Workforce Management Web for Supervisors Help. Bireysel Müşteri Temsilcileri Programları Değiştir

Tam metin

(1)

Bireysel Müşteri Temsilcileri Programları Değiştir

Workforce Management Web for

Supervisors Help

(2)

Bireysel Müşteri Temsilcileri Programları Değiştir

Şunları kullanarak belirli bir müşteri temsilcisi için program ögeleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz:

• Ana ProgramMüşteri Temsilcisi GenişletilmişveyaGün İçigörünümü

• SenaryoMüşteri Temsilcisi GenişletilmişveyaGün İçigörünümü

Örnek olarak, bir aracıyı gereğinden fazla personel sağlanmış faaliyetten bir gereğinden az personel sağlanmış faaliyete atamak isteyebilirsiniz; veya genel etkileşim hacminde bir değişiklik nedeniyle bir izin günü için ücretli saatleri takas etmek isteyebilirsiniz.

Kısayol menülerikullanarak program ögeleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ögeler eklendiğinde, farenizi kullanarak belirli ögelerigrafiksel olarak taşıyabilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Aşağıdaki bölümler şunları kapsamaktadır:

• Kısayol Menülerini Kullanma

• Tam Gün Program Ögeleri Ekleme

• Tam Gün İstisnaları, İzin Günlerini ve Tam Gün Çalışılmayan Saatleri Değiştirme

• Vardiyaları Değiştirme

• Vardiya Ögeleri Ekleme ve Düzenleme

• Vardiya Ögelerini Taşımak ve Tekrar Boyutlandırmak

• Bekleyen Değişiklikleri Taahhüt Etme veya Geri Alma

Kısayol Menülerini Kullanma

Bir kısayol menüsünü görüntülemek için:

• Bir program ögesi eklemek veya düzenlemek istediğiniz zaman adımında bir müşteri temsilcisi kılavuz sırasına sağ tıklayın. (Belirli bir zaman adımını yakınlaştırmak için, Tam Gün Görünümü onay

kutusunun seçimini kaldırın ve/veyasütunları yeniden boyutlandırın.)

Herhangi bir komutunu seçmeden bir kısayol menüsü kapatmak için:

• Esc'ye basın.

(3)

Bir kısayol menüsü açmak için program ögeleri içeren bir müşteri temsilcisi zaman adımına sağ tıklayın. Seçim için mevcut menü ögeleri, müşteri

temsilcisinin program gününde hali hazırda bulunan (veya bulunmayan) tam gün ögelere bağlıdır. Aşağıdaki tablo tüm menü ögelerini ele almaktadır.

İzin Günü Ekle Açık yeşil bir çubuk olarak görünen izin gününü

aracıya atar.

Tam Gün Çalışılmayan Saatler Ekle

Bir tam gün çalışılmayan saatler türü seçebildiğiniz bir pencere görüntüler. Eklendiğinde, çalışılmayan saatler bir koyu yeşil çubuk olarak görünür (Renk Aracıile rengi değiştirebilirsiniz).

Tam Gün İstisna Ekle Bir tam gün istisna türü seçebildiğiniz bir pencere görüntüler. Eklendiğinde, istisna bir kırmızı çubuk olarak görünür.

Vardiya Ekle

Bir vardiya türü ve başlangıç/bitiş zamanları seçebildiğiniz bir pencere görüntüler. Eklendiğinde, vardiya kalın siyah sınırlarla bir koyu mavi çubuk olarak görünür (Renk Aracıile rengi

değiştirebilirsiniz).

İşaretli Zaman Ekle İşaretli Zaman Ekle iletişim kutusunu görüntüler.

Değişikleri Geri Al Bu müşteri temsilcisinin programını, son kaydedildiği duruma döndürür.

Çoklu Ekle Çoklu müşteri temsilcileri veya takımlar için

program ögeleri eklemenizi sağlar.

Programı Kopyala

Bu menü, Müşteri Temsilcisi Genişletilmiş görünümde görünür. Tek bir müşteri temsilcisi program günü seçebilir ve seçili program gününü kopyalayacağınız Başlangıç ve Bitiş tarihlerini seçmek için bu seçeneği kullanın.

Tam Gün İstisnaları, İzin Günlerini ve Tam Gün Çalışılmayan Saatleri Değiştirme

Bir tam gün istisna, izin günü veya tam gün çalışılmayan saatler eklendiğinde, kılavuzda çubuğunu silemez,taşıyamaz veya boyutlandıramazsınız. Ancak, farklı bir tam gün ögesi ekleyerek

değiştirebilirsiniz.

Eklenmiş bir tam gün istisna, izin günü veya tam gün çalışılmayan saatlere sağ tıkladığınızda, mevcut öge (İstisna, İzin Günü veya Tam Gün Çalışılmayan Saatler) tam gün kısayol menüsünde

görünmez ancak İstisna Düzenle veya Tam Gün Çalışılmayan Saatler Düzenle seçenekleri açılır menüde İstisna veya Çalışılmayan Saatler için görünür. Eğer başlangıç/bitiş zaman ayarları ile oluşturulduysa, Tam Gün İstisna veya Tam Gün Çalışılmayan Saatleritaşıyabilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz. Ayrıca bkz.İstisna İletişim Kutusu DüzenleveVardiya Ögeleri Ekleme ve Düzenleme.

(4)

Vardiyaları Değiştirme

Bir vardiya girildikten sonra, bunun grid'deki çubuğunusilemezsiniz; ancak çubuğu farklı bir tam gün öğesi ekleyerek değiştirebilirsiniz. Eklenmiş bir vardiyaya sağ tıkladığınızda,vardiya ögeleri kısayol menüsü'nü görürsünüz.

Vardiyanın başlangıç ve/veya bitiş zamanlarını değiştirmek için, şunlardan birini gerçekleştirin:

• Kısayol menüsününDüzenlekomutunu kullanın.

• Ctrl tuşunu basılı tutarken kaydırma çubuğunu görsel olaraktaşıyın veya yeniden boyutlandırın.

Tip

Paylaşılan bir taşıma grubuna ait bir müşteri temsilcisi için vardiya başlangıç zamanını ya da vardiya bitiş zamanını değiştirirseniz, değişikliği kaydettiğinizde bir uyarı mesajı göreceksiniz.

Vardiya Ögeleri Ekleme ve Düzenleme

Bir müşteri temsilcisinin programı bir vardiya içerdiğinde (koyu siyah kenarlar ile bir mavi çubukla gösterilir), o vardiya ekleyebilir ve vardiyadaki program

ögelerini düzenleyebilir veya vardiyanın kendisini düzenleyebilirsiniz.

• Aşağıda listelenen seçeneklerle bir kısayol menüsü görüntülemek için vardiyaya sağ tıklayın.

• Fare imlecini bir okla (>) biten seçeneği üzerine getirdiğinizde, daha fazla seçenek görüntüleyen bir alt menü görüntülenir.

Ekle>

Alt menüden,Mola,Yemek, [yarı gün]İstisna, [yarı gün]Çalışılmayan Saatler,Faaliyet Kümesi,İş Kümesi, veyaİşaretli Zaman. Program ögelerini eklemek için sonuçlanan iletişim kutusunu kullanın.

Düzenle>.

Alt menüden faaliyet kümesi, vardiya veya düzenlemek istediğiniz diğer program ögesini seçin. Öğenin başlangıç ve/veya bitiş zamanlarını ayarlamak için ortaya çıkanDüzenleiletişim kutusunu kullanın.

Şunun için Faaliyetleri Ayarla >

Alt menüden İş, İş Kümesi veya Faaliyet Kümesi seçin. Müşteri temsilcisi iş faaliyetlerini belirlemek için ortaya çıkanFaaliyetleri Ayarlailetişim

kutusunu kullanın. Faaliyet Kümeleri kılavuzda sarı çubuklar olarak görünür.

(5)

Sil> ImportantDikkatlice seçin, öge silinmeden evvel bir onay uyarısı bulunmamaktadır. Eğer bir vardiyanın sadece tek bir faaliyet kümesi varsa, o faaliyet kümesini silemezsiniz;

böylece sağ tıkladığınızda Sil komutu görünmez.

Değiştir

Bir müşteri temsilcisi programında ögenin üzerine tıkladığınızda (bir yemek, mola, yarı gün veya tam gün istisna, bir yarı gün veya tam gün çalışılmayan saatler ve işaretli zaman), Değiştir komutu görünür ve açılır menüde etkinleşir. Aynı türde seçili bir

"eski" ögeyi, "yeni" öge ile değiştirmek için bu komutu kullanın.

Menüden Öğe > değiştir... seçeneğinin seçilmesi Çoklu Değiştir Shiribazı'nı etkinleştirir. Sihirbaz,Çoklu Ekle Sihirbazı'ndaki ekranları taklit eden bir dizi benzer seçim ekranları görüntüler (örnek olarak, Faaliyet Seç ve Müşteri Temsilcisi Seç).

Ekranların her birinde seçim(leri) gerçekleştirin ve Sonraki'ne tıklayın.

Son seçim ekranı, değiştirdiğiniz öge olarak aynı türün ögelerini görüntüler. Bir öge seçin ve Bitir'e tıklayın.

WFM, o günde programlarında aynı "eski" öge bulunan seçili tüm müşteri temsilcileri için "eski" ögeyi, "yeni" öge ile değiştirir.

Taahhüt Et

Ana Program'da çalışırken, müşteri temsilcisi program gününde bekleyen ögeler mevcutsa ve Değişiklikleri Onayla güvenlik izniniz

etkinleştirildiyse, o günün bekleyen tüm değişikliklerinin senaryoya dahil edilmesi için Taahhüt Et'i seçebilirsiniz. Bir program

senaryosunda çalışıyorsanız ve müşteri temsilcisi program gününde bekleyen ögeler mevcutsa, o günün tüm bekleyen değişikliklerinin senaryoya dahil edilmesi için Taahhüt Et'i seçebilirsiniz.

Geri Al

Eğer bir müşteri temsilcisinin gününde bekleyen program ögeleri mevcutsa, müşteri temsilcisinin o günündeki tüm bekleyen değişiklikleri kaldırmak için Geri Al'ı seçebilirsiniz.

Değişikleri Geri Al Bu müşteri temsilcisinin programını, son kaydedildiği duruma döndürür.

Çoklu Ekle Çoklu müşteri temsilcileri veya takımlar için

program ögeleri eklemenizi sağlar.

Program Geçmişi Geçerli ana programı önceki durumuyla

karşılaştırmak ve isteğe bağlı olarak ana programı önceki duruma döndürmek (geri al) için kullanın.

(6)

Tip

Eğer eklemeleriniz veya düzenlemeleriniz, zamanlama ve yemeklerin, molaların, istisnaların dağıtımı da dahil olmak üzere vardiya veya herhangi bir vardiya ögesi için zaman kısıtlamalarını ihlal ediyorsa bir uyarı mesajı görünür.

Vardiya Ögelerini Taşımak ve Tekrar Boyutlandırmak

Bir müşteri temsilcisinin programı bir vardiya içerdiğinde, vardiyanın bazı program ögelerini (faaliyet kümeleri, molalar, yemekler ve yarı gün istisnaları) veya vardiyayı farenizi kullanarak taşıyabilir (sürükle ve bırak) veya boyutlandırabilirsiniz.

Bir ögeyi taşımak hem başlangıç hem de bitiş zamanlarını değiştirir ancak süresini korur. Bir ögeyi tekrar boyutlandırmak süresini değiştiren, ögenin başlangıç ve bitiş zamanlarını değiştirir.

Important

Eğer değişiklikleriniz program ögeleri ile üst üste geliyorsa veya vardiya, vardiya ögeleri için zaman kısıtlamalarını ihlal ediyorsa bir uyarı mesajı görüntülenir. Zaman kısıtlamalarının bazı örnekleri:

1. WFM Web hiçbir zaman yemekleri ya da yarım gün istisnalarını vardiyalarla birlikte taşımaz; bazı yemekler ya da yarım gün istisnaları—kendi yapılandırmalarına bağlı olarak—vardiya saatlerinin dışında gerçekleşemez.

WFM Web hiçbir zaman faaliyet kümelerini veya 1 dakika grenlilikle iş kümelerini taşımaz ancak bu vardiya ögelerini 15 dakikalık grenlilik ögeleri olarak işler ve eğer 15 dakikalık grenlilik kısıtlaması ihal edilirse şu uyarı mesajı görüntülenir: Kısıtlama ihlali:

Faaliyet kümesi zamanları, başlangıç/bitiş zamanları ile veya 15 dakikalık zaman adımlarıyla uyuşmalıdır.

Bir Vardiya Öğesini taşıma

Tip

Vardiyanın kendisini taşımak için Ctrl tuşunu ilk iki adımda basılı tutun.

1. Program ögesinin ortasına tıklayın ve fare butonuna basılı tutun.

Fare imleci bir dört uçlu oka dönüşür.

2. Ögeyi sağa veya sola sürükleyin.

(7)

Bir uyarı mesajı herhangi bir kısıtlama ihlalinde sizi uyarır.

Bir Vardiya Öğesini yeniden boyutlandırma

Tip

Vardiyanın kendisini revize etmek için Ctrl tuşunu ilk iki adımda basılı tutun.

1. Bir program ögesinin başlangıç veya bitiş noktasına tıklayın ve fare tuşuna basılı tutun.

Fare imleci bir iki uçlu oka dönüşür. (Eğer bir dört uçlu ok görüyorsanız veya nokta değişmiyorsa fare butonunu kaldırın ve ardından ögenin renkli çubuğunun kenarına tıklayın.)

2. Çubuğun başlangıç veya bitiş noktasını sağa veya sola sürükleyin.

3. Öge istediğiniz başlangıç veya bitiş zamanına sahip olduğunda fare butonunu bırakın.

Bir uyarı mesajı herhangi bir kısıtlama ihlalinde sizi uyarır.

Bekleyen Değişiklikleri Taahhüt Etme veya Geri Alma

Seçili gün için bir müşteri temsilcisi programındaki tümbekleyen değişiklikleridahil etmek veya tümünü kaldırmak için:

1. Gün İçi görünümünde müşteri temsilcisinin program sırasına sağ tıklayın.

2. Kısayol menüsünden Taahhüt Et veya Geri Çağır'ı seçin.

Tip

Değişiklikleri Onayla güvenlik izni etkinleştirilmemişse, Taahhüt Et'i seçemezsiniz.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :