T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Doç. Dr. Salim ATAY İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı

04.03.2022 Sayı : E-77152623-773.99-1306

Konu : Ulusal Staj Programı

DAĞITIM YERLERİNE

İstihdamda fırsat eşitliği sağlanması ve gençlerimizin kariyer gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Üniversite Kariyer Merkezleri ile iş birliği içinde yürütülen "Staj Seferbirliği" Programı'nın kapsamı 2022 yılında ülkemizin istihdam politikaları doğrultusunda genişletilmiş ve adı "Ulusal Staj

" olarak değiştirilmiştir.

Programı

Tüm kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin stajyer alımı gerçekleştirdiği Program kapsamında öğrencilerinizin bahsi geçen imkânlarından faydalanabilmesi için, üniversite kariyer merkezi ve ilgili tüm birimlerin gerekli hazırlık çalışmalarını tamamlaması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

- Öğrencilerinize ait e-Devlet sistemindeki not ortalaması, öğrenci durumu ve benzeri öğrencilik bilgilerinin güncellenmesi ve son başvuru tarihine kadar güncel tutulması,

- Staj imkanlarının tüm öğrencilerinize duyurulması için kapsamlı tanıtım ve duyuru faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Bölüm ayrımı gözetmeksizin Program kapsamında staj yapmaya hak kazanan tüm öğrencilere ilişkin sigorta bildirimlerinin ve prim ödemelerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5/b maddesi uyarınca, üniversiteniz tarafından yapılacağına dair bilgilendirmelerin ilgili birimlere yapılması,

- Öğrencilere üniversiteniz bünyesinde staj imkânı sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması, üniversitedeki personel sayısı da göz önünde bulundurularak istihdam edilecek stajyer sayısının ve bölümlerin belirlenmesi,

- Tüm öğrencilerinize ilişkin belge kontrol işlemlerinin 8 Nisan 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, belge kontrol kriterlerine uygun şekilde tamamlanması (Bilgilendirmeler e-posta ile bilahare iletilecektir),

Hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ek: Dağıtım Listesi (204 Muhatap)

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı

Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Yerleşkesi, Ziaur Rahman Caddesi 06550 Çankaya / Ankara

Telefon: 0(312) 403 53 75 - 0(312) 403 5365 KEP Adresi : iko@hs01.kep.tr

Bilgi için:Sena Keskin sena.keskin@cbiko.gov.tr Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 5C8B2022-D508-45ED-AFB4-0F7E628B8BC0 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cbiko-ebys

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :