ESOGU YDYO 2020 - 2021 28.06.2021 DEĞİŞİM PROGRAMLARI YABANCI DİL SINAVI PERSONEL SONUÇLARI

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sıra No Adı Soyadı TEST SEVİYE

1 Mi** TE***** 62 B2

2 Ta*** ER***** GİRMEDİ

3 Şe*** Fe**** KO*** GİRMEDİ

4 Er*** SA** GİRMEDİ

ESOGU YDYO 2020 - 2021

28.06.2021 DEĞİŞİM PROGRAMLARI YABANCI DİL SINAVI PERSONEL SONUÇLARI

Sınava katılan bazı adayların sınav öncesinde belirlenen ve Uluslararası İlişkiler Birimi ile Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfasında da ilan edilen sınav yönergesi gereğince kurallara uymadıkları sınav gözetmenleri ve video kayıtları aracılığıyla tespit edilmiş olup sınavları geçersiz sayılmıştır.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :