• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Bölme İşlemi Etkinlik-2 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Bölme İşlemi Etkinlik-2 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

et . Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız.. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 8 2. 8 4 8 : 2 = 4 . 0 . 10 2. ... … 10 : 2 = …. . … . 12 2. ... … 12 : 2 = …. . … . 12 3. ... … 12 : 3 = …. . … . 15 3. ... … 15 : 3 = …. . … . 18 3. ... … 18 : 3 = …. . … . 4 4. ... … 4 : 4 = …. . … . 8 4. ... … 8 : 4 = …. . … . 12 4. ... … 12 : 4 = …. . … . 15 5. ... … 15 : 5 = …. . … . 20 5. ... … 20 : 5 = …. . … . 25 5. ... … 25 : 5 = …. . … . 6 2. ... … 6 : 2 = …. . … . 14 2. ... … 14 : 2 = …. . … . 16 2. ... … 16 : 2 = …. . … . 9 3. ... … 9 : 3 = …. . … . 21 3. ... … 21 : 3 = …. . … . 24 3. ... … 24 : 3 = …. . … . 16 4. ... … 16 : 4 = …. . … . 20 4. ... … 20 : 4 = …. . … . 24 4. ... … 24 : 4 = …. . … . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK . BÖLME İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-2. http://www.leventyagmuroglu.com/. . Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız.. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 10 5. ... … 10 : 5 = …. . … . 30 5. ... … 30 : 5 = …. . … . 35 5. ... … 35 : 5 = …. . … . 18 2. ... … 18 : 2 = …. . … . 4 2. ... … 4 : 2 = …. . … . 2 2. ... … 2 : 2 = …. . … . 6 3. ... … 6 : 3 = …. . … . 27 3. ... … 27 : 3 = …. . … . 3 3. ... … 3 : 3 = …. . … . 28 4. ... … 28 : 4 = …. . … . 32 4. ... … 32 : 4 = …. . … . 36 4. ... … 36 : 4 = …. . … . 40 5. ... … 40 : 5 = …. . … . 45 5. ... … 45 : 5 = …. . … . 5 5. ... … 5 : 5 = …. . … . 2 2. ... … 2 : 2 = …. . … . 1 1. ... … 1 : 1 = …. . … . 7 7. ... … 7 : 7 = …. . … . 8 8. ... … 8 : 8 = …. . … . 9 9. ... … 9 : 9 = …. . … . 6 6. ... … 6 : 6 = …. . … . w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK . BÖLME İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-2. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Aşağıdaki bölme işlemlerini yaparak bölme işlemi terimlerini yazınız... Aşağıdaki bölme

0 Kalan İşlemin Yapılışı: Dokuzun içinde üç; üç kere var.. Üç kere üç

Grupları yuvarlak içine alalım ve her grubu farklı renge boyayalım... 10 tavşanı ikişerli

Aşağıdaki nesneleri istenilen sayıda gruplayınız, grupları yuvarlak içine alınız ve her grubu farklı renge boyayınız... www.leventyagmuroglu.com

Aşağıda verilen bölme işlemlerini örneğe uygun olarak çıkarma işlemi şeklinde gösteriniz.. Bölme İşlemi Çıkarma

AĢağıda verilen bölme iĢlemlerini örneğe uygun olarak çıkarma iĢlemi Ģeklinde gösteriniz... 2.SINIF MATEMATĠK BÖLME ĠġLEMĠNĠ

AĢağıda verilen çıkarma iĢlemlerini örneğe uygun olarak bölme iĢlemi Ģeklinde gösteriniz... Bölme

Ceren günde 4 test çözerse kitabı kaç günde bitirir?.. 9 40 tane çiçeği beşerli