Rapport från AER:s delegationsresa till Seoul

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

LANDSTINGSSTYRELSEN 2 FEBRUARI 2012

Rapport från AER:s delegationsresa till Seoul

Kenneth Backgård (NS)

Inom landstingets engagemang i Assembly of European Regions (AER) har landstinget deltagit på North East Asia Regional Governments (NEAR) In- ternational Forum i Seoul, mellan den 31 oktober och 2 november. NEAR är en organisation som samlar regioner från Korea, Japan, Kina, Ryssland och Mongoliet. Forumets fokusområden var energi, miljö och transporter.

AER samlade en delegation från Europa, där oppositionsrådet Kenneth Backgård och näringslivsstrategen Satu Norsten Manninen, tillsammans med Johan Hedin från Solander Science Park, representerade Norrbotten och de energisatsningar som sker här. Både Kenneth Backgård och Johan Hedin var talare och paneldeltagare på NEAR forumet.

Landstinget och Solander Science Park deltog även på konferensen Nordic Green Japan den 7-8 november i Tokyo. Konferensen arrangerades gemen- samt av de nordiska ambassaderna, i syfte att presentera Sveriges gröna tek- nik i Japan. Johan Hedin från Solander Science var även där en av konferen- sens talare.

Cirka 450 deltagare från ett hundratal japanska och ett fyrtiotal nordiska fö- retag och organisationer deltog på konferensen. Den svenska sidan presente- rade sin kunskap och expertis på områdena bioenergi, hållbar stadsutveck- ling och användningen av avancerade informations- och kommunikations- tekniklösningar.

Landstinget och Solander Science Park besökte även Svenska Exportrådet, Sveriges ambassad och Tillväxtanalys i Seoul och Tokyo. Dessa organisa- tioners ambition är att hitta svenska företag som är intresserade av att vara med och erbjuda sina tjänster i nordöstra asiens energiomvandling. Norr- bottniska företag kan vara till hjälp i utvecklingen av asiens energiomställ- ning, bl a genom kompetens inom biomassa och småskaliga kraftvärmean- läggningar. Solander Science Park kommer fortsätter kontakten med organi- sationer och företag i Japan och Korea.

1

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :