• Sonuç bulunamadı

AVRO TUTARINDA DEV HİBE PROGRAMI (IPARD) BAŞVURULARI BAŞLIYOR...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AVRO TUTARINDA DEV HİBE PROGRAMI (IPARD) BAŞVURULARI BAŞLIYOR..."

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

96.321.334 AVRO TUTARINDA DEV HİBE PROGRAMI (IPARD) BAŞVURULARI BAŞLIYOR....

Hibe programının özeti aşağıda aktarılmıştır. Bununla birlikte, her başlığın içerikleri ve uygulanacağı iller birbirinden farklıdır.

PROJE DÜŞÜNCELERİNİZ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİM KURUNUZ....

DESTEKLENECEK ÖNCELİKLE SEKTÖRLER NELERDİR?

Hibe Programından faydalanılması amacıyla öncelikli sektör belirlenmiştir:

1- Süt ve Süt Ürünleri Sektörü 2- Et ve Et Ürünleri Sektörü

3- Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 4-Kırsal Turizmin Geliştirilmesi

5-Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 6-Üretici gruplarının kurulması

7-Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 8- Meyve-Sebze İşlenmesi

9-Yerel Ürünler ve mikro işletmelerin Geliştirilmesi

TRABZON BÖLGESİNDE DESTEKLENECEK ALANLAR

(Diğer illerde uygulanacak destekler hakkında en sondaki tablodan yararlanabilirsiniz.

PROGRAMIN ADI FAALİYETLER

1- YEREL ÜRÜNLERİN VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ

Geleneksel yerel el sanatları ve tipik yerel tarım ve gıda ürünlerinin geliştirilmesine yönelik girişimlerin, o bölgede yaşayan insanlar için ek istihdam kaynağı sağlayan projelere öncelik verilerek, desteklenmesi.

EL SANATI TÜRÜ – Ağaç işleri – Altın işlemeciliği – Bakır işlemeciliği – Cam işlemeciliği – Seramik üretimi – Çömlekçilik – Çinicilik – Dokumacılık – Gümüş işlemeciliği – Hasırcılık

– Oya örücülüğü – sepet işlemeciliği – Müzik aletleri – Keçecilik – Kilimcilik – Halıcılık

(2)

– Semer yapımcılığı – Taş İşlemeciliği – Süs Taşları İşçiliği – Sedef İşlemeciliği

Uygun Yerel Tarım ve Gıda Ürünleri

Geleneksel ve tipik yerel tarım ve gıda ürünleri ile yerel el sanatlarının değerlendirilmesi ve/veya işlenmesi için yerel mikro işletmelerin, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Sertifikasına sahip olan ürünlere öncelik tanınarak, desteklenmesi.

TRABZON

Trabzon (Vakfıkebir ) Ekmeği, Trabzon tereyağı, siyah cay, telli Peynir, Kolot Peyniri, Đmansız Peynir, Akcaabat Koftesi, fındık, Isabella (kokulu) Uzum, Likapa (Yaban mersini), Trabzon hurması, karalahana, karayemis, musmula, Kızılcık, Yomra elması, kivi, Trabzon Pidesi, Hamsi Salamurası, Palamut Salamurası, Fasulye Tursusu, Trabzon Simiti, Laz Boreği, Mısır Unu, Mısır Ekmeği, Cilek

Uygun Yatırım Miktarı:

Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerine yönelik alt ve üst limitler aşağıdaki şekildedir:

En az 10.000 Avro En fazla 250.000 Avro

2- SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Topluluk standartlarına ulaşmak ve genel performanslarını arttırmak amacıyla, avlanma sonrası kayıpları en aza indirmek için soğuk zincir uygulamasına öncelik vererek, pazar imkanlarının yatırım için kullanılabileceği öncelikli hedef bölgelerindeki sınırlı sayıdaki illerde mevcut küçük ve orta ölçekli su ürünleri işleme tesislerinin ve yeni kurulumlarının desteklenmesi yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunulması

Uygunluk Kriterleri İşletme:

- en az 100 ton/yıl, en fazla 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır,

- en az 300 ton/yıl, en fazla 1000 ton/yıl su ürünleri ya da kültür balıkçılığı ürünleri (taze, taze

dondurulmuş, işlenen tiplerden birinde ya da karışık tiplerde) işleme kapasitesine sahip olmalıdır,

(3)

- İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri, bu ürünlerin atıklarının işleme ve pazarlamaları istisna olmak üzere, uygun değildir.

- Bu alt-tedbir altındaki yatırımlar karada yapılacak faaliyetlere yoğunlaşacaktır.

Uygun Yatırımlar

– su ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,

– yeni su ürünleri işleme tesislerinin kurulması, – su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi,

paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman alımı,

– insan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler,

– su ürünlerinin HACCP hijyen koşulları

çerçevesinde işlenmesini geliştirmek için plastik kasa alımı (projenin tamamlayıcı bir parçası olarak),

– etkin GMP ve HACCP sistemlerinin, kalite güvence sistemlerinin ve izlenebilirlik sistemlerinin uygulanmasına yönelik yatırımlar,

– yazılım dahil olmak üzere bilişim teknolojileri sistemleri.

Uygun Yatırım Miktarı

Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerine yönelik alt ve üst limitler aşağıdaki şekildedir:

En az 50.000 Avro, En fazla 1.500.000 Avro

3- ÇİFTLİK

FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Amaçlar

Mikro ve küçük ölçekli tarımsal işletmelere ve üretici örgütlerine çiftlik faaliyetlerine ek olarak, aşağıda belirtilen faaliyetler için destek sağlanması:

– Arıcılık ve bal üretimi

– Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin ekilmesi ya da toplanmasını takiben işlenmesi ve pazarlanması

– Süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında mikro ölçekli işleme ve paketleme tesisleri gibi destekleyici altyapıların oluşturulması

Uygun yatırımlar

Arıcılık ve bal üretimi için:

– Kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması

(4)

ve işlenmesine yönelik barınak ve ek bina inşası,

– Kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli ekipmanların satın alınması,

– Çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantlar satın alınması veya mevcutların yenilenmesi,

– Lisanslı yetiştiricilerin kraliçe arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu ve donanımı,

Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitki üretimi için:

– Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu,

– Tıbbi ve aromatik bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması,

– Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu. Sadece çiftlik sınırları içerisinde kalan sulama sistemi yatırımları özel yatırım olarak değerlendirilir. Birincil ve ikincil sulama kanalları yatırımları kamu yatırımları olarak değerlendirilir ve bu tedbir altında destek verilmeyecektir.

– Tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için tesis inşası veya modernizasyonu ve ekipman satın alınması,

Süs bitkileri üretimi için:

– Depo binaları ve makine garajlarının inşası veya modernizasyonu,

– Süs bitkisi yetiştiriciliği için bahçe ve tarla ekipmanlarının satın alınması,

– Mevcut yetersiz sulama sistemlerinin su tasarrufu sağlayan yeni sulama teknolojileriyle değiştirilmesi/modernizasyonu. Sadece çiftlik sınırları içerisinde kalan sulama sistemi yatırımları özel yatırım olarak değerlendirilir. Birincil ve ikincil sulama kanalları yatırımları kamu yatırımları olarak değerlendirilir ve bu tedbir altında destek verilmeyecektir.

– Seraların inşası ve/veya yenilenmesi (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar) ve/veya gerekli ekipmanların satın alınması,

– Çiçek soğanı, tohum veya fide üretimi için ekipman satın alınması, üretim tesislerinin inşası veya modernizasyonu,

– Süs bitkilerinin işlenmesi ve paketlenmesi için tesislerin inşası veya modernizasyonu ve gerekli ekipmanların satın alınması.

Uygun yatırım miktarı:

(5)

Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerine yönelik alt ve üst limitler aşağıdaki şekildedir:

En az 10.000 Avro En fazla 250.000 Avro

4- ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK

Aşağıdaki amaçlara ulaşmak üzere üretici gruplarının kurulmasına destek verilecektir:

 Üretici grupları üyelerinin ürünlerinin ve üretimlerinin Pazar gereksinimlerine göre adapte edilmesi,

 Malların piyasa ortaklaşa sürülmesi; satış için hazırlık, satışların merkezileştirilmesi ve toptancılara ürün temini,

 Üretimin ve ürünlerin Müktesebat ile uyumlu ve Topluluk standartlarını karşılayacak şekilde adapte edilmesi,

 Özellikle ürün ve hasat ile ilgili üretim bilgileri konularında ortak kuralların tesis edilmesi

 Gıda zincirinde ve tüm pazarlama aşamalarında standardizasyonun sağlanması.

5- KIRSAL TURİZM

Mikro girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, “yatak & kahvaltı” konaklama ve restoran hizmetlerinin gelişiminin desteklenmesi, çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesinin desteklenmesi ve turistik rekreasyonel faaliyetler (sportif aktiviteler, doğa gezisi, tarihi geziler gibi) için kurulan tesislerin gelişiminin desteklenmesi.

Uygun yatırımlar

– Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulması ve mobilyaların yenilenmesi, mevcut yapıların yatak&kahvaltı odalarının yenilenmesi ya da çiftliklerde ve açık alanlarda (örn. kamp, spor ve rekreasyon alanları) konaklama tesislerinin ve binaların inşası,

– Yeme-içme tesisleri veya çiftlik ürünlerine yönelik tanıtım standlarının kurulması,

– At biniciliği, iç sularda özellikle spor ve rekreasyon amaçlı balık avlama, dağ bisikleti gezileri, rafting, doğa yürüyüşleri gibi turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonuna yönelik altyapı yatırımları, (İş planında, iyi muhasebe uygulamaları gereğince, ekipmanların amortisman süresinin bir yıldan fazla olduğu taahhüt edilmelidir).

– Sadece projenin tamamlayıcı bir bölümü olarak, yazılım dahil bilişim teknolojileri ekipmanlarının satın alınması,

– Uygun ekipmanlar: aydınlatma gereçleri, havalandırma ekipmanı, filtreleme ve arındırma ekipmanı, telekomünikasyon, mobilya, temizlik gereçleri

(6)

ve ilgili kurulumlar, rekreasyon amaçlı ses-görüntü ekipmanı

yeme içme tesisleri için mutfak ekipmanı Uygun yatırım miktarı:

Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerine yönelik alt ve üst limitler aşağıdaki şekildedir:

En az 15.000 Avro En fazla 400.000 Avro

6-KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ

Mikro ve küçük ölçekli çiftliklerin (halihazırda üretim yapmakta olanlar veya yeni başlamış olanlar) genişletilmeleri, Topluluk standartlarına ve İyi Balık Yetiştirme Uygulamalarına yükseltmeleri için destekte bulunmaktır.

Uygun Yatırım Miktarı

Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerine yönelik alt

En az 15.000 Avro

En fazla 200.000 Avro şekildedir:

PROGRAMLA İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Program öncelikle 20 pilot ilde gerçekleştirilecektir. Hibe programı için başvurular 1 Eylül 2010′da açılacak ve 30 Kasım 2010'a kadar başvurular devam edecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR:

IPARD öncelikli ilde faaliyette bulunan tarımsal işletme (Özel ve tüzel kişi), 250’den az çalışanı ve yıllık cirosu 25 Milyon TL’nin altında olması, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıtlı,

Hayvan Kayıt Sistemine Kayıtlı,

Ulusal Vergi Sistemi’ne Kayıtlı (Vergi Levhası), Vergi ve SGK borcu bulunmaması,

IPARD HANGİ İLLERDE GEÇERLİDİR:

(2010 yılı İçin) Amasya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat

HANGİ GİDERLER DESTEKLENMEKTEDİR:

Hibe konusuyla ilgili,

her türlü makine ekipman ve alt yapı yatırımları Yapı iyileştirme, geliştirme ve modernizasyon

Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)

Bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere yeni makinelerin alımı ya da leasing yolu ile alınması /

(7)

Mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık bütçeleri ile fizibilite çalışmaları İş planı hazırlığı

Lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik masraflar

HİBE ORANI

Projelerin özelliğine göre asgari 5.000 Avro, Azami 250.000 Avro Asgari Yüzde 50, Azami Yüzde 65 (Projelerin Özelliğine Göre)

İLK AŞAMADA DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DİĞER İLLER

TEDBİR 101 :

TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR

ALT TEDBİR ALANLARI

DESTEK ALMAK AMACIYLA PROJE BAŞVURULARININ

YAPILACAĞI VE PROJELERİN UYGULANACAĞI İLLER

Toplam Destek Butcesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

1 Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat

21.618.667

2

Et üreten tarımsal

işletmelere yatırım Kırmızı et

Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum,

Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van, Yozgat

16.803.600

Kanatlı eti Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya

884.400

TEDBİR 102 :

ÜRETİCİ GRUPLARININ KURULMASINA DESTEK ALT TEDBİR

ALANLARI

DESTEK ALMAK AMACIYLA PROJE BAŞVURULARININ

YAPILACAĞI VE PROJELERİN UYGULANACAĞI İLLER

Toplam Destek Butcesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

1 Üretici gruplarının kurulmasına destek

Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta,

Kahramanmaraş, Kars, Konya,Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat

4.913.333

TEDBİR 103 :

(8)

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA

YÖNELİK YATIRIMLAR ALT TEDBİR

ALANLARI

DESTEK ALMAK AMACIYLA PROJE BAŞVURULARININ

YAPILACAĞI VE PROJELERİN UYGULANACAĞI İLLER

Toplam Destek Butcesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

1

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi

ve pazarlanması

Süt işleme tesisleri Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Çorum,

Erzurum,Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya,

Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat

12.656.747 Süt toplayan üretici

örgütleri

2

Et ve et ürünlerinin işlenmesi

ve pazarlanması

Kırmızı et kesimhaneleri

Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Diyarbakır,

Erzurum,Van, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,Tokat, Kahramanmaraş, Yozgat

7.057.512

Kırmızı et işleme

tesisleri 371.448

Kanatlı eti Kesimhaneleri

Afyonkarahisar, Çorum, Erzurum, Konya, Malatya

784.168 Kanatlı eti işleme

tesisleri 41.272

3

Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Konya,Malatya, Samsun, Tokat

3.026.613

4

Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Ordu,Samsun, Sivas, Trabzon, Van

3.576.90

TEDBİR 302 :

KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ALT TEDBİR ALANLARI DESTEK ALMAK AMACIYLA PROJE

BAŞVURULARININ

YAPILACAĞI VE PROJELERİN UYGULANACAĞI İLLER

Toplam Destek Butcesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

1

Çiftlik faaliyetlerinin

çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay,Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas,

4.442.000

(9)

Şanlıurfa,Tokat, Trabzon 2

Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay,Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon

7.370.000

3

Kırsal turizm

Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay,Kahramanmaraş, Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa,Tokat, Trabzon

9.826.667

4

Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

Afyonkarahisar, Amasya, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaras, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van

2.948.000

Referanslar

Benzer Belgeler

Antalya, Aydın, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Rize, Samsun,

Bu meyanda Anadolu Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Orta Anadolu ve Orta Karadeniz Ģehirlerinden olan Tokat, Amasya, Kastamonu ve Çorum‘un iktisadi durumunu

Çorum-Osmancık, Emir-i Azam Gazi Osman Bey Vakfı: (737 H. 51 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 604 numaralı defterin 292 sayfa, 323 sırasında kayıtlıdır.. defterin 300

“Bildiğiniz üzere, çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek olan 12 Cazibe Merkezi (Malatya, Elazığ, Erzurum, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun,

Dünyada ve ülkemizde istatistiki bilgiye duyulan ihtiyacn her geçen gün artmasna paralel olarak, üretilen istatistiklerin iyileútirilmesi, geliútirilmesi,

Kahramanmaraú ili úehirleúme oranı, yıllık nüfus artıú hızı, kiúi baúına gayri safi yurtiçi hasıla ve sanayi iú kolunda çalıúanların toplam istihdama

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya,

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Koaceli, Konya, Kayseri, Mersin, Antep, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay. Almanya,