• Sonuç bulunamadı

THE ORBIT & ITS CONTENTS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "THE ORBIT & ITS CONTENTS"

Copied!
43
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

THE ORBIT & ITS CONTENTS

Prof. Dr. Selda Önderoğlu

(2)

Bony Orbit

4 sided pyramid Walls

Sup. / inf.

Med. / lat.

Apex Base

Periorbita

Continuous with dura at optic canal

& sup. orbital fissure

2

(3)
(4)

4

(5)

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(6)

Borders of Orbital Margin

Infraorbital:

Zygomatic b Maxilla

Medial:

Frontal process of maxilla

Supraorbital:

Frontal b Lateral:

Orbital part of zygomatic b

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(7)

Walls of the Orbit

Inferior:

orbital surfaces of maxilla

& zygomatic b

orbital process of palatine b

Medial:

frontal process of maxilla

lacrimal b

orbital plate of ethmoid b

body of sphenoid

Superior:

orbital part of frontal b

lesser wing

Lateral:

greater wing

orbital surface of frontal b

zygomatic b

Ethmoidal foraminae

Lacrimal cristae

(8)

Superior orbital fissure :

Middle cranial fossa Inferior orbital

fissure:

Temporal &

infratemporal fossae Optic canal

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(9)

9

(10)

middle cranial fossa

(11)

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(12)

Accessory Orbital Structures

Extraocular mm Eyebrows

Eyelids (palpebra) & tarsi Orbital fasciae

Conjunctiva

Lacrimal apparatus

(13)

eyebrows

(14)
(15)

4 Rectus muscles

O: Common tendineus ring (Zinn) I:

Eyeball

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(16)
(17)

Medial check lig.

Lateral check lig

(18)

Levator palpebra superioris m

O: Ant aspect of optic canal, lower surf of lesser wing I: Ant surf of skin & tarsus of upper eyelid

(19)
(20)

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(21)

Sup oblique m

O : Body of

sphenoid b, upper-medial part of optic canal

I :

Lateral part of eyeball

posteriorly)

(22)

Inf oblique m

O:

Post lacrimal crest

I:

Eyeball

(posteriorly)

(23)

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(24)

LR

6

(SO

4

)

3

(25)

Orbital m

Closes the sup orbital fissure

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(26)
(27)

Eyelids

Palpebral opening Ant border

Eyelashes (cilia) Ciliary glands

Post border

Sup & inf lacrimal papilla

& punctum lacrimale Tarsal glands

Commissures Med > lat angle

Lacrimal caruncule (medial)

Semilunar fold (medial) Lacrimal lake(medial)

(28)
(29)

EYELIDS

Layers of the eyelid

SkinSubcutaneus tissue Orbicularis oculi m Levator palpebra sup tendon

Sup tarsal m Sup tarsus

Orbital septum Tarsal glands Palpebral

conjunctiva

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(30)
(31)

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(32)

Conjunctiva

Palpebral Bulbar

Sup & inf

fornices

(33)
(34)

Fascial sheath of eyeball (Tenon)

Episcleral space

The fasciae of orbit

(35)

Check ligaments

Insert to lacrimal & zygomatic bb

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(36)

Central retinal a Post ciliary aa

Lacrimal a

zygomatic br lat palpebral a ant ciliary a

Supraorbital a Post ethmoidal a Ant ethmoidal a Medial palpebral a Supratrochlear a Dorsal nasal a

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

Mainly : from ophthalmic artery

(37)
(38)

Branches of ophtalmic n

Lacrimal n Frontal n

Supratrochlear n Supraorbital n

Nasociliary

Ant ethmoidal n

Posterior ethmoidal n Infratrochlear n

Long ciliary nn

Communicating br to ciliary gang

(39)

Frontal &lacrimal n.

(40)

Nasociliary n.

(41)

Prof. Dr. H. Selçuk Sürücü

(42)

Lacrimal apparatus

Lacrimal gl

Palpebral part: 7-8 ducts Orbital part: 4-5 ducts

Lacrimal canaliculi Lacrimal sac

Nasolacrimal duct Nasal cavity

(43)

orbital

palpebral

Referanslar

Benzer Belgeler

Scaling exponents (B- baseline and T- responses to local heating) calculated from the fractal analysis of skin blood flow (LDF) signals that were measured in two anatomical

Bu araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki öneriler getirilebilir; Fen ve teknoloji öğretmenlerinin, öğretim yöntem ve tekniklerle ilgili sahip

Konut dışı binalar için alınan yapı izinleri 2015 yılında yüzde 10,9 gerileyerek 33,5 milyon metrekareye düşmüştür.. Alınan konut dışı bina yapı izinlerindeki

Âşıklık geleneği çalışmaları adına pek çok yenilik barındırdığı görülen ese- rin bildiğimiz kadarıyla, bir âşık hakkın- da bağlam merkezli kuramlar dikkate

Kayseri gibi sanayi kentlerinde kent merkezi içinde kalan, işlevini yitirmiş ve Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası gibi tarihi önemi bulunan fabrika ve fabrika yerleşkelerinin

While smectite and corrensite are the dominant clay minerals, illite, chlorite and 14S-14C are the other clay minerals.The amount of smectite increases towards the lower part of

Orbital enfeksiyon ilk olarak göz kapaklarında enflamatuar ödem şeklinde başlar ve enfeksiyonun ilerlemesi ile orbital selülit, subperiostal abse,orbital abse

Materials and Methods: Best corrected visual acuity, ophthalmologic examination, eyelid examination, lash ptosis, contrast sensitivity using sine-wave contrast sensitivity