EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

Tam metin

(1)

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

HAZİRAN - 2022

(2)

1. 2022 - 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı Kontenjan İlanları, Başvuru, Mülakat ve Değerlendirme Sonuçları

Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarının ilanı 13 Haziran 2022

İnteraktif başvuruların alınması

Başvurular, 17 Temmuz 2022 mesai saati bitiminde sona erer. 27 Haziran 2022 – 17 Temmuz 2022 Doktora programları için mülakat sınavı ve tezli yüksek lisans programları için yazılı sınav

yapılması (Yabancı uyruklu öğrenciler dâhil)

[Yazılı sınav ve mülakat yer ve saatleri için sayfa 4’e bakınız.]

20 Temmuz 2022

Değerlendirme sonuçlarının ilanı (asıl ve yedek) 22 Temmuz 2022

Kesin Kayıt İşlemleri Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları

Asıl olarak kazanan adayların belgelerini Enstitüye kontrol ettirmesi ve kesin kayıtlarının

yapılması 25 – 29 Temmuz 2022

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Asıl olarak kazanan adayların kesin kayıtlarının online olarak yapılması 25 – 26 Temmuz 2022

Boş Kontenjanlar İçin Yedek Yerleştirme Tarihleri

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları

Yedek listeden kayıt yaptıracak adayların ilanı 01 Ağustos 2022

Yedek listeden yerleştirilen adayların belgelerini Enstitüye kontrol ettirmesi ve kesin

kayıtlarının yapılması 02 – 03 Ağustos 2022

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz Programlar : 1. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıtlarının Yapılması

27 - 28 Temmuz 2022 Tezsiz Programlar : 2. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıtlarının Yapılması

29 - 30 Temmuz 2022 Tezsiz Programlar : 3. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıtlarının Yapılması

01 – 02 Ağustos 2022 Tezsiz Programlar : Son Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıtlarının Yapılması

03 Ağustos 2022

Tüm Öğrenciler İçin Yabancı Dil Muafiyet ve Seviye Tespit Sınav Tarihi

Yabancı Dilden İngilizce Seviye Belirleme Sınavı (Bu sınav sonucunda B1 seviyesinde olanlar

muafiyet sınavına girerler)-(Milli Piyango Yabancı Diller Yüksekokulu) 05 Eylül 2022 - Saat: 10.00

Yabancı Dilden İngilizce Muafiyet Sınavı (Milli Piyango Yabancı Diller Yüksekokulu)

06 Eylül 2022 Saat: 10.00 Yazılı Sınavı Saat: 13.00 Yazma Sınavı Saat: 15.30 Dinleme Sınavı

Ders Yazılımlarının Yapılacağı Tarihler

Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olanlar ve muafiyet sınavına girip başarılı olan tüm

öğrencilerin, interaktif ders yazılımlarının yapılması (Yabancı uyruklu öğrenciler dâhil) 12 -16 Eylül 2022

(3)

Enstitü İletişim Bilgileri

Telefon : 0462 377 2059 - 0462 377 20 22 - 0462 377 4344 Belgegeçer (Faks) : 0462 325 32 10

E-Posta : sosbilens@ktu.edu.tr Web : http://www.ktu.edu.tr/sbe

Adres : KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON

Anabilim Dalları İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Telefon Adres

Batı Dilleri ve Edebiyatı 377 35 49 Edebiyat Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar -TRABZON

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 377 28 09 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON Ekonometri 377 25 85 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON İktisat 377 25 85 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON

İşletme 377 29 64 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON

Kamu Yönetimi 377 29 15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON

Maliye 377 28 09 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON

Sosyoloji 377 34 25 Edebiyat Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON

Tarih 377 32 14 Edebiyat Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON

Türk Dili ve Edebiyatı 377 25 24 Edebiyat Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON

Uluslararası İlişkiler 377 29 15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON Kadın ve Aile Çalışmaları 377 29 15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 377 25 24 Edebiyat Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON

Yönetim Bilişim Sistemleri 377 29 64 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KTÜ Kanuni Kampüsü 61080 Ortahisar - TRABZON

2. Lisansüstü Programlara Başvurular İçin Genel Bilgiler ve Şartlar

 Bu Kılavuz, lisansüstü programlara (doktora, tezli yüksek lisans ve uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans) yapılacak başvuru ve yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

 Lisansüstü başvuruları için başvuru ücreti alınmayacak, başvurular INTERNET ÜZERİNDEN (http://www.ktu.edu.tr/sbe- basvuru) yapılacaktır.

 Adaylar tek tercih yapabileceklerdir.

 Lisansüstü programlara başvurabilmek için; Lisansüstü Programlara Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ve Kontenjanları Tablolarında (Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3) belirtilen alanlardan mezun olunması ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan türlerinden istenilen asgari puana sahip olunması gerekir.

 Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı en az 2, en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Öğrenci toplamda 6.000,00 TL yani 1. ve 2. dönem için ayrı ayrı 3.000,00 TL program ücreti öder. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na ilk kez öğrenci kaydı yaptıran öğrenciler dönem harcı olan 3.000,00 TL’yi öğrenci kaydını yaptırma esnasında ödeyerek kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. İlave dönem için (3. dönemde) kredi başına 200,00 TL ücretlendirme yapılacaktır. Öğrenim ücreti ders yazılım haftasında Türkiye Vakıflar Bankası (Vakıfbank) şubelerine T.C. Kimlik numarası ile ödenecektir. Bu ödeme Vakıfbank ATM’lerinden de yapılabilir.

 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin geçerlilik süresi, ALES sınavının yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

 Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2022–2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için geçerlidir.

 Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrenciler yabancı dilden muaf olmak için gerekli şartları sağlayamadıkları takdirde 1 (bir) yıl süre ile Yabancı Dil Hazırlık sınıfına kayıt olurlar. Doktora programlarına başvuruda YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına ait geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

(4)

 Bir programın alan dışı kontenjanından kayıt hakkı kazanan öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.

 Enstitümüz web sayfasında adaylara yapılan duyurular tebliğ niteliğindedir.

 Yerleştirme sonuçları Enstitümüz web sayfasında ilan edilecek; ayrıca adaylara yerleştirme belgesi gönderilmeyecektir.

 Bir adayın beyanının gerçeğe uygun olmadığı tespit edildiğinde, aradan geçen süreye bakılmaksızın aday elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Mezuniyet notunun Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)’inden çekilmesi ve hesaplamanın buna göre yapılması gerektiğinden adayların başvuru öncesinde e-devlet aracılığıyla not ortalamalarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

 Aynı programı tercih etmiş (uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı hariç) olan adayların son değerlendirme puanlarının eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı için ise doğum tarihi küçük olan adaya öncelik tanınır.

 Ön Kayıt ekranında adaylar 4,5x6 cm boyutunda vesikalık fotoğraflarını (öğrenci kimliğinde kullanılmak üzere) dijital ortamda yüklemelidirler. Yükleme yapılmadan Bilgi Giriş ve Tercih ekranına geçmelerine izin verilmeyecektir.

3. Mülakat –Yazılı Sınavı

 Doktora programları kontenjanlarına başvuracak adaylara mülakat, tezli yüksek lisans programları kontenjanlarına başvuracak adaylara ise yazılı sınav yapılacaktır. Mülakata ve yazılı sınava katılmak zorunlu olup katılmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylara mülakat - yazılı sınav yapılmayacaktır.

[5.1 Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Şartlarına bakınız]

Anabilim dalları ve programlar açısından mülakat ve yazılı sınavı tarih, saat ve yerleri aşağıdaki gibidir:

Anabilim Dalı Programı Yazılı Sınav

Tarihi Saati Yeri

Batı Dilleri ve Edebiyatı Uygulamalı Dil Bilimi Yüksek Lisans

20 Temmuz 2022

10:00 Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü C Blok Kat 2 Seminer Salonu C/212

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri Yüksek Lisans 10:00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3. Kat 3SO2 Derslik

Ekonometri Yüksek Lisans 10:00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4. Kat 4S05 Derslik

İktisat

İktisat Politikası Yüksek

Lisans 10:00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4. Kat 4S03 Derslik İktisat Teorisi Yüksek

Lisans 10:00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4. Kat 4S04 Derslik İktisadi Gelişme ve

Uluslararası İktisat Yüksek Lisans

10:00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Kat 4S06 Derslik

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yüksek Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Kat 2SO4 Derslik

Muhasebe Yüksek Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Kat 2SO6 Derslik

Finans Yüksek Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Kat 2SO5 Derslik

Pazarlama Yüksek Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Kat 2SO7 Derslik

Üretim Yönetimi Yüksek

Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2. Kat 2SO3 Derslik

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3. Kat 3SO5 Derslik

Maliye Yüksek Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3. Kat 3SO4 Derslik

Sosyoloji Yüksek Lisans 10.00 Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonu B.Blok 101/102 Nolu Sınıf

(5)

Tarih Yüksek Lisans 10.00 Edebiyat Fakültesi D Blok Kat 1

Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı Yüksek Lisans Sınıfı (DD104)

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans 10.00 Edebiyat Fakültesi D Blok Derslik DD-105

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi III İngilizce Yüksek Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi III Kadın ve Aile Çalışmaları Yüksek Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2. Kat 2SO2 Derslik

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Kat 4SO2 Derslik

Anabilim Dalı Programı Mülakat Sınav

Tarihi Saati Yeri

Ekonometri Doktora

20 Temmuz 2022

14.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5. Kat Ekonometri Anabilim Dalı Başkanlığı

İktisat Doktora 14.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Kat

4S02 Derslik

İşletme Doktora 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Kat

İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı Toplantı Salonu

Kamu Yönetimi Doktora 14.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Kat

Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı

Maliye Doktora 10.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. Kat

Derslik 3S03

Tarih Doktora 10.00 Edebiyat Fakültesi D Blok Kat-1

Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı Doktora Sınıfı (DD103)

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora 13.00 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Başkanlığı Toplantı Salonu

Uluslararası İlişkiler Doktora 14.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Kat

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı

Batı Dilleri ve Edebiyatı Doktora 10.00 Edebiyat Fak. Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Kat:2 C/212 Seminer Salonu

4. Lisansüstü Program Kontenjanları

Tablo 1. Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezuniyet Alanları ve Kontenjanları Anabilim Dalı Bilim Dalı/

Programı

Programa Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ve Kontenjanları ALES Puan Türü

Mezuniyet Alanı T.C. Y.U.

İşletme İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülen herhangi bir programdan lisans mezunu olmak

T.C. Doğu Karadeniz Belediyeler

Birliği* 1

-

ALES Puanı Yok

Diğer 49

Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülen herhangi bir programdan lisans mezunu olmak

T.C. Doğu Karadeniz Belediyeler

Birliği* 10

Diğer 40

İşletme Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülen herhangi bir programdan lisans mezunu olmak

T.C. Doğu Karadeniz Belediyeler

Birliği* -

Diğer 50

*:

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 07.08.2015 tarih ve 1228/8 sayılı Kararı ile onaylanan “Karadeniz Teknik Üniversitesi ile T.C. Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Arasında Düzenlenen Lisansüstü Eğitim Programı İşbirliği Protokolü” gereği.

(6)

Tablo 2. Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Alanları ve Kontenjanları

Anabilim Dalı Bilim Dalı / Programı

Programa Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ve Kontenjanları ALES Puan Türü

Alan İçi T.C. Y.U. Alan Dışı T.C. Y.U.

Batı Dilleri ve Edebiyatı

Uygulamalı Dil Bilimi Tezli Yüksek Lisans

İngiliz Dili Eğitimi İngilizce Öğretmenliği İngiliz Dil Bilimi İngiliz Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Eğitimi Çeviri Bilim(İngilizce) Mütercim

Tercümanlık(İngilizce)

18 -

İlgili Dil (İngilizce) Şartını sağlamak koşuluyla Dil ve Edebiyat, Dil Bilim ve Dil Eğitimi Programları (Bütün Diller)

- -

Sözel Bu programa başvuracak adayların, ayrıca

aşağıda belirtilen herhangi bir dil sınavından en az karşılarında gösterilen puanı alması ve belgelendirmesi gerekir.

KPDS: 90 ve üstü puan almış olmak.

ÜDS: 90 ve üstü puan almış olmak.

YDS: 90 ve üstü puan almış olmak.

YÖKDİL: 90 ve üstü puan almış olmak.

TOEFL IBT(İnternet tabanlı): 108 ve üstü puan almış olmak.

TOEFL CBT(Bilgisayar tabanlı): 263-266 ve üstü puan almış olmak.

TOEFL PBT(Yazılı): 623-629 ve üstü puan almış olmak.

Bu programa başvuracak adayların, ayrıca aşağıda belirtilen herhangi bir dil sınavından en az karşılarında gösterilen puanı alması ve belgelendirmesi gerekir. KPDS: 85 ve üstü puan almış olmak.

ÜDS: 85 ve üstü puan almış olmak.

YDS: 85 ve üstü puan almış olmak.

YÖKDİL: 85 ve üstü puan almış olmak.

TOEFL IBT(İnternet tabanlı): 102 ve üstü puan almış olmak.

TOEFL CBT(Bilgisayar tabanlı): 253 üstü puan almış olmak.

TOEFL PBT(Yazılı): 607-610 ve üstü puan almış olmak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Mezunları

20

- Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk

Lisans Mezunları 2 - Eşit

Ağırlık İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi (İİBF) ve Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)'nin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dışındaki Diğer Lisans Mezunları

5

Ekonometri

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans

Ekonometri Lisans Mezunları 10

- İstatistik ve Matematik Lisans

Mezunları 2 - Eşit

Ağırlık İİBF ve SBF'nin Ekonometri

Dışı Diğer Lisans Mezunları 5

İktisat

İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans

İktisat Lisans Mezunları 8

- Alan İçinin Dışında Kalan

Diğer Lisans Mezunları 1 -

Eşit Ağırlık İİBF ve SBF’nin İktisat Dışı

Diğer Lisans Mezunları 3

İktisat Teorisi Tezli Yüksek Lisans

İktisat Lisans Mezunları 14

- Alan İçinin Dışında Kalan

Diğer Lisans Mezunları 1 - İİBF ve SBF’nin İktisat Dışı

Diğer Lisans Mezunları 3

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Tezli Yüksek Lisans

İktisat Lisans Mezunları 12

- Alan İçinin Dışında Kalan

Diğer Lisans Mezunları 1 - İİBF ve SBF’nin İktisat Dışı

Diğer Lisans Mezunları 3

(7)

İşletme

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans

İşletme Lisans Mezunları 12 -

İİBF, İşletme ve İktisat Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İşletme Dışı Diğer Lisans Mezunlarının Dışında Kalan Diğer Lisans Mezunları

2 -

Eşit Ağırlık İİBF, İşletme ve İktisat

Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İşletme Dışı Diğer Lisans Mezunları

2

Muhasebe Tezli Yüksek Lisans

İşletme Lisans Mezunları 16 - İİBF, İşletme ve İktisat Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İşletme Dışı Diğer Lisans Mezunlarının Dışında Kalan Diğer Lisans Mezunları

2 - İİBF, İşletme ve İktisat

Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İşletme Dışı Diğer Lisans Mezunları

5 -

Finans Tezli Yüksek Lisans

İşletme Lisans Mezunları 6 - İİBF, İşletme ve İktisat Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İşletme Dışı Diğer Lisans Mezunlarının Dışında Kalan Diğer Lisans Mezunları

2 -

İİBF, İşletme ve İktisat Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İşletme Dışı Diğer Lisans Mezunları

2 -

Pazarlama Tezli Yüksek Lisans

İşletme Lisans Mezunları 12 - İİBF, İşletme ve İktisat

Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İşletme Dışı Diğer Lisans Mezunları

3 -

İİBF, İşletme ve İktisat Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İşletme Dışı Diğer Lisans Mezunlarının Dışında Kalan Diğer Lisans Mezunları

- -

Üretim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

İşletme Lisans Mezunları 5 -

İşletme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği Lisans Mezunları

1 -

İİBF, İşletme ve İktisat Fakülteleri ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İşletme Dışı Diğer Lisans Mezunlarının Dışında Kalan Diğer Lisans Mezunları

- -

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İİBF ve SBF’nin Diğer Lisans Mezunları, Hukuk, Harp Okulları, Polis Akademisi Lisans Mezunları

12 1

Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Lisans Mezunları

2 - Eşit Ağırlık

Maliye Maliye Tezli

Yüksek Lisans

Maliye Lisans Mezunları 20

- Alan İçinin Dışında Kalan

Diğer Lisans Mezunları 2 - Eşit Ağırlık İİBF ve SBF'nin Maliye Dışı

Diğer Lisans Mezunları ile Hukuk Lisans Mezunları

5

Sosyoloji Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

Sosyoloji Lisans

Mezunları 14 2

İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Eğitim, İletişim, Mimarlık, Sağlık Bilimleri İlahiyat, Hukuk Fakültesi (Tüm Bölümler) ve Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Mezunları

3 - Eşit Ağırlık

Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans

Tarih ve Tarih Öğretmenliği

Lisans Mezunları 25 2

Arkeoloji, Arşiv ve Kütüphanecilik, Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Kamu Yönetimi, Felsefe, Sanat Tarihi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,

3 - Sözel

(8)

Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler Lisans Mezunları

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Bölümü Lisans Mezunları 15 - - - - Sözel

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk Lisans Mezunları

12 2

Alan içinin dışında kalan 4 yıllık Sosyal Bilimler alanındaki programların lisans mezunları

2 1 Eşit Ağırlık

Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezli Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk Lisans Mezunları

8 2

Alan içinin dışında kalan 4 yıllık Sosyal Bilimler alanındaki programların lisans mezunları

2 1 Eşit Ağırlık

Bu programda eğitim görecek T.C. uyruklu adayların, ayrıca aşağıda belirtilen herhangi bir dil sınavından en az karşılarında gösterilen puanı alması ve belgelendirmesi gerekir.

YDS/YÖKDİL: 80 ve üstü puan almış olmak.

TOEFL-IBT: 79 ve üstü puan almış olmak.

 KTÜ-YDMS: 85 ve üstü puan almış olmak.

Bu programa başvuracak yabancı uyruklu adayların ayrıca aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir.

 Anadili İngilizce olmak,

 İkamet edilen ülkede İngilizce eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezun olmak.

[Aşağıda belirtilen herhangi bir dil sınavından en az karşılarında gösterilen puanın alınması ve belgelendirilmesi de yukarıdaki koşulları karşılar:

YDS/YÖKDİL: 80 ve üstü puan almış olmak.

TOEFL-IBT: 79 ve üstü puan almış olmak.]

Kadın ve Aile Çalışmaları

Kadın ve Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans

4 (dört) yıllık bir lisans programından mezun olmak

20 - - - - Eşit

Ağırlık

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri

Lisans Mezunları 15 1

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülen herhangi bir programdan lisans mezunu olmak

5 1 Eşit

Ağırlık

Tablo 3. Doktora Programları Mezuniyet Alanları ve Kontenjanları

Anabilim Dalı Bilim Dalı / Programı Programa Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ve Kontenjanları ALES Puan Türü Alan İçi T.C. Y.U. Alan Dışı T.C. Y.U. ÜNİP

Ekonometri Doktora

Ekonometri Yüksek

Lisans Mezunları 2

- - - - 1 Eşit

Ağırlık Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme ve Maliye Yüksek Lisans Mezunları

2

(9)

İktisat Doktora

İktisat Yüksek Lisans

Mezunları 6

- - - - 1 Eşit

Ağırlık İşletme, Maliye,

Ekonometri, Çalıma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Mezunları

1

İşletme Doktora

İşletme Yüksek Lisans

Mezunları 8 1

- - - 1 Eşit

Ağırlık İşletme Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunları

1 1

Kamu Yönetimi Doktora

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Mezunları ile Yüksek Lisansını Başka bir Anabilim Dalında Yapmış Olan Kamu Yönetimi Lisans Mezunları

6 1 - - - 1 Eşit

Ağırlık

Maliye Doktora

Lisans veya Yüksek Lisansından en az birini Maliye alanında yapmış olmak

3 - - - - 1 Eşit

Ağırlık

Tarih Doktora Tarih Yüksek Lisans

Mezunları 10 1

Tarih Öğretmenliği (Tezli), Hukuk, İslam Tarihi ve Sanatları, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Mezunları

1 - 1 Sözel

Türk Dili ve

Edebiyatı Doktora

Lisans ve Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları

5 - - - - 1 Sözel

Uluslararası

İlişkiler Doktora

Lisans ve Yüksek Lisansını Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi, Hukuk ve Uluslararası Hukuk alanlarında yapmış olmak

10 2 - - - 1 Eşit

Ağırlık

Batı Dilleri ve

Edebiyatı Doktora

Uygulamalı Dil Bilim İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce Dili Eğitimi İngilizce Öğretmenliği İngiliz Kültür ve Edebiyatı

Amerikan Dili (Kültürü) ve Edebiyatı

6 - - - Sözel

5. Lisansüstü Programlarına Başvuru Şartları

5.1. Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başvuru Şartları:

 ALES ve Yabancı Dil Puanı aranmamaktadır.

 Bu programa başvuracak adayın sadece lisans mezuniyet notu dikkate alınacak ve ona göre sıralama yapılacaktır.

(10)

 Yazılı - Mülakat sınavı yapılmayacaktır.

5.2. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Şartları:

 Bu programa başvuracak adayın;

 Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Alanları ve Kontenjanları Tablosu’nda (Tablo 2) belirtilen alanlardan mezun olması,

 İlgili ALES puan türünden en az 60.00 puan almış olması,

 Lisansüstü Programlara öğrenci başvurularında diploma notu koşulu aranmaz.

 İlgili ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet notunun %35'i ile yazılı sınav puanının %10’u toplamından oluşacak başarı puanının 100’üzerinden en az 65.00 puan olması gerekir.

 Yazılı sınava girmek zorunludur, Yazılı sınava girmeyenlerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3. Doktora Programları Başvuru Şartları:

 Bu programa başvuracak adayın;

 Doktora Mezuniyet Alanları ve Kontenjanları Tablosu’nda (Tablo 3) belirtilen alanlardan mezun olması,

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması (başvuruda YÖK tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına ait geçerlilik süresi 5(beş) yıldır). KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Muafiyet Sınavı ve mezuniyet puanları için geçerlik süresi 3 (üç) yıldır.

 Mülakat sınavına girmek zorunludur, mülakat sınavına katılmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Bunların yanı sıra;

5.3.1. Tezli yüksek lisans diploması ile doktoraya başvuracak adayın:

 Başvurmak istediği programa göre Tablo 3’teki tezli yüksek lisans programlarından mezun olması,

 Başvurmak istediği programa göre istenilen ALES puan türünden en az 70.00 puan almış olması,

 Lisansüstü Programlara öğrenci başvurularında diploma notu koşulu aranmaz.

 İlgili ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet notunun %20’si, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u ve mülakat sınavı notunun %15’inin toplamından oluşacak başarı puanının 100’üzerinden en az 70.00 puan olması gerekir.

6. Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP)

 ÜNİP kapsamında lisansüstü başvurular ÜNİP için belirlenmiş kontenjan çerçevesinde değerlendirilecektir.

 Adaylar, bu Kılavuzda Türk vatandaşı adaylar için ilan edilen doktora programlarına başvurabilir. Programlara başvurabilmek için Türk vatandaşı adaylardan aranan asgari şartın sağlanması gerekir. ÜNİP kapsamında lisansüstü öğretimden yararlanmak isteyen adaylar dilekçelerini ve gerekli belgeleri kendi üniversitelerine vereceklerdir. İlgili rektörlüklerce Üniversitemize gönderilen başvurulara KTÜ Rektörlüğü üzerinden cevap verilecektir.

 Her dönem öncesinde yapılan başvurular, ÜNİP için belirlenmiş kontenjan çerçevesinde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından akademik ortalamalar ve ALES puanı göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Adayların son değerlendirme puanlarının eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

 2022-2023 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için başvuruların 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. Bu tarihten sonra Üniversitemize ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Mezuniyet Notunun Değerlendirilmesi:

 Başarı puanının hesaplanmasında kullanılan mezuniyet notu 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Buna göre;

 Mezuniyet notları 100’lük sisteme göre düzenlenen adayların mezuniyet notları olduğu gibi; mezuniyet notları 4’lük sisteme göre düzenlenen adayların 100’lük sistemdeki not karşılıkları için, YÖK’ün belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosundaki değerler dikkate alınacaktır. Diğer karşılıklar dikkate alınmayacaktır.

 Mezuniyet notları 4’lük sistemin yanı sıra ilgili üniversitelerce dönüştürülmüş haliyle 100’lük sisteme göre düzenlenen adayların sadece 4’lük sistemdeki notunun YÖK’ün belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosundaki karşılıkları başvuru puanı hesaplanmasına katılır.

 Dikey geçişle veya lisans tamamlama yoluyla lisans eğitimini tamamlayanların yalnızca lisans mezuniyet ortalaması yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başarı puanının hesaplanmasında kullanılır.

 Mezuniyet notu 100’lük sisteme göre düzenlenen adaylar mezuniyet notunu olduğu gibi; mezuniyet notu 4’lük sisteme göre düzenlenen adaylar 4’lük sistemdeki notunu, mezuniyet notu hem 4’lük sisteme hem de 100’lük sisteme göre düzenlenen adaylar ise sadece 4’lük sistemdeki mezuniyet notunu interaktif başvuru sayfasına yazacaklardır. 4’lük sistemdeki mezuniyet notunun 100’lük sistemdeki karşılığı kesinlikle yazılmayacaktır. İnteraktif başvuru sayfasına Mezuniyet notunu yanlış giren adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(11)

8. Boş Kalan Kontenjanlara Öğrenci Alımı

 Boş kontenjanlara, 27 Haziran 2022 – 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında Enstitümüze interaktif başvuruda bulunan ve interaktif değerlendirme sonuçları ilan edilen yedek listedeki adaylar başvurabilecektir.

 Yerleştirmeler yedek listesinin üst sırasından başlanarak yapılacaktır.

 Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları için tekrar boş kontenjan kalması durumunda öğrenci alımı yapılmayacaktır.

 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında boş kalan kontenjanlara sırası ile 1. yedek yerleştirme, 2. yedek yerleştirme, 3. yedek yerleştirme ve sonuncu yedek yerleştirme olmak üzere 4 aşamalı olarak boş kontenjanlara yerleştirme yapılacaktır.

9. Başvuru Belgelerinin Enstitüde Kontrolü

 Belge kontrolünde, adayların ilgili interaktif başvuru sayfasında yer alan bilgileri ile başvuru belgelerinin doğruluğu kontrol edilir.

 Belge kontrolü bu Kılavuzda ilan edilen tarihlerde Enstitüde yapılacaktır. Süresi içerisinde belge kontrolü yaptırmayan adaylar elde ettikleri tüm hakları kaybedeceklerdir.

 İlk başvuruda ve boş kontenjan başvurularında tercihine yerleşen adaylar söz konusu belgeleri şahsen veya vekâleten Enstitüye teslim edeceklerdir. Postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 Belge kontrolü sonucunda bu Kılavuzda belirtilen esaslara uygun başvuru yaptığı tespit edilenlere kesin kayıt hakkı tanınacaktır. Başarı puanının hesaplanmasında kullanılan mezuniyet notu, ALES puanı, doktora başvuru şartı için istenen YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS vb. bilgileri yanlış olan, mezuniyetine uygun kontenjanı işaretlemeyen ve yanıltıcı belge veren adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlar http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu adresi üzerinden interaktif olarak yapılacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri Enstitüde ayrıca belge kontrolüne gelmeyeceklerdir.

10. Belge Kontrolü Sırasında İstenen ve İncelenecek Olan Belgeler

 İnteraktif Başvuru Sonuç Sayfası (http://as2.ktu.edu.tr/onkayit/adresinden temin edilecektir.)

 Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Öğrencilerin Getirmesi Gereken Belgeler (http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/37_00_00_77f95.pdf adresinden temin edilecektir.)

Not: Kesin kayıt yaptıran erkek öğrencilerin tecil işlemlerinde kullanılmak üzere askerlik durumunu gösterir belgelerini Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

11. Belgelerin Sunuluş Şekli

 Diploma, transkript, Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan belgeler (YDS, ÜDS, YÖKDİL, KPDS sınavları hariç) onaylı (ıslak imzalı) olacaktır. Onaylar notere veya belgelerin düzenlendiği kurumlara ya da belge kontrolü sırasında belgelerinin asıllarını göstermek kaydıyla Enstitümüz personeline yaptırılacaktır. Silintisi, kazıntısı olan ve okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir.

 ALES, YDS, ÜDS, YÖKDİL ve KPDS belgelerinin internet çıktısı kabul edilecektir.

 Eksik belgeli başvurular, fotokopi, faks gibi belgeler kabul edilmeyecektir.

12. Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Kabulü

12.1. Başvuru Şartları

Yabancı uyruklu olmak, (TC Vatandaşı olmamak)

 Tezli yüksek lisans programlarına başvurmak için Tablo 2’de belirtilen lisans; doktora programlarına başvurmak için Tablo 3’te belirtilen tezli yüksek lisans programlarından mezun olmak,

 Türk Üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesine sahip olmak,

 Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES puanı aranmaz.

 Başarı puanı hesaplanırken tezli yüksek lisans başvuruları için, lisans mezuniyet notunun %45'i ile mülakat ya da yazılı sınav puanının % 55’i toplamından oluşacak puanının 100 üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

 Doktora başvuruları için, lisans mezuniyet notunun %25’i, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si ve mülakat sınavı notunun % 55’inin toplamından oluşacak puanının 100’üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

 Doktora programlarına başvuracaklar için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça veya Arapça dillerinden birinden YDS, ÜDS, YÖKDİL veya KPDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puana sahip olmak,

 Türkçe Eğitim Merkezi’nden (TÖMER) en az Orta 2 - Orta 1 - B seviyesinde Türkçe Dil Bilir Belgesi almış olmak,

(12)

 İkamet ettikleri Ülkede İngilizce eğitimi yapan bir kurumdan mezun olan veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz edenler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Yabancı Dil Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavından muaf sayılabilirler.

 Başvurular internet üzerinden interaktif olarak sistem üzerinden yapılacaktır.

 Asıl olarak kazanan adayların belgelerini Enstitüye kontrol ettirmesi ve kesin kayıtlarının yapılması 25-29 Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktır.

 Adaylar tek tercih yapacaklardır.

 Yabancı uyruklu öğrenciler, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Katkı Payını ödemekle yükümlüdürler. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden veya kendi hükümetlerinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler katkı payı ödemekle yükümlü değildir.

 Yabancı uyruklu öğrenciler, Eğitim-Öğretim açısından Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere uygulanan Lisansüstü Yönetmeliğe tabidirler.

12.2. Gerekli Belgeler

 Başvuru formu (http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbe_9ab1e.pdf adresinden temin edilecektir),

 Pasaport'un fotokopisi,

 Türkçe Eğitim Merkezi (TÖMER)’nden en az Orta 2 – Orta 1-B seviyesinde Türkçe Dil Bilir Belgesinin onaylı sureti,

 Doktora programlarına başvuracaklar için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça veya Arapça dillerinden birinden gerekli puana sahip olduğunu gösterir belgenin onaylı sureti,

 Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuranlar için lisans diploması ve transkripti (Türkçeye çevrilmiş onaylı suretleri), (Türk Üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesi),

 Doktora programlarına başvuranlar için lisans ve tezli yüksek lisans diploması ve transkriptleri (Türkçe’ye çevrilmiş onaylı suretleri), (Türk üniversiteleri dışından alınan diplomalar için denklik belgesi),

 Yönetmeliklere uygun 2 Adet 4,5x6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf (son 6 (altı) ay içinde çekilmiş)

12.3. Başvuruların Değerlendirilmesi

 Tezli yüksek lisans başarı puanı hesaplanırken tezli yüksek lisans başvuruları için, lisans mezuniyet notunun %45'i ile mülakat ya da yazılı sınav puanının % 55’i toplamından oluşacak puanının 100’üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

 Doktoraya Doktora başvuruları için, lisans mezuniyet notunun %25’i, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si ve mülakat sınavı notunun % 55’inin toplamından oluşacak puanının 100’üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

 Adayların mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirilecektir.

 Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların 20 Temmuz 2022 (sayfa 4’e bakınız) tarihinde başvurdukları anabilim dalı başkanlıklarında yapılacak olan tezli yüksek lisans programları için yazılı sınava ve doktora programları için mülakat sınavına katılmaları zorunludur. Yazılı sınava ve mülakat sınavına katılmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanlarında boş kontenjan kalması durumunda öğrenci alınmayacaktır.

 Kayıt hakkını kazanan yabancı uyruklu adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

13. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Enstitümüz tezli yüksek lisans ve doktora programlarına yerleşen adaylar yabancı dil hazırlık sınıfına tabidirler. Öğrenciler bu Kılavuzda belirtilen tarihte yabancı dil seviye tespit sınavı ve (seviye tespit sınavı sonucunda B1 seviyesinde olanlar) muafiyet sınavına girerler.

Sınavdan alınan puana göre, öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı, yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim göreceği belirlenir.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından Muaf Olunacak Haller

 Aşağıdaki tabloda yazılı yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari puanları alan öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaftır.

 Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı için yabancı dil şartı yoktur.

 Tezli yüksek lisans ve doktora programları için zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı vardır. Yabancı dil sınıfından muaf olabilmek için adayların YDS’den en az 60 puan veya T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanın alınması gerekir.

 Muafiyette kullanılacak ÖSYM tarafından yapılan sınavlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir. Eşdeğeri sınavlarda belge üzerindeki geçerlik tarihi esas alınır. Kurulca kabul edilen eşdeğer belgeler için geçerlik süresi 2 (iki) yıldır. Üniversitelerce yapılan Yabancı Dil Muafiyet Sınavı için geçerlik süresi 3 (üç) yıldır.

(13)

 Muafiyet belgesi olmayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı muafiyet sınavına girebilir. Başarılı olamayanlar Yabancı Dil Hazırlık Okuluna devam etmek zorundadır.

Not: Ayrıca muafiyet için kullanılacak belgelerin bir sureti İnteraktif Başvuru Sonuç Sayfasına eklenerek Enstitüye teslim edilmelidir.

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Puanları Eşdeğerlik Tablosu

YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL TOEFL-IBT Pearson PTE CAE CPE KTÜ-YDMS

60 72 55 C C 60

YDS Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

YÖKDİL Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

TOEFL-IBT Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test PTE Pearson Test of English Academic

CAE Certificate in Advanced English CPE Certificate of Proficiency in English

KTÜ-YDMS Karadeniz Teknik Üniversitesi-Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

 Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olan öğrencilerden; lisansüstü öğretim programına alan dışından yerleşmiş olanlar bilimsel hazırlık derslerine, alan içinden yerleşmiş olanlar ise lisansüstü derslerine devam etmeye hak kazanırlar.

 Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

 Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre kayıtlı olunan programın normal tamamlama süresine eklenmez.

14. Bilimsel Hazırlık Sınıfı

 Bir programın alan dışı kontenjanından kayıt hakkı kazanan öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bu öğrencilerin, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiş ve Enstitü web sayfasında ilan edilmiş ilgili programa ait derslere yazılım yapmaları gerekmektedir.

 Bilimsel hazırlık programı derslerinin 2 (iki) yarıyılda tamamlanması zorunludur. Aksi halde öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık sınıfında geçirilen süre kayıtlı olunan programın normal tamamlama süresine eklenmez.

Şekil

Updating...

Benzer konular :