• Sonuç bulunamadı

Adedi/Süresi: 1 Adet İlan Tarihi Güncelleme, İlan Yayın Süresince Küçük Fotoğraf Dopingi, 1 Adet Hızlı İlan Onay

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Adedi/Süresi: 1 Adet İlan Tarihi Güncelleme, İlan Yayın Süresince Küçük Fotoğraf Dopingi, 1 Adet Hızlı İlan Onay"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU  

HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin; Türü, Açıklaması, Adedi, Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet Türü: Doping Paketi

Hizmet Açıklaması: Süper İlan Fiyat Testi B ( İlan Tarihi Güncelleme, Küçük Fotoğraf Dopingi, Hızlı İlan Onay)(Detaylı bilgi için Ek-1 Doping ve Ek İlan Kullanım Kurallarını inceleyiniz)

Adedi/Süresi: 1 Adet İlan Tarihi Güncelleme, İlan Yayın Süresince Küçük Fotoğraf Dopingi, 1 Adet Hızlı İlan Onay  

Ürün Adı Adet/Süre Birim Fiyat Toplam Fiyat

Süper İlan Fiyat Testi B 1 Adet 49 TL 49 TL

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil): 49 TL Ödeme şekli: Kredi Kartı

Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi: aslnhkn80@gmail.com  

MESAFELİ SÖZLEŞME  

MADDE 1- TARAFLAR HİZMET VEREN

Unvan: Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Değirmenyolu Cad. No: 28 Asia Ofis Park İş Merkezi A Blok Kat: 2 İçerenköy Ataşehir İstanbul Telefon: 0 850 222 44 44

E-mail: sahibinden@hs02.kep.tr

Şikayetler için İrtibat Bilgisi: 0 850 222 44 44 HİZMET ALAN

Adı-soyadı: Hakan Aslan Adresi:

Telefon: +90-532-6181866 E-mail: aslnhkn80@gmail.com  

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan’a www.sahibinden.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan, Sözleşme’nin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme’yle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A. Ş. ile akdetmiş oldukları sahibinden.com Portalı Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

(2)

İşbu Sözleşme yalnızca Hizmet Alan’ın tüketici olduğu hallerde uygulanacak olup Hizmet Alan’ın hizmeti mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Hizmet Alan Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi bu sözleşme hükümleri

uygulanmayacaktır.

 

MADDE 3- HİZMET BİLGİLERİ:

Hizmetin; Türü, Açıklaması, Adedi, Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet Türü: Doping Paketi

Hizmet Açıklaması: Süper İlan Fiyat Testi B ( İlan Tarihi Güncelleme, Küçük Fotoğraf Dopingi, Hızlı İlan Onay)(Detaylı bilgi için Ek-1 Doping ve Ek İlan Kullanım Kurallarını inceleyiniz)

Adedi/Süresi: 1 Adet İlan Tarihi Güncelleme, İlan Yayın Süresince Küçük Fotoğraf Dopingi, 1 Adet Hızlı İlan Onay  

Ürün Adı Adet/Süre Birim Fiyat Toplam Fiyat

Süper İlan Fiyat Testi B 1 Adet 49 TL 49 TL

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil): 49 TL Ödeme şekli: Kredi Kartı

Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi: aslnhkn80@gmail.com  

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. Hizmet Alan, Madde 3'te belirtilen Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. İşbu Sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.3. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.

4.4. Bu Sözleşme’ye konu hizmet, Hizmet Alan tarafından onaylanan Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen hükümler çerçevesinde sunulacaktır.

4.5. Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu Sözleşme’nin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE- 5 CAYMA HAKKI:

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkını kullanamayacak olup bu kapsamda cayma hakkı süresi içinde hizmetten faydalanmaya başlamışsa cayma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini kabul eder. Doping, ilan, ilanın doping çeşitleri ile birlikte paket halinde sunulduğu ürünler veya ekspertiz hizmeti (bundan böyle “Ürün”

olarak anılacaktır) satın alımlarında; Hizmet Alan “Ürün”ü kullanmaya başlamış ise; cayma hakkı kullanamaz, bakiye yayın süresine ilişkin ücret iadesi talebinde bulunamaz..

Hizmet Alan, “Ürün”ü kullanmaya başlamamış ise; işbu Sözleşme’nin kurulduğu günden itibaren on dört gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini, işbu Sözleşme ekinde Ek-2 olarak yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurarak site-içi mesajlaşma ile veya sair açık bir bildirim ile Hizmet Veren’e bildirecektir. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet Alan’a iade edecektir.

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.  

 

MADDE- 6 YETKİLİ MAHKEME:

(3)

Hizmet Alan’ın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer

ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme 04 / 08 / 2020 tarihinde düzenlenmiştir.

 

Ek-1 Doping ve Ek İlan Kullanım Kuralları Küçük Fotoğraf Doping Kuralları

1.Yalnızca sahibinden.com ilan verme kurallarına uygun ilanlar Küçük Fotoğraf Dopingi alabilir.

2.SAHİBİNDEN, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “PORTAL”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3.Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde SAHİBİNDEN’in anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

5.Alınan her doping, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir ve başka bir ilana devredilemez.

6.Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

7.Küçük Fotoğraf Dopingi satın alınan her ilan, sahibinden.com’un onayına düşer.

8.Doping alınan ilanda ilk yer alan ürün dışında farklı bir ürün satışı yapılamaz.

9.Fotoğraf eklenmemiş bir ilana Küçük Fotoğraf Dopingi alınamaz.

10.Küçük Fotoğraf dopingi, ilanın tüm listelerde Klasik görünümde her zaman küçük fotoğrafı ile görüntülenmesini sağlar.

11.Fotoğraflar, üye adı, cep telefonu da dahil olmak üzere ilan içeriğinde bulunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri teşkil edebilecek ve üye tarafından Sahibinden’e girilen veriler Sahibinden tarafından Küçük Fotoğraf Dopingi fonksiyonunun kullandırılması amacıyla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının Küçük Fotoğraf Dopingi fonksiyonunun kullandırılabilmesi için zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde bu hizmetten yararlanmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://www.sahibinden.com/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-58 sayfası ziyaret edilmelidir.

12.Küçük Fotoğraf Dopingi ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

13.Küçük fotoğraf dopingi satın alındığında sadece web arayüzünde gösterilir. Mobil sitede ve uygulamalarımızda tüm ilanlar küçük fotoğraf dopingi satın alınmasa dahi küçük fotoğrafıyla birlikte gösterilir.

14.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Sahibinden’in kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye;

ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Sahibinden’in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a.SAHİBİNDEN’in İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c.sahibinden.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

d.Zaman içinde mevzuatta veya SAHİBİNDEN’in İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

(4)

16.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a.Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.

b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Kategori Küçük Fotoğraf Dopingi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.

c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı sahibinden.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.

 

Güncelim Doping Kuralları

1.Yalnızca sahibinden.com ilan verme kurallarına uygun ilanlar Güncelim Dopingi alabilir.

2.SAHİBİNDEN, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “PORTAL”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3.Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde SAHİBİNDEN’in anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

5.Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

6.Güncelim Dopinginin alındıktan sonra arama sonuç sayfasına yansıması ve ilanın güncel tarihli ilanlar arasında yer alması en fazla 2 saatlik süre içinde gerçekleşir.

7.Güncelim Dopinginin aynı gün içinde yalnızca bir sefer almak koşuluyla satın alma sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur.

8.Güncelim Dopingi alınmış ilanlar yeniden sahibinden.com’un onayına düşmez.

9.Güncelim Dopinginden bireysel ve kurumsal tüm sahibinden.com kullanıcıları faydalanabilmektedir.

10.İlanın ilk yayına alındığı günün sonu itibarıyla Güncelim Dopingi satın alınabilir.

11.Bir ilana tekrar Güncelim Dopingi satın alınabilmesi için satın alınan günün sona ermesi gereklidir.

12.Güncelim Dopingi ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

13.Güncelim Dopingi, satın alındığı ilanın “İlan Tarihi” olarak anılan ve ilanların listelendiği sayfalarda bir sıralama ölçütü olarak kullanılan tarihin, Dopingin satın alındığı tarih ile değiştirilmesini (güncellenmesini) sağlar.

14.İlanınızın giriş tarihi Güncelim aldığınız gün olarak görünecektir. İlanınızın bitiş tarihiyle ilgili bir değişiklik olmayacaktır.

15.Güncelim Dopingi alan ilanlar yeni ilan sayılmayacağından son 48 saat bölümünde yayınlanmaz.

16.Güncelim kullanılarak ilan tarihi yenilenen bir ilanı daha önceden favorilerine kaydetmiş olan kullanıcı sayısı ve ilanın sayaç verileri kaybolmayacaktır.

17.Güncelim Dopingi ödemesi, mobil ödeme ve kredi kartı aracılığıyla yapılabilir. Verilen tarih güncelleme hizmetinin iadesi mümkün değildir.

18.Güncelim Dopinginin Mobil Ödeme ile satın alınması için, üyelik kapsamındaki bilgileriniz mobil ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme kuruluşu alt yapı sağlayıcısı firmayla ve Türkiye’de GSM ve mobil iletişim yapma lisansına sahip telekomünikasyon operatörleri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerle ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.sahibinden.com/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-58 sayfasından ulaşılabilir.

19.Mobil ödeme ile alınan Güncelim Dopinginin teknik veya başka nedenlerle kullanılamaması durumunda kullanıcıya, karşılığında 90 gün süreliğine hediye doping tanımlanır. 90 gün sonunda kullanılmayan dopingler silinir.

Doping alımını kredi kartı ile gerçekleştiren kullanıcılarımızın para iadeleri işlemi gerçekleştirdikleri kredi kartına yapılır.

20.Güncelim Dopinginin fiyatı il bazında değişiklik gösterebilir. Sahibinden.com, Güncelim Dopingi fiyatını dilediği zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

(5)

21.Güncelim dopinginin fiyatı il bazında değişmesine rağmen, sahibinden.com tarafından hediye edilen Güncelim dopingi fiyat farkı uygulanmaksızın herhangi bir ilde verilen ilanda geçerli olacak şekilde tanımlanır.

22.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Sahibinden’in kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye;

ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Sahibinden’in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

23.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a.SAHİBİNDEN’in İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c.sahibinden.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

d.Zaman içinde mevzuatta veya SAHİBİNDEN’in İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

24.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı sahibinden.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.

   

Hızlı İlan Onay Kuralları

Süper İlan seçilmesi durumunda “Hızlı İlan Onay” sürecine girmiş ilanlar, ilan girişi/düzenlemesi yapılıp onaya gönderildikten sonra 10 dakika içinde kontrol edilerek onaylanır ve yayınlanır ya da ilan verme kurallarına uygun değil ise reddedilir.

1.

İlan yayın talebi, Portal kurallarına aykırılık şüphesi veya teknik sebepler gibi istisnai durumlar dışında, 10 dakika içinde değerlendirilecektir.

2.

Üyenin ilan yayınlandıktan sonra yapacağı ilan düzenlemelerinde, kontrol edilmesi gereken sadece ilk 3 düzenlemesi 10 dakika içinde kontrol edilerek onaylanır ve yayınlanır ya da ilan verme kurallarına uygun değil ise reddedilir.

3.

İlan yayına alınmadan önce ilan verme kuralları gereğince 5 kere reddedilen ilanlar için teklifteki “Hızlı İlan Onay” özelliği geçerliliğini yitirecektir.

4.

Ek İlan Paketi Kuralları

1.Alınan her ek ilan, ek ilanın tanımı kapsamındaki kategorilerde geçerlidir.

2.Alınan her ek ilan, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir, başka bir ilana devredilemez.

3.Ek ilan bedeli ödendikten sonra 24 saat içinde ilan girişi yapılmaması veya ilanın ilan verme kurallarına uygun olmaması durumunda ilan bedeli otomatik iade edilir.

4.Alınan her ek ilan, ilan yayın süresince geçerlidir. (Bu süre Emlak - Turistik Tesis kategorisi hariç 30 gündür.

Turistik tesis kategorisinde ise ilanlar 90 gün boyunca yayında kalır.)

5.İlan yayın süresince yapılan ilan düzenleme, yayından kaldırma, yeniden yayın alma esnasında ek ilan bedeli talep edilmez.

6.İlan, yayın süresi dolarak yayından kalktıysa, tekrar yayına alırken kullanıcının aylık veya yıllık ücretsiz hakkı yoksa tekrar ek ilan ücreti talep edilir.

(6)

7.Kredi kartı ile yapılan ek ilan ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

8.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a.SAHİBİNDEN’in İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde, b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c.Alındıktan itibaren ilk 24 saat içinde hatalı alındığı bildirilen ve farklı ve/veya aynı ilana aynı ya da daha yüksek fiyatlı bir doping satın alındığında, takdir sahibinden.com’da olmak kaydıyla;

d.sahibinden.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde,

e.Zaman içinde mevzuatta veya SAHİBİNDEN’in İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

9.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a.Dopingin süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde,

b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde Ek İlan paketi satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde,

c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı sahibinden.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.

     

Ek-2 Cayma Hakkı Formu

Kime: (Hizmet Veren’in ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

Bu formla aşağıdaki hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi:

Cayma hakkına konu hizmet:

Cayma hakkına konu hizmetin bedeli:

Hizmet Alan’ın adı ve soyadı:

Hizmet Alan’ın e-posta adresi:

Hizmet Alan’ın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih:

Referanslar

Benzer Belgeler

Hastanelerin KVC Yoğun Bakım Servisinde mesleki deneyimine sahip olmanın yanında Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Hasta

Bursa Beşiktaşlılar Derneği Kişisel Verileri Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metninde açıklandığı kapsamda üyesi/ üye adayı/ gönüllüsü olduğum

HAVA YASTIĞI (YOLCU) HAVA YASTIĞI (ARKA). HAVA YASTIĞI (YAN) HAVA

Kurumda yürütülmekte olan ve yeni geliştirilecek projelerin yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme, test) görev alacak ve yazılım ekibine teknik liderlik

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye

a) Burslar, öğrenim süresince tatil aylarında da devam eder. b) Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri not döküm çizelgesi ve

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 195 sayılı Kanun, ilgili yıla ait Resmi İlan Fiyat Tarifesi, 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî

2-İhaleye bizzat iştirak etmek isteyen isteklilerin Kimlik Belgesi, Yerleşim Yeri Adres Bildirim Belgesi, (vekaleten iştirak edecekler için de vekaletnamenin aslı veya noter