Fyremadel in kullanımı

Tam metin

(1)

Açıklamalar ve pratik bilgiler

Fyremadel ® ’in kullanımı

Hamile

kalmaya

yardımcı

ürün

(2)

Kolofon

Ferring B.V.

Polarisavenue 130 2132 JX Hoofddorp Postbus 184 2130 AD Hoofddorp Telefon: 023 - 5680 300 Faks: 023 - 5680 303

İnternet siteleri: www.ferring.nl, www.fyremadel.nl

© 2017, Ferring B.V., Hoofddorp, Hollanda.

Tüm hakları saklıdır. Bu yayının parçaları, Ferring şirketinin yazılı izni olmadıkça üçüncü şahısların kullanımı için veya ticari amaçlı olarak kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Yayınevi ve yazar, bu baskının derlenmesi sırasında gereken tüm tedbirleri almıştır. Buna rağmen metin hatalardan tamamıyla arındırılamamış olabilir. Yayınevi ve yazar, metinde bulunan olası yazım ve içerik hatalarından veya bu hatalar yüzünden yahut bu yayının kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek yan etkilerden veya hak taleplerinden sorumu değildir.

Bu yayın aşağıdaki k um tarafından yayınlanmıştır:

Ariez B.V.

Westzijde 22

(3)

İçindekiler

Giriş 04

Fyremadel

®

seçimi 05

Fyremadel®’in etkileri 05

Fyremadel®’in uygulanması 07

Fyremadel

®

’in kullanımı 08

Fyremadel® uygulanması 08

Fyremadel®’in yan etkileri 11

Sıkça sorulan soruların cevapları 12 Yararlı internet siteleri 14 1

1.1 1.2

2

2.1 2.2

3

4

(4)

Hormonlar, vücudumuzdaki sinyalleri vücudun bir yerinden başka bir yerine taşıyan maddelerdir.

Hormonlar, bu yöntemle vücudumuzda birçok önemli süreci düzenler. Mesela tiroit bezinin düzenli çalışmasını sağlayan hormonlar vardır.

Vücudumuzun sıvı dengesini düzenleyen hormon- lar ve yine üremede görevli olan diğer hormonlar bulunmaktadır.

Farklı hormonların çalışma şekilleri hakkındaki bilginin artması sayesinde bu maddelerin suni yapımı ve belli hastalıkların tedavisinde ilaç ola- rak kullanılması mümkün olmuştur.

Fyremadel® (ganireliks), üreme ile ilgili vücut hormonlarının üretiminde etkisi olan bir ilaçtır.

Bu broşürde söz konusu ilacın işleyişi açıklan- maktadır.

Giriş

(5)

Toelichting en praktische aanwijzingen

Fyremadel® cilt altına her gün yapılacak enjeksiyonlar için önceden bir şırıngaya doldurulmuş çözelti halinde mevcuttur. İlaç tercihen üst bacağa olduğu gibi elle oluşturulacak bir karın kıvrımına da enjekte edilebilir.

1.1

Fyremadel

®

’in etkileri

Fyremadel®’in etkin maddesi ganirelikstir. Bu madde,

“gonadotrofin açığa çıkaran hormon antagonistleri”

olarak anılan gruba dâhilidir.

Bu hormonlar, doğal gonadotrofin açığa çıkaran hormonun (GnRH) etkisini önlemeye çalışır. GnRH’nin luteinize edici (LH) ve folikül uyarıcı hormonların (FSH) açığa çıkmasında rolü vardır. FSH, yumurtalıktaki foliküllerin (yumurta hücrelerinin içinde olduğu küçük kesecikler) büyümesi ve gelişimi için gereklidir.

LH folikül ve yumurtalıktan olgunlaşmış yumurta hücrelerinin serbest bırakılması (yumurta atılma veya ovülasyon) için gereklidir. Fyremadel® GnRH’nin etkisini frenler ve böylece özellikle LH frenlenir.

Fyremadel ® seçimi

1

(6)

beyin

hipofiz

hipotalamus

rahim mukoza

yumurtalık

hersenen

hypofyse

penis

zaadbal

hypothalamus

hipotalamus

hipofiz hormonları hipotalamik

hormonlar

(7)

1.2

Fyremadel

®

’in uygulanması

Fyremadel®, in vitro döllenme (IVF) ve intrasitoplaz- mik sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi yapay döllenme tekniklerinin bir parçası olarak cilt altına enjeksiyon yoluyla uygulanır. IVF/ICSI’de döllenme, yumur- talıklardan mümkün olduğu kadar fazla olgunlaşmış yumurta hücresi toplandıktan sonra vücut dışında gerçekleşir.

Normal bir adet döngüsünde her seferde genellikle tek bir yumurta olgunlaşır. Oysa gerek IVF’de gerekse de ICSI’de yumurtalıklar, daha çok yumurta hücresinin aynı anda olgunlaşmasını ve sonuç olarak daha çok embriyonun oluşmasını sağlamak üzere hormonlar aracılığıyla uyarılır. Yumurtalıkların uyarılması için en önemli hormon, FSH’dir.

Normalde adet döngüsünün başlamasından bir hafta sonra, yumurtalıklardan beyine bir sinyal gönderilir ve bunun sonucu olarak büyük miktarda LH üretilir.

LH’nin zirve yaptığı bu nokta, bir yumurta hücresinin açığa çıkmasını sağlar. Buna yumurta atılması denir.

Ama IVF ya da ICSI tedavisine yönelik olarak daha çok sayıda olgun yumurta “elde edebilmek” için, IVF ya da ICSI tedavisi sırasında yumurta atılmasının kendiliğinden olmasına izin verilemez. Fyremadel®, IVF/ICSI tedavileri sırasında, kadın vücudunun LH üretimini baskılamak ve böylece kendiliğinden yumurta atılımını önlemek üzere uygulanır.

Yumurta hücrelerinin yumurta keseciklerinde yete- rince olgunlaşmasından sonra, yumurta atılımının yapay olarak (hCG hormonunun enjekte edilmesi suretiyle) gerçekleşmesi sağlanacaktır. Bununla bir- likte yumurta atılımı gerçekten meydana gelmeden önce, olgun yumurtalar bir ponksiyonla yumur- talıklardan alınır. Yumurta hücrelerinin vücut dışında döllenmesinden sonra, en iyi döllenmiş olan yumurta hücrelerinin (embriyolar) arasından bir seçim yapılır ve en fazla iki embriyo tekrar rahime yerleştirilir.

(8)

Fyremadel®’in etkin maddesi olan ganireliks, bir proteindir. Proteinler gastrointestinal sistemin içinde parçalanır. Bu nedenle Fyremadel® hap olarak ağızdan alınmamalı, cilt altına enjekte edilmelidir.

Fyremadel® enjekte edildikten sonra kana karışır ve böylece doğrudan doğruya etkili olduğu organa gider.

Tedavinin hangi gün başlatılacağını ve ne kadar süreceğini sizi tedavi eden hekim belirler. Enjeksi- yonu kendiniz yapabilirsiniz; dolayısıyla hekiminiz ne yapmanız gerektiğini size açıklayacaktır. Bu broşürde sadece enjeksiyonun mümkün olan en iyi şekilde yapılabilmesi için tavsiyeler verilmektedir.

2.1

Fyremadel

®

uygulanması

Genel Bilgiler

1. Şırıngayı ambalajından çıkarın.

2. Şırıngayı koruma kapakçığı yukarıyı gösterecek şekilde dik tutun.

3. Koruma kapakçığını çıkarın.

Enjeksiyon

Fyremadel® günde bir kez, tercihen üst bacağa ya da karında oluşturacağınız bir kıvrıma enjekte edil- melidir. Tedavinizi yapan hekimin ya da hemşirenin vereceği talimatlara daima uyun. Enjeksiyonu her gün ayrı bir (üst) bacakta, farklı bir noktaya yapın.

Fyremadel ® ’in kullanımı

2

(9)

1. Dizlerinizi 90 derecelik açıyla kırarak rahat bir şekilde oturun. Baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında kalınca bir cilt kıvrımı oluşturun.

3. İğnenin pistonunu, şırınganın doğru noktada olup olmadığını kontrol etmek üzere dikkatlice biraz yukarı çekin.

Şırıngaya kan emildiğinde, bunun anlamı iğnenin bir damara girdiğidir. Bu durumda ilacı enjekte et- meyip iğneyi ciltten çıkarın ve enjeksiyon yerine bir gazlı bez bastırın. Şırıngayı iğne atık kutusuna atın.

Yeni bir şırınga alın ve 1. maddeden tekrar başlayın.

2. İğneyi 45 derecelik bir açıyla cilt kıvrımının içine tamamen sokun.

Şırıngada kan mı var? İğneyi çıkarın.

(10)

4. İğne iyi yerleşince, pistonu yavaşça ve homojen bir basınçla aşağı doğru itin.

5. Tüm sıvı şırınga edildikten sonra, iğneyi hızlı bir hareketle ciltten çekin ve enjeksiyon yerinin üzerine bir gazlı bez bastırın.

VEYA

(11)

2.2

Fyremadel

®

’in yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Fyremadel®’in de yan etkileri vardır;

ama bu etkileri herkes yaşamaz.

Fyremadel®’in olası yan etkileri prospektüste bulu- nabilir. Bu prospektüsü baştan sona okumanızı tavsiye ediyoruz. Eğer bu yan etkileri ciddi ölçüde yaşıyorsanız, sizi tedavi eden hekime ya da eczacıya danışmalısınız.

Prospektüste bildirilmeyen yan etkileri daima derhal sizi tedavi eden hekime bildirmelisiniz.

Yan etkiler

En sık rastlanan yan etkiler, enjeksiyon yapılan noktada lokal cilt reaksiyonlarının oluşmasıdır. Lokal cilt reaksiyonlarından kasıt, özellikle şişlik eşliğinde ya da şişliksiz kızarıklıklardır. Bu lokal reaksiyonlar, genellikle enjeksiyondan sonra dört saat içinde kaybolur.

Ayrıca baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizliğe (genel anlamda kendini kötü hissetme hali) rastlanabilir.

Fyremadel® çok nadir de olsa alerjik reaksiyonlara da yol açabilir.

Ayrıca kontrollü ovaryan stimulasyon -karın ağrısı ve istenmeyen hiperstimülasyon gibi- olarak bilinen reaksiyonlarla da karşılaşılabilir.

(12)

Sıkça sorulan soruların cevapları 3

Emzirme sırasında Fyremadel

®

kullanabilir miyim?

Hayır, Fyremadel® emzirme sırasında kullanılmamalıdır, çünkü Fyremadel®’in anne sütü üzerindeki olası etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.

Fyremadel

®

’i ne kadar süre boyunca kullanabilirim?

Fyremadel® hormonlarla elde edilen kontrollü ova- ryan hiperstimulasyonunun 5. ya da 6. gününde başlatılır. Tedavi, genel olarak yumurta hücrelerinin yeterince büyüdüğü ve hCG içeren bir ilacın enjeksi- yonuyla kesin hücre olgunlaşmasının gerçekleştirildiği güne kadar sürdürülür. Anlaşılmayan bir durum olduğunda doktorunuzla ya da eczanenizle temasa geçin.

Fyremadel

®

enjekte etmeyi unutursam ne yapmalıyım?

Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayın.

Doktorunuzla ya da eczaciniza temasa geçin.

Enjeksiyon yerinde acıyı önlemek için ne yapabilirim?

Fyremadel® günde bir kez tercihen üst bacağa ya da karında oluşturacağınız bir kıvrım üzerine enjekte edilmelidir. Tedavinizi yapan hekimin ya da hemşirenin vereceği talimatlara daima uyun. Enjeksiyonu her gün ayrı bir (üst) bacakta, farklı bir noktaya yapın. Acı hissini azaltmak için enjeksiyondan önce enjeksiyon yerinin üzerine bir buz küpü koyabilirsiniz.

(13)

Fyremadel

®

’i nasıl saklamalıyım?

Bu ilaç için istenen herhangi bir özel saklama koşulu yoktur. Kullanımdan önce, önceden doldurulmuş olan şırıngayı kontrol edin. Sadece içinde parçacıklar olmayan, ambalajları zarar görmemiş berrak çözel- tileri vücudunuza şırınga edin.

Fyremadel

®

’i ne kadar süreyle saklayabilirim?

Son kullanma tarihi kutunun üzerindeki etikette,

“EXP” harflerinin arkasında bulunabilir. Burada, bir ay ve yılın yazılı olduğunu göreceksiniz. Yazılı olan ayın son günü son kullanma tarihidir.

Enjeksiyonu yaptıktan sonra şırıngayı ne yapmalıyım?

Eczaneden ya da hemşireden bir iğne atık kutusu isteyebilirsiniz. Kullandığınız şırıngayı iğnesiyle bir- likte bu atık kutusuna atın. Dolan iğne atık kutularını eczaneye teslim edebilirsiniz.

Bir üreme tekniği uygulanmaktayken başka ilaç alabilir miyim?

Tedavinizi uygulayan hekimle hangi ilaçları halen kullanmakta olduğunuz, geçmişte hangi ilaçları kullandığınız ya da ileride kullanacağınız konusunda konuşmanız iyi olacaktır. Hekiminiz size hangi ilaçları kullanabileceğinizi ve kullanmaya devam edebileceğinizi söyleyecektir.

Tedavinin mümkün olduğunca iyi bir şekilde yürümesi için ne yapabilirim?

Hamile kalmak istiyorsanız, tedaviye başlarken vücu- dunuzun iyi durumda olması ve iyi bilgilendirilmiş olmanız önemlidir..

Daha fazla bilgi için Fyremadel® de ’in prospektüsünü okuyabilir veya doktorunuza veya eczacınıza başvurabilirsiniz.

(14)

www.fyremadel.nl

Bu adreste Fyremadel®’in prospektüsünü ve bu broşürün pdf versiyonunu bulabilirsiniz. Ayrıca bu internet sitesinde Fyremadel® çözeltisinin enjeksiyon videolarını da izleyebilirsiniz.

www.hulpbijzwangerworden.nl

Hamile kalma konusunda ayrıntılı bilgiler içeren bir internet sitesidir.

www.fertiliteit.info

Doğurganlık veya kısırlık hakkında genel bilgiler içeren bir internet sitesidir.

www.vruchtbaarheid.startpagina.nl Doğurganlık konusunda Startpagina sitesi.

www.freya.nl

Doğurganlık konusunda problem yaşayan insanlara yönelik bir “Hastalar Birliği” internet sitesidir.

www.gynaecologie.nl

Jinekoloji alanında hastaları bilgilendirmeye yönelik bir sitedir ve ilgili diğer bazı sitelerin linklerini de içermektedir.

www.ivf-site.nl

Doğurganlık sorunları olan bir çiftin kişisel sayfasıdır.

www.nvog.nl

Hollanda Kadın Hastalıkları ve Doğum Derneği internet sitesidir.

Yararlı internet siteleri

4

(15)
(16)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :