İSTANBUL D STÜDYOSU LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tam metin

(1)

1 / 5 İSTANBUL D STÜDYOSU

LED VİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname, TRT İstanbul Kuruçeşme D Stüdyosu Ulus/İSTANBUL adresinde bulunan D Stüdyosu Görüntü Sisteminin yüklenici tarafından anahtar teslimi olarak yapılması işini tanımlamaktadır.

I. GENEL İSTEKLER

1. Teklif edilecek teçhizat; 220 (iki yüz yirmi) +/-%10 (artı/eksi yüzde on) AC Volt, 50 (elli) +/-%5 (artı/ eksi yüzde beş) Hz. şebeke gerilimi ile sorunsuz olarak çalışacaktır.

2. Teklif edilecek teçhizat, 7/24 gün/saat devamlı çalışma esaslarına uygun olacaktır.

3. Teklif edilecek teçhizat, 10°C ~ 35°C (en fazla-en az) sıcaklık aralığı ve 30% ~ 70% (%en fazla-

%en az) bağıl nem aralığında, teknik karakteristiklerinde herhangi bir problem olmaksızın çalışacaktır.

4. Teklif edilecek HD teçhizat SMPTE 274M ve SMPTE 296M ile SMPTE 272M ve SMPTE 299M standartlarına göre 1080p, 1080i, 720p, 720i 50 Hz’e uygun olarak çalışabilecektir.

5. Teklif edilecek sistem HD 1920x1080 50p, 1920x1080 50i, 1280x720 50p ve SD 720x576 50i formatlarını destekleyecektir.

6. Kurulacak sistemi oluşturan tüm teçhizat yeni, kullanılmamış, sağlam, hatasız, çalışır vaziyette ve üretimden kalkmamış olacaktır.

7. Sistemin kurulması ve çalıştırılması için gerekli her türlü montaj işleri, inşaat işleri;

kırılan/dökülen/sökülen parça ve yerlerin eski haline getirilmesi, yenilenmesi ve boyanması;

kablolama, uç sonlandırma, kablo kanalları, askı aparatları, montaj ve sistemi devreye alma ve benzeri tüm işler yüklenici tarafından yapılacaktır.

8. Teklifle birlikte LED Videowall Görüntü Sisteminin diyagramı verilecek, kullanılan teçhizatın marka, model ve özellikleri belirtilerek sistem çalışma prensibi detaylı şekilde açıklanacaktır. LED Videowall Görüntü Sistemi diyagramı Kurumca onaylandıktan sonra montaja başlanacaktır.

9. Görüntü Sisteminde kullanılacak kablo, konnektör…vs. european tip olacak, HD-SDI sinyalini sorunsuz şekilde taşıyabilecek özellikte olacak (SMPTE 424M HD-SDI arayüzü standardına uygun olup, 3Gbit/s video sinyalini taşıyabilecektir.) ve yüklenici firma LED Videowall Görüntü Sisteminde kullanılacak kablo ve konektörler idarece onaylandıktan sonra montaja başlayacaktır.

10. İhale komisyonunca, İhale değerlendirme aşamasında incelemek amacıyla, teklif edilen cihaz ve teçhizattan istenen numuneler, firma tarafından temin edilerek İhale komisyonuna sunulacaktır.

Firma, temin edilen numunelerin İhale Komisyonu tarafından her türlü yöntemle incelemeye tabi tutulmasını ve gerekli görüldüğü takdirde istenen testlerin TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) akrediteli bir laboratuarda yapılması için tüm masrafları ödemeyi kabul edecektir.

11. Yüklenici firma Görüntü Sistemi için garanti süresinin bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücret karşılığı yedek malzeme temin edecektir.

12. Yüklenici firma teçhizat için yazılım tanıtım CD’si ve her türlü dokümantasyon ile sistemin çalışabilmesi için gerekli her türlü malzeme ve cihazı verecektir.

13. Görüntü Sisteminin “Geçici Kabulü” sırasında kullanılacak ölçü cihazlarından Geçici Kabul Komisyonunca istenenleri yüklenici firma temin edecektir. Ölçü cihazlarının kalibrasyon sertifikası Kuruma verilecektir.

14. Görüntü Sisteminin garanti süresi en az 3 (üç) yıldır.

15. İhaleye teklif veren firmaların, ihale konusu işi yerinde gördüğü kabul edilecektir.

(2)

2 / 5 16. Satın alınacak teçhizat için İstanbul D Stüdyosunda 5(beş) personelin katılımı ile 5 (beş) gün

süreli ölçü-bakım ve işletme eğitimi verilecektir.

17. Ölçü-bakım ve işletme eğitimi sonunda katılımcılar:

i. Sistemleri sorunsuz bir şekilde işletebilecektir.

ii. Modül, kart gibi parçaları değiştirebilecektir.

iii. Şemalar yardımı ile modül bazında tamir bilgi ve yeteneğine sahip olacaktır.

II. LED WİDEOWALL GÖRÜNTÜ SİSTEMİ

A. LED EKRANLAR

Stüdyoda 3(üç) adet Dikine LED Ekran, 1(bir) adet Kavisli LED Ekran, 3/(üç) adet Kolon LED Ekran, 1(bir) adet Düz LED Ekran ve 1(adet) Hareketli LED Ekran bulunmaktadır.

a) Hareketli LED ekran, Dikine LED ekran, Kavisli LED Ekran ve Düz LED Ekran

1. LED Ekranlar Ek-1,2,3,4’deki şemada gösterildiği şekilde ve ölçülerdedir:

Dikine LED Ekran 90(+%10,-%12) cmX280(+%5, -%4) cm,

Hareketli LED Ekran 260(+%11) cmX 150(-%4) cm, Düz LED Ekran 400(-%5) cmX240(-%7) cm,

Kavisli LED Ekran 1344 (+%2)X250(±%4) cm

2. Düz LED Ekran ve Kavisli LED Ekran Ek-6’da gösterilen şekilde firma tarafından kurulup, eksiksiz ve sorunsuz olarak çalışır halde teslim edilecektir. Kurum, Düz LED Ekran ve Kavisli LED Ekran montajı sırasında şekil değişikliği yapmakta serbesttir.

3. Dikine LED Ekranlar ve Hareketli LED Ekran Ek-1,2’de gösterildiği şekilde oluşturulacak ve herhangi bir yere montajı yapılmayacaktır. Ek-1,2’de gösterildiği şekilde gösterildiği gibi Dikine LED Ekranların arkasının uzun iki kenarına ve Hareketli LED Ekranın arkasının kısa iki kenarına ekranların yüksekliğinde 40mmX60mmX3mm kesitinde siyah demir profil montajı yapılacaktır.

Bağlantı kablolarının uzunlukları montaj esnasında Kurumca bildirilecektir.

4. LED ekran modüler yapıda olacaktır. Modüller panelleri, panellerde LED ekranı oluşturacaktır.

5. Modüller, üzerlerinde LED’lerin montaj edildiği elektronik kartlardan oluşacaktır.

6. LED ekranın dış etkenlere karşı koruma seviyesi(ön/arka) en az IP30 seviyesinde olacaktır.

7. LED ekran 3 renkli (R,G,B) SMD LED’ler den (3 in 1) oluşacak ve LED’lerin aralığı (pixel pitch) en fazla 1.70 mm olacaktır.

8. LED ekranda en az 350 000 adet/m2 piksel bulunacaktır.

9. LED ekran parlaklığı en az 800 Cd/m2 ve ayarlanabilir olacaktır.

10. LED ekran kontrast oranı en az 3000:1 olacaktır.

11. Panel tazeleme sıklığı en az 1900 Hz. Olacaktır.

12. LED ekran görme açısı %50 parlaklıkta, düşeyde en az 140º ve yatayda en az 140º olacaktır.

13. Gri tonlama değeri en az 16 bit olacak, renk tonları geçişlerinde mozaik etki oluşmayacak ve LED ekran parlaklığı değiştiğinde gri tonlama değeri değişmeyecektir.

14. LED ekran renk sıcaklığı en düşük 2000K ve en yüksek 9600K arasında olup ayarlanabilecektir.

15. LED ekran güç tüketimi beyaz renkte ve %100 parlaklıkta en fazla 900W/m2 olacaktır.

16. LED ekranı oluşturan LED’ler siyah serisi ürün olacak, parlaklık ve açı farkı bulunan ürünler kullanılmayacak ve RGB renk çiplerinin dizilimi doğrusal olacaktır.

17. LED ekran kullanım ömrü %50 parlaklıkta en az 80.000 saat olacaktır.

18. LED ekranı oluşturan modüller ve paneller arasında çizgi, iz, seviye farkı vb. fiziksel görünümler olmayacaktır. LED ekran yekpare bir fiziksel görünüme sahip olacaktır.

19. LED ekran önden ve/veya arkadan servis verilebilir yapıda olacaktır.

20. LED modüller üretici firmanın kendi imalatı olacak, panellerin tasarımları elektronik kartlara kolaylıkla ulaşılabilecek biçimde olacak ve modüller üzerinde üretici firmanın markası veya adı baskı olarak yer alacaktır.

(3)

3 / 5 21. LED ekranda LED modül ve LED panel değişimi yapılabilecektir.

22. LED Ekran Sisteminde kullanılan bağlantı konektörleri kilitli bir mekanizma ile basit ve güvenli bir şekilde takılıp kilitlenebilecek ve açılıp çıkarılabilecektir.

23. LED ekran soğutma sistemi pasif ısı dağıtımı (alüminyum üzerinden) şeklinde olacak, fan kullanılmayacaktır.

24. Panel kabini alüminyum kalıp yöntemi veya CNC ile işlenmiş yekpare gövdeden oluşacak, renklendirme elektrostatik boya ile yapılacaktır.

25. LED ekranların, CE, ROHS ve EMC sertifikaları olacak ve ihale teklif dosyasında bulunacaktır.

26. Yüklenici firma LED Ekran Sistemi ile birlikte, ekranın çalıştırılması için gerekli olan kontrol cihazı, bilgisayarlar, monitörler, yazılımlar ve sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayacak tüm aksesuarları temin ederek kuracak ve çalıştıracaktır.

27. Yüklenici firma yedek parça olarak 1 adet LED panel (kabin) 10 adet LED modül, 20 adet güç kaynağı, panel kontrol kartı ve LED hatası izleme kartlarından 10’ar adet veya her iki işlevi de yapabilen karttan 10 adet ve tüm kablo tiplerinden 10’ar adet kuruma verecektir.

b) Kolon LED Ekran

1. Kolon LED Ekranlar kolonun dört yüzeyi LED ekranla kaplanarak oluşturulacaktır. Ek-5’deki şemada gösterildiği şekilde ve ölçülerdedir.

2. Kolon LED Ekranın ölçüsü iki yüzeyi 44(+%15)cmX300cm ve diğer iki yüzeyi 60(+%5)cmX300 cm’dir.

3. Kolon LED Ekranların köşelerdeki birleşimlerinde ve LED ekranı oluşturan modüller ve paneller arasında çizgi, iz, seviye farkı vb. fiziksel görünümler olmayacaktır. Kolon LED Ekran yekpare bir fiziksel görünüme sahip olacaktır.

4. Kolon LED Ekran Ek-6’da gösterilen şekilde firma tarafından kurulup, eksiksiz ve sorunsuz olarak çalışır halde teslim edilecektir. Kurum, Kolon LED Ekran montajı sırasında şekil değişikliği yapmakta serbesttir.

5. LED ekran modüler yapıda olacaktır. Modüller panelleri, panellerde LED ekranı oluşturacaktır.

6. Modüller, üzerlerinde LED’lerin montaj edildiği elektronik kartlardan oluşacaktır.

7. LED ekranı oluşturan LED’ler siyah serisi ürün olacak, parlaklık ve açı farkı bulunan ürünler kullanılmayacak ve RGB renk çiplerinin dizilimi doğrusal olacaktır

8. LED ekranın dış etkenlere karşı koruma seviyesi(ön/arka) en az IP20 seviyesinde olacaktır.

9. LED ekran 3 renkli (R,G,B) SMD LED’ler den (3 in 1) oluşacak ve LED’lerin aralığı (pixel pitch) en fazla 4.0 mm olacaktır.

10. LED ekranda en az 62500 000 adet/m2 piksel bulunacaktır.

11. LED ekran parlaklığı en az 800 Cd/m2 ve ayarlanabilir olacaktır.

12. LED ekran kontrast oranı en az 3000:1 olacaktır.

13. Panel tazeleme sıklığı en az 1900 Hz. Olacaktır.

14. LED ekran görme açısı %50 parlaklıkta, düşeyde en az 1000 ve yatayda en az 100º olacaktır.

15. Gri tonlama değeri en az 14 bit olacak, renk tonları geçişlerinde mozaik etki oluşmayacak ve LED ekran parlaklığı değiştiğinde gri tonlama değeri değişmeyecektir.

16. LED ekran renk sıcaklığı en düşük 2000K ve en yüksek 9600K arasında olup ayarlanabilecektir.

17. LED ekran güç tüketimi beyaz renkte ve %100 parlaklıkta en fazla 900W/m2 olacaktır.

18. LED ekran kullanım ömrü %50 parlaklıkta en az 70.000 saat olacaktır.

19. LED ekran önden ve/veya arkadan servis verilebilir yapıda olacaktır.

20. LED modüller üretici firmanın kendi imalatı olacak, panellerin tasarımları elektronik kartlara kolaylıkla ulaşılabilecek biçimde olacak ve modüller üzerinde üretici firmanın markası veya adı baskı olarak yer alacaktır.

21. LED ekranda LED modül ve LED panel değişimi yapılabilecektir.

(4)

4 / 5 22. LED Ekran Sisteminde kullanılan bağlantı konektörleri kilitli bir mekanizma ile basit ve güvenli

bir şekilde takılıp kilitlenebilecek ve açılıp çıkarılabilecektir.

23. LED ekran soğutma sistemi pasif ısı dağıtımı (alüminyum üzerinden) şeklinde olacak, fan kullanılmayacaktır.

24. Panel kabini alüminyum kalıp yöntemi veya CNC ile işlenmiş yekpare gövdeden oluşacak, renklendirme elektrostatik boya ile yapılacaktır.

25. LED ekranların, CE, ROHS ve EMC sertifikaları olacak ve ihale teklif dosyasında bulunacaktır.

26. Yüklenici firma LED Ekran Sistemi ile birlikte, ekranın çalıştırılması için gerekli olan kontrol cihazı, bilgisayarlar, monitörler, yazılımlar ve sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayacak tüm aksesuarları temin ederek kuracak ve çalıştıracaktır.

27. Yüklenici firma yedek parça olarak 1 adet LED panel (kabin) 4 adet LED modül, 2 adet güç kaynağı, panel kontrol kartı ve LED hatası izleme kartlarından 2’şer adet veya her iki işlevi de yapabilen karttan 2 adet ve tüm kablo tiplerinden 4’er adet kuruma verecektir.

B.

KONTROL ÜNİTESİ (VİDEO PROCESSOR)

1. Kurulumu en az 24U büyüklüğünde, cam kapaklı, kilitlenebilir, tekerlekli, fan modüllü kabine yapılacak ve kabin cihaz odasında Kurumca gösterilecek yere konulacaktır. LED ekran ile kontrol ünitesi arasında fiber optik kablo bağlantısı yapılacaktır.

2. Kontrol ünitesi windows tabanlı olmayacak, sistem mimarisi videowall sistemleri için üretilmiş donanım tabanlı ürünlerden olacaktır.

3. Kontrol cihazı 4K sinyal çözünürlüğünü destekleyecektir.

4. Kontrol ünitesi üzerinde tek şasede en az 28 adet DVI tipinde Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük veren grafik çıkış bağlantı yuvası olacaktır.

5. Kontrol ünitesi üzerinde en az 8 adet 3G destekli HD-SDI giriş yuvası ve en az 4 adet DVI giriş yuvası olmak üzere toplam 12 adet giriş bağlantı yuvası olacaktır.

6. Kontrol ünitesinin üzerindeki giriş ve çıkış yuvaları ayrılmış band genişliği mimarisiyle çalışacak, kontrol ünitesi üzerindeki tüm kaynaklar LED ekranlar üzerinde gerçek zamanlı (real time) gösterilebilecektir.

7. Kontrol ünitesi ile birlikte ethernet tabanlı uzaktan yönetim yazılımı verilecektir.

8. Kontrol ünitesi kart eklentisi ile H.264 gibi IP yayınlar çözülüp LED ekranlar üzerinde istenilen bölgede, istenilen ölçekte gösterilebilecektir.

9. Kontrol ünitesi yazılımı ile cihaza ait hata mesajları (log) alınabilecektir.

10. Kontrol ünitesi yönetim yazılımı ile kontrol ünitesi üzerindeki bütün kaynaklar LED ekranların istenilen bölgesinde, istenilen ölçekte gösterilebilecektir.

11. Kontrol ünitesi yönetim yazılımı ile önceden tanımlanmış ekran düzenleri (preset) oluşturulabilecektir. Bu ekran düzenlerinde giriş kaynakları LED ekranların istenilen bölgesinde istenilen ölçekte açılıp kayıt altına alındıktan sonra tek bir komutla çağırılıp istenilen ekran düzenine geçilebilecektir.

12. Kontrol ünitesi yönetim yazılımı kaynak görüntüleri üzerine isimlendirme yazıları yazabilmeyi sağlayacaktır.

13. Kontrol ünitesi yönetim yazılımı ile belirli zaman aralıklarıyla ekran düzenleri (preset) bir döngü halinde sırayla gösterilebilecektir.

14. Senaryo geçişlerinde 1 fps’den fazla zaman kaybı olmayacak ve videowall karartmaya düşmeyecektir.

15. Kontrol cihazı üzerinde ki istediği giriş yuvasını yedek olarak ayarlayabilecek, Led ekranlarda ki herhangi bir sinyalin kesilmesi durumunda görüntü gösteremeyen kaynak penceresi yedek giriş yuvasındaki görüntüye otomatik olarak geçecek ve bu görüntüyü göstermeye devam edecektir.

Cihazın giriş yuva yedekliliği olacaktır.

(5)

5 / 5 16. Kontrol ünitesi giriş/çıkış kartları, fanları ve güç kaynakları sistem çalışır durumdayken (hot swap) değiştirilebilir olacaktır. Giriş/çıkış kartlarının çalışır durumdayken değişimi sonrası yeni takılan kart otomatik olarak kontrol ünitesi tarafından tanınacak ve ilk preset değişimiyle birlikte kaynak görüntüsü gösterimine devam edecektir.

17. Kontrol ünitesi üzerindeki giriş/çıkış kartlarından herhangi birinin, güç kaynağının veya soğutma fanlarının arızası sistemin tamamının çalışmasını etkilemeyecek, ilgili arıza sistem kapatılmadan giderildikten sonra sistem yeniden başlatmaya ihtiyaç duymadan, problemsiz çalışmaya devam edecektir.

18. Kontrol ünitesinin sistem çalışırken (hot swap) değiştirilebilir en az 2+1 yedekli güç kaynağı olacaktır.

19. Teklif edilecek sistemin mimarisine göre kontrol ünitesine bağlanacak olan kaynakların LED ekranlarda gösterilmesi için gerekli olabilecek her türlü sinyal çoklayıcı… vb. donanımlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.

20. Kontrol ünitesine erişebilme yetkileri olacaktır bunlar yönetici veya kısıtlı kullanıcı olabilecektir.

21. Kontrol ünitesi yönetim yazılımı ile kontrol ünitesi üzerindeki bütün kaynaklar istenen LED ekranların her birinin ve/veya birden fazla LED ekranın istenilen bölgesinde, istenilen ölçekte çözünürlük kaybına uğramadan gösterilebilecektir.

22. Kontrol ünitesinin CE, EMC ve ROHS sertifikaları olacak ve ihale teklif dosyasında bulunacaktır.

*******************************************

Ek: Şema.( 6 Adet)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :