İnsan Kaynakları

Tam metin

(1)

İnsan

Kaynakları

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

(2)
(3)

2020 FAALİYET YILI

RAPORU

25

İSMMMO’da İnsan Kaynakları Yönetimi; kurum için en etkili iş gücünü bulmak, geliştirmek ve bunun süreklili- ğini sağlamak amacıyla ortaya konan faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanı, insan kaynakları süreçleri ve süreç geliştirme amaçlı alanlarda aktif rol oynar.

İşe alım sürecinin doğru yönetilmesi sağlanırken, gelişim ve kariyer planlamalarıyla ilgili çalışmalar yürütülür.

Genel anlamda değişimin yönetimine önderlik ve liderlik edilen departmanda; Kurumu başarılı kılan sonuçları elde eden kişilerin işe alımından eğitilip geliştirilmesine, kariyer planlamasından yedekleme planlamasına kadar farklı süreçler yönetilir. İnsanları başarılı kılan ve geliştiren bir rolünün olması, İnsan Kaynakları De- partmanı’nın bu sonuçlara ulaşmadaki etkisini açıkça gösterir niteliktedir. Departman’ın kuruma ve çalışanla- ra değer katma rolü, çok açık ve net olarak hissedilir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

İstanbul SMMM Odası 2004 yılından itibaren ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir ve her yıl düzenli olarak denetimden geçmekte ve belge devamlılığını sağlamaktadır.

2019 yılı Aralık ayında 1. gözetim tetkiki yapılmış, tetkik başarı ile sonuçlanmış ve ISO 9001:2015 versiyo- nunda belge devamlılığı sağlanmıştır. Bir sonraki Gözetim tetkiki ise 2021 Yılı Mart ayında planlanmıştır.

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için; hizmeti durdurabilecek risklerin belirlenmesi, proses yak- laşımı, üye ve stajyerlerin talep ve beklentilerinin karşılanması, talep ve beklentileri arasındaki uyumun sağ- lanması ve sistemin etkili bir şekilde uygulanması sonucu üye ve stajyerlerin memnuniyeti sağlanmaktadır.

Ayrıca İstanbul SMMM Odası 2010 yılından itibaren 37 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu kalite ağı olan IQ NET Assocation kalite belgesine de sahiptir. IQ NET uluslararası kalite sistemleri arasında % 30 luk payla dünyadaki en büyük kalite ağını oluşturan ve 1990 yılında kurulan dünyadaki en büyük belgelendirme ağıdır.

İnsan Kaynakları

(4)

2020 FAALİYET YILI

RAPORU

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

İSMMMO müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiği faaliyetlerinde, üye ve stajyerlerin beklentilerini, şikayetlerini, öneri ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebildiği ağları sunarak kendilerini dikkatle dinler ve gerektiği durumlarda müşteri memnuniyetini sağlamak için telafi yöntemlerini uygular, üye ve stajyere ait geri bildirimleri değerlendirir, çözüm üretir ve elde ettiği bilgi ile süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlamak için Müşteri Memnuniyeti Politikası’nı beyan eder.

Müşteri Odaklı Olmak

İSMMMO Varlık nedeni olan üye ve stajyerleri en yüksek düzeyde memnun etmek, güvenini ve sadakatini kazanmak için tüm faaliyetlerde müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemektedir.

Müşteri Şikayetlerini Algılamak ve Sistematik Olarak Yönetmek

İSMMMO, Faaliyetlerle ilgili şikayetleri en doğru şekilde algılama, tanımlama, analiz etme, yönlendirme, çö- zümler üretme, sonuçlarını bildirme süreçlerini; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda değerlendirerek yönetir ve bu bilgiyi sürekli iyileştirme sağlamak için kullanır.

Şeffaflık

Üye ve stajyerlere, ve çalışanlara geri bildirimlerin nasıl değerlendirildiği konusunda yeterli bilgi verilir.

Erişilebilirlik

Üye ve stajyerlerin gereksinim ve beklentilerini karşılayacak çeşitli iletişim ağları oluşturur ve bunları duyura- rak müşterilerle iletişim kolaylaştırılır.

Cevap verebilirlik

Üye ve stajyer geri bildirimlerinin değerlendirilmesi aşamalarında kendilerine bilgi verilir ve şikayetlerindeki aciliyete göre cevap önceliği tanınır. Herkesin talep ettiği bilgiye kolayca erişmesi sağlanır.

Objektiflik

Üye ve stajyerden alınan geri bildirimler objektif bir çerçevede ele alarak tüm tarafların beklentileri doğrultu- sunda değerlendirir ve çözüm sürecinde de objektiflik kriterlerini göz önünde bulundurulur.

İnsan Kaynakları

(5)

2020 FAALİYET YILI

RAPORU

27

Gizlilik

Üye ve stajyer geri bildirimleri esnasında elde edilen kişisel bilgiler gizli tutulur, bu konuda en üst düzeyde hassasiyet gösterilir.

Üye ve stajyerin sağladığı geri bildirimleri ve algılamalarını sürekli olarak analiz eder, gözden geçirilir, ra- porlar ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanılır.

2013 Yılında alınan Müşteri Memnuniyeti Belgesi her yıl düzenlenen tetkikler ile gözden geçirilmektedir.

2020 yılı Şubat ayında Belge Yenileme Tetkiki yapılmış olup, belge devamlılığı sağlanmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI WEB SİTESİ

Meslek mensuplarını ilgilendiren her türlü gelişmeye duyarlı olan İSMMMO; İş arayan Meslek Mensuplarına çalışma yeri, eleman arayan tüm Meslek Mensuplarına çalışma arkadaşı, Stajyerlere staj yeri bulma olanağı sağlayan İnsan Kaynakları web bölümü 2018 Yılı Ocak ayında iyileştirmeler yapılarak yeniden hizmete su- nulmuştur.

İnsan Kaynakları web sitemize 5932 kişi( üye-stajyer-3. Kişi) kayıtlıdır. Web sitesinde toplam 1135 özgeçmiş kaydedilmiş olup, 768 özgeçmiş aktif olarak görünmektedir. Web sitesine 1017 iş ilanı kaydedilmiş, 59 adet ilan halen yayındadır.  

BİLGİ EDİNME SİSTEMİ

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği kurum olarak web sitesinde oluşturulan sistem ile, bilgi edinme soru- ları web sitesi üzerinden alınmaya devam etmektedir.

Bilgi edinme birimlerince iletilen başvurular, kurumun ilgili birimlerince kanunun belirttiği süre içinde yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilmektedir.

2020 yılında toplam 721 adet Bilgi Edinme Başvurusu alınmış, 710 tanesi Olumlu, 8 tanesi başka kurumu yönlendirilmek suretiyle cevaplanmıştır.

İnsan Kaynakları

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :