2 0 1 5 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U

Tam metin

(1)

2 0 1 5 Y I L I

F A A L İ Y E T R A P O R U

MESLEK YASASI KOMİTESİ

K O M İ T E R A P O R L A R I

(2)
(3)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 3

2 0 1 5 Y I L I

F A A L İ Y E T R A P O R U

MESLEK Y ASASI KOMİTESİ

Mesleğimiz gereği sürekli yeniliklerle ve gelişmelerle karşılaştığımızdan, Meslek Yasamızın günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Meslek Yasamızın çağdaş uygulanabilir bir yasa haline kavuşması için 4 Şubat 2014 tarihinden bugüne kadar 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu üzerine en az ayda bir kere olmak üzere toplantılar düzenledik. Bu toplantılarda Meslek Yasamızda bulunan tüm maddeler ile bazı yönetmelikleri inceleme, değerlendirme ve düzeltmeler yapma fırsatı bulduk, buluyoruz. Mevcut Meslek Yasamızın bize sağlamış olduğu avantaj ve dezavantajları inceledik. Meslek Hukukumuzun ve meslektaşlarımızın geleceğini ilgilendiren önemli konuları özellikle değerlendirerek mesleğin yarınlarının en iyi şekilde oluşturulmasına yönelik çeşitli yenilik önerileri yaptık. Çalışma hayatımızda karşımıza çıkan temel sorunların çözümü için çeşitli araştırmalar yaptık. Meslek Yasamızın hukuken bize tanımış olduğu fakat uygulamada çeşitli yaptırımlarla karşılaştığımız sorunlarla ilgili bu haklarımızı güçlendirecek yenilik önerileri yaptık.

Diğer gelişmiş yabancı ülkelerdeki muhasebe mesleği ve meslek yasaları hakkında araştırmalar yaparak mesleğimizin geleceğine katkı sağlayacak her türlü bilgi ve belgeyi temin ettik. İngil- tere, Almanya ve İtalya başta olmak üzere bu ülkelerdeki uygulamalarla ilgili görüşmelerimiz, değerlendirmelerimiz halen devam etmektedir.

Meslek Yasası ile ilgili bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları başlıklar altında sıralayacak olursak;

• Meslek Yasası ile bize tanınmış olan hakların kullanımını güçlendirecek değişiklik önerileri yapmak.

• Meslek mensuplarının çeşitli konularda uzmanlıklara ayrılarak daha güçlü bir yapıya kavuşul- masını sağlamaya yönelik yenilik önerileri yapmak.

• Mesleki eğitim almamış kişilerin meslek mensubu olmasını zorlaştırmaya yönelik değişik önerileri yapmak

GÖREVİ ADI SOYADI Başkan MEHMET ALİ VERGİLİ Başkan Yrd. ALİ İNCESU

Sekreter RECEP KARABACAK

Üye MUSTAFA BORA ÇELİKEL

Üye CENGİZ UYGUR

Üye HAMİT DEMİR

Üye SÜLEYMAN TARIK BALYALI

Üye YILMAZ DEMİR

Üye DERYA YÜCEL

Üye SİNAN İZGİN

Üye ŞADAN COŞKUN

(4)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

4

2 0 1 5 Y I L I

F A A L İ Y E T R A P O R U

• Mesleğimizin geleceğini ilgilendiren konularda kurulan komisyonlardaki meslek mensubu üye sayılarını artırmaya yönelik öneriler yapmak.

• Yabancı meslek mensuplarının mesleğimize kabulünde, bizim yabancı ülkelerde çalışmak üzere başvurumuz sırasında tabi tutulduğumuz uygulamalara tabi tutulması için gerekli öneril- eri yapmak.

• Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler arasındaki temsil ayrımının kaldırılması ile ilgili yapılacak değişiklileri önermek.

• Sınav konuları ve şartları ile ilgili yapılması gerekli değişiklikleri önermek.

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik unvanının Mali Müşavirlik olarak değiştirilmesi ile ilgili değişiklikleri önermek.

Yukarıda saydığımız konuların alt başlıklarında da birçok köklü değişiklik yapılması konu- sunda önerilerimiz bulunmaktadır. Bu konuların tamamını çalışmalara katılan komite üyesi meslek mensupları olarak etkili bir biçimde değerlendirerek, tartışma fırsatı bulduk. Ortak karar ile ilgili önerileri yapmayı kararlaştırdık.

Meslek Yasası Komitesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda tamamen mesleğimizin geleceğine katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik. Yaptığımız çalışmaların tamamında aldığımız kararların, sadece mesleğimizin geleceği açısından değil aynı zamanda yaşadığımız toplumun geleceği açısında da öneminin büyük olduğunu biliyoruz. İcra ettiğimiz meslek gereği toplumun büyük bir kesimi ile sürekli etkileşim içindeyiz. Mesleğimiz sadece basit bir uzmanlık değildir.

Kamu çıkarına uygun hizmet anlayışıyla topluma hizmet veren büyük bir meslek örgütü olmamız nedeni ile güvenilirlik, bağımsızlık, dürüstlük ilkelerine sonuna kadar bağlı kalarak mesleğimizi sürdürebilmek için Meslek Yasamızda yapılması gereken değişiklilerin en hızlı biçimde uygulanması sağlamak üzere çalışmalarımız bütün hızıyla sürmektedir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :