Cengiz TEMEL Cafer DİĞER 58.46 22.02.1989

12 Onur GÖNEN Ali DİĞER 57.06 13.11.1980

13 Büşra Aysun GELİCİ Mükremin DİĞER 56.83 16.06.1989

14 Mediha OKUR Burhan DİĞER 55.66 30.09.1978

15 Ahmet AKYOL Abdulhakim DİĞER 53.33 12.03.1994

Figure

Updating...

References

Related subjects :