• Sonuç bulunamadı

Tarla çalışmalarının ilk yılında, bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başakta başakçık sayısı, yaprak kuruma oranı, başakta tane sayısı, tane verimi ve hasat indeksi yönünden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tarla çalışmalarının ilk yılında, bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başakta başakçık sayısı, yaprak kuruma oranı, başakta tane sayısı, tane verimi ve hasat indeksi yönünden"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ÖZET

EGE BÖLGESİ EKMEKLİK BUĞDAYLARINDA KURAĞA DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI

İlkay YAVAŞ

Doktora Tezi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aydın ÜNAY

2010, 103 sayfa

Ege bölgesi koşullarında özellikle tane dolumu döneminde meydana gelen kuraklıklar verimde büyük ölçüde düşüşlere neden olmaktadır. Bu amaçla, Golia 99, Basribey 95, Cumhuriyet 75, Sagittario, Pamukova 97 ve Negev ekmeklik buğday çeşitlerinin kuraklığa toleransları değerlendirilmiştir. Çalışma, 2007-2008 ve 2008-2009 yıllarında sulu ve susuz koşullarda tarla denemeleri, saksı denemeleri ve çimlenme gözlemleri olmak üzere 3 aşamada yürütülmüştür.

Tarla çalışmalarının ilk yılında, bitki boyu, metrekarede başak sayısı, başakta başakçık sayısı, yaprak kuruma oranı, başakta tane sayısı, tane verimi ve hasat indeksi yönünden; ikinci yılda ise; metrekarede başak sayısı, başaklanma gün süresi, başakta başakçık sayısı, tane dolum süresi, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı ve hasat indeksi yönünden uygulamalar x çeşit interaksiyonunun önemli olduğu saptanmıştır.

İncelenen özellikler birlikte değerlendirildiğinde, susuz koşullara dayanıklılık yönünden tarla çalışmalarında bitki boyu, metrekarede başak sayısı, yaprakkuruma oranı ve bitki örtüsü sıcaklık değişiminin; saksı çalışmalarında PEG uygulamasında bayrak yaprağı duruş açısı, kardeşlenme öncesi NVDİ değeri ve sapa kalkma döneminde kök uzunluğunun; çimlenme çalışmalarında ise PEG uygulamasında koleoptil uzunluğunun dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Çeşitler karşılaştırıldığında ise Cumhuriyet 75, Negev ve Sagittario çeşitlerinin susuz koşullarda daha verimli olabileceği ve bu çeşitlerin kuraklığa dayanıklılığı amaçlayan ıslah çalışmalarında başarıyla kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Buğday, kuraklık, ürün fizyolojisi, verim, verim komponentleri

Referanslar

Benzer Belgeler

Tuza tolerans yönünden her iki denemede de, başak boyu, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı, tek başak verimi, kök boyu, sürme gücü ve fide boyu / kök boyu

Oluşturulan populasyonlarda, elde edilen genetik parametreler değerlendirildiğinde; başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, tek başak verimi, bin

(2007), Isparta ekolojik koşullarında iki yıl süreyle yürüttükleri çalışmada, bitki boyu, başak uzunluğu, başakçık sayısı, başakta tane ağırlığı, tane verimi,

Çalışmada bitki materyali olarak kullanılan 2 ekmeklik buğday çeşidinde; bitki boyu, başak boyu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta

Çalışmada bitki materyali üzerinde verim özellikleri olarak; bitki boyu, başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane

Topal ve Soylu (1998), makarnalık buğdayda ebeveyn ve melezlerine ait bitki boyu, başak uzunluğu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta

Denemede kullanılan BRAS-09 çeşidi tüm genotipler arasında bitki ve hasat indeksi, bitki boyu, bitki başına kardeş sayısı, bitkide tane verimi, başakta başakçık sayısı,

Çalışmamızda kullanılan çeşitlerde bitki boyu, başak uzunluğu, başak ağırlığı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, hektolitre

Yanında çok sevdiği oğlu Celâleddin ile birlikte Mekke'­ ye giderek Hac farzını ifâ eden ün­ lü bilgin sonra Nişabur'a uğramış ve devrin büyük

A) Askeri okullar zamanın en iyi devlet okullarıydı B) En fazla okul açan devlet Fransa idi. C) En yaygın okullar medreselerdi D) Ülkede öğretim birliği yoktu. Mustafa

Güvencesiz çalışma ve esnek istihdam ile üretim yapısında “prekarya” olarak karşılık bulan bu durum daha sonra Guy Standing’in 2011 yılında dünyada çok ses getiren

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında çalışan 662 ana okulu öğretmenine eğitim programı gereği konulan beslenme saatinde ne yaptıkları ve bu saati nasıl

Lenfödem hastalığında bireyler arasında klinik ve fonksiyonel durum çok farklı Ģekilde seyredebilmektedir. Lenfödem tedavisi kiĢinin tıbbi özgeçmiĢi, lenfödem

At base- line and after metformin therapy, there was no significant correlation between TSH and thyroid volume which could suggest that TSH-independent mechanisms might be

However, sorted and 2-sorted crossover operators have little or no effect in solution quality for instance sizes larger than 50 and the execution time of the algorithm

Ayrıca çizelgede, incelenen buğday genotipleri arasında bitki boyu, başak uzunluğu, başakta dane sayısı, başakta dane verimi, biyolojik verim ve hasat indeksi

tane sayısı üzerindeki etkileri önemli (p˂0.05), tane verimi, toplam verim, başaklanma süresi, bitki boyu ve başakta başakçık sayısı üzerindeki etkileri

Çeşit adayları ve kontrol olarak ekilen üç ebeveynde bitki boyu, başak boyu, başakta başakçık sayısı, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı

Bitki boyu, bin tane ağırlığı, başaktaki başakçık sayısı, başaktaki tane sayısı, tane verimi, sap verimi, toplam verim, hasat indeksi ve tane nemi

Çalışmada bitki materyali olarak kullanılan 10 ileri hat ve 1 kontrol çeşit üzerinde tane verimi başta olmak üzere bitki boyu, başak boyu, başakçık sayısı, başakta

Araştırmada, iki yıllık ortalama sonuçlara göre; bitki boyu, başak uzunluğu, başakçık sayısı, başakta tane ağırlığı, metrekarede başak sayısı, biyolojik verim,

Araştırmanın, iki yıllık ortalama sonuçlara göre; bitki boyu, başak uzunluğu, başakçık sayısı, başakta tane ağırlığı, metrekarede başak sayısı, biyolojik verim,

İki yıl süreyle yürütülen bu çalışmamızda azot uygulamasının tane verimi, bitki boyu, başakta tane sayısı, başakta tane ağırlığı, m 2 ’de başak sayısı